Procedury celne w USA

Europejski producent planujący eksport do USA, jak i polski sprzedawca na Amazon.com powinien posiadac podstawowa wiedze o procedurach celnych w USA, ograniczeniach eksportowych do Stanów Zjednoczonych, innych kwestiami celnych specyficznych dla amerykańskiego rynku w celu uniknięcia kosztownych niespodzianek na granicy Stanów Zjednoczonych.

 

Procedury celne w USA
Procedury celne w USA

Wysyłka do USA a prawo celne USA

Wybrane kwestie celne z amerykanskiego prawa celnego, z którymi powinni zaznajomić się europejski podmiot prowadzący eksport do USA.

Naliczanie opłat celnych w USA. Wysokość cła w USA będzie naliczona przez Amerykański Urząd Celny, Department of Homeland Security, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

    • Kategoria produktu eksportowanego do USA.
    • Materiały użyte w produkcie eksportowanym na rynek amerykański.
    • Kraj, z którego produkt jest eksportowany.
    • Kraj, w którym produkt został wyprodukowany.

Dla przykładu produkt odzieżowy eksportowany na amerykański rynek może być obciążony zerową stawką celną, jak i 30% cłem. Cło na eksport do USA może być zero lub bliskie zeru dzięki umowom handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i EU.

Odpowiedzialność za cła w USA. W przypadku handlu pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, tzw. B2B, odpowiedzialność za należne cła w USA może być określona w amerykańskiej umowie dystrybucyjnej, tzw. „distribution agreement”.

Wstępne określenie amerykańskich stawek celnych. Europejski eksporter może szacunkowo ustalić stawki celne w USA na eksportowany towar sprawdzając Harmonized Tariff Schedule, tabele celną, która zawiera ponad 5000 pozycji kategorii produktów.

Oznakowanie produktów sprzedawanych na rynku USA. Przesyłki do USA powinny używać  poprawna kategorie eksportowanego towaru, który będzie wpisana w liście przewozowym, tzw. „bill of lading”. Na przykład poprawny wpis na liście przewozowym do USA to: „Rękawice motocyklowe, 80% skóra kangura, 20% kevlar, waga .5 kg, 1 lbs.” Druga kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę to etykiety produktu eksportowanego do USA. Etykieta produktu eksportowanego do USA musi być zgodna z listem przewozowym.

Niezgodność z procedurami celnymi w USA. W przypadku zagranicznej firmy rozpoczynającej eksport do USA złamanie procedur celnych może być bardzo kosztownym błędem. Na przykład, w przypadku przesyłki do USA która nie będzie oclona zgodnie z amerykańskim prawem celnym lub posiadającej etykietę produktu nie zgodna z listem przewozowym, taka przesyłka może być nie tylko zatrzymana na granicy amerykańskiej przez Amerykańskie Służby Celne, ale europejski eksporter trafi na listę firm, których przesyłki będą skrupulatnie sprawdzane w przyszłości.

Sprzedaż internetowa do USA a procedury celne

Zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetową do konsumentów w USA jest zwolniony od naliczenia cła w przypadku gdy wartość wysyłanego produktu nie przekracza 800 USD. Zagraniczny sprzedawca na Amazon.com korzystający z usług magazynowych Amazon FBA, którego wysyła do USA jest poniżej wartości $800 jest także zwolniony od cła w USA. Ale warto zaznaczyć, iż w przypadku prowadzenia profesjonalnej sprzedaży na amazon.com, prawo celne w USA daje dla Amerykańskiego Urzędu Celnego wystarczające podstawy prawne, aby zakwestionować wszystkie bezcłowe wysyłki produktów do magazynów w Stanach Zjednoczonych.