Amerykańskie Prawo Biznesowe

Doradzamy Klientom rozpoczynającym a także już prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych najczęściej potrzebują porad prawnych w związku z następującymi kwestiami prawno-biznesowymi:

 • Zakładanie spółek typu c-corporation, s-corporation lub LLC w USA
 • Umowy wynajmu biur i nieruchomości w stanach Nowy Jork i New Jersey
 • Tworzenie struktur spółek-córek, spółek-zależnych w Stanach Zjednoczonych
 • Stała obsługa prawna biznesów działających na terenie Ameryki Północnej
 • Sporządzanie amerykańskich umów handlowych
 • Kwestie prawne związane z dystrybucją na rynku amerykańskim
 • Amerykańskie umowy outsourcingowe
 • Kwestie prawne dotyczące inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych
 • Obowiązki sprawozdawcze amerykańskiej spółki
 • Utworzenie joint-venture z partnerami biznesowymi na terenie USA

W przypadkach Klientow posiadających rozpoznawalne marki na rynku amerykańskim pomagamy przy:

 • Negocjacjach związanych z umowami dystrybucyjnymi opartymi o prawo amerykańskie
 • Rejestracji znaków towarowych w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych
 • Przygotowaniu umów licencyjnych związanych z rynkiem amerykańskim
 • Egzekwowanie praw własności intelektualnej na terenie USA
 • Monitorowaniu marek na obszarze Stanów Zjednoczonych
 • Kwestiach związanych z ecommerce i aplikacjami mobilnymi