Umowa o dzieło na rynku USA

Mała firma w USA jak i średnia europejska spółka wkraczająca na rynek USA bardzo często rozpoczyna budowanie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim z bardzo małą ilością pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych. Najczęściej jest to spowodowane ograniczonym budżetem lub niskim początkowymi zyskami z rynku amerykańskiego.

Umowa o dzieło
Umowa o dzieło USA
Bardzo często zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych lub doświadczonych pracowników w USA jest nie tylko drogie dla europejskiego podmiotu, ale także wiąże się z pewnymi nieznanymi obowiązkami prawnymi narzuconymi przez prawo pracy w USA. Polski jak i amerykański pracodawca zatrudniający pracownika w USA będzie zobowiązany do ubezpieczenia pracownika od wypadków przy pracy, odprowadzania podatków stanowych, a także podatków federalnych i do opłacania ubezpieczeń społecznych.  Pomimo zwolnienia gospodarczego w USA w roku 2020, żaden pracodawca nie zatrudni dobrego pracownika w USA bez  prywatnego planu zdrowotnego. Wszystkie przedstawione wymogi zatrudnienia w USA stanowić dość olbrzymi wydatek dla pracodawcy. Stąd niektórzy pracodawcy poszukują innych rozwiązań, aby móc wykorzystać talent ludzki do osiągnięcia celów biznesowych lub wykonania specyficznego zlecenia na rynku amerykańskim. Jednym z takich rozwiązań jest użycie umowy o dzieło z podwykonawca w USA.

Umowa o dzieło co mówi prawo pracy w USA

Prawo pracy w USA pozwala dla pracodawcy „zatrudnić” osobę trzecią do wykonania specyficznych usług. Różnica pomiędzy zatrudnieniem pracownika a „zatrudnieniem” podwykonawcy jest olbrzymia. Pracownik w USA musi zarabiać minimalną stawkę, być ubezpieczony, odprowadzać podatków, itp. Pomimo iż kwestie zatrudnienia są regulowane przez każdy indywidualny stan, w większości przypadków nie ma specyficznych określeń kiedy „zatrudniany” podwykonawca w USA może być uważany w prawie amerykańskim jako pracownik.

Umowa o dzieło usa
Umowa B2B USA

Jednym ze sposobów na unikniecie niespodzianek prawnych po stronie pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych, jest użycie amerykańskiej umowy konsultingowej, umowy o dzieło. Niestety sama umowa o dzieło ściągnięta z Internetu, która nie jest dostosowana do specyficznej sytuacji pracodawcy może nie pozwolić uniknąć powyższych obowiązków narzucanych na pracodawcę przez prawo w USA. Pracodawca w USA który popadnie tarapaty prawne będzie miał do czynienia z amerykańskim urzędem podatkowym lub z sędzią stanowym. Podczas rozważania, czy osoba w USA wykonująca zadania dla pracodawcy była podwykonawca czy pracownikiem, amerykański organ rozważy następujące czynniki:

 • Czy pracodawca używający podwykonawcę w USA dyktuje w jaki sposób powinien on wykonywać swoje zadania?
 • Czy pracodawca płaci wynagrodzenie za godziny pracy?
 • Czy zleceniodawca wymaga wykonywanie prac na terenie firmy, w biurze pracodawcy?
 • Czy wynagrodzenie za wykonywane usługi jest płacone systematycznie?
 • Czy pracodawca dostarcza narzędzia i materiały potrzebnych do wykonania prac przez osobę wykonująca prace na ternie Stanów Zjednoczonych?
 • Czy osoba w USA wykonuje pracę tylko dla jednego pracodawcy?

Dla przykładu Urząd Pracy w Stanie New Jersey zbiera następujące informacje w celu ustalenia, czy osoba wykonująca prace powinna być uznana za pracownika, czy też za podwykonawcę.

Umowa zlecenie w USA

Dobrze przygotowana amerykańska umowa o dzieło, umowa b2b, umowa konsultingowa, tzw. „consulting agreement” zmniejsza ryzyko po stronie pracodawcy zlecającej wykonanie usług na terenie USA. Umowa konsultingowa powinna zawierać między innymi takie kwestie jak:

 • Szczegółowy opis usług, które wykona podwykonawca w USA.
 • Wynagrodzenie i w jaki sposób będzie one płacone dla konsultanta, podwykonawcy.
 • Określenie zwrotu kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Określenie terminu wykonania umowy zlecenia.
 • Kiedy umowa konsultingowa może być rozwiązana przez podwykonawcę lub podmiot, który podpisał umowę zlecenie.
 • Ograniczenia dotyczące zatrudnienia podwykonawcy po zakończeniu, lub wypowiedzeniu umowy zlecenia.
 • W jaki sposób będą rozstrzygane spory dotyczące umowy zlecenia.
 • Prawo właściwe dla amerykańskiej umowy o zlecenia.

Rozliczenie podatku od usługi w USA

Polska firma, która wykonuje usługi w USA, generuje dochód na terenie Stanów Zjednoczonych, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w Polsce i być może w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź tutaj, kiedy polska firma świadcząca usługi dla kontrahenta w USA może zapłacić 30% amerykański podatek u źródła.