Doradztwo prawne dla firm w USA

Prawnik w USA obsługa prawna dla firm w USA

Rynek USA jest bardzo dynamicznym rynkiem, na którym lokalne firmy, jak i spółki zagraniczne w bardzo prosty sposób mogą otworzyć i sprawnie prowadzić działalność gospodarczą. Dla przykładu, jestem w stanie zarejestrować firmę w USA, uzyskać firmowy numer podatkowy i dokonać końcowej rejestracji w rejestrze stanowym w ciągu 1 godziny, a taka spółka w USA będzie gotowa do prowadzenia działalności na rynku USA.

Dlaczego polska firma zainteresowane sprawnym prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim powinna nawiązać stalą współprace z lokalnym doradcą. Po pierwsze istnieją różnice kulturowe i biznesowe między Europa a USA. Po drugie, doradcy spoza Stanów Zjednoczonych nie rozumieją wszystkie kwestie praktyczne które napotka polski udziałowiec prowadzący działalność gospodarcza na rynku USA. Oto wybrane przykłady.

 • Założenie przez Internet firmy w Delaware nie oznacza, że polski udziałowiec nie posiada obowiązków podatkowych na rynku amerykańskim.
 • Wpłacenie kapitału do spółki w USA musi być zgłoszone do Amerykańskiego Urzędu Podatkowego lub zagraniczny udziałowiec będzie ukarany kara podatkowa która wynosi tysiące dolarów.
 • Polska firma sprzedająca na Amazon FBA pomimo bycia rezydentem podatkowym Polski powinna pobierać stanowe podatki w USA.
 • Polski pracownik oddelegowany do pracy na terenie USA na wizie B-1 lub przybywający do USA w ruch bezwizowym nie tylko nie może pracować legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych, ale musi także być ubezpieczony lub nie zostanie wpuszczony na teren projektu.

Obsługa prawna spółek działających w USA

Doradzam lokalnym firmom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie stanów New Jersey i Nowego Jorku, a także polskim spółkom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą, lub sprzedaż internetową na rynku amerykańskim. Najczęstsze aspekty prawne w których doradzam klientom na rynku USA.

 • Wybór formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
 • Zakładanie firm w Stanach Delaware, New Jersey, Nowy Jork i Floryda.
 • Analiza aspektów prawa USA mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w USA.
 • Rejestracja działalności gospodarczej w amerykańskich urzędach stanowych.
 • Uzyskanie numerów podatkowych w USA, „EIN” i „ITIN,” wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
 • Rozwiązywanie kwestii podatkowych na rynku amerykańskim.
 • Optymalizacja podatkowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych.
 • Sporządzanie amerykańskich umów handlowych.
 • Kwestie prawne związane z eksportem i dystrybucją polskich produktów na rynku USA.
 • Przygotowanie amerykańskich umów outsourcingowych.
 • Analizy regulacji prawnych związanych z inwestycjami na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych spółki w USA i przygotowanie uchwał spółki.
 • Negocjacje umów opartych o prawo amerykańskie.
 • Rejestracja znaku towarowego w USA i przeprowadzenie procesu rejestrowego w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych.
 • Przygotowanie umów licencyjnych związanych z rynkiem amerykańskim.
 • Rozwiązywanie kwestii podatkowych związanych ze sprzedażą internetową w USA.
 • Przeprowadzanie procesu rozpoczęcia sprzedaży na Amazon.com.
 • Pomoc przy uzyskaniu ubezpieczeń potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Sprawdź wpis na temat ubezpieczenia działalności gospodarczej na rynku USA.
 • Przygotowanie umów o zatrudnienie pracowników i podwykonawców w USA. Sprawdź post o formach zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych
 • Ubieganie się o wizy pracownicze do USA, wizy służbowe, a także wizy inwestorskie do USA.
 • Uzyskanie pozwoleń na podjęcie legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Opracowanie regulaminu sprzedaży internetowej na rynek USA.
 • Tworzenie struktur spółek w USA z polskimi i amerykańskimi udziałowcami.