Zatrudnienie pracownika w USA

Rozważasz zatrudnienie pracownika w USA który obecnie pracuje dla konkurencji na rynku amerykańskim? Zakładasz, że lokalny pracownik w USA nie będzie potrzebować zbyt dużo czasu na szkolenia dotyczące nowych produktów, ponieważ pracownik posiada lata doświadczenia w branży. Przyjmujesz, że zatrudniony pracownik w USA posiada klientów na rynku amerykańskim do których od razu będzie mógł sprzedawać produkty nowego pracodawcy. Warto wiedzieć, iż taki sposób rekrutacji i zatrudnienia pracownika w USA wiąże się z pewnymi realiami rynku amerykańskiego, ryzykiem prawnym, jak i biznesowym. Pracodawca musi przeanalizować fakty czy taki kandydat naprawdę zdoła ściągnąć swoich starych amerykańskich klientów? Warto wiedzieć, że bardzo często osoby pracujące na wyższych stanowiskach w USA mają podpisaną umowę o pracę, która określa jak długo po jej zakończeniu zatrudnieniu w starej firmie taki pracownik nie może zbliżać się do swoich starych klientów. Przy zatrudnieniu takiego kandydata warto pomyśleć o ryzyku potencjalnej bitwy prawnej, która może być wytoczoną przez ostatniego pracodawcę. Tego rodzaju wydatek na opłaty prawne może nastąpić, zanim nowy pracownik/ sprzedawca dokona pierwszej sprzedaży dla nowego Polskiego pracodawcy.

Warunki zatrudnienia w USA

Pracodawca powinien ustalić formę zatrudnienia i wynagrodzenia które przedstawi kandydatowi o pracę w USA. Jedną z opcji jest użycie umowy o prace w USA która z jednej strony zagwarantuje, że amerykański pracownik będzie pracować wyłącznie dla firmy z Europy przez określony okres czasu, ale z drugiej strony kandydat który zna swoje umiejętności i wartość rynkową swojego doświadczenia na rynku pracy zażąda minimalnej umowy o pracę na okres 2-3 lat. Amerykańska umowa o pracę będzie zawierać między innymi: podstawowe wynagrodzenie, dodatkowe formy wynagrodzenia, a także wynagrodzenie które pracownik otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakiego rodzaju wynagrodzenie powinniśmy zaoferować dla amerykańskiego menadżera? Odpowiedz będzie zależna od branży, a także od miejsca zamieszkania pracownika. Amerykański menedżer w NYC, nie podejmie pracy na takich samych warunkach na jakich może to zrobić kandydat z Florydy.

Wspólne przygotowanie strategii na rynek USA

Przed zatrudnieniem pracownika umysłowego w USA, pracodawca powinien upewnić się, że przyszły pracownik ma wspólną strategię na rynek amerykański. Czy będzie on osobiście odwiedzał i rozmawiał z potencjalnymi końcowymi odbiorcami produktu? Czy też pracownik pójdzie na łatwiznę i przekaże „sprzedaż” w ręce pośrednika, brokera i jego pracowników? Brak wspólnej strategii biznesowej na Stany Zjednoczone na początku współpracy najczęściej owocuje wielkimi nieprzyjemnościami już po 2-3 kwartałach zatrudnienia- niezadowolonym pracodawca, pracownikiem który traci motywacje, zwiększonym ryzykiem zakończenia współpracy, a także sporami sądowymi pomiędzy stronami.

Ubezpieczenie pracownika w USA

Zatrudnienie pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych związane jest z posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od wypadków w pracy, tzw.” workers compensation insurance”. Pomimo że prawo amerykańskie nie wymaga od pracodawcy oferowania ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika, realia i wysoki koszt usług medycznych powodują, że żaden poważny pracownik nie podejmie pracy która nie oferuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozwolenie na pracę w USA

W przypadku firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA, która planuje zatrudnić w USA pracowników z Europe, warto pamiętać, że nawet Twój pracownik z Niemiec czy Francji musi posiadać odpowiednią wizę pracowniczą do USA, która będzie odpowiednią wizą do długoterminowego pobytu na terenie USA. Obywatel Unii Europejskiej z „biznesową” wiza B-1, nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych i musi ubiegać się i uzyskać amerykańską wizę pracowniczą, a także pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat amerykańskich wiz: http://bit.ly/2suw3hu