Obsługa prawna firm w USA

Rynek USA jest bardzo dynamicznym rynkiem, na którym lokalne firmy, jak i podmioty z Polski w bardzo prosty sposób mogą prowadzić działalność gospodarczą. W wielu przypadkach zarejestrowanie firmy w USA, uzyskanie numer podatkowego i przeprowadzenie rejestracji dzialanosci w urzędzie stanowym można przeprowadzić w przeciągu 2 godzin, co pozwoli nowemu podmiotowi na natychmiastowe prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 

Doradztwo prawne dla firm w USA

Dlaczego polska firma zainteresowana prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim powinna nawiązać stałą współpracę z lokalnym doradcą. Po pierwsze istnieją różnice kulturowe i biznesowe między Polska a USA. Po drugie, doradcy spoza Stanów Zjednoczonych nie do końca rozumieją wszystkie kwestie praktyczne które napotka polski podmiot/przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na rynku USA. Oto przykłady takich kwestii:

 • Polski przedsiębiorca który założył przez Internet firmę w Delaware posiada obowiązki podatkowe na rynku amerykańskim.
 • Operacja wpłacenia kapitału do spółki w USA musi być zgłoszone do Amerykańskiego Urzędu Podatkowego lub polski udziałowiec w amerykańskiej spółce będzie ukarany karą podatkową która wynosi $25 tysięcy dolarów.
 • Polska sprzedawca na Amazon FBA w USA pomimo bycia rezydentem podatkowym Polski powinien pobierać stanowe podatki w USA.
 • Polski pracownik oddelegowany do oddziału polskiej firmy w USA nie tylko nie może pracować legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych, ale musi także być ubezpieczony od wypadków przy pracy.

Obsługa prawna spółek działających w USA

Doradzam lokalnym firmom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie stanów New Jersey i Nowego Jorku, a także polskim spółkom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą, lub sprzedaż internetową na rynku amerykańskim. Najczęstsze aspekty prawne w których doradzam klientom na rynku USA.

 • Analiza i wybór stanu do otwarcia i prowadzenia działalności w USA
 • Wybór formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
 • Zakładanie firm w Delaware, New Jersey, Nowy Jork i Floryda.
 • Analiza aspektów prawa amerykańskiego regulujących prowadzenie specyficznej działalności gospodarczej na rynku USA.
 • Rejestracja działalności gospodarczej w amerykańskich urzędach stanowych.
 • Uzyskanie numerów podatkowych EIN i ITIN, wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
 • Rozwiązywanie kwestii podatkowych związanych z prowadzeniem sprzedaży internetowej na Amazon FBA.
 • Sporządzanie amerykańskich umów handlowych.
 • Kwestie prawne związane z eksportem i dystrybucją polskich produktów na rynku USA.
 • Przygotowanie amerykańskich umów outsourcingowych.
 • Analizy regulacji prawnych związanych z inwestycjami na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych spółki w USA i przygotowanie uchwał spółki w USA.
 • Negocjacje umów opartych o prawo amerykańskie.
 • Rejestracja znaku towarowego w USA i przeprowadzenie procesu rejestrowego w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych.
 • Przygotowanie umów licencyjnych związanych z rynkiem amerykańskim.
 • Reprezentacji właścicieli europejskich znaków towarowych w procesie rejestracji znaku towarowego w USA.
 • Rozwiązywanie kwestii podatkowych związanych ze prowadzeniem sklepu internetowego w USA.
 • Wsparcie podczas procesu rozpoczęcia sprzedaży na Amazon.com.
 • Pomoc przy uzyskaniu ubezpieczeń potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Sprawdź wpis na temat ubezpieczenia działalności gospodarczej na rynku USA.
 • Przygotowanie umów o zatrudnienie pracowników i podwykonawców w USA. Sprawdź post o formach zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych
 • Ubieganie się o wizy pracownicze do USA, wizy służbowe, a także wizy inwestorskie do USA.
 • Uzyskanie pozwoleń na podjęcie legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Opracowanie regulaminu sprzedaży internetowej na rynek USA.
 • Tworzenie struktur spółek w USA z polskimi i amerykańskimi udziałowcami.