Umowa dystrybucyjna na rynku USA

Jesteś europejskim producentem i nawiązałeś współpracę lub ustalasz warunki dystrybucji z dystrybutorem w USA który jest zainteresowany sprzedażą produktów na rynku amerykańskim? Warto taki warunki formalnie sfinalizować wiążącą umową. Na co zwrócić uwagę w umowie agencyjnej/ dystrybucyjnej z agentem lub dystrybutorem w Stanach Zjednoczonych?

umowa dystrybucyjna USA
Umowa z dystrybutorem w USA

Umowa agencyjna USA

Wybrane elementy i kwestie praktyczne na rynku amerykańskim dobrze przygotowanej umowy dystrybucyjnej z dystrybutorem w USA.

Prawa do dystrybucji produktów na rynku USA. Istniejące opcje to zapewnienie wyłączności, sprzedaż w USA bez wyłączności lub częściowo wykluczająca.

Terytorium. W których amerykańskich stanach dystrybutor w USA będzie promować i sprzedawać produkty? Jakie będzie przyszłe terytorium dystrybutora w USA? Prawa innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy będą ustalone ograniczenia związane ze sprzedażą internetową?

Używanie znaku towarowego na rynku USA.Który znak towarowy będzie używać dystrybutor w USA? Jakie prawa do znaku towarowego na rynku USA będzie posiadał amerykański dystrybutor? Czy dystrybutor w USA będzie mógł wykorzystywać znaki towarowe bez ograniczeń?

Eksport i wysyłka produktów do USA Jakie będą warunki wysyłki towaru? Kto będzie odpowiedzialny za uszkodzenie towaru przez przewoźnika?

Szkolenia w USA i wsparcie marketingowe. Czy europejski producent będzie przeprowadzał szkolenia i dostarczał materiały reklamowe dla dystrybutora w USA?Jakie będzie wsparcie amerykańskiego dystrybutora na targach w Stanów Zjednoczonych?

Cena produktów sprzedawanych na rynku USA. W jaki sposób będą ustalane ceny produktu? Czy producent może dokonać zmiany cen bez wyprzedzenia? Jakie będą warunki płatności? Czy dystrybutor może ustalić minimalne ceny detaliczne na rynek USA?

Minimalna sprzedaż na terenie USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać minimalną liczbę sprzedaż w skali rocznej.

Okres umowy dystrybucyjnej. Jaki będzie wstępny termin umowy dystrybucyjnej? Czy umowa będzie automatycznie odnowiona?

Rozwiązanie umowy przez producenta. W przypadku gdy dystrybutor w USA nie płaci faktur lub nie przestrzega warunków umowy dystrybucyjnej, podmiot w USA staje się konkurentem europejskiego producenta, dystrybutor konkuruje z innym dystrybutorem w USA na terytorium do którego nie posiada praw, następuje zmiana kontroli w amerykańskiej firmie dystrybutorskiej, lub strategia reklamowa dystrybutora na rynku USA nie jest zgodna z umową dystrybucyjną.

Wypowiedzenie umowy przez dystrybutora.Jaki będzie okres wypowiedzenia? Co będzie zawierać zawiadomienie o rozwiązaniu umowy dystrybutorskiej? Określenie czy po rozwiązaniu umowy dystrybutor będzie musiał usunąć znaki towarowe producenta. Klauzula niekonkurowania po wypowiedzeniu umowy dystrybutorskiej. Ustalenie które postanowienia umowy agencyjnej będę obowiązywać po wypowiedzeniu umowy?

Gwarancja i serwis. Standardowa gwarancja – jaki będzie jej termin i co będzie obejmować? Kto będzie świadczył usługi gwarancyjne produktów? Jakie szkolenia będą przeprowadzane przez europejskiego producenta dla dystrybutora i jego pracowników w USA?

Sytuacja finansowa dystrybutora w USA. Czy dystrybutor w USA będzie posiadać obowiązek udostępnienia swoich informacji finansowych? Jakie będą prawa producenta do przeprowadzenia inspekcji dokumentacji związanej ze sprzedażą na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy producent posiada prawo do zakończenia działalności dystrybucyjnej w przypadku niewypłacalności dystrybutora w USA?

Umowa dystrybucyjna i wybór prawa.Gdzie będzie forum do sporów prawnych związanych z amerykańską umową dystrybucyjną? Jakie powinno być prawo właściwe dla umowy dystrybucyjnej? Jak będą rozwiązywane spory pomiędzy stronami umowy poza droga sądową.

Wady roszczenia i odszkodowania. Czy dystrybutor powinien powiadomić producenta o wszelkich roszczeniach dotyczących produktów sprzedawanych na rynku USA? Czy producent będzie wspierać amerykańskiego dystrybutora w przypadku procesów sądowych związanych z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Informacje poufne. Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do ochrony informacji uzyskanych od producenta?

Ubezpieczenia na rynku USA. Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych na rynku amerykańskim? Czy Europejski producent będzie jedną z ubezpieczonych stron.

Comments (2)

[…] w amerykańskiej umowie handlowej/ dystrybucyjnej, tzw. „vendor agreement” lub „distribution agreement„, pomiędzy eksporterem a jego partnerem handlowym/importerem w Stanach Zjednoczonych. W jaki […]

[…] W jaki sposób europejska firma może zabezpieczyć się przed powyższymi konsekwencjami i błędami na rynku amerykańskim? Ryzyko powinno być w dużym stopniu wyeliminowane poprzez przygotowanie i zawarcie umowy dystrybucyjnej w USA. […]

Comments are closed.5% zniżka za pierwszą usługę, gdy dołączysz do mojej prywatnej listy mailingowej