Umowa zlecenie na rynku USA

Zarówno mała firma w USA jak i średnia europejska spółka wkraczająca na rynek USA najczęściej rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej  w Stanach Zjednoczonych z bardzo ograniczoną ilością pracowników. Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy początkujący biznes nie posiada odpowiedniego kapitału, początkowe zyski są bardzo niskie lub firma nie do końca rozumie jakiego rodzaju pracownicy będą potrzebni do rozwoju firmy na rynku amerykańskim.

Bardzo często zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych lub doświadczonych pracowników w USA jest nie tylko drogie dla europejskiego pracodawcy, ale także wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi narzuconymi przez prawo USA. Pracodawca zatrudniający pracownika w USA będzie zobowiązany do ubezpieczenia pracownika od wypadków przy pracy, odprowadzania podatków stanowych, jak i federalnych i do opłacania ubezpieczeń społecznych.  W obecnie dobrze prosperującej gospodarce amerykańskiej, nie zatrudnisz dobrego pracownika w USA nie oferując prywatnego planu zdrowotnego. Wszystkie przedstawione wymogi mogą  stanowić dość olbrzymi wydatek dla pracodawcy. Stąd niektórzy pracodawcy poszukują innych rozwiązań, aby móc wykorzystać talent ludzki do osiągnięcia celów biznesowych lub wykonania specyficznego projektu. Jednym z takich rozwiązań jest użycie podwykonawcy w USA.

Pracownik czy podwykonawca co mówi prawo pracy w USA

Amerykańskie prawo pracy nie posiada jasno sprecyzowanego testu do określenia czy osoba wykonujące prace na terenie jest podwykonawcą, czy też powinna być traktowana jako „pracownik”. Jeżeli jest to „pracownik w USA”, jego pracodawca posiada obowiązek płacenia minimalnych stawek, posiadania ubezpieczenia, odprowadzania podatków, itp.

Umowa o dzieło usa
Umowa zlecenie prawo USA

W jaki sposób pracodawca prowadząca działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych, może zmniejszyć ryzyko, iż amerykańskie urzędnik uzna osobę jako pracownika? Częstym rozwiązaniem jest użycie amerykańskiej umowy konsultingowej.

Niestety sama umowa konsultingowa ściągnięta z Internetu to za mało, aby uniknąć powyższych obowiązków i konsekwencji narzucanych na pracodawcę przez prawo w USA. Amerykański sędzia lub stanowy urząd podatkowy w USA uzna podwykonawcę wykonującego prace na terenie Stanów Zjednoczonych za pracownika w przypadku gdy:

 • Firma używająca podwykonawcę dyktuje w jaki sposób podwykonawca ma wykonywać swoje zadania.
 • Płatnik wynagrodzenia określa godziny pracy.
 • Zleceniodawca wymaga wykonywanie prac na terenie firmy.
 • Wynagrodzenie za wykonywane usługi jest płacone systematycznie, np. co tydzień.
 • Pracodawca dostarcza narzędzia i materiały potrzebnych do wykonania prac.
 • Podwykonawca w USA wykonuje pracę tylko dla jednego pracodawcy.

Dla przykładu w Urząd Pracy w Stanie New Jersey zbiera takie informacje w celu określenia czy osoba wykonująca pracę powinna być uważana za „pracownika” czy też za podwykonawce.

Umowa zlecenie w USA

Dobrze przygotowana amerykańska umowa zlecenia, umowa konsultingowa, tzw. „consulting agreement” zmniejsza ryzyko po stronie firmy zlecającej pracę iż zostanie ona uznana jako pracodawca na terenie USA. Umowa konsultingowa powinna zawierać między innymi takie kwestie jak:

 • Szczegółowy opis usług które wykona podwykonawca.
 • Wynagrodzenie i w jaki sposób będzie one płacone dla konsultanta.
 • Określenie zwrotu kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Określenie terminu wykonania umowy konsultingowej.
 • Kiedy umowa konsultingowa może być rozwiązana przez podwykonawcę lub podmiot który podpisał umowę zlecenie.
 • Ograniczenia dotyczące zatrudnienia podwykonawcy po zakończeniu, lub wypowiedzeniu umowy o dzieło.
 • W jaki sposób będą rozstrzygane spory dotyczące umowy zlecenia.
 • Prawo właściwe dla amerykańskiej umowy o dzieło.

Rozliczenie podatku od usługi w USA

Polska firma która wykonuje usługi w USA, generuje dochód na terenie Stanów Zjednoczonych, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w Polsce i być może w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź tutaj, kiedy polska firma świadcząca usługi dla kontrahenta w USA może zapłacić 30% amerykański podatek u źródła.