LLC operating agreement

W USA istnieje parę form podmiotów, które można użyć do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Podmiot może działać jako corporation, partnership, limited partnership, design professional corporation, professional corporation lub limited liability company. Jedna z najpopularniejszych form używana przez small business w USA, firm które zatrudniają poniżej 500 pracowników, jest LLC czyli limited liability company.

Spółka LLC limited liability company

Jest wiele powodów, dlaczego spółka limited liability company cieszy się popularnością wśród przedsiebiorców jak i prawników biznesowych w USA. Rejestracja spółki typu limited liability company jest szybka i prosta. Limited liability company prowadzona zgodnie z prawem USA oferuje ochronę od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością prowadzoną na terenie Stanów Zjednoczonych. Opodatkowanie dochodu limited liability company jest „niższe” w porównaniu na przykład do opodatkowania dochodu generowanego przez c-corporation.

Zakładanie spółki LLC

Założenie spółki limited liability company jest proste. Spółki LLC są rejestrowane w stanowym urzędzie. Wiele amerykańskich stanów oferuje opcje rejestracji limited liability company przez internet. Każdy amerykański stan posiada własne wymogi przy rejestracji spółki LLC, ale większości przypadków, osoba rejestrująca spółkę LLC będzie musiała podać informacje o udziałowcach spółki, ich adresie zamieszkania jak i adres biznesowy spółki LLC. W momencie gdy spółka LLC jest oficjalnie zarejestrowana w stanowym urzędzie, następnym krokiem jest wystąpienie o numer podatkowy LLC, a także przygotowanie umowy operacyjnej spółki LLC, tzw. operating agreement.

LLC operating agreement czyli umowa operacyjna spółki LLC

Umowa operacyjna spółki LLC, LLC operating agreement, określa prawa, obowiązki i restrykcje związane z sama spółka LLC jak i jej udziałowcami. Prawo stanowe, w którym spółka LLC jest założona określa które wymogi i ograniczenia mogą być lub powinny być umieszczone w LLC operating agreement. Przygotowanie operating agreement czy to dla LLC z jedynym udziałowcem, tzw. single member llc operating agreement, czy dla paru udziałowców w spółce LLC na Florydzie, Florida LLC operating agreement, wymaga znajomości prawa stanowego jak i kwestii biznesowych, które są specyficzne dla rynku amerykańskiego.

llc operating agreement
LLC operating agreement
Elementy umowy operacyjnej spółki operating agreement

Każda umowa operacyjna spółki LLC jest inna i powinna być dostosowana do specyficznej sytuacji biznesowej. Pozwoli to uniknąć wielu kosztownych niespodzianek w przyszłości. Dobrze przemyślany i przygotowany LLC operating agreement powinien zawierać między innymi takie informacje i kwestie.

 • Informacje o agenci rejestrowym spółki LLC
 • Nazwiska członków spółki limited liability company
 • Planowana działalność gospodarcza, która będzie prowadzona przez LLC
 • Wpłata wstępnego kapitału LLC
 • Dodatkowe wkłady kapitałowy przez udziałowców LLC
 • Rozstrzyganie sporów między udziałowcami spółki LLC
 • Spotkania udziałowców
 • Procedura głosowanie
 • Prawa i zobowiązania udziałowców limited liability company
 • Prawa i zobowiązania menedżera LLC
 • Uprawnienia i ograniczenia menedżera
 • Wypłata zysków LLC do udziałowców
 • Podział zysków i strat limited liability company
 • Ograniczenia do transferowanie udziałów do osób trzecich
 • Prawa do wykupu transferowanych udziałów w LLC
 • Transakcje spółki LLC wymagające zatwierdzenia udziałowców LLC
 • Ustalenie ceny sprzedawanych udziałów w LLC
 • Procedura przyjmowania nowych udziałowców
 • Wycofanie udziałowca
 • Użycie arbitrażu
 • Wybór prawa właściwego

Jeżeli potrzebujesz pomoc przy stworzeniu LLC operating agreement, umowy operacyjnej LLC, dla Twojej spółki LLC w USA, proszę o kontakt z kancelaria.