Procedury celne w USA

Procedury celne w USA
Procedury celne w USA

Europejski producent planujący eksport do USA, jak i polski sprzedawca na Amazon.com powinien posiadać podstawową wiedze o procedurach celnych w USA, ograniczeniach eksportowych do Stanów Zjednoczonych, innych kwestiami celnych specyficznych dla amerykańskiego rynku w celu uniknięcia kosztownych niespodzianek na granicy Stanów Zjednoczonych.

Wysyłka do USA a prawo celne USA

Wybrane podstawowe kwestie z którymi powinni zaznajomić się europejski podmiot prowadzący eksport do USA.

  1. Naliczanie opłat celnych w USA. Wysokość cła w USA będzie naliczona przez Amerykański Urząd Celny, Department of Homeland Security, biorąc pod uwagę następujące czynniki: kategorie produktu eksportowanego do USA, materiały użyte w produkcie eksportowanym na rynek amerykański, kraj, z którego produkt jest eksportowany i kraj, w którym produkt został wyprodukowany. Dla przykładu produkt odzieżowy eksportowany na amerykański rynek może być obciążony zerową stawką celną, jak i 30% cłem. Cło na eksport do USA może być zero lub bliskie zeru dzięki umowom handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i EU.
  2. Odpowiedzialność za cła w USA. W przypadku handlu pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, tzw. B2B, odpowiedzialność za należne cła w USA może być określona w amerykańskiej umowie dystrybucyjnej, tzw. „distribution agreement”.
  3. Wstępne określenie amerykańskich stawek celnych. Europejski eksporter może szacunkowo ustalić stawki celne w USA na eksportowany towar sprawdzając Harmonized Tariff Schedule, tabele celną, która zawiera ponad 5000 pozycji kategorii produktów.
  4. Oznakowanie produktów sprzedawanych na rynku USA. Przesyłki do USA powinny używać  poprawna kategorie eksportowanego towaru, który będzie wpisana w liście przewozowym, tzw. „bill of lading”. Na przykład poprawny wpis na liście przewozowym do USA to: „Rękawice motocyklowe, 80% skóra kangura, 20% kevlar, waga .5 kg, 1 lbs.” Druga kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę to etykiety produktu eksportowanego do USA. Etykieta produktu eksportowanego do USA musi być zgodna z listem przewozowym.
  5. Niezgodność z procedurami celnymi w USA. W przypadku zagranicznej firmy rozpoczynającej eksport do USA złamanie procedur celnych może być bardzo kosztownym błędem. Na przykład, w przypadku przesyłki do USA która nie będzie oclona zgodnie z amerykańskim prawem celnym lub posiadającej etykietę produktu nie zgodna z listem przewozowym, taka przesyłka może być nie tylko zatrzymana na granicy amerykańskiej przez Amerykańskie Służby Celne, ale europejski eksporter trafi na listę firm, których przesyłki będą skrupulatnie sprawdzane w przyszłości.

Sprzedaż internetowa do USA a procedury celne

Zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetową do konsumentów w USA jest zwolniony od naliczenia cła w przypadku gdy wartość sprzedanego produktu nie przekracza 800 USD. Prawo celne w USA dopuszcza bezclowy ruch w przypadku zagranicznego sprzedawcy na Amazon.com, który wysyła do magazynu FBA towar o wartości ponizeje $800. Co nie oznacza latwe unikniecie oplat celnych. W przypadku prowadzenia powaznej sprzedaży internetowej na rynku USA, prawo celne daje dla Amerykańskiego Urzędu Celnego wystarczające podstawy prawne, aby zakwestionować wszystkie bezcłowe wysyłki produktów do magazynów na terenie Stanow Zjednoczonych.

Sprzedaż internetowa do USA a podatki w USA

Europejski podmiot prowadzący sprzedaż wysyłkową przy użyciu amerykańskich marketplace lub lokalnego magazynu na terenie USA, może posiadać obowiązek płacenia podatków i rozliczania się z podatków stanowych VAT.