Amerykańskie prawo biznesowe

amerykańskie prawo

Doradzamy Klientom działającym na terenie stanów New Jersey i Nowego Jorku, a także firmom chcącym rozszerzyć swoją działalność na teren USA. W naszej kancelarii znajdą Państwo pomoc w następujących kwestiach prawno-biznesowych:

 • Zakładanie spółek typu c-corporation, s-corporation lub LLC na terenie New Jersey i Nowego Jorku
 • Tworzenie struktur dla spółek-zależnych w Stanach Zjednoczonych
 • Stała obsługa prawna biznesów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ameryki Północnej
 • Sporządzanie amerykańskich umów handlowych
 • Kwestie prawne związane z dystrybucją na rynku amerykańskim
 • Amerykańskie umowy outsourcingowe
 • Kwestie prawne dotyczące inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych
 • Obowiązki sprawozdawcze amerykańskich spółek
 • Budowa struktur joint-venture z partnerami na terenie USA
 • Negocjacje związane z umowami dystrybucyjnymi opartymi o prawo amerykańskie
 • Rejestracja znaków towarowych w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych
 • Przygotowanie umów licencyjnych związanych z rynkiem amerykańskim
 • Egzekwowanie praw własności intelektualnej na terenie USA
 • Monitorowanie marek i znaków towarowych na obszarze Stanów Zjednoczonych
 • Kwestie prawne związane z ecommerce i aplikacjami mobilnymi na terenie USA

Dołącz do naszej prywatnej listy mailingowej i otrzymasz broszurę przedstawiającą kroki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Kroki prawne w USA