Rejestracja znaku towarowego w USA

Polska firma sprzedająca produkty na rynku Stanów Zjednoczonych, sprzedająca produkty poprzez dystrybutora w USA lub prowadząca sprzedaż na Amazon USA powinna do największego stopnia chronić prawa własności intelektualnej na rynku USA, między innymi przez rejestracje, ochronę znaku towarowego na rynku amerykańskim.

Jak zastrzec znak towarowy w USA
Znak towarowy w USA

Dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego w USA jest ważne na rynku amerykańskim

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA powinno być bardzo ważną kwestią rozwiązaną przez każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie USA. Dlaczego? Podstawowym powodem jest prawo własności intelektualnej w USA, które nakłada na amerykańskiego dystrybutora, sklep lub końcowego sprzedawcę produktów w USA, na przykład sklepy Mac’ys lub platformę Amazon współodpowiedzialność za uczestniczenie w procesie sprzedaży produktów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich na terenie USA. Jak w praktyce wygląda egzekwowanie praw do używania znaku towarowego  w USA? W przypadku gdy produkt naruszający prawa osób trzecich jest już sprzedawany na rynku USA a Twój amerykański partner biznesowy otrzyma ostrzeżenie od osób trzecich, iż oferowane przez niego produkt narusza prawa IP osób trzecich, kontrahent odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej, żeby podjąć dalsze kroki w takiej sprawie. W przypadku sprzedaży na Amazon.com, firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Dobrze przygotowana amerykańska umowa dystrybucyjna będzie zawierać warunek chroniący amerykańską stronę od odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, tzw. „IP rights”, a nieuregulowane kwestie związane z rejestracją znaku towarowego, będą podstawą do rozwiązania umowy dystrybucyjnej. Europejski sprzedawca nie tylko straci kontrahenta w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej do momentu uregulowania kwestii związanych z używanymi znaku towarowego na terenie USA, ale także będzie odpowiedzialny za koszta koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę amerykańską. W przypadku Amazon, najbardziej prawdopodobnie pierwsza reakcja to blokada konta Amazon.

Znak towarowy w USA

Co w takiej sytuacji może zrobić polska firma która chce profesjonalnie rozwijać sprzedaż europejskich produktów na rynku amerykańskim? Polski podmiot rozważający lub prowadzący działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych powinna jak najszybciej złożyć wniosek o ochronę znaku towarowego używanego na terenie USA. Istnieje kilka opcji które można użyć do rejestracji znaku towarowego w USA. Wybór najodpowiedniejszej opcji będzie najczęściej zależny od faktu czy europejski produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu który jest już sprzedawany na rynku amerykańskim, tzn. produkt wszedł w fazę „use in commerce”, jedną z opcji zastrzeżenia marki produktu jest rejestracja znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zgłoszonego i zarejestrowanego już znaku towarowego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat procedury zastrzeżenie marki produktu na podstawie zarejestrowanego znaku w Unii Europejskiej znajdziesz pod tym linkiem. Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo użyteczna opcja zastrzeżenia marki produktu której właściciel dopiero planuje rozpoczęcie sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych lub  sprzedaż internetową na Amazon FBA, tego rodzaju rejestracja znaku towarowego jest oparta na tzw. „intent to use”- zamierzonej sprzedaży w USA.

Ochrona znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzane użycie w przyszłości”

Jakie opcje posiada firma z Polski nie posiadająca ochrony prawnej znaku w Europie która nie sprzedaje jeszcze swoich produktów na rynku USA- czyli nie jest w stanie spełnić wymogu „use in commerce” narzucanego przez prawo w USA? W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż swoich produktów na amerykańskim Amazon może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie? Jednym z rozwiązań jest zastrzeżenie znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, tzw. „intent to use”. Szczególnie w przypadku europejskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji i oferty na rynku amerykańskim, uzyskanie ochrony znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.

Zastrzeżnie marki w USA
Rejestracja marki w USA

Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o rejestrację znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzone użycie marki rezerwuje sobie prawo do legalnego używania takiej marki w przyszłości. Po złożenia takiego wniosku właściciel takiej rejestracji będzie posiadł pierwszeństwo zarejestrowania i używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy.

Dodatkową zaletą złożenia wniosku o ochronę marki w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka po stronie europejskiego sprzedawcy. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel takiej samej lub podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej nowej rejestracji, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu który próbuje sprzedawać swoje produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona ponieważ firma której nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych, nie rozpoczęła poważniej sprzedaży europejskich produktów na terenie USA pod zastrzeżoną marką do której prawa posiada osoba trzecia.

Rozpoczęcie procedury rejestracji znaku towarowego w USA będzie także pomocne do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot który rozpoczęła procedurę rejestracji swojego znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedział w momencie złożenia pierwszej rejestracji w USA. Rejestracja znaku towarowego w USA jest także pomocne w sytuacjach gdzie:

  • Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z jego marką, lub
  • Sprzedawca internetowy potrzebuje zarejestrować markę na platformie Amazon lub usunąć negatywne wpisy konkurencji na Internecie.

Zgłoszenie marki w oparciu o zamierzone użycie w USA pozwala także oszczędzić dużo niepotrzebnych wydatków i straconego czasu. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, firma która dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową europejską marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do mnie producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów, marki, nie łamią ich konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi które mogą być użyte do ochrony praw zarejestrowanego znaku towarowego w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego  zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej lub właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących europejski produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.

Kiedy złożyć wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw.”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Najważniejszym wymogiem jest pewność właściciela znaki towarowego w USA, iż będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną Twojej marki w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Urząd Patentowy przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania marki dostarczenia dokumentacji która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania takiej marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej która będzie używana do promowania i sprzedaży polskiego produktu na rynku USA.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że jest bardzo prawdopodobne, iż będziesz sprzedawał Twoje produkty pod specyficznym znakiem towarowym na terenie Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego na rynku amerykańskim jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem każdej strategii wkroczenia na rynek amerykański.

Sprzedaż na Amazon FBA a rejestracja marki w Amazon Brand Registry

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów przez Internet. Nawet jeżeli Twoja polska firma nie planuje sprzedaż na Amazon USA bardzo dobrym ruchem strategicznym jest użycie narzędzi oferowanych przez firmę Amazon. Amerykańska firma Amazon prowadzi własny rejestr znaków towarowych, jest to tzw. Brand Registry. Jednym z wymogów rejestracji marki w Amazon Brand Registry jest posiadanie oficjalnej rejestracji znaku wydanej przez Urząd Amerykański lub Unii Europejskiej.

Rejestracja znaku towarowego wznowienie z 8/2019
Od 3 Sierpnia 2019 każdy podmiot przeprowadzajacy procedure rejestracji znaku towarowego w USA musi być reprezentowany przez adwokata posiadającego licencję w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli potrzebujesz pomoc w kwestii zastrzeżenia znaku towarowego w USA.