Umowa o dzieło na rynku USA

Mała prywatna amerykańska firma lub europejska spółka wkraczająca na rynek USA najczęściej rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej  w Stanach Zjednoczonych z bardzo ograniczoną ilością pracowników. Jest to zrozumiale, ponieważ każdy początkujący biznes nie posiada wystarczającego kapitału, początkowe zyski są bardzo niskie lub firma nie otrzymuje wystarczające sygnały ze swojego rynku jakie umiejętności i pracownicy będą potrzebni do rozwoju firmy. Bardzo często przedsiębiorstwo po prostu nie posiada pracowników z umiejętnościami wymaganymi przez swoich klientów- rynek. Zatrudnienie na stale wysoko wykwalifikowanych lub doświadczonych pracowników jest związane z nie tylko drogie dla początkujących biznesów, ale także wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi. Pracodawca zatrudniający pracownika nie tylko będzie poświęcał swój czas na robotę papierkową, ale także będzie zobowiązany do ubezpieczenia pracownika od wypadków przy pracy, odprowadzania podatków stanowych, jak i federalnych i do opłacania ubezpieczeń społecznych. Wszystkie przedstawione wydatki mogą dwukrotnie przewyższać koszt samego wynagrodzenia pracownika. Stąd pracodawcy poszukują innych rozwiązań, aby moc wykorzystać talent ludzki do osiągnięcia celów biznesowych lub wykonania specyficznego projektu.

Pracownik czy podwykonawca prawo pracy w USA

Amerykańskie prawo pracy nie posiada jasno sprecyzowanego testu do określenia czy osoba wykonujące prace dla firmy na terenie USA  jest niezależnym podwykonawcą, czy też powinna być traktowana jako „pracownik” i jego pracodawca posiada obowiązek płacenia minimalnych stawek, posiadania ubezpieczenia, odprowadzania podatków, itp. W jaki spółka prowadząca działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych, pracodawca, może zmniejszyć ryzyko, iż amerykańskie urzędy podatkowe określą specyficzną osobę jako pracownika firmy? Częstym rozwiązaniem jest przygotowanie amerykańskiej umowy konsultingowej.

Niestety sama umowa konsultingowa pomiędzy pracodawcą a  konsultantem w USA przygotowana przez pracodawcę który nie jest amerykańskim prawnikiem lub jest ściągnięta z Internetu, to za mało, aby uniknąć powyższych obowiązków podatkowych w USA po stronie pracodawcy. Amerykański sędzia lub urząd podatkowy w USA uzna osobę wykonująca prace na terenie Stanów Zjednoczonych za pracownika, a nie podwykonawcę w przypadkach gdy:

umowa o dzieło rynek usa
Umowa zlecenie prawo amerykańskie
 • Firma dyktuje w jaki sposób „zatrudniona” osoba powinna wykonywać swoje zadania.
 • Spółka określa godziny pracy.
 • Firma wymaga wykonanie prac na terenie firmy/zakładu.
 • Wynagrodzenie jest płacone systematycznie, np. co tydzień.
 • Pracodawca dostarcza narzędzia i materiały potrzebnych do wykonania prac.
 • Zleceniobiorca w USA wykonuje prace tylko dla jednego pracodawcy- zleceniodawcy.

Wybrane elementy amerykańskiej umowy zlecenia

Dobrze przygotowana amerykańska umowa zlecenia, umowa o dzieło, lub umowa konsultingowa, określanych w USA jako tzw. „consulting agreement” powinna zawierać między innymi takie kwestie jak:

 • Szczegółowy opis usług które wykona podwykonawca.
 • Wynagrodzenie i w jaki sposób będzie one płacone dla konsultanta.
 • Czy podwykonawca otrzyma zwrot innych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Termin umowy konsultingowej.
 • Kiedy umowa może zostać rozwiązana przez niezależnego, podwykonawcę lub spółkę którą podpisał umowę o zleceni.e
 • Ograniczenia dotyczące podjęcia nowych projektów lub zatrudnienia w konkurencyjnej firmie po zakończeniu, lub wypowiedzeniu umowy o dzieło.
 • W jaki sposób będą rozstrzygane spory dotyczące umowy zlecenia.
 • Prawo właściwe dla amerykańskiej umowy o dzieło.

Rozliczenie podatku od usługi wykonanej w USA

Europejska firma która wykonuje usługi w USA, generuje dochód na terenie Stanów Zjednoczonych, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w Polsce i być może w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź tutaj, kiedy europejska firma świadcząca usługi dla kontrahenta w USA może zapłacić 30% amerykański podatek u źródła.

Related Posts5% zniżka za pierwszą usługę, gdy dołączysz do mojej prywatnej listy mailingowej