Umowa z dystrybutorem w USA

Jesteś europejskim producentem i nawiązałeś współpracę lub negocjujesz umowę z amerykańskim kontrahentem, lub dystrybutorem który jest zainteresowany sprzedażą Twoich produktów na rynku amerykańskim? Na co zwrócić uwagę w umowie dystrybucyjnej z agentem lub dystrybutorem na terenie Stanów Zjednoczonych?

Umowa dystrybucyjna w USA

Wybrane elementy na które warto zwrócić uwagę i dobrze wynegocjować w umowie dystrybucyjnej z dystrybutorem w Stanach Zjednoczonych.

Prawa do dystrybucji produktów na terenie USA

 • Istniejące opcje: zapewnienie wyłączności, sprzedaż w USA bez wyłączności lub częściowo wykluczająca.

Terytorium

 • W których stanach Twój amerykański dystrybutor będzie promować i sprzedawać produkty?
 • Jakie będzie przyszłe terytorium dystrybutora w USA?
 • Prawa innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Czy będą ustalone ograniczenia związane ze sprzedażą internetowa?

Używanie znaku towarowego w USA

 • Który znaki towarowe będzie używać dystrybutor w USA?
 • Jakie prawa do znaków towarowych będzie posiadał Twój amerykański dystrybutor?
 • Czy dystrybutor w USA będzie mógł wykorzystywać znaki towarowe bez ograniczeń?

Eksport i wysyłka produktów do USA

 • Jakie będą warunki wysyłki towaru?
 • Kto będzie odpowiedzialny za uszkodzenie towaru przez przewoźnika?

Szkolenia i wsparcie marketingowe

 • Czy producent będzie przeprowadzał szkolenia i dostarczał materiały reklamowe dla swojego dystrybutora w USA?
 • Jakie będzie wsparcie amerykańskiego dystrybutora na targach w Stanów Zjednoczonych?
Cena produktów sprzedawanych na rynku amerykańskim
 • W jaki sposób będą ustalane ceny produktu?
 • Czy producent może dokonać zmiany cen bez wyprzedzenia?
 • Jakie będą warunki płatności?
 • Czy dystrybutor może ustalić minimalne ceny detaliczne na rynek USA?

Minimalna sprzedaż na terenie USA

 • Umowa dystrybucyjna powinna określać minimalną liczbę zamówień/ sprzedaż w skali rocznej.

Okres umowy dystrybucyjnej

 • Jaki będzie wstępny termin umowy?
 • Czy umowa będzie automatycznie odnowiona?

Rozwiązanie umowy przez producenta

 • Dystrybutor w USA nie płaci faktur.
 • Amerykański dystrybutor nie przestrzega warunków umowy dystrybucyjnej.
 • Podmiot w USA staje się konkurentem europejskiego producenta.
 • Dystrybutor konkuruje z innym dystrybutorem na terytorium do którego nie posiada praw.
 • Następuje zmiana kontroli w amerykańskiej firmie dystrybutorskiej.
 • Strategia reklamowa dystrybutora na rynku USA nie jest zgodna z umową dystrybucyjną.

Wypowiedzenie umowy przez dystrybutora

 • Jaki będzie okres wypowiedzenia?
 • Co będzie zawierać zawiadomienie o rozwiązaniu umowy dystrybutorskiej?
 • Czy po rozwiązaniu umowy dystrybutor będzie musiał usunąć znaki towarowe producenta?
 • Klauzula niekonkurowania po wypowiedzeniu umowy dystrybutorskiej.
 • Jakie postanowienia umowy będę obowiązywać po wypowiedzeniu umowy?

Gwarancja i serwis

 • Standardowa gwarancja – jaki będzie jej termin i co będzie obejmować.
 • Kto będzie świadczył usługi gwarancyjne produktów?
 • Jakie szkolenia będą przeprowadzane przez europejskiego producenta dla dystrybutora i jego pracowników w USA?

Sytuacja finansowa dystrybutora

 • Czy dystrybutor będzie posiadać obowiązek udostępnienia swoich informacji finansowych?
 • Prawa producenta do przeprowadzenia inspekcji dokumentacji związanej ze sprzedażą na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Czy producent posiada prawo do zakończenia działalności dystrybucyjnej w przypadku niewypłacalności dystrybutora w USA?

Umowa dystrybucyjna i wybór prawa

 • Gdzie będzie forum do sporów prawnych związanych z amerykańską umową dystrybucyjną?
 • Prawo właściwe dla umowy dystrybucyjnej.
 • Rozwiązanie sporów pomiędzy stronami umowy poza droga sądową.

Wady, roszczenia i odszkodowania

 • Czy dystrybutor powinien powiadomić producenta o wszelkich roszczeniach dotyczących produktów sprzedawanych na rynku USA?
 • Wsparcie amerykańskiego dystrybutora w przypadku procesów sądowych związanych z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Informacje poufne

 • Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do ochrony informacji uzyskanych od producenta?

Ubezpieczenia na rynku USA

 • Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych na rynku amerykańskim?
 • Europejski producent powinien być jedną z ubezpieczonych stron.