Umowa o dzieło na rynku USA

Europejskie podmioty wkraczające na rynek Stanów Zjednoczonych bardzo często rozpoczynają rozwój działalności gospodarczej na rynku amerykańskim z bardzo małą ilością lokalnych pracowników. Najczęściej jest to spowodowane ograniczonym budżetem lub niskim obrotami generowanymi na rynku amerykańskim.

Szczególnie w czasach niskiego bezrobocia w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych lub doświadczonych amerykańskich pracowników nie tylko jest kosztowne dla europejskiego podmiotu, ale także wiąże się z wypełnieniem nieznanych obowiązków administracyjnych narzucanych przez prawo pracy w USA. Zarówno polski jak i amerykański pracodawca zatrudniający osobę fizyczną wykonująca prace w Stanach Zjednoczonych będzie zobowiązany do ubezpieczenia pracownika od wypadków przy pracy, odprowadzania podatków stanowych, podatków federalnych i do opłacania ubezpieczeń społecznych. Pomimo zwolnienia gospodarczego w USA od roku 2020, żaden pracodawca nie zatrudni konkretnego pracownika w USA bez oferowania prywatnego planu zdrowotnego. Wszystkie przedstawione wymogi zatrudnienia w USA stanowić dość olbrzymi wydatek dla zagranicznego pracodawcy najczęściej nieposiadającego dochodu z rynku amerykańskiego. Stąd niektórzy pracodawcy poszukują innych rozwiązań, aby móc wykorzystać talent ludzki do osiągnięcia swoich celów biznesowych na rynku amerykańskim. Jednym z takich rozwiązań jest użycie umowy o dzieło z podwykonawca fizycznie obecnym na terenie Stanów Zjednoczonych.

Umowa o dzieło co mówi prawo pracy w USA

Prawo pracy w USA przewiduje opcje nawiązania współpracy z biznesowej z osoba trzecią która będzie wykonywać specyficzne usługi dla zleceniodawcy. Określenie relacji miedzy dwoma stronami z punktu widzenia prawa pracy jest bardzo istotne. Jeżeli firma zatrudnia pracownika w USA to taki pracownik w USA musi zarabiać minimalną stawkę, być ubezpieczony od wypadków przy pracy, występuje obowiązek odprowadzania podatków. Tutaj warto zaznaczyć, iż kwestie relacji pomiędzy dwoma stronami w której jedna z nich wykonuje usługi/prace są regulowane na poziomie stanowym przez każdy z 50-ciu amerykańskich stanów. W większości przypadków nie ma specyficznych określeń kiedy lokalny podwykonawca w USA powinien być traktowany jako pracownik dla celów administracyjnych i podatkowych. Jednym ze sposobów na unikniecie niespodzianek administracyjno podatkowych po stronie pracodawcy korzystającego z usług oferowanych przez osobę trzecią na terenie Stanów Zjednoczonych, jest użycie amerykańskiej umowy konsultingowej, umowy o dzieło. Niestety sama umowa o dzieło ściągnięta z Internetu, która nie jest dostosowana do specyficznej sytuacji pracodawcy może okazać się niewystarczająca. Podmiot korzystający z usług osób trzecich na terenie USA, który popadnie w tarapaty prawne będzie musiał zmierzyć się ze stanowym urzędem podatkowym lub z sędzią administracyjnym. W trakcie takiego procesu amerykański organ administracyjny rozważy miedzy innymi następujące czynniki:

 • Czy podmiot zlecający wykonanie prac dyktował, w jaki sposób powinien on wykonane przez pracownika/podwykonawcę znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • Czy zleceniodawca wypłacał wynagrodzenie godzinowe?
 • Czy zleceniodawca wymagał wykonywanie usług na terenie firmy, w biurze pracodawcy?
 • Czy wynagrodzenie za wykonywane usługi było płacone systematycznie?
 • Czy pracodawca dostarczał narzędzia potrzebne do wykonywania prac?
 • Czy osoba fizyczna wykonywała usługi tylko dla jednego pracodawcy?

Przykładu informacji rozważanych przez Urząd Pracy w Stanu New Jersey w celu ustalenia, czy osoba indywidualna wykonująca prace na terenie Stanu New Jersey powinna być uznana za pracownika, czy też za podwykonawcę.

Umowa zlecenie w USA

Dobrze przygotowana amerykańska umowa o dzieło, umowa b2b, umowa konsultingowa, tzw. „consulting agreement” zmniejsza ryzyko po stronie pracodawcy zlecającej wykonanie usług na terenie USA. Umowa konsultingowa powinna zawierać między innymi takie kwestie jak:

 • Szczegółowy opis usług, które wykona podwykonawca w USA.
 • Wynagrodzenie i w jaki sposób będzie one płacone dla konsultanta, podwykonawcy.
 • Określenie zwrotu kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Określenie terminu wykonania umowy zlecenia.
 • Kiedy umowa konsultingowa może być rozwiązana przez podwykonawcę lub podmiot, który podpisał umowę zlecenie.
 • Ograniczenia dotyczące zatrudnienia podwykonawcy po zakończeniu, lub wypowiedzeniu umowy zlecenia.
 • W jaki sposób będą rozstrzygane spory dotyczące umowy zlecenia.
 • Prawo właściwe dla amerykańskiej umowy o zlecenia.

Rozliczenie podatku od usługi w USA

Polska firma, która wykonuje usługi w USA, generuje dochód na terenie Stanów Zjednoczonych, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w Polsce i być może w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź tutaj, kiedy polska firma świadcząca usługi dla kontrahenta w USA może zapłacić 30% amerykański podatek u źródła.