Firma w USA a konto bankowe w USA

Polska podmiot prowadzący eksport do USA, sprzedaż internetowa do USA lub oddział w USA, firmę w USA, nie będzie w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim bez konta firmowego w USA .

Z jednej strony każdy z banków w USA posiada indywidualne wymogi związane z założeniem konta bankowego w USA dla obcokrajowca lub polskiego udziałowca w firmie działającej na rynku amerykańskim. Z drugiej strony, wszystkie banki w USA są zobowiązane do przestrzegania amerykańskich regulacji federalnych, jak i innych ustaw stanowych regulujących amerykański system bankowy. Jedną z takich ustaw bankowych w USA jest Ustawa Patriot Act, która narzuca na każdy amerykański bank wytyczne dotyczące otwierania konta bankowego w USA.

rachunek bankowy dla firmy z europy
Firma USA konto bankowe USA

Jak założyć konto bankowe w USA?

Prawo bankowe w USA, Patriot Act, wymaga od każdego amerykańskiego bankiera przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej konto w banku w USA. Definicja konta bankowego w USA w przepisach Patriot Act jest dość szeroka i obejmuje:

 • Konto oszczędnościowe dla osoby fizycznej
 • Firmowe konta bankowe
 • Linie kredytowe, a także
 • Pożyczki udzielane przez banki

Patriot Act definiuje ”osoby” jako: osoby indywidualne, firmy, a także osoby fizyczne które są autoryzowane do prowadzenia operacji bankowych w banku w USA.

Konto bankowe w USA dla przedsiębiorcy z Polski

Co w praktyce oznaczają regulacje bankowe w USA dla polskiego udziałowca w spółce w USA, który nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych? Osoba która nie jest rezydentem podatkowym USA, jak i zagraniczny akcjonariusz w amerykańskiej spółce zarejestrowanej przez Internet na przykład w Stanie Delaware, planujący otwarcie rachunku bankowego w USA będą zobowiązani do przedstawienia pewnych informacji, między innymi takich jak.

 • Data i miejsce urodzenia osoby otwierającej rachunek w amerykańskim banku.
 • Numer identyfikacji podatkowej w USA lub amerykański numer podatkowy spółki tzw. „EIN”.
  Oryginał paszportu osoby zakładającej rachunek bankowy w Stanach Zjednoczonych.
 • Formularz podatkowy W-8-BEN.
 • Certyfikat amerykańskiej spółki, tzw. Certyfikat of Formation lub Certificate of Incorporation.
 • W przypadku firmy w USA, dokumentację wewnętrzną spółki LLC lub C-corp, na przykład firmowe bylaws, operating agreement.
 • Uchwałę spółki LLC, tzw. „corporate resolution”, zezwalająca osobie fizycznej na założenie konta bankowego w USA dla amerykańskiej firmy.

Warto zaznaczyć, iż nie jest to kompletna lista wymogów! Twój doradca w USA powinien przedstawić dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do otwarcia konta w banku na terenie Stanów Zjednoczonych.

Założenie rachunku bankowego dla firmy w USA

Jak w praktyce wygląda proces zakładania konta bankowego w USA? Po pierwsze mitem jest, że można założyć konto bankowe w USA bez przyjazdu do USA. Firma prowadząca działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, która potrzebuje konto w banku w USA musi liczyć się z wymogiem osobistego stawienia się w placówce banku na terenie USA. Warto zaznaczyć, że polski przedsiębiorca, który założył przez Internet firmę w Delaware lub Wyoming, może napotkać bardzo duże trudności przy założeniu konta bankowego w NYC. Doradca obiecujący założenie konta w amerykańskim banku bez potrzeby przyjazdu do USA wprowadza klienta w kosztowny błąd, przy czym nakłania klient z Polski dopiero do łamania amerykańskiego prawa federalnego.

Jak otworzyć konto bankowe w USA z Polski?

Oczywiście jest to niemożliwe. W praktyce doradzam dla polskich klientów rozpoczynających działalność gospodarczą w USA lub rozwijających sprzedaż internetową na Amazon USA, iż powinni zaplanować wszystkie działania związane z założeniem konta w USA, przynajmniej 6 tygodni przed planowanym przyjazdem do Stanów Zjednoczonych w celu dokończenia procesu otwarcia rachunku bankowego w USA. 

Firma w Wyoming konto bankowe w USA wznowienie z Września 2019
Jeden z moich klientów który internetowo założył firmę w Wyoming przez „kancelarię” z Polski i przez lata prowadził działalność gospodarczą na terenie USA otrzymał powiadomienie iż bank zamyka konto bankowe firmy w USA. Powody: „… transakcje wydawały się podejrzane dla banku”. Tego rodzaju sytuacja jest rezultatem braku wiedzy praktycznej z rynku USA.