Rejestracja spółek w USA

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji spółki w USA, podmiot z Polski zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej w USA, otwarciem oddziału firmy w USA powinien zapoznać się z kwestiami praktycznymi i ograniczeniami prawnymi narzuconymi przez prawo w USA jak i sam rynek amerykański. Brak wiedzy o takich ograniczeniach, lub zatrudnienie doradcy, który oferuje tańszą usługę będzie najczęściej kosztownym błędem dla polskiego podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Formy prowadzenia działalności gospodarczej …

WięcejRejestracja spółek w USA