Delegacja do USA a obowiązki pracodawcy

Polski pracodawca który planuje oddelegować pracownika do pracy w USA czy to do pracy w oddziale swojej firmy w USA, czy do wykonania usług dla kontrahenta znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych musi zrobić to zgodnie z  prawem w USA. Co to oznacza dla polskiego pracodawcy?

Delegacja USA dieta podatki ubezpieczenie

Polski pracownik który będzie oddelegowany do pracy w USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach jak lokalny pracownik wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA będzie wymagać od polskiego pracodawcy spełnienia między innymi następujących warunków.

 • delegacja usa dieta
  Wyjazd służbowy USA

  Polski pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z amerykańskim prawem pracy, które nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej w stanie w którym taki pracownik będzie wykonywać prace dla swojego zagranicznego pracodawcy.

 • Minimalna stawka godzinowa w USA jest regulowana na poziomie federalnym, a także stanowym. W roku 2018 minimalna stawka federalna wynosiła $7.25, a minimalna stawka stanowa była w przedziale od $7.25 do $13/godzinę. Sprawdź stawki minimalne stawki stanowe tutaj.
 • Pracownik z Polski oddelegowany do oddziału w USA, wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez swojego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w oznacza, iż jego polski pracodawca będzie musiał załatwić i opłacać polisę ubezpieczeniową w USA, tzw. „worker’s compensation insurance
 • Pracownik delegowany do USA będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych które przewiduje dla niego amerykańskie prawo pracy.

  Oddelegowanie pracowników do USA
  Delegowanie do pracy w USA
 • Delegowanie pracownik z Polski= wiza pracownicza do USA.  Polski pracownik musi posiadać odpowiednią wizę do USA, pozwolenie na prace w USA. Polski pracownik nie może pracować na terenie USA posiadając wizę B1, pomimo potencjalnego ruchunku wizowego od Listopada 2019.
 • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu, która chroni amerykańskich pracowników.
 • Polski pracownik delegowany do USA posiada obowiązki podatkowe w USA. Pracownik będzie płacić podatki stanowe, jak posiada i obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
 • Polski pracodawca delegujący pracowników do pracy w USA posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla polskiego pracownika oddelegowanego do wykonania prace na terenie Stanów Zjednoczonych.

Delegacja do USA a podatki w Polsce

Sprawdź tutaj jak wyglądają polskie kwestie podatkowe w przypadku wynagrodzeń wypłacanych polskiemu pracownikowi delegowanemu do pracy w USA.