Delegowanie pracownika do USA

Bardzo często polska firma, która od lat eksportuje swoje produkty na rynek amerykański, lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę delegowania pracownika do pracy w USA. Polski pracodawca szybko odkrywa iż w celu delegowania pracownika do USA, polski pracownik musi ubiegać się o odpowiednią wizę do USA pomimo ruchu bezwizowego od Listopada 2019 roku. Prawo do przyjazdu polskiego pracownika do USA nie oznacza iż taki pracownik może podjąć legalną prace na terenie Stanów Zjednoczonych.

Delegacja pracownika do USA a wiza pracownicza do USA

Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA

Polski pracodawca najczęściej potrzebuje oddelegować pierwszego pracownika do USA do zadań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Na przykład, polska firm deleguje polskiego pracownika do USA w celu znalezienia i wynajmu biura na terenie Stanów Zjednoczonych lub zatrudnienia pierwszego amerykańskiego pracownika. W przypadku firmy spoza Stanów Zjednoczonych które posiadają oddział, siedzibę lub własną spółkę w USA, firma często zauważa potrzebę oddelegowania polskich pracowników do pracy na terenie USA, ponieważ posiadają oni unikalne umiejętności, lub specjalistyczną wiedzę o prowadzonej działalności. Polscy pracownicy są od pierwszego dnia na terenie USA gotowi do efektownej pracy, podczas gdy amerykańscy pracownicy będą potrzebowali miesięcy szkoleń związanego z używaniem europejskich urządzeń, technologii lub dobrego zrozumienia produktów sprzedawanych na rynku USA. W takich przypadkach bardzo racjonalnym rozwiązaniem takiej kwestii jest delegowanie polskiego pracownika do rozwoju działalności gospodarczej w USA. Innym scenariuszem gdzie powstaje praktyczna potrzeba oddelegowania pracownika do pracy w USA jest przypadek, gdy polska firma pozyskuje projekt na terenie Stanów Zjednoczonych lub podpisuje umowę w USA przewidujący wykonywany prac na terytorium USA. Jeżeli będzie to znacząca umowa lub jedną ze strony umowy będzie olbrzymia amerykańska korporacja, jeden z warunków takiej umowy będzie wymagać od polskiego podwykonawcy fizyczną obecność polskich pracowników na terenie projektu w USA lub w biurze zleceniodawcy w Stanach Zjednoczonych.

Podjecie legalnej pracy na terenie USA

Większość polskich pracowników delegowanych do USA, przybywa do Stanów Zjednoczonych na wizie B1/B2. Warto zaznaczyć, iż wiza B-1 do USA nie jest wizą pracowniczą upoważniająca podjęcie legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, lecz jest jedynie wiza upoważniająca do podroży służbowej do USA. Wiza B1/B2 do USA upoważnia do przyjazdu do USA w następujących celach.

 • Konsultacja z partnerem biznesowym w USA.
 • Udział w spotkaniach biznesowych, targach na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Podpisanie i negocjacje umowy z amerykańskim kontrahentem.

Więcej informacji o wizie B-1 do USA znajdziesz pod tym linkiem. Pracownik przybywający do USA na wizie B-1 najczęściej uzyskuje prawo do przebywanie na terenie Stanów Zjednoczonych tylko to 90 dni.

Pracodawca z Polski, którego celem biznesowym jest uzyskanie dla polskiego pracownika prawa do podjęcia legalnej pracy w USA, lub delegowanie polskiego pracownika do legalnego przebywania i pracowania w USA przez dłuższy okres musi uzyskać odpowiednią wizę do USA. Tutaj polski pracodawca posiada najczęściej dwie opcje: ubieganie się o wizę pracowniczą L-1 lub staranie się o uzyskanie wizy E-2 do USA.

Wiza L-1 do USA

Amerykańska wiza L-1 może być odpowiednim długoterminowym rozwiązaniem dla polskiego pracodawcy który potrzebuje delegować pracownika do nowo otwieranego oddziału firmy w USA w celu przeprowadzenia początkowych kroków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takim krokami będzie przeprowadzenie wszystkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej w USA, zatrudnienie amerykańskich pracowników, stworzenie infrastruktury potrzebnej do prowadzenia sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim, lub początkowy nadzór nad amerykańskimi pracownikami. Istnieją dwie “podkategorie” wiz typu L-1: są to wizy L1A i wizy L1B. Wiza L1A jest przeznaczona dla menadżera lub pracownika na wyższym stanowisku, którzy przybywa do USA rozwijać działalność gospodarczą swojej polskiej firmy na rynku amerykańskim lub będzie nadzorować prace amerykańskich pracowników. Wiza L1B jest przeznaczona dla pracownika spoza Stanów Zjednoczonych, który posiada specjalistyczne umiejętności, na przykład pracownik IT który doskonale zna systemy amerykańskiego kontrahenta dla którego pracuje firma z Polski.

Uzyskanie wizy pracowniczej do USA

Delegowac polskiego pracownika do USA
Oddelegowanie pracownika do USA, wiza pracownicza USA

Uzyskanie wizy pracowniczej do USA wymaga zebrania i przedstawienia pewnej dokumentacji i informacji, między innymi:

 • Informacje wewnętrzne spółki przedstawiające akcjonariuszy polskiej spółki, a także jej wyniki finansowe spółki.
 • Dokumenty rejestrowe spółki w USA, umowa spółki w USA
 • Organizacyjny wykres firmy przedstawiający obecne stanowisko kandydata, który będzie delegowany do pracy w USA, a także jego proponowana pozycję w USA.
 • Szczegółowy opis obecnej pozycji kandydata o wizę L-1 do USA.
 • Obecne wynagrodzenie w Polsce, a także proponowane wynagrodzenie dla kandydata, który będzie pracować w USA.
 • Dodatkową dokumentację, która przekona amerykańskiego urzędnika imigracyjnego, że kandydat ubiegający się o wizę pracowniczą do USA ma odpowiednie zaplecze do pracy na terenie USA.
 • Plan biznesowy na rynek amerykański- plan taki będzie przedstawiać strategiczne zadania, które oddział polskiej firmy/amerykańska spółka zoo zamierza realizować na rynku USA. Na przykład plan może przedstawiać, iż w pierwszych 3 miesiącach polska spółka zatrudni amerykańskich pracowników, otworzy magazyn firmy w USA, zatrudni amerykańską agencję marketingową. Plan powinien także szczegółowo przedstawiać prognozowane wydatki i dochody na terenie Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji o wizach pracowniczych do USA znajdziesz na stronie Ambasady USA w Polsce.

Ile kosztuje uzyskanie wizy pracowniczej do USA

Uzyskanie wizy pracowniczej do USA typu L-1 nie polega na złożeniu wniosku w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Według danych sprzed 2016 roku, odsetek odmów wiz typu L1 wahał się miedzy 18 a 50 procent. Obecna administracja rządowa w USA jest bardziej rygorystyczna. Dlatego nie doradzam europejskim klientom, aby sami ubiegali się o wizy L-1 dla swoich pracowników lub używali do tego rodzaju projektów „tańszych” doradców z Polski, którzy nie posiadają wiedzy praktycznej potrzebnej do ubiegania się o wizy pracownicze do USA. Ile kosztuje wiza pracownicza do USA? Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od wielu czynników, warto przyjąć iż szacowany  koszt uzyskania wizy pracowniczej do USA będzie wynosił około 10 tysięcy dolarów.

Warto tutaj zaznaczyć , iż pomimo zniesienia wiz do USA w 2019 roku, polski pracownik nie może przyjechać do USA w celu podjęcia legalnej pracy na terenie USA. Jedno z rozwiązań jest uzyskanie wizy inwestorskiej do USA, dzięki czemu polscy pracownicy będą mogli być oddelegowani do USA i będą mogli podjąć legalną pracę w USA. Czytaj dalej.

Wiza pracownicza do USA i oddelegowanie pracownika do USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku prowadzenia takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na rynku USA potrzebuje rozwiązać kwestie oddelegowania pracownika do USA w celu podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Często bardzo dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorce do częstego przybywania do Stanów Zjednoczonych, a także generuje naglą potrzebę oddelegowania pracownika do USA. W większości przypadków oddelegowany polski pracownik do pracy w USA nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA, tzw. „green card” i stad tworzy się potrzeba ubiegania się o odpowiednią wizę do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych a także podjecie legalnej pracy na terenie USA.

Wiza pracownicza do USA

Istnieje wiele kategorii wizowych do USA. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podroży. Do najbardziej popularnych kategorii wizowych posiadanych i używanych przez polskich przedsiębiorców i ich pracowników nalezą wizy B-1. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie takich wiz jest najprostsze. Posiadacz wizy B1/B2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, a amerykańska wiza B1 może być wykorzystana do przyjazdu do USA w jednym z przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie USA.
 • Spotkania biznesowe z kontrahentami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskim partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Polski przedsiębiorca który posiada wizę B1 nie może podejmować pracy na terenie USA, nawet gdy taki pracodawca/inwestor wykonuje prace dla swojej firmy z Polski lub otrzymuje wynagrodzenie w Polsce. Nawet gdy w roku 2020 istnieje ruch bezwizowy do USA, nie oznacza to,e polski pracownik przybywający do Stanów Zjednoczonych może legalnie podjąć prace w USA.

Wiza B-1/B-2 nie jest wizą pracowniczą do USA!

Oddelegowanie pracownika do USA w praktyce

Typowe „rozwiązanie” opisywanej kwestii wizy do USA przez polskie firmy jest skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest nie karany otrzymuje wizę B1 i jest „gotowy” do oddelegowania do USA. Ale czy na pewno polski pracodawca rozwiązał swój problem wizy pracowniczej do USA? Dlaczego przyjazd w ruchu bezwizowym do USA lub na wizie B1 nie jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem problemu wizowego?

Doradzając klientom biznesowym z Polski od wielu lat zaobserwowałem następujące okoliczności kiedy klienci nieoczekiwanie zauważają potrzebę oddelegowania pracownika do USA i oczekują szybkie rozwiązanie kwestii wizy pracowniczej do USA.

 1. Polska firma informatyczna od wielu lat obsługuje amerykańskiego partnera B2B, otrzymuje coraz więcej projektów na rynku USA. Kontrahent w Stanach Zjednoczonych coraz częściej naciska na potrzebę delegowania paru polskich informatyków do fizycznej pracy/obecności w biurze kontrahenta na terenie USA.
 2. Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie specyficznych usług na terenie USA i zatrudnia lokalnego amerykańskiego podwykonawcę do wykonania prac. Podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem. Polscy fachowce są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 3. Polski producent planuje otworzyć oddział firmy w USA przez który będzie prowadził działalność produkcyjną używając skomplikowanych linii technologicznych. Polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe „rozwiązanie” kwestii wizy pracowniczej do USA przez polskie firmy jest skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest nie karany otrzymuje taką wizę B1 i jest „gotowy” do delegowania do pracy w USA. Ale czy na pewno polski pracodawca rozwiązał problemy wizy pracowniczej do USA? Dlaczego tego typu rozwiązanie nie jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem problemu wizowego?

[vc_single_image image=”5024″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”http://www.adwokatusa.com/kontaktadwokatwusa/”][vc_column_text]Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do w USA po roku 2020 w oparciu o ruch bezwizowy, nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie na terenie USA. Po drugie, polski pracodawca oddelegowujący „pracownika B-1” do pracy w USA posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków w pracy, a nie posiadając ubezpieczenia „workers compensation” pracodawca lamie stanowe prawo pracy w USA. Tutaj warto zaznaczyć iż poważny amerykański kontrahent będzie wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienie polisy ubezpieczeniowej przed wpuszczeniem polskiego „pracownika B-1” na teren swojego biura lub projektu w Stanach Zjednoczonych.

Największym wyzwaniem stojącym przez polskim pracownikiem oddelegowanym do pracy w USA na wizie B-1 lub w oparciu o być ruch bezwizowy w 2020 roku jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo imigracyjne w USA przyznaje urzędnikowi imigracyjnemu/ strażnikowi granicznemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren USA.

W przypadku gdy polski pracownik będzie nieustannie przekraczać granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA w terminie maksymalnych 90 dni przewidywane w ruch bezwizowym do USA, będzie to budzić podejrzenia amerykańskiego urzędnika imigracyjnego. Dlaczego będzie to także ryzykowne dla pracodawcy delegującego pracownika do pracy w USA?

Ponieważ przy kolejnym oddelegowaniu polskiego pracownika do USA amerykański urzędnik imigracyjny może odmówić dla takiego pracownika prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W przeciągu 5 minut oddelegowany do USA pracownika z Polski może być w drodze powrotnej do Polski. Taki oddelegowany pracownik do USA może nie tylko strącić szanse na uzyskanie odpowiedniej,  wizy do USA- upoważniającej do podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Polski pracodawca niepoprawnie delegujący pracownika do USA ryzykuje stratami finansowymi a także utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Jak oddelegować pracownika do USA i uzyskać prawo do podjęcia legalnej pracy w USA?

Rozwiązaniem powyższej kwestii wizowej może być wystąpienie o wizę E-2 do USA. Wiza inwestorska E2 jest przeznaczone dla przedsiębiorcy inwestującego w aktywną działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Pomimo lekko mylącej nazwy, uzyskanie wizy E-2 przez polskiego przedsiębiorcę pozwoli także oddelegować polskiego pracownika do USA, pozwoli na legalne podjecie pracy na ternie USA. Polski pracodawca, jak i jego pracownik posiadający wiz E2 do USA będzie mógł być ubezpieczony w USA, płacić podatki w USA, uzyskać ubezpieczenia zdrowotne oraz zamieszkać z rodzina na terenie USA.

Uzyskanie wizy inwestorskiej do USA

Proces uzyskania wizy inwestorskiej do USA zajmuje miesiące. W celu uzyskania amerykańskiej wizy E-2 trzeba spełniać wiele wymogów oto niektóre z nich.

 • Inwestor, przedsiębiorca z Polski, musi pochodzić z kraju który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E-2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Polski inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału na terenie USA. Przykłady spełnienia tego wymogu prawnego to: polski inwestor już założył firmę w USA, zatrudnia lokalnych pracowników USA, lub zakupił ziemie pod hale produkcyjną w Stanach Zjednoczonych. Planowane inwestowania na terenie USA przez polskiego pracodawcę w przyszłości, tzn. po uzyskaniu wizy E-2 do USA, wyklucza szanse na uzyskanie wizy E-2 do USA przez inwestora z Polski.
 • Inwestycja w USA musi być znacząca. Suma inwestycji na terenie USA będzie zależne od branży w której polski przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Dla przykładu, polski inwestor nie może jedynie zainwestować 50,000 USD, jeżeli planuje otworzyć produkcje mebli w USA.
 • Przedsiębiorca z Polski musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie USA. Ten wymóg prawny oznacza, że aplikant o wizę E2 nie może po prostu wpłacić pieniędzy do banku w USA, a następnie ubiegać się o wizę inwestorską E-2 do USA.
 • Działalność gospodarcza prowadzona na terenie USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać polskiego inwestora, i jego pracowników, jeżeli takich inwestor będzie zatrudniać w Stanach Zjednoczonych.
 • Inwestycja na terenie USA jest poparta „poważnym planem biznesowym”, który będzie między innymi przedstawiał, gdzie działalność gospodarcza prowadzona przez polskiego inwestora w USA będzie znajdować się 3 lata po wydaniu wizy E-2.
 • Polski inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój swojej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, inwestor z Polski starający się o wizę E-2 nie może kupić restaurację w NYC, na stałe mieszkać w Polsce i jedynie czerpać zyski przynoszone przez jego Nowo Jorską restaurację. Prawo imigracyjne w USA wymaga od polskiego inwestora w USA aktywnego uczestniczenia w rozwoju swojej działalności gospodarczej w USA.

Reasumując, polski przedsiębiorca i pracownicy udający się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Pracownik delegowany do USA z wizą B-1 lub w ruch bezwizowym nie może podjąć legalnej pracy na terenie USA. Dla polskich przedsiębiorców którzy widzą olbrzymi potencjał do zarabiana na rynku USA i chcą inwestować w rynek USA, ubieganie się o wizy E-2 może być dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie wizy E2 nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wizy E2 są dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy myślą o długo-terminowym prowadzeniu działalności gospodarczej w USA.

Jeśli poszukujesz doradcy w USA, który wesprze Twoją firmę w działaniach związanych z oddelegowaniem pracownika do USA i sprawnym załatwieniem wizy pracowniczej do USA, napisz do mnie już teraz.