Efektywnie Osiągamy Biznesowe Cele Klientów w USA

Prawo Amerykańskie

Doradzamy w kwestiach związanych z prawem stanu New Jersey i Nowy Jork.

Amerykańskie Prawo Handlowe

Zakładanie spółki LLC w USA

Wynajem biur i nieruchomości w Nowym Jorku i New Jersey

Tworzenie struktur c-corporation

Stalą obsługa prawna biznesów działających na terenie Stanów Zjednoczonych

Sporządzanie amerykańskich umów

Kwestie prawne związane z dystrybucja i exportem do USA

Amerykańskie umowy outsourcingowe

Kwestie prawne dotyczące pozyskiwania kapitału i inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo Własności Intelektualnej

Umowy dystrybucyjne prawo amerykańskie

Rejestracja znaków towarowych w USA

Przygotowanie umów licencyjnych

Ochrona własności intelektualnej w USA

Rejestracja marki w Stanach Zjednoczonych

Konsultacje związane z ecommerce i aplikacjami mobilnymi

Doradzamy także w sprawach biznesowych i federalnych na terytorium całych Stanów Zjednoczonych.