Software as a service na rynku USA

Jednym ze sposobów na sprzedaż usług informatycznych na rynku amerykańskim jest prowadzenie działalności gospodarczej w modelu SaaS. Co oznacza SaaS i jakie są konsekwencje podatkowe w USA dla zagranicznego podmiotu oferującego oprogramowanie jako usługi na amerykańskim rynku?

SaaS, software as a service, to oprogramowanie jako usługa gdzie użytkownik w USA otrzymuje dostęp do oprogramowania, aplikacji zainstalowanej na serwerze usługodawcy, za pośrednictwem internetu. Oprogramowanie nie jest instalowane na urządzeniu klienta w USA. Podmiot korzystający z SaaS nie jest właścicielem oprogramowania, jedynie jego użytkownikiem. Klient korzystający z usług SaaS płaci comiesięczną opłatę za użytkowanie oprogramowania. Oprogramowanie potrzebne do oferowania usług SaaS może być zainstalowane na serwerze właściciela software, serwerze obsługiwanym przed podmiot trzeci znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, lub poza granicami USA. Rezydencja podatkowa właściciela oprogramowania, jak i lokalizacja serwera, są bardzo istotne do określenia obowiązków podatkowych podmiotu oferującego takie usługi dla amerykańskich klientów.

SaaS może być oprogramowaniem lub usługą

Opodatkowanie serwisu SaaS w USA będzie regulowane stanowymi przepisami podatkowymi. 50 amerykańskich stanów oznacza 50 różnych scenariuszy, interpretacji podatkowych w celu określenia obowiązków podatkowych na rynku amerykańskim. W pewnych amerykańskich stanach SaaS jest uznawany jako usługa informatyczna. Inne urzędy podatkowe zwracają uwagę na takie czynnik jak dostęp użytkownika do oferowanego oprogramowania, lub rodzaj usług dostarczanych przez software as a service. Amerykańskie stany, w których SaaS podlega stanowym obowiązkom podatkowym to:

 • Arizona
 • Hawaii
 • Iowa
 • Maine
 • Mississippi
 • New Mexico
 • New York
 • Pensylwania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Washington
 • Washington D.C.
 • West Virginia
SAAS na rynku USA
SAAS na rynku USA

W przypadku oferowania usług elektronicznych SasS na terenie całych Stanów Zjednoczonych, prawo podatkowe w USA generuje bardzo ciekawe scenariusze, obowiązki podatkowe dla podmiotu który jest właścicielem oprogramowani SaaS. Na przykład, w Stanie New Jersey sama sprzedaż usług nie jest opodatkowana. Podmiot oferujący usługi informacyjne rezydentom New Jersey podlega opodatkowaniu stanowemu i powinien doliczać ponad 6% podatek stanowy do opłat SaaS. Z drugiej w przypadku ta sama usługi elektroniczna oferowana w Kalifornii, nie wymaga doliczania, pobierania i odprowadzania podatku od sprzedaży w Kalifornii.

VAT w USA

W jaki sposób zagraniczny podmiot oferujący usługi informatyczne SaaS na rynku USA powinien podejść do kwestii stanowego opodatkowania usług elektronicznych? Jest to dość skomplikowana analiza, która powinna być przeprowadzona przez księgowego w USA lub prawnika rozumiejącego e-commerce i prawo podatkowe w USA. 

Wybrane elementy, które powinny być wzięte pod uwagę podczas analizy powyższych kwestii:

 • W których z 50-ciu amerykańskich stanów właściciel SaaS posiada oczywistą więź podatkową?
 • Jaka jest specyfika, funkcjonalność analizowanego SaaS? Czy produkt wpada w kategorie SaaS, która zobowiązuje do naliczania i pobierania podatku sales tax?
 • Kto jest użytkownikiem SaaS na terenie USA? W przypadku gdy użytkownikiem SaaS jest osoba fizyczna, konsument indywidualny, naliczanie sales tax jest oczywiste. W przypadku gdy klientem jest podmiot fizyczny, właściciel SaaS może być zwolniony z obowiązku naliczania podatku sales tax.

Podatki w USA a zaległości podatkowe w USA

W jaki sposób jeden z 50-ciu amerykańskich stanowych urzędów podatkowych dotrze do podmiotu oferującego usługi SaaS na jego terytorium i sprawdzi, czy podmiot oferujący usługi SaaS rzetelnie wykonywał swoje stanowe obowiązki podatkowe? Może to się wydarzyć podczas przeprowadzania audytu podatkowego jednego z użytkowników SaaS. Podczas audytu podatkowego, stanowy urzędnik będzie miał dostęp do informacji finansowych, faktur, umów, itp. związanych z zakupem usług elektronicznych, co pozwoli dla urzędnika podatkowego przeprowadzić głębszą analizę dotycząca kontrahentów dostarczających usługi. 

W przypadku podmiotu z Polski oferującego usługi elektroniczne dla klienta w USA nie pomoże Ustawa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z 1974 Roku ani fakt, iż serwer z oprogramowaniem SaaS znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Ustawa z 1974 jest ustawą federalną, umową rządową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polska. Polski podmiot oferujący usługi SaaS w USA nie będzie w stanie stworzyć sensowną  linie obrony na podstawie tej Ustawy, ponieważ prawo mówi:

… w sytuacji, gdy usługi elektroniczne świadczone są na rzecz podatnika z USA, miejscem świadczenia usług będzie kraj usługobiorcy …”

Podczas gdy indywidualne prawo stanowe reguluje kary podatkowe, które będą naliczone za zaległości podatkowe, warto ze ogólną zasadę przyjąć, iż kary podatkowe mogą być naliczane nawet do 6 lat wstecz. Dodatkowo stanowy urząd podatkowy może doliczyć ponad 30% karę podatkową. Stąd w przypadku zagranicznego podmiotu sprzedającego usługi elektroniczne w parunastu amerykańskich stanach, stanowe kary podatkowe mogą narosnąć do milionowych sum.

Model SAAS a podatki w USA w praktyce

Podczas konsultacji z polską firmą IT oferująca usługi SaaS okazało się, iż klient korzysta z usług europejskiej firmy operującej data center w Europie, a także w paru amerykańskich stanach. Taki scenariusz doprowadził do sytuacji gdzie europejskie podmiot posiadał zalegle obowiązki podatkowe w amerykańskich urzedach podatkowych, pomimo iż polska firma IT nie posiadała zakładu na terenie USA.

Powyższe informacje powinny służyć jedynie do celów informacyjnych. Sytuacja każdego podmiotu na amerykańskim rynku jest inna i wymaga szczegółowej analizy. Kancelaria Cieszynski Law Group LLC nie jest doradcą klienta do momentu podpisania umowy z Kancelarią!

Shopping Cart
Scroll to Top