Software as a service/ oprogramowanie jako usługa

Jednym ze sposobów na sprzedaż usług informatycznych na rynku amerykańskim jest prowadzenie działalności gospodarczej w modelu SaaS. Co oznacza SaaS i jakie są konsekwencje podatkowe w USA dla zagranicznego podmiotu oferującego oprogramowanie jako usługi na amerykańskim rynku?

SaaS, software as a service, to oprogramowanie jako usługa gdzie użytkownik w USA otrzymuje dostęp do oprogramowania, software, aplikacji zainstalowanej na serwerze usługodawcy, za pośrednictwem internetu. Oprogramowanie nie jest instalowane na urządzeniu klienta, w USA, a klient SaaS nie jest właścicielem oprogramowania, jedynie jego użytkownikiem. Klient korzystający z usług SaaS płaci comiesięczną opłatę, a w zamian otrzymuj dostęp do oprogramowania rozwiązującego jego problem. Podmiot oferujący usługi SaaS jest cały czas właścicielem oprogramowania. Samo oprogramowanie potrzebne do oferowania usług SaaS na amerykańskim rynku może być zainstalowane na serwerze właściciela software, serwerze obsługiwanym przed podmiot trzeci znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, lub poza granicami USA. Rezydencja podatkowa właściciela oprogramowania, jak i lokalizacja serwera, odgrywa znaczącą rolę podczas wstępnej analizy obowiązków podatkowych podmiotu oferującego usługi informatyczne dla amerykańskich klientów.

SaaS w USA
SaaS w USA

Czy SaaS to oprogramowanie, czy usługa?

Opodatkowanie serwisu SaaS w USA będzie regulowane stanowymi przepisami podatkowymi. 50 amerykańskich stanów oznacza możliwość 50 różnych scenariuszy, interpretacji podatkowych w celu określenia czy specyficzne SaaS jest oprogramowaniem, czy usługą i jak są obowiązki podatkowe właściciela takiego oprogramowania SaaS. W większości amerykańskich stanów SaaS jest uznawany jako usługa. Inne stany w USA zwracają uwagę na inne czynniki na przykład czy amerykański użytkownik SaaS posiada dostęp do oferowanego oprogramowania, lub jakiego rodzaju usługi są dostarczane przez właściciela SaaS. Amerykańskie stany, w których SaaS podlega stanowemu opodatkowaniu to:

W przypadku sprzedawania usług elektronicznych SasS na terenie całych Stanów Zjednoczonych, prawo podatkowe w USA generuje bardzo ciekawe scenariusze, obowiązki podatkowe dla właściciela oprogramowani SaaS. Na przykład, w Stanie New Jersey sama sprzedaż usług nie jest opodatkowana, ale w przypadku prowadzenia sprzedaży usług informacyjnych takie transakcje podlegające opodatkowaniu stanowemu. W takim przypadku podmiot oferujący usługi informacyjne dla użytkowników w New Jersey powinien doliczać ponad 6% podatek stanowy do opłat SaaS pobieranych od rezydentów New Jersey. Z drugiej w przypadku transakcja zakupu tej samej usługi elektronicznej przez rezydenta podatkowego w Kalifornii, Stan Kalifornia nie wymaga doliczania, pobierania i odprowadzania podatku od sprzedaży w Kalifornii.

Saas opodatkowanie sales tax

W jaki sposób zagraniczny podmiot oferujący usługi informatyczne SaaS na rynku USA powinien podejść do kwestii stanowego opodatkowania usług elektronicznych? Jest to dość skomplikowana analiza, która powinna być przeprowadzona przez księgowego w USA lub prawnika rozumiejącego e-commerce i prawo podatkowe w USA. Wybrane elementy, które powinny być wzięte pod uwagę podczas audytu tematu SaaS sales tax:

  • W których z 50-ciu amerykańskich stanów właściciel SaaS posiada oczywistą więź podatkową? Na przykład rachunek bankowy, biuro, sales rep w USA, korzystanie z data center, pracownik.
  • W jakich stanach na terenie USA, podmiot oferujący usługi elektroniczne generuje sprzedaż powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie lub przeprowadza więcej niż 200 transakcji?
  • Jaka jest specyfika, funkcjonalność analizowanego SaaS? Czy produkt wpada w kategorie SaaS, która zobowiązuje do naliczania i pobierania podatku sales tax?
  • Kto jest użytkownikiem SaaS na terenie USA? W przypadku gdy użytkownikiem SaaS jest osoba fizyczna, konsument indywidualny, naliczanie sales tax jest być oczywiste. W przypadku gdy klientem jest podmiot fizyczny, właściciel SaaS może być zwolniony z obowiązku naliczania podatku sales tax, jeżeli użytkownik SaaS posiada stanowy resale certificate
saas sales tax
SaaS sales tax

Zaległości podatkowe w USA

W jaki sposób jeden z 50-ciu amerykańskich stanowych urzędów podatkowych dotrze do właściciela podmiotu oferującego usługi SaaS na jego terytorium i sprawdzi, czy podmiot oferujący usługi SaaS rzetelnie wykonywał swoje stanowe obowiązki podatkowe? Może to się wydarzyć podczas przeprowadzania audytu podatkowego jednego z amerykańskich użytkowników SaaS. Podczas audytu podatkowego, stanowy urzędnik będzie miał dostęp do informacji finansowych, faktur, umów, itp. związanych z zakupem usług elektronicznych, co pozwoli dla urzędnika podatkowego przeprowadzić głębszą analizę dotycząca kontrahentów dostarczających usługi. W przypadku podmiotu z Polski oferującego usługi elektroniczne dla klienta w USA nie pomoże Ustawa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z 1974 Roku ani fakt, iż serwer z oprogramowaniem SaaS znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Ustawa z 1974 jest ustawą federalną, umową rządową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polska. Polski podmiot oferujący usługi SaaS w USA nie będzie w stanie stworzyć sensowną obronę na podstawie prawa w Polsce, ponieważ polskie prawo mówi:

… w sytuacji, gdy usługi elektroniczne świadczone są na rzecz podatnika z USA, miejscem świadczenia usług będzie kraj usługobiorcy …”

Co najważniejsze, kwestie dotyczące naliczania i odprowadzania podatków stanowych są regulowane prawem stanowym i nie posiadają żadnego powiązania z ustawodawstwem federalnym.

Podczas gdy indywidualne prawo stanowe reguluje kary podatkowe, które będą naliczone za zaległości podatkowe, warto ze ogólną zasadę przyjąć, iż kary podatkowe mogą być naliczane nawet do 6 lat wstecz. Dodatkowo stanowy urząd podatkowy może doliczyć ponad 30% karę podatkową. Stąd w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA od wielu lat, sprzedającego usługi elektroniczne w parunastu amerykańskich stanach, stanowe kary podatkowe za nie odprowadzanie sales tax na czas mogą narosnąć do milionowych sum.

Wznowienie SAAS Tax

Marzec 2021: Podczas konsultacji z polską firmą IT oferująca usługi SaaS w Europie, a także na rynku USA, okazało się, iż klient korzysta z usług europejskiego podmiotu operującego centra informatyczne, data centers, w Europie, a także kilka lokalizacji w amerykańskich stanach. W takim przypadku europejski podmiot może posiadać zobowiązania podatkowe w Stanach Zjednoczonych. tzn. obowiązek pobierania i rozliczania się z podatku sales tax w USA, pomimo iż zagranicy podmiot nie posiada zakładu na terenie USA według wytycznych z Ustawy z 1974 roku.

Powyższe informacje powinny służyć jedynie do celów informacyjnych. Sytuacja każdego podmiotu na amerykańskim rynku jest inna i wymaga szczegółowej analizy. Kancelaria Cieszynski Law Group LLC nie jest doradcą klienta do momentu podpisania umowy z Kancelarią!