Doradzamy w poniższych kwestiach związanych z prawem stanów New Jersey i Nowy Jork:

Amerykańskie Prawo Handlowe

 • Zakładanie spółek c-corporation, s-corporation lub LLC w USA.
 • Umowy wynajmu biur i nieruchomości w stanach Nowy Jork i New Jersey.
 • Tworzenie struktur c-corporation dla firm spoza Stanów Zjednoczonych.
 • Stała obsługa prawna biznesów działających na terenie Ameryki Północnej.
 • Sporządzanie amerykańskich umów.
 • Kwestie prawne związane z dystrybucja na terenie USA i eksportem do USA.
 • Amerykańskie umowy outsourcingowe.
 • Kwestie prawne dotyczące inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Prawo Własności Intelektualnej

 • Kwestie związane z umowami dystrybucyjnymi opartymi o prawo amerykańskie.
 • Rejestracja marek i znaków towarowych w USA.
 • Przygotowanie umów licencyjnych.
 • Ochrona własności intelektualnej w USA.
 • Monitorowanie marek na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Konsultacje związane z ecommerce i aplikacjami mobilnymi.

Doradzamy także w sprawach biznesowych i federalnych na terytorium całych Stanów Zjednoczonych.