Amerykańskie Prawo Handlowe

Klienci rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych najczęściej potrzebują porady prawne w związku z następującymi kwestiami: 

 • Zakładanie spółek typu c-corporation, s-corporation lub LLC w USA
 • Umowy wynajmu biur i nieruchomości w stanach Nowy Jork i New Jersey
 • Tworzenie struktur spółek-córek, spółek-zaleznych dla firm spoza Stanów Zjednoczonych
 • Stała obsługa prawna biznesów działających na terenie Ameryki Północnej
 • Sporządzanie amerykańskich umów handlowych
 • Kwestie prawne związane z dystrybucją na rynku amerykanskim
 • Amerykańskie umowy outsourcingowe
 • Kwestie prawne dotyczące inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych
 • Obowiązki sprawozdawcze spółki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w Ameryce
 • Utworzenie joint-venture z partnerami biznesowymi na terenie USA

Amerykańskie Prawo Własności Intelektualnej

prawo własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych

Photo Credit: jonny goldstein

 

Pomagamy Klientom posiadającym rozpoznawalne marki na rynku amerykańskim przy:

 • Negocjacjach związanych z umowami dystrybucyjnymi opartymi o prawo amerykańskie
 • Rejestracji marek i znaków towarowych w Biurze Patentów i Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczony, USPTO
 • Przygotowaniu umów licencyjnych związanych z rynkiem amerykańskim
 • Egzekwowanie praw własności intelektualnej na terenie USA
 • Monitorowaniu marek na obszarze Stanów Zjednoczonych
 • Kwestiach związanych z ecommerce i aplikacjami mobilnymi