Prawo kosmetyczne w USA

Sprzedaż kosmetyków w USA może być dochodowym rynkiem dla polskiego producenta kosmetyków. Ostatnie lata przyniosły nowe wyzwania dla producentów kosmetyków, a z drugiej strony otworzyły szanse na internetową sprzedaż kosmetyków na rynku całym świecie. Amerykański rynek kosmetyków jest największym rynkiem, generującym sprzedaż w granicach 20 miliardów dolarów rocznie.

Sprzedaż kosmetyków w USA jest wyzwaniem dla europejskich producentów kosmetyków. Rynek kosmetyków w Stanach Zjednoczonych posiada unikalne bariery i wymogi prawne niezrozumiałe dla zagranicznego producent kosmetycznego, który nie współpracuje z lokalnym dystrybutorem lub doradcą w Stanach Zjednoczonych. Jedynie około 18% kosmetyków sprzedawanych na rynku amerykańskim pochodzi z importu. Najwięksi europejscy eksporterzy kosmetyków to Francja i Włochy. Organizacja IBIS World przewiduje, że w ciągu następny lat wartość importowanych kosmetyków do USA będzie rosła w tempie około 5 procent rocznie.

Sprzedaż kosmetyków w USA

Internetowa sprzedaż kosmetyków może być najłatwiejszym kanałem sprzedaży na rynku USA. Przed szybkim rozpoczęciem sprzedaży kosmetyków w internecie, na amazon com, europejski podmiot powinien zapoznać się z prawem kosmetycznym w USA. Wstępne badanie rynku kosmetyków warto rozpocząć od określenia czy wprowadzany produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek amerykański jest kosmetykiem czy za lekiem. Prawo kosmetyczne w USA definiuje kosmetyk jako:

Produkt przeznaczony do wcierania, pokrywania, posypywania lub rozpylania, lub w inny sposób wprowadzania na ludzkie ciało w celu czyszczenia, upiększania, promowania atrakcyjności lub zmiany wyglądu…”

Prawidłowe określenie czy produkt kosmetyczny, będzie uznany za kosmetyk czy za lekarstwo jest bardzo ważne. W przypadku uznania produktu za lek taki produkt będzie podlegać bardziej rygorystycznym przepisom prawnym na rynku Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób europejski kosmetyk może zostać uznany za lek? Prawo kosmetyczne w USA mówi, iż samo określenie przez europejskiego producenta swojego produktu jako „kosmetyk” jest mało istotne. Federalna Agencja FDA dokonuje własnego ustalenia, czy wprowadzany produkt kosmetyczny na rynek USA powinien być regulowany jak kosmetyk, czy jako lek. Takie ustalenie odbędzie się po analizie następujących źródeł:

  • Informacje o produkcie znajdujące się na stronach internetowych europejskiego producenta, dystrybutora lub sprzedawców detalicznych na terenie Stanów Zjednoczonych.
  • Materiały promocyjne skierowane na rynek amerykański.
  • Informacje przedstawiane w mediach społecznościowych i reklamach internetowych.
  • Ulotka informacyjna kosmetyku.
  • Testując składniki użyte w kosmetyku wprowadzonym na rynek amerykański.
  • Informacje o produkcie przedstawiana na amazon com.

Przykładam kiedy Agencja FDA uzna europejski kosmetyk za lek to użycie aktywnych składników leku lub etykieta kosmetyku sugeruje, że może produkt może zapobiegać chorobom lub mieć wpływ na strukturę, lub funkcję ciała ludzkiego.

Jak widać powyżej europejski podmiot poważnie podchodzący do rozpoczęcia sprzedaży kosmetyków na rynku USA musi od samego początku zainwestować w dostosowanie polskiego produktu kosmetycznego do specyficznych wymogów prawnych w Stanach Zjednoczonych, jak i odpowiednie przygotowanie całej kampanii promocyjnej związanej z promowaniem polskich kosmetyków na rynku USA.

Skład kosmetyków sprzedawanych na rynku USA

Co wymaga prawo kosmetyczne od europejskiego kosmetyku sprzedawanego w Stanach Zjednoczonych? Jeden z wymogów to użycie składników, które będą bezpieczne dla konsumentów. Istnieje oficjalna lista zakazanych substancji, których nie można użyć w kosmetyku sprzedawanym na rynku USA. Z drugiej strony, Agencja FDA nie wymaga oficjalnego zatwierdzenia składu kosmetyku, z wyjątkiem dodatków kolorystycznych i barwników.

Prawo kosmetyczne w USA nakłada na producenta kosmetyków wymóg poprawnego przedstawienia wszystkich składników użytych w kosmetyku. Europejski kosmetyki oferowany na rynku USA może naruszać prawo kosmetyczne na poziomie federalnym lub stanowym. W przypadku posiadania specyficznej wiedzy o substancji chemicznej która może zagrażać życiu lub zdrowiu konsumenta, stanowe prawo może narzucać na producenta kosmetyku obowiązek umieszczenia ostrzeżenia o takim zagrożeniu na etykiecie kosmetyku sprzedawanego w USA. 

Ponieważ kosmetyk będzie regulowany przez prawo federalne plus prawo stanowe jednego lub więcej z 50ciu amerykańskich stanów, zagraniczny sprzedawca produktów kosmetycznych powinien podjąć współpracę z doradca w Stanach Zjednoczonych, w celu uniknięcia kosztownych niespodzianek prawnych na rynku amerykańskim.

Sprzedaż kosmetyków USA
Sprzedaż kosmetyków USA

Sklep internetowy kosmetyki

Sprzedaż internetowa kosmetyków w USA, bezpośrednio przez własny sklep internetowy, lub przez Amazon com to najszybsze sposob na wprowadzenie europejskich kosmetykow na rynek amerykański. Europejski sprzedawca internetowy oferujący kosmetyki w Stanach Zjednoczonych będzie musiał rozwiązać dodatkowe kwestie związane z prowadzona sprzedażą kosmetyków.

Rozpoczęcie sprzedaży kosmetyków w USA

Rozpoczęcie sprzedaży kosmetyków na rynku amerykańskim może być dobrą długoterminową inwestycją dla wielu europejskich producentów kosmetyków. Jeżeli Twoja firma potrzebuje lokalnego wsparcia na rynku w Stanów Zjednoczonych, prosimy o kontakt z kancelarią.

Scroll to Top