Wizy pracownicza do USA i wiza inwestorska do USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na rynku amerykańskim potrzebuje delegować pracowników do USA i w legalny sposób zatrudniać polskich pracowników wykonujących prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Bardzo często dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorce do przybywania do Stanów Zjednoczonych parę razy w roku, a także generuje naglą potrzebę delegowania polskich pracowników. W większości przypadków delegowany pracownik z Polski nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA, tzw. „green card” i stad potrzebują ubiegać się o odpowiednią wizę do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych a także podjecie legalnej pracy na terene USA.

Wiza pracownicza USA i delegowanie pracownika do pracy w USA

Istnieje wiele kategorii wizowych do USA. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podroży. Do najbardziej popularnych kategorii wizowych posiadanych i używanych przez polskich przedsiębiorców i ich pracowników nalezą wizy B-1. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie takich wiz jest najprostsze. Posiadacz wizy B1/B2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, a amerykańska wiza B1 może być wykorzystana do przyjazdu do USA w jednym z przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie USA.
 • Spotkania biznesowe z kontrahentami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskim partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Wiza B-1/B-2 nie jest wizą pracowniczą do USA! Posiadacz wizy B1 nie może podejmować pracy na terenie USA, nawet w przypadku gdy polski pracownik wykonuje prace dla swojej firmy z Polski lub otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od polskiego pracodawcy. W przypadku gdy w roku 2020 będą zniesione wizy do USA, nie oznacza to ze polski pracownik przybywający do USA może legalnie podjąć prace w USA.

Wiza pracownicza do USA w praktyce

Pracując z polskimi klientami biznesowymi od wielu lat zauważyłem następujące sytuacje gdzie polska firma nieoczekiwanie zauważa naglą potrzebę delegowanie pracownika do pracy w USA i szybkiego uzyskania wizy pracowniczej do USA.

 1. Polska firm informatyczna obsługująca amerykańskiego partnera B2B która bardzo dobrze wykonuje swoje zadania od lat, otrzymuje coraz więcej projektów na rynku USA. Kontrahent w Stanach Zjednoczonych coraz częściej naciska na potrzebę delegowania paru polskich informatyków do fizycznej pracy/obecności w jego biurze na terenie USA.
 2. Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie specyficznych usług na terenie USA i zatrudnia lokalnego amerykańskiego podwykonawcę do projektu. Podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem. Polscy fachowce są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 3. Polski producent planuje otworzyć oddział firmy w USA gdzie będzie prowadził działalność produkcyjną używając skomplikowanych linii technologicznych. Polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe „rozwiązanie” kwestii wizy pracowniczej do USA przez polskie firmy jest skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest nie karany otrzymuje taką wizę B1 i jest „gotowy” do delegowania do pracy w USA. Ale czy na pewno polski pracodawca rozwiązał problemy wizy pracowniczej do USA? Dlaczego tego typu rozwiązanie nie jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem problemu wizowego?

Delegowanie pracownika do USA
Wiza pracownicza USA

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do w USA po roku 2020 w oparciu o ruch bezwizowy, nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie na terenie USA. Po drugie, polski pracodawca delegujący „pracownika B-1” do pracy w USA posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków w pracy a nie posiadając ubezpieczenia „workers compensation” pracodawca lamie stanowe prawo pracy w USA. Tutaj warto zaznaczyć iż poważny amerykański kontrahent będzie wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienie polisy ubezpieczeniowej przed wpuszczeniem polskiego „pracownika B-1” na teren swojego biura lub projektu w Stanach Zjednoczonych.

Największym wyzwaniem stojącym przez polskim pracownikiem delegowanym do USA na wizie B-1 lub w oparciu o być może ruch bezwizowy w 2020 roku jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo w USA przyznaje bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu samodzielnych decyzji przez amerykańskich urzędników imigracyjnych.

W przypadku gdy polski pracownik będzie nieustannie przekraczać granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA maksymalne 90 dni przewidywane w ruch bezwizowym do USA będzie to budzić podejrzenia u amerykańskiego urzędnika imigracyjnego. Dlaczego powinno to budzić strach w głowie polskiego pracodawcy?

Przy kolejnej delegacji polskiego pracownika do USA amerykański urzędnik imigracyjny może odmówić prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych i w 5 minut zawrócić delegowanego pracownika do Polski. Delegowany pracownik może strącić szanse na uzyskanie innej, odpowiedniej,  wizy do USA upoważniającej do podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych, a polski pracodawca poza straconymi pieniądzmi ryzykuje utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Jak uzyskać prawo do podjęcia legalnej pracy w USA?

Rozwiązaniem powyższego problemu może być wystąpienie o wizę E-2 do USA.

Wiza inwestorska E2 jest przeznaczone dla przedsiębiorcy inwestującego w aktywną działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Pomimo lekko mylącej nazwy, uzyskanie wizy E-2 przez polskiego przedsiębiorce pozwoli dla przedsiębiorcy z Polski oddelegować polskich pracowników do legalnej pracy na ternie USA. Polski pracodawca jak i jego pracownicy posiadający wizy E2 do USA będą mogli być ubezpieczeni w USA, płacić podatki w USA, uzyskać ubezpieczenia zdrowotne oraz zamieszkać z rodzinami w USA.

Uzyskanie wizy inwestorskiej do USA

Proces uzyskania wizy inwestorskiej do USA zajmuje miesiące. W celu uzyskania amerykańskiej wizy E-2 trzeba spełniać wiele wymogów oto niektóre z nich:

 • Inwestor, przedsiębiorca z Polski, musi pochodzić z kraju który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E-2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Polski inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału na rynku amerykańskim. Na przykład, polski inwestor już założył firme w USA, zatrudnia lokalnych pracowników USA, zakupił ziemie pod hale produkcyjną w Stanach Zjednoczonych. Planowane inwestowania na terenie USA przez polskiego pracodawce w przyszłości, po uzyskaniu wizy do USA, wyklucza szanse na uzyskanie wizy E-2 do USA.
 • Inwestycja w USA musi być znacząca. Suma takie inwestycji na terenie USA będzie zależne od branży w której polski przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Polski inwestor nie może jedyni zainwestować 50,000 USD, jeżeli chce przyjechać do USA i otworzyć produkcje mebli w USA.
 • Przedsiębiorca z Polski musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie USA. Ten wymóg prawny oznacza, że aplikant o wizę E2 nie może po prostu wpłacić pieniędzy do banku w USA, a następnie ubiegać się o wizę inwestorska E-2 do USA.
 • Działalność gospodarcza prowadzona na terenie USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać polskiego inwestora, jego rodzinę i pracowników, jeżeli takich inwestor będzie zatrudniać w Stanach Zjednoczonych.
 • Inwestycja na terenie USA jest poparta planem biznesowym, który będzie przedstawiał, gdzie polski przedsiębiorca i jego działalność gospodarcza w USA będzie znajdować się za 3 lata.
 • Polski inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój swojej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, aplikant o wizę E-2 nie może kupić restaurację w NYC, na stale mieszkać w Polsce i jedynie zbierać zyski przynoszone przez restaurację w USA.  Prawo imigracyjne w USA wymaga od polskiego inwestora aktywnego uczestniczenia w rozwoju swojej działalności gospodarczej w USA.
Wiza pracownicza do USA
Wiza pracownicza USA

Reasumując, polski przedsiębiorca i pracownicy udający się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Pracownik delegowany do USA z wizą B-1 nie może podejmować pracy na terenie USA. Dla polskich przedsiębiorców którzy widzą olbrzymi potencjał na robienia interesów na rynku amerykańskim i chcą inwestować w rynek USA, ubieganie się o wizy E-2 może być dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie wizy E2 nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wizy E2 są dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy myślą o długo-terminowym prowadzeniu działalności gospodarczej w USA.

Jeśli poszukujesz doradcy w USA, który wesprze Twoją firmę w działaniach związanych z delegowaniem pracowników do pracy w USA i sprawnym załatwieniem wiz pracowniczych do USA, napisz do mnie już teraz.