Delegowanie pracownika do USA a obowiązki pracodawcy

Polski pracodawca który planuje oddelegować pracownika do pracy w USA, czy to do pracy w oddziale swojej firmy w USA, czy do wykonania usług dla kontrahenta znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych musi zrobić to zgodnie z  prawem w USA. Co w praktyce będzie to oznaczać dla polskiego pracodawcy?

Wyjazd służbowy do USA
Delegowanie pracownika do USA

Oddelegowanie do USA dieta podatki ubezpieczenie

Polski pracownik oddelegowany do pracy w USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach na jakich są zatrudniani lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA będzie wymagać od polskiego pracodawcy spełnienia między innymi następujących warunków.

  • Polski pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z amerykańskim prawem pracy. Takie wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej w stanie na terenie którego pracownik oddelegowany do USA będzie wykonywać prace dla swojego zagranicznego pracodawcy.
  • Minimalne wynagrodzenie w USA. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w USA? Minimalna stawka godzinowa w USA jest regulowana na poziomie federalnym, a także stanowym. W roku 2018 minimalna stawka federalna wynosiła $7.25, a minimalna stawka stanowa była w przedziale od $7.25 do $13 na godzinę. Sprawdź jakie są stawki minimalne stawki stanowe w poszczególnych stanach klikając tutaj.
  • Oddelegowanie pracownika do USA oznacza, iż taki pracownik wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał uzyskać i opłacać polisę ubezpieczeniową na rynku USA, tzw. „worker’s compensation insurance„.
  • Polski pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych które przewiduje dla prawo pracy w USA.
  • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu.
  • Polski pracownik oddelegowany do USA posiada obowiązki podatkowe w USA. Taki pracownik powinien płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Polski pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA, zatrudniający na terenie USA, posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla swojego pracownika oddelegowanego do Stanów Zjednoczonych.

Delegowanie pracownik do USA a wiza pracownicza do USA

Oddelegowanie polskiego pracownika do USA = wiza pracownicza do USA.  Polski pracownik musi wystąpić o odpowiednią wizę do USA, która będzie równoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na prace w USA. Polski pracownik oddelegowany do USA nie może przyjechać do USA i podjąć tutaj prace posiadając wizę B1, lub przybyć do USA w oparciu o ruch bezwizowy do USA!

Jaki jest pierwszy krok związany z oddelegowaniem pracownika do USA

Zwykle utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, zarejestrowanie spółki w Stanach Zjednoczonych jest pierwszym krokiem w procesie oddelegowania pracownika do USA. Dowiedz się więcej o kwestiach praktycznych związanych z rejestracją spółek w USA.