Spółka LLC operating agreement

llc operating agreement
LLC operating agreement

W Stanach Zjednoczonych istnieje parę rodzajów form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Podmiot gospodarczy może działać jako corporation, partnership, limited partnership, design professional corporation, professional corporation lub limited liability company. Jedną z najpopularniejszych form prawnych do prowadzenia działalności w USA, używanych przez small business, spółek w USA, które zatrudniają poniżej 500 pracowników, jest spółka limited liability company, tzw. LLC.

Spółka LLC w USA

Jest wiele powodów, dlaczego spółka llc, tzw. limited liability company, cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców, jak i prawników biznesowych w USA. Spółka LLC może być bardzo szybko zarejestrowana w jednym z amerykańskich urzędów stanowych. Spółka llc prowadzona zgodnie z prawem USA oferuje swoim udziałowcom, tzw. members,  ochronę od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością prowadzoną na terenie Stanów Zjednoczonych. Opodatkowanie dochodu limited liability company jest “niższe” w porównaniu na przykład do opodatkowania dochodu generowanego przez podmiot gospodarczy c-corporation.

Rejstracja spółek LLC w USA

Sama rejestracja spółki LLC jest prosta. Spółka LLC jest rejestrowana w jednym ze stanowych urzędów na terytorium którego spółka będzie prowadzić działalność gospodarcza. Wiele amerykańskich stanów oferuje opcje rejestracji spółki llc przez internet. Każdy z 50-ciu amerykańskich stanów posiada własne wymogi przy rejestracji spółki typu LLC. W większości przypadków, osoba rejestrująca spółkę LLC, będzie musiała dostarczyć do stanowego urzędu informacje o udziałowcach, adresy, dane menadżera,  jak i lokalny adres spółki z którego podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą. Po oficjalnym zarejestrowaniem spółki LLC, następnym krokiem jest wystąpienie o numer podatkowy dla spółki LLC, a także przygotowanie umowy operacyjnej spółki LLC, tzw. operating agreement.

Operating agreement czyli umowa operacyjna spółki LLC

Umowa operacyjna spółki LLC, tzw. operating agreement, określa prawa, obowiązki i restrykcje związane z samą spółką LLC, jak i jej udziałowcami i osobami zarządzającymi działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot typu LLC. Prawo stanowe każdego z 50-ciu amerykańskich stanów określa wymogi i ograniczenia, które mogą być lub powinny być umieszczone w LLC operating agreement. Stąd przygotowanie operating agreement czy to dla podmiotu LLC z jedynym udziałowcem, tzw. single member llc, czy dla paru udziałowców w LLC wymaga znajomości prawa stanowego jak i barier biznesowych, które są specyficzne dla rynku amerykańskiego, szczególnie dla udziałowców zagranicznych.

Elementy umowy operacyjnej spółki operating agreement

Kazdy LLC operating agreement powinien być dostosowany do specyficznej sytuacji biznesowej i prowadzonej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Umowa operacyjna spółki LLC pozwoli uniknąć wiele kosztownych niespodzianek w przyszłości i pomoże sprawnie przeprowadzić spory pomiędzy udziałowcami w spółce LLC. Dobrze przemyślany i przygotowany operating agreement powinien zawierać między innymi następujące ustalania, informacje i kwestie.

 • Informacje o agencie rejestrowym spółki typu LLC.
 • Nazwiska członków spółki limited liability company.
 • Planowana działalność gospodarcza, która będzie prowadzona przez LLC.
 • Ustalenie wstępnego kapitału zakładowego LLC.
 • Dodatkowe wkłady kapitałowe udziałowców.
 • Sposób na rozstrzyganie sporów między udziałowcami spółki LLC.
 • Określenie spotkań udziałowców w limited liability company.
 • Prawa i zobowiązania udziałowców w LLC.
 • Prawa i zobowiązania menedżera zarządzającego podmiotem typu LLC>
 • Uprawnienia i ograniczenia menedżera.
 • Określenie wypłata zysków do udziałowców.
 • Podział zysków i strat limited liability company.
 • Ograniczenia w transferowaniu udziałów w LLC do osób trzecich.
 • Prawa do wykupu transferowanych udziałów w spolce limited liability company.
 • Transakcje podmiotu LLC wymagające zatwierdzenia przez udziałowców.
 • Ustalenie początkowej wyceny udziałów w limited liability company.
 • Procedura przyjmowania nowych udziałowców w LLC.
 • Proces użycie arbitrażu na terenie Stanow Zjednoczonych.
 • Wybór prawa właściwego do rozstrzygania sporów.

Jeżeli potrzebujesz pomoc przy stworzeniu operating agreement, umowy operacyjnej LLC, dla Twojej spółki w USA, proszę o kontakt z kancelaria. 

Scroll to Top