Umowa licencyjna w prawie amerykańskim

Umowa licencyjna jest kontraktem pomiędzy dwoma stronami, gdzie jedna ze stron przekazuje drugiej stronie pewne prawa na określony okres czasu nigdy nie oddając swoich wszystkich praw. Sporządzając amerykańską umowę licencyjną warto pomyśleć o konsekwencjach związanych z poniżej przedstawionymi kwestiami.

Umowa licencyjna USA checklist

Dobrze przygotowana umowa licencyjna z amerykańskim podmiotem będzie zawierać.
  • Opisanie w prosty i zrozumiały sposób, dlaczego obie strony podpisują umowę licencyjną, dzięki czemu w przyszłości w przypadku sporu dotyczącego umowy licencyjnej będzie o wiele łatwiej określić prawdziwe intencje obu stron w momencie podpisywania umowy licencyjnej.
  • Kto jest właściwym posiadaczem licencjonowanych praw i jak wiarygodnym podmiotem gospodarczym jest druga strona amerykańskiej umowy licencyjnej? Jeżeli jedna ze stron umowy licencyjnej posiada wartościowe aktywa spółki to jaką rzeczywistą wartość posiada klauzula zapewniająca wynagrodzenie strat drugiej strony umowy?
  • Przedstawienie, jakie prawa będą przekazane przez licencjodawcę, a jakie prawa będą zatrzymane przez licencjodawcę. Na przykład, czy licencjodawca będzie posiadał prawo do sprzedawania produktów na „własną rękę” na określonym rynku? Czy licencjobiorca będzie posiadał prawo do absolutnej wyłączności?
  • W jaki sposób będą naliczane opłaty licencyjne? Czy licencjodawca będzie posiadał prawo wglądu w sprzedaż i informacje finansowe licencjobiorcy?
  • Określenie obszaru, rynku i terytorium, na którym licencjobiorca, użytkownik licencji, będzie mógł sprzedawać licencjonowany produkt. Dobrze określone terytorium w umowie licencyjnej powinno eliminować przypadki gdzie dwóch licencjobiorców będzie cenowo konkurować ze sobą.
  • Ograniczenia w sprzedaży internetowej- czy na przykład licencjobiorca z Polski, który posiada wyłączność na sprzedaż licencjonowanych produktów na terenie Polski, będzie mógł prowadzić sprzedaż internetową produktów do konsumentów na terenie USA?
  • Sublicencjonowanie czyli przekazywanie praw licencyjnych dla osób trzecich- czy licencjobiorca będzie mógł sprzedać swoje prawa dla osób trzecich i czy będzie to wymagać zgody pierwszego licencjodawcy? Jakie prawa będzie posiadać licencjodawca względem osób trzecich?
  • Ryzyko odpowiedzialności cywilnej- w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, tzw. „IP rights”, kto powinien uczestniczyć w sporach związanych z takimi naruszeniami? Która ze stron umowy licencyjne pokryje opłaty za czynności adwokackie w takich przypadkach?
  • Prawo właściwe w USA, które będzie użyte w umowie licencyjnej. Gdzie i pod jakim prawem stanowym będą rozstrzygane spory pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą dotyczące umowy licencyjnej?
  • Zakończenie współpracy- kiedy i w jaki sposób każda ze stron amerykańskiej umowy licencyjnej może wypowiedzieć umowę i jakie będą tego konsekwencje?