Sprzedaż kosmetyków na rynku USA

Sprzedaż kosmetyków w USA może być dochodowym rynkiem dla polskiego producenta kosmetyków. Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania, zmiany, a także okazje na sprzedaż kosmetyków online na rynku amerykańskim. Szacowany rozmiar rynku kosmetyków w USA to ponad 40 miliardów dolarów rocznie, nawet w tak trudnym roku jak rok 2020!  Dużo  amerykańskich konsumentów pracuje z domu, większość robi zakupy przez Internet, a sprzedaż internetowa na Amazon.com bije kolejne rekordy. W pierwszym kwartale 2020 roku Amazon osiągnął sprzedaż w wysokości ponad 75 miliardów dolarów. Sprzedaży kosmetyków w USA jest wyzwaniem dla polskich producentów kosmetyków. Rynek kosmetyków w USA posiada unikalne bariery i wymogi prawne niezrozumiałe dla polskiej firmy kosmetycznej, która nie współpracuje z dystrybutorem w USA lub lokalnym doradca na terenie Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony jest warto powalczyć o sprzedaż kosmetyków w USA, na największym rynku kosmetyków na świecie. Jedynie około 18% kosmetyków sprzedawanych na rynku amerykańskim pochodzi z importu. Najwięksi europejscy eksporterzy kosmetyków do USA to Francja i Włochy, a na podbój rynku kosmetyków w USA wybrało się już kilku polskich producentów kosmetyków. Organizacja IBIS World przewiduje, że w ciągu następny lat wartość importowanych kosmetyków do USA będzie rosła w tempie około 5 procent rocznie.
sprzedaż kosmetyków usa
Sprzedaż kosmetyków w USA

Rejestracja kosmetyków w USA

Sprzedaż kosmetyków przez internet była najłatwiejszym kanałem sprzedaży na rynku USA w 2021 roku. Przed szybkim rozpoczęciem sprzedaż kosmetyków online, co może być kosztownym błędem, warto zapoznać się z wymogami prawa kosmetycznego w USA. Pierwszym elementem, który trzeba przeanalizować przed rozpoczęciem sprzedaży kosmetyków w USA to określenie czy wprowadzany polski produkt kosmetyczny będzie uznany na rynku USA za kosmetyk, czy za lek. Prawo kosmetyczne w USA definiuje kosmetyk jako:

Produkt przeznaczony do wcierania, pokrywania, posypywania lub rozpylania, lub w inny sposób wprowadzania na ludzkie ciało w celu czyszczenia, upiększania, promowania atrakcyjności lub zmiany wyglądu…”

Dlaczego jest tak ważne określenie czy wprowadzany na rynek USA produkt kosmetyczny, będzie uznany za „kosmetyk” czy za „lekarstwo”? Polski kosmetyk, który będzie uznany przez Amerykańska Agencje Federalna FDA za lek będzie podlegać bardziej rygorystycznym przepisom prawnym na rynku USA. W jaki sposób kosmetyk może zostać uznany za lek w USA? Prawo kosmetyczne w USA mówi, iż samo określenie przez europejskiego producenta swojego produktu jako „kosmetyk” jest mało istotne. Agencja FDA i jej federalni agenci dokonują własnego ustalenia, czy wprowadzany produkt kosmetyczny na rynek USA powinien być traktowany, regulowany jak kosmetyk, czy jako lek. Agent FDA podejmie taką decyzję po analizie między innymi takich źródeł i informacji:

 • Odwiedzając strony internetowe, sklep internetowy europejskiego producenta kosmetyku, dystrybutora i sprzedawcy w USA.
 • Przeglądając materiały promocyjne kosmetyku skierowane na rynek USA.
 • Śledząc roszczenie marketingowe przedstawiane w mediach społecznościowych i reklamach internetowych.
 • Sprawdzając treść ulotki kosmetyku.
 • Testując składniki użyte w kosmetyku wprowadzonym na rynek amerykanski.
 • Śledząc sprzedaż kosmetykow online i na Amazon.com jak i odpowiedzi sprzedawcy internetowego na pytania zadawane przez konsumentow internetowych.

W przypadkach polskiego kosmetyku zawierającego aktywne składniki leku lub produktu kosmetycznego, którego etykieta sugeruje, że może on zapobiegać chorobom lub mieć wpływ na strukturę, lub funkcję ciała ludzkiego, Agencja FDA najprawdopodobniej uzna polski produkt za lek, który nie powinien być sprzedawany na rynku USA bez uzyskania dodatkowych pozwoleń i certyfikatów w Stanach Zjednoczonych.

Budowanie sprzedaż polskich kosmetyków na rynku USA może być dobrą długoterminową inwestycją dla wielu producentów kosmetyków. Obecnie bardzo mała ilość kosmetyków importowanych do Stanów Zjednoczonych pochodzi z Chin, co pewnie związane jest z kwestiami bezpieczeństwa, jak i z faktem, że amerykańscy konsumenci nie do końca wierzą w jakość produktów kosmetycznych pochodzących z Azji. Szczególnie w 2021! Mądre rozpoczęcie sprzedaży kosmetyków na rynku USA oznacza, że polski producent kosmetyków musi od samego początku zainwestować w dostosowanie polskiego produktu kosmetycznego do specyficznych wymogów prawnych w USA, jak i odpowiednie przygotowanie całej kampanii promocyjnej związanej z promowaniem polskich kosmetyków na rynku USA. Sprzedaż kosmetyków w USA wymaga nawiązania współpracy z lokalnymi doradcami w USA, którzy znają realia praktyczne jak i regulacje prawne w USA. Więcej informacji o amerykańskich regulacjach sprzedaży produktów kosmetycznych możesz znaleźć na stronie Agencji FDA.

Składniki kosmetyków sprzedawanych na rynku USA

Co wymaga prawo kosmetyczne w USA od europejskiego kosmetyku? Jeden z wymogów to użycie składników, które będą bezpieczne dla konsumentów amerykańskich. Istnieje oficjalna lista zakazanych substancji, których nie można użyć w kosmetyku sprzedawanych na rynku USA. Agencja FDA nie wymaga oficjalnego zatwierdzenia składników kosmetycznych, z wyjątkiem dodatków kolorystycznych, barwników. Składanki kolorystyczne, barwniki, użyte w kosmetyku sprzedawanym w USA muszą być zatwierdzone przez agencję FDA, włącznie z ich specyficznym zastosowaniem. Prawo kosmetyczne w USA nakłada na producenta kosmetyków wymóg poprawnego przedstawienia wszystkich składników użytych w kosmetyku. W przypadku gdy producent kosmetyków posiada wiedzę, iż specyficzna substancja chemiczna użyta w polskim produkcie kosmetycznym może zagrażać życiu lub zdrowiu konsumenta, prawo stanowe wielu amerykańskich stanów narzuca na producenta obowiązek umieszczenia ostrzeżenia o takim zagrożeniu na etykiecie kosmetyku sprzedawanego w USA. Jak widać polski podmiot sprzedający kosmetyki na rynku USA może naruszać prawo kosmetyczne na poziomie federalnym jak i stanowym. Dlatego polski eksporter produktów kosmetycznych powinien podjąć współpracę z doradcami w Stanach Zjednoczonych, w celu uniknięcia kosztownych niespodzianek prawnych.

sklep kosmetyczny online w USA

Sprzedaż internetowa kosmetyków online w USA, czy to bezpośrednio przez własny sklep internetowy, czy przez Amazon.com to prawdopodobnie jedyny realny kanał sprzedaży dla podmiotu wprowadzającego nowy kosmetyk na rynek amerykański.  Prowadzony sklep kosmetyczny w USA będzie musiał także rozwiązać pewne kwestie związane ze sprzedażą kosmetyków przez internet:

 • Nazwa produktu nie może naruszać praw własności intelektualnej posiadanych przez innych sprzedawców na rynku USA. Sprawdź wpis na temat rejestracji znaku towarowego.
 • Podmiot sprzedający kosmetyki na rynku powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenia na rynku amerykańskim.
 • W przypadku sprzedaży kosmetyku na Amazon.com sprzedaż kosmetyków musi być zatwierdzona przez Amazon.
 • Sklep kosmetyczny w USA będzie zobowiązany naliczać i odprowadzać podatki od sprzedaży.
 • Sklep internetowy musi posiadać regulamin sprzedaży internetowej jak i zbierać dane konsumentów zgodnie z regulacjami stanowymi w USA.
Sprzedaż kosmetyków w USA w 2022 roku

Budowanie sprzedaży polskich kosmetyków na rynku amerykańskim może być dobrą długoterminową inwestycją dla wielu producentów kosmetyków. Obecnie bardzo mała ilość kosmetyków importowanych do Stanów Zjednoczonych pochodzi z Chin, co pewnie związane jest z kwestiami bezpieczeństwa, jak i z faktem, że amerykańscy konsumenci nie do końca wierzą w jakość produktów kosmetycznych pochodzących z Azji, szczególnie w 2022 roku! Mądra strategia rozpoczęcie sprzedaży kosmetyków na rynku USA powinna zawierać aspekt dostosowanie polskiego produktu kosmetycznego do specyficznych wymogów prawnych w USA, jak i odpowiednie przygotowanie całej kampanii promocyjnej związanej z promowaniem polskich kosmetyków na rynku USA. Budowanie poważnej sprzedaży kosmetyków na rynku USA wymaga nawiązania współpracy z lokalnymi doradcami w USA, którzy znają realia rynkowe rynku jak i regulacje prawne na rynku USA. Więcej ogólnych informacji o amerykańskich regulacjach sprzedaży produktów kosmetycznych możesz znaleźć na stronie Agencji FDA.