Rejestracja spółek w USA z zagranicznymi udziałowcami

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji spółki w USA, podmiot z Polski zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, otwarciem oddziału firmy USA w 2022 roku, powinien zapoznać się z kwestiami praktycznymi, które taki podmiot napotka na rynku amerykanskim jak i ograniczeniami prawnymi nakładanymi przez prawo w USA. Brak wiedzy o takich …

Więcej