Wiza pracownicza do USA i oddelegowanie pracownika do USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku prowadzenia takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na rynku USA potrzebuje rowziazac kwestie oddelegowania pracownika do USA w celu podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Często bardzo dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorce do częstego przybywania do Stanów Zjednoczonych, a także generuje naglą potrzebę oddelegowania pracownika do USA. W większości przypadków oddelegowany polski pracownik do pracy w USA nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA, tzw. „green card” i stad tworzy się potrzeba ubiegania się o odpowiednią wizę do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych a także podjecie legalnej pracy na terenie USA.

Wiza pracownicza do USA

Istnieje wiele kategorii wizowych do USA. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podroży. Do najbardziej popularnych kategorii wizowych posiadanych i używanych przez polskich przedsiębiorców i ich pracowników nalezą wizy B-1. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie takich wiz jest najprostsze. Posiadacz wizy B1/B2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, a amerykańska wiza B1 może być wykorzystana do przyjazdu do USA w jednym z przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie USA.
 • Spotkania biznesowe z kontrahentami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskim partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Polski przedsiębiorca który posiada wize B1 nie może podejmować pracy na terenie USA, nawet gdy taki pracodawca/inwestor wykonuje prace dla swojej firmy z Polski lub otrzymuje wynagrodzenie w Polsce. Nawet gdy w roku 2020 istnieje ruch bezwizowy do USA, nie oznacza to,e polski pracownik przybywający do Stanów Zjednoczonych może legalnie podjąć prace w USA.

Wiza B-1/B-2 nie jest wizą pracowniczą do USA!

Oddelegowanie pracownika do USA w praktyce

Typowe „rozwiązanie” opisywanej kwestii wizy do USA przez polskie firmy jest skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest nie karany otrzymuje wizę B1 i jest „gotowy” do oddelegowania do USA. Ale czy na pewno polski pracodawca rozwiązał swój problem wizy pracowniczej do USA? Dlaczego przyjazd w ruchu bezwizowym do USA lub na wizie B1 nie jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem problemu wizowego?

Doradzając klientom biznesowym z Polski od wielu lat zaobserwowałem następujące okoliczności kiedy klienci nieoczekiwanie zauważają potrzebę oddelegowania pracownika do USA i oczekują szybkie rozwiązanie kwestii wizy pracowniczej do USA.

 1. Polska firma informatyczna od wielu lat obsługuje amerykańskiego partnera B2B, otrzymuje coraz więcej projektów na rynku USA. Kontrahent w Stanach Zjednoczonych coraz częściej naciska na potrzebę delegowania paru polskich informatyków do fizycznej pracy/obecności w biurze kontrahenta na terenie USA.
 2. Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie specyficznych usług na terenie USA i zatrudnia lokalnego amerykańskiego podwykonawcę do wykonania prac. Podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem. Polscy fachowce są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 3. Polski producent planuje otworzyć oddział firmy w USA przez który będzie prowadził działalność produkcyjną używając skomplikowanych linii technologicznych. Polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe „rozwiązanie” kwestii wizy pracowniczej do USA przez polskie firmy jest skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest nie karany otrzymuje taką wizę B1 i jest „gotowy” do delegowania do pracy w USA. Ale czy na pewno polski pracodawca rozwiązał problemy wizy pracowniczej do USA? Dlaczego tego typu rozwiązanie nie jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem problemu wizowego?

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do w USA po roku 2020 w oparciu o ruch bezwizowy, nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie na terenie USA. Po drugie, polski pracodawca oddelegowujący „pracownika B-1” do pracy w USA posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków w pracy, a nie posiadając ubezpieczenia „workers compensation” pracodawca lamie stanowe prawo pracy w USA. Tutaj warto zaznaczyć iż poważny amerykański kontrahent będzie wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienie polisy ubezpieczeniowej przed wpuszczeniem polskiego „pracownika B-1” na teren swojego biura lub projektu w Stanach Zjednoczonych.

Największym wyzwaniem stojącym przez polskim pracownikiem oddelegowanym do pracy w USA na wizie B-1 lub w oparciu o być ruch bezwizowy w 2020 roku jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo imigracyjne w USA przyznaje urzędnikowi imigracyjnemu/ strażnikowi granicznemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren USA.

W przypadku gdy polski pracownik będzie nieustannie przekraczać granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA w terminie maksymalnych 90 dni przewidywane w ruch bezwizowym do USA, będzie to budzić podejrzenia amerykańskiego urzędnika imigracyjnego. Dlaczego będzie to także ryzykowne dla pracodawcy delegującego pracownika do pracy w USA?

Ponieważ przy kolejnym oddelegowaniu polskiego pracownika do USA amerykański urzędnik imigracyjny może odmówić dla takiego pracownika prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W przeciągu 5 minut oddelegowany do USA pracownika z Polski może być w drodze powrotnej do Polski. Taki oddelegowany pracownik do USA może nie tylko strącić szanse na uzyskanie odpowiedniej,  wizy do USA- upoważniającej do podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Polski pracodawca niepoprawnie delegujący pracownika do USA ryzykuje stratami finansowymi a także utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Jak oddelegować pracownika do USA i uzyskać prawo do podjęcia legalnej pracy w USA?

Rozwiązaniem powyższej kwestii wizowej może być wystąpienie o wizę E-2 do USA. Wiza inwestorska E2 jest przeznaczone dla przedsiębiorcy inwestującego w aktywną działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Pomimo lekko mylącej nazwy, uzyskanie wizy E-2 przez polskiego przedsiębiorcę pozwoli także oddelegować polskiego pracownika do USA, pozwoli na legalne podjecie pracy na ternie USA. Polski pracodawca, jak i jego pracownik posiadający wiz E2 do USA będzie mógł być ubezpieczony w USA, płacić podatki w USA, uzyskać ubezpieczenia zdrowotne oraz zamieszkać z rodzina na terenie USA.

Uzyskanie wizy inwestorskiej do USA
Wiza pracownicza do USA
Wiza pracownicza USA

Proces uzyskania wizy inwestorskiej do USA zajmuje miesiące. W celu uzyskania amerykańskiej wizy E-2 trzeba spełniać wiele wymogów oto niektóre z nich.

 • Inwestor, przedsiębiorca z Polski, musi pochodzić z kraju który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E-2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Polski inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału na terenie USA. Przykłady spełnienia tego wymogu prawnego to: polski inwestor już założył firmę w USA, zatrudnia lokalnych pracowników USA, lub zakupił ziemie pod hale produkcyjną w Stanach Zjednoczonych. Planowane inwestowania na terenie USA przez polskiego pracodawcę w przyszłości, tzn. po uzyskaniu wizy E-2 do USA, wyklucza szanse na uzyskanie wizy E-2 do USA przez inwestora z Polski.
 • Inwestycja w USA musi być znacząca. Suma inwestycji na terenie USA będzie zależne od branży w której polski przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Dla przykładu, polski inwestor nie może jedynie zainwestować 50,000 USD, jeżeli planuje otworzyć produkcje mebli w USA.
 • Przedsiębiorca z Polski musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie USA. Ten wymóg prawny oznacza, że aplikant o wizę E2 nie może po prostu wpłacić pieniędzy do banku w USA, a następnie ubiegać się o wizę inwestorską E-2 do USA.
 • Działalność gospodarcza prowadzona na terenie USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać polskiego inwestora, i jego pracowników, jeżeli takich inwestor będzie zatrudniać w Stanach Zjednoczonych.
 • Inwestycja na terenie USA jest poparta „poważnym planem biznesowym”, który będzie między innymi przedstawiał, gdzie działalność gospodarcza prowadzona przez polskiego inwestora w USA będzie znajdować się 3 lata po wydaniu wizy E-2.
 • Polski inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój swojej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, inwestor z Polski starający się o wizę E-2 nie może kupić restaurację w NYC, na stałe mieszkać w Polsce i jedynie czerpać zyski przynoszone przez jego Nowo Jorską restaurację. Prawo imigracyjne w USA wymaga od polskiego inwestora w USA aktywnego uczestniczenia w rozwoju swojej działalności gospodarczej w USA.

Reasumując, polski przedsiębiorca i pracownicy udający się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Pracownik delegowany do USA z wizą B-1 lub w ruch bezwizowym nie może podjąć legalnej pracy na terenie USA. Dla polskich przedsiębiorców którzy widzą olbrzymi potencjał do zarabiana na rynku USA i chcą inwestować w rynek USA, ubieganie się o wizy E-2 może być dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie wizy E2 nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wizy E2 są dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy myślą o długo-terminowym prowadzeniu działalności gospodarczej w USA.

Jeśli poszukujesz doradcy w USA, który wesprze Twoją firmę w działaniach związanych z oddelegowaniem pracownika do USA i sprawnym załatwieniem wizy pracowniczej do USA, napisz do mnie już teraz.