Amerykańskie Prawo Handlowe

Klienci rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych najczęściej potrzebują porad prawnych w związku z następującymi kwestiami prawno-biznesowymi:

Zakładanie spółek typu c-corporation, s-corporation lub LLC w USA
Umowy wynajmu biur i nieruchomości w stanach Nowy Jork i New Jersey
Tworzenie struktur spółek-córek, spółek-zależnych w Stanach Zjednoczonych
Stała obsługa prawna biznesów działających na terenie Ameryki Północnej
Sporządzanie amerykańskich umów handlowych
Kwestie prawne związane z dystrybucją na rynku amerykańskim
Amerykańskie umowy outsourcingowe
Kwestie prawne dotyczące inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych
Obowiązki sprawozdawcze amerykańskiej spółki
Utworzenie joint-venture z partnerami biznesowymi na terenie USA

Amerykańskie Prawo Własności Intelektualnej

Pomagamy Klientom posiadającym rozpoznawalne marki na rynku amerykańskim przy:

Negocjacjach związanych z umowami dystrybucyjnymi opartymi o prawo amerykańskie
Rejestracji znaków towarowych w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych
Przygotowaniu umów licencyjnych związanych z rynkiem amerykańskim
Egzekwowanie praw własności intelektualnej na terenie USA
Monitorowaniu marek na obszarze Stanów Zjednoczonych
Kwestiach związanych z ecommerce i aplikacjami mobilnymi