Umowa licencyjna w prawie amerykańskim

Umowa licencyjna USA
Umowa licencyjna USA

Umowa licencyjna jest kontraktem pomiędzy dwoma stronami, gdzie jedna ze stron przekazuje drugiej stronie pewne prawa na określony okres czasu nigdy nie oddając swoich wszystkich praw. W trakcie przygotowania i negocjowania umowy licencyjnej pod prawem amerykańskim warto pomyśleć  i uwzględnić poniżej przedstawione zagadnienia.

Wybrane kwestie umowa licencyjna USA checklist

Dobrze przygotowana umowa licencyjna z amerykańskim podmiotem powinna między innymi zawierać.

  • Krótki, prosty i zrozumiały opis przedstawiający dlaczego obie strony podpisują umowę licencyjną. Tak przygotowany opis pozwoli w przyszłości określić prawdziwe intencje jakie obie strony miały w momencie podpisywania umowy licencyjnej.
  • Umowa powinna przedstawiać, głównego, właściwego posiadacza licencjonowanych praw.
  • Określenie praw które będą przekazane przez licencjodawcę, a także praw które będą zatrzymane przez licencjodawcę.
  • Metoda do naliczane opłat licencyjnych a także określenie czy licencjodawca będzie posiadał prawo wglądu w informacje finansowe licencjobiorcy.
  • Określenie obszaru, rynku, terytorium, na którym licencjobiorca, użytkownik licencji, będzie mógł sprzedawać licencjonowany produkt. Dobrze określone terytorium powinno eliminować sytuacje gdzie dwóch licencjobiorców będzie konkurować ze sobą i wytaczać sprawy sądowe przeciwko sobie lub licencjodawcy.
  • Ograniczenia dotyczące sprzedaży internetowej.
  • Określenie kwestii sublicencjonowania, czyli przekazywanie praw licencyjnych dla osób trzecich. Umowa licencyjna potrzebuje jasnego określenie czy licencjobiorca będzie mógł przekazać swoje prawa dla osób trzecich i czy będzie to wymagać zgody licencjodawcy.
  • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej w przypadku sporów prawnych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Wybór prawa właściwego i amerykańskim stanu w którym powinny odbywać się spory prawne związane z umową licencyjną.
  • Przedstawienie przypadków które pozwala na zakończenie korzystania z umowy licencyjnej.