Zatrudnienie pracownika w USA

Europejska firma wkraczająca na rynek amerykański, lub przenosząca swoja działalność do USA w pewnym momencie musi przejść przez proces zatrudnienia pracownika w USA. Co warto wiedzieć o zatrudnieniu pracowników w Stanach Zjednoczonych?

 

zatrudnienie w usa
Zatrudnienie pracownika w USA

Zatrudnienie pracownika z konkurencji w USA

Jedna z opcji zatrudnienie pierwszego pracownika w USA jest zatrudnienie pracownika, który obecnie pracuje dla konkurencji na rynku amerykańskim.  W takim przypadku europejski pracodawca zakłada, że jest to efektywna opcja ponieważ pracodawca nie będzie potrzebować zbyt dużo czasu na szkolenia takiego pracownika z tej samej branży. Innym argumentem przemawiającym za użyciem tej opcji „natychmiastowe” dotarcie do bazy klientów w USA. Zatrudnienie pracownika z konkurencyjnej firmy w USA wiąże się z pewnymi realiami rynku amerykańskiego, ryzykiem prawnym, jak i biznesowym. Europejski pracodawca powinien przeanalizować sytuacja w celu określenia szans, iż jego nowy amerykański pracownik będzie w stanie ściągnąć swoich starych amerykańskich klientów.

Warto tutaj zaznaczyć, że bardzo często osoby pracujące na wyższych stanowiskach w USA mają podpisaną umowę o pracę, która określa jak długo po jej zakończeniu zatrudnieniu w poprzedniej firmie taki pracownik nie może zbliżać się do swoich starych klientów i oferować europejskie produkty lub usługi.  Europejski pracodawca  musi rozważyć czy zatrudnienie nowego pracownika nie będzie oznaczać wielce prawdo po podobne ryzyko bitwy prawnej z ostatnim pracodawca w Stanach Zjednoczonych. Europejska firma może być zmuszona do wydania poważnych sum na batalie prawne w USA, zanim nowo zatrudniony sprzedawca w USA dokona pierwszej poważnej sprzedaży na rynku USA.

Warunki zatrudnienia w USA

Przed zatrudnieniem pracownika w USA, europejska firma powinna zapoznać się z opcjami zatrudnienia istniejącymi na rynku amerykańskim. Jedną z opcji jest użycie umowy o prace w USA. Umowa o prace zagwarantuje, że amerykański pracownik będzie pracować wyłącznie dla firmy z Europy przez określony okres czasu.  Z drugiej strony taka umowa może być ryzykowana, długoterminowa, w przypadku zatrudnienia, pracownika, który zna wartość rynkowa swoich umiejętności. Poważny pracownik zażąda minimalnej umowy o pracę na okres 2-3 lat. Dobrze przygotowana amerykańska umowa o pracę będzie między innymi określać: obowiązki pracownika w USA, jego podstawowe wynagrodzenie, dodatkowe formy wynagrodzenia, a także wynagrodzenie, które otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakiego rodzaju wynagrodzenie powinien zaoferować europejski pracodawca dla amerykańskiego menadżera? Odpowiedz będzie zależna od branży, a także od miejsca zamieszkania pracownika. Dla przykładu amerykański menedżer w mieście Nowy Jork, nie podejmie się zatrudnienia na takich samych warunkach, na jakich może to zrobić kandydat z Stanu Pensylwania.

Wspólne przygotowanie strategii na rynek USA
Przed zatrudnieniu pracownika na wysokim stanowisku w USA, firma z Europy powinna upewnić się, że jej przyszły pracownik w USA ma wspólną strategię na budowania sprzedaży na rynku amerykańskim. Czy poczatkowy pracownik w USA będzie osobiście odwiedzał i rozmawiał z potencjalnymi końcowymi odbiorcami produktu? Czy też pracownik pójdzie na łatwiznę i przekaże „sprzedaż” w ręce pośrednika, brokera i jego sprzedawców? Brak wspólnej strategii biznesowej na rynek Stanów Zjednoczonych na początku współpracy najczęściej owocuje wielkimi nieprzyjemnościami już po 2-3 kwartałach zatrudnienia- niezadowolonym europejskim pracodawca i amerykańskim pracownikiem tracącym motywacje, co zwiększa ryzyko nieprzyjemnego zakończenia współpracy, a także kosztownymi sporami sądowymi w USA.

Ubezpieczenie pracownika w USA

Zatrudnienie pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych związane jest z posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od wypadków w pracy, tzw.” workers compensation insurance”. Pomimo że obecne prawo amerykańskie nie wymaga od pracodawcy oferowania ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika, realia i wysoki koszt usług medycznych powodują, że żaden poważny pracownik w USA nie podejmie pracy, która nie oferuje ubezpieczenia zdrowotnego w USA.

Pozwolenie na pracę w USA

W przypadku europejskie firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA planującej zatrudnienie pracowników z Europe warto pamiętać, że nawet pracownik z Niemiec czy Francji musi posiadać odpowiednią wizę pracowniczą do USA, pozwalająca na podjecie legalnej pracy na terenie USA. Żaden obywatel Unii Europejskiej nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza USA. Każdy europejczyk musi ubiegać się o amerykańską wizę pracowniczą i posiadać pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat wiz pracowniczych do USA.