LLC operating agreement

W USA istnieje parę rodzajow form prawnych prowadzenia działalności gospodarczych na rynku amerykańskim. Podmiot gospodarczy może działać jako corporation, partnership, limited partnership, design professional corporation, professional corporation lub limited liability company. Jedną z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności w USA używanych przez small business, spółek w USA które zatrudniają poniżej 500 pracowników, jest spółka LLC czyli limited liability company.

LLC spółka limited liability company

Jest wiele powodów, dlaczego spółka limited liability company cieszy się popularnością wśród przedsiebiorców jak i prawników biznesowych w USA. Rejestracja spółki typu limited liability company jest szybka i prosta. Limited liability company prowadzona zgodnie z prawem USA oferuje ochronę od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością prowadzoną na terenie Stanów Zjednoczonych. Opodatkowanie dochodu limited liability company jest „niższe” w porównaniu na przykład do opodatkowania dochodu generowanego przez c-corporation.
llc operating agreement
LLC operating agreement

Rejstracja spółki LLC w USA

Rejestracja spółki limited liability company jest prosta. Spółka LLC jest rejestrowana w wybranym urzędzie stanowym. Wiele amerykańskich stanów oferuje nawet opcje rejestracji spolki limited liability company także przez internet. Każdy amerykański stan posiada własne wymogi przy rejestracji spółki LLC W większości przypadków, osoba rejestrująca działalność gospodarczą jako spółka LLC będzie musiała dostarczyć informacje o udziałowcach spółki, ich adres zamieszkania jak i adres biznesowy spółki LLC na terenie stanu gdzie będzie prowadzić działalność gospodarczą. W momencie gdy spółka LLC jest oficjalnie zarejestrowana w stanowym urzędzie, następnym krokiem jest wystąpienie o numer podatkowy firmy EIN, a także przygotowanie umowy operacyjnej spółki LLC, tzw. operating agreement.

LLC operating agreement czyli umowa operacyjna spółki LLC

Umowa operacyjna spółki LLC, LLC operating agreement, określa prawa, obowiązki i restrykcje związane z sama spółka LLC jak i jej udziałowcami. Prawo stanowe, w którym spółka LLC jest założona określa które wymogi i ograniczenia mogą być lub powinny być umieszczone w LLC operating agreement. Przygotowanie operating agreement czy to dla LLC z jedynym udziałowcem, tzw. single member llc operating agreement, czy dla paru udziałowców w spółce LLC na Florydzie, Florida operating agreement, wymaga znajomości prawa stanowego jak i kwestii biznesowych, które są specyficzne dla rynku amerykańskiego.

Elementy umowy operacyjnej spółki operating agreement

Każda umowa operacyjna spółki LLC jest inna i powinna być dostosowana do specyficznej sytuacji biznesowej. Pozwoli to uniknąć wielu kosztownych niespodzianek w przyszłości. Dobrze przemyślany i przygotowany LLC operating agreement powinien zawierać między innymi takie informacje i kwestie.

 • Informacje o agenci rejestrowym spółki LLC
 • Nazwiska członków spółki limited liability company
 • Planowana działalność gospodarcza, która będzie prowadzona przez LLC
 • Wpłata wstępnego kapitału LLC
 • Dodatkowe wkłady kapitałowy przez udziałowców LLC
 • Rozstrzyganie sporów między udziałowcami spółki LLC
 • Spotkania udziałowców
 • Procedura głosowanie
 • Prawa i zobowiązania udziałowców limited liability company
 • Prawa i zobowiązania menedżera LLC
 • Uprawnienia i ograniczenia menedżera
 • Wypłata zysków LLC do udziałowców
 • Podział zysków i strat limited liability company
 • Ograniczenia do transferowanie udziałów do osób trzecich
 • Prawa do wykupu transferowanych udziałów w LLC
 • Transakcje spółki LLC wymagające zatwierdzenia udziałowców LLC
 • Ustalenie ceny sprzedawanych udziałów w LLC
 • Procedura przyjmowania nowych udziałowców
 • Wycofanie udziałowca
 • Użycie arbitrażu
 • Wybór prawa właściwego

Jeżeli potrzebujesz pomoc przy stworzeniu LLC operating agreement, umowy operacyjnej LLC, dla Twojej spółki LLC w USA, proszę o kontakt z kancelaria.