Wiza pracownicza do USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na rynku amerykańskim potrzebuje swobodnie przemieszczać i w legalny sposób zatrudniać polskich pracowników w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często szybki rozwój działalności gospodarczej prowadzonej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorce do przybywania do Stanów Zjednoczonych parę razy w roku, a także generuje naglą potrzebę delegowania polskich pracowników. W większości przypadków ani przedsiębiorca z Polski, ani delegowany pracownik nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA, tzw. „green card” i dlatego każdy z nich potrzebują ubiegać się o odpowiednią wizę do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych a także podjecie legalnej pracy tutaj.

Delegowanie pracownika do pracy na terenie USA

Istnieje wiele kategorii wizowych do USA. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podroży. Do najbardziej popularnych kategorii wizowych posiadanych i używanych przez polskich przedsiębiorców i ich pracowników nalezą wizy B-1. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie takich wiz jest najprostsze. Posiadacz wizy B1/B2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w celach służbowych a amerykańska wiza B1 może być wykorzystana do przyjazdu do USA w jednym z przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie USA.
 • Spotkania biznesowe z kontrahentami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskim partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Wiza B-1/B-2 nie jest wizą pracowniczą! Posiadacz wizy B1 nie może podejmować pracy na terenie USA, nawet w przypadku gdy polski pracownik wykonuje prace dla swojej firmy z Polski lub otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od polskiego pracodawcy.

Kiedy wiza pracownicza do USA będzie naprawdę potrzebna

Typowe przykłady praktyczne, gdy polski przedsiębiorca nieoczekiwanie zauważy naglą potrzebę delegowanie pracownika do pracy i szybkiego uzyskania wizy pracowniczej do USA.

 1. Polska firm informatyczna obsługująca amerykańskiego partnera B2B, bardzo dobrze wykonuje swoje zadania, otrzymuje coraz więcej zleceń z USA. Kontrahent w Stanach Zjednoczonych coraz częściej naciska na potrzebę delegowania paru polskich informatyków do pracy w jego biurze na terenie USA.
 2. Spółka z Polski wygrywa przetarg na wykonanie specyficznych usług na terenie USA i zatrudnia lokalnego amerykańskiego podwykonawcę do projektu. Podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem. Polscy fachowce są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 3. Polski producent planuje otworzyć oddział firmy w USA gdzie będzie prowadził działalność produkcyjną używając skomplikowanych linii technologicznych. Polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Krótkoterminowe rozwiązanie kwestii wizy pracowniczej do USA

Typowe „rozwiązanie” kwestii wizy pracowniczej do USA stosowane przez polskie firmy jest skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest nie karany otrzymuje taką wizę B1 i jest „gotowy” do delegacji do USA i wykonywania prac na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale czy na pewno? Dlaczego tego typu opcja nie jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem kwestii wizowej do USA?

Delegowanie pracownika do USA
Wiza pracownicza USA

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1, nie ma prawa do podjęcia żadnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy spoza USA. Po drugie, nie tylko polski pracodawca delegujący „pracownika B-1” do pracy w USA posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków w pracy i nie posiadając ubezpieczenia „workers compensation” lamie amerykańskie prawo pracy. Amerykańscy kontrahenci także będę wymagać ubezpieczanie pracownicze przed wpuszczeniem „pracownika B-1” na teren swojego biura lub projektu w USA.

Największym argumentem przeciwko używaniu wiz B-1 do delegowania polskiego pracownika do prac w USA jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo w USA przyznaje bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu samodzielnych decyzji dla amerykańskich urzędników imigracyjnych. W przypadku gdy „pracownik B-1” nieustannie przekracza granice Stanów Zjednoczonych lub przebywa na terenie USA 5-6 miesięcy, zaczyna to budzić podejrzenia u amerykańskich urzędników imigracyjnych co do prawdziwych intencji delegowanego pracownika. Co to oznacza w praktyce? Przy kolejnym przyjeździe polskiego pracownika do USA amerykański urzędnik imigracyjny może odmówić prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych i w 5 minut zawrócić takiego pracownika do Polski. Delegowany pracownik straci szanse na uzyskanie innej, odpowiedniej, amerykańskiej wizy upoważniającej do podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych, a Polski pracodawca poza straconymi pieniądzmi ryzykuje utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Jak uzyskać prawo do podjęcia legalnej pracy dla polskich pracowników w USA?

Pomimo że wiza typu E2 jest przeznaczone dla przedsiębiorcy inwestującego w biznes na terenie Stanów Zjednoczonych, uzyskanie wizy E-2 pozwoli także dla polskiego przedsiębiorcy oddelegować swoich pracowników do pracy w USA. Po uzyskaniu wizy E-2, przedsiębiorca z Polski, jak i jego pracownicy będą posiadali prawo do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, płacenia amerykańskich podatków, uzyskania ubezpieczeń zdrowotnych, oraz zamieszkania z całymi rodzinami w USA.

wiza pracownicza usa
Wiza pracownicza do USA
Wymogi związane z otrzymaniem inwestorskiej wizy E-2

W celu uzyskania amerykańskiej wizy E-2 trzeba spełniać wiele wymogów oto niektóre z nich:

 • Inwestor, przedsiębiorca, musi pochodzić z kraju który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E-2 dla jego obywateli.
 • Inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału na rynku amerykańskim- na przykład założyć podmiot gospodarczy w USA, zatrudniać lokalnych pracowników, itp. Same chęci lub plan inwestowania w USA w przyszłości, po uzyskaniu wizy do USA jest niewystarczający.
 • Inwestycja na terenie Stanów Zjednoczonych musi być znacząca, co jest zależne od branży w której inwestor prowadzi działalność gospodarczą. Inwestor z Polski nie może zainwestować jedynie 50,000 USD, jeżeli chce przyjechać do USA i założyć firmę produkującą meble.
 • Przedsiębiorca z Polski musi ponosić stałe ryzyko stracenia pieniędzy zainwestowanych na terenie USA-  co oznacza, że aplikant o wizę E2 nie może po prostu wpłacić pieniędzy do banku w USA, a następnie ubiegać się o otrzymanie wizy inwestorskiej E-2
 • Działalność gospodarcza prowadzona na terenie USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać inwestora, jego rodzinę i pracowników, jeżeli takich inwestor będzie zatrudniać w Stanach Zjednoczonych.
 • Inwestycja na terenie USA jest poparta planem biznesowym, który będzie przedstawiał, gdzie przedsiębiorca i jego firma będzie znajdować się na rynku amerykańskim za 3 lata.
 • Aplikant o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, inwestor nie może kupić restaurację w NYC, na stale mieszkać w Polsce i jedynie zbierać zyski przynoszone przez restaurację w USA. Amerykańskie prawo imigracyjne wymaga od inwestora aktywnego uczestniczenia w rozwoju swojej firmy  w USA.
Oddelegowanie pracownika do pracy w USA i wymóg amerykańskich wiz
Jak delegować do USA

Reasumując, przedsiębiorcy i pracownicy udający się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA powinni posiadać odpowiednie amerykańskie wizy pozwalające na okresowe zatrudnienie. Pracownicy podróżujące do Stanów Zjednoczonych z wizą biznesową/ „pracowniczą” B-1 nie mogą podejmować pracy tutaj. Dla polskich przedsiębiorców którzy widzą olbrzymi potencjał na robienia interesów na rynku amerykańskim i chcą inwestować w rynek USA, ubieganie się o wizy E-2 może być dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie wizy E2 nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wizy E2 są dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy myślą o długo-terminowym prowadzeniu działalności gospodarczej w USA.

Jeśli poszukujesz doradcy w USA, który wesprze Twoją firmę w działaniach związanych z delegowaniem pracowników do pracy w USA i sprawnym załatwieniem wiz pracowniczych do USA, napisz do mnie już teraz.

Related Posts5% zniżka za pierwszą usługę, gdy dołączysz do mojej prywatnej listy mailingowej