Konto bankowe w USA dla europejskiego rezydenta podatkowego

Europejski przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy otwierający oddział firmy w USA lub generujący dochód z rynku Stanów Zjednoczonych będzie musiał rozwiązać kwestie przyjmowania płatności od amerykańskich konsumentów lub klientów B2B. Przesyłanie przelewów bankowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europa jest bardzo mało praktyczne i może być kosztowne. Rozwiązaniem kwestii płatności z rynku USA jest jest założenie firmowego rachunku bankowego w jednym z amerykańskich banków. W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 4 tysiące banków, które posiadają ponad 70 tysięcy oddziałów. Wszystkie amerykańskie banki są zobowiązane do przestrzegania prawa bankowego w USA, a jedną z ustaw regulacjach zakładanie kont firmowych przez zagranicznych udziałowców lub podmioty jest Ustawa Patriot Act.

Konto bankowe USA w 2023 roku
Konto bankowe w USA

Prawo bankowe w USA a konto firmowe w USA

Prawo bankowe w Stanach Zjednoczonych, Patriot Act, wymaga od każdego banku w USA przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej konto firmowe w amerykańskim banku. Definicja konta bankowego w USA w przepisach Patriot Act jest dość szeroka i obejmuje: konto oszczędnościowe dla osoby fizycznej, konto firmowe, linie kredytowe, a także pożyczki. Patriot Act definiuje ”osobę” jako:

 • Osobę indywidualną. 
 • Podmiot gospodarczy.
 • Osobę autoryzowaną.

Jak założyć konto w banku USA

W celu założenia konta firmowego w USA dla europejskiego podmiotu lub amerykańskiej spółki z europejskim udziałowcem, osoba otwierająca takie konto musi dostarczyć do amerykanskiego bankiera pewne dane. Takie informacje i dokumenty to miedzy innymi:

 • Dane osobowe osoby tzw. „authorized user”.
 • Numer identyfikacji podatkowej w USA.
 • Formularz podatkowy W-8-BEN lub W8bene.
 • Certyfikat założycielski spółki w USA.
 • Dokumentację wewnętrznej spółki w USA, okreslajace prawa i ograniczenia osob fizycznych.
 • Uchwała spółki zezwalająca na założenie konta bankowego w USA.

Wskazówka: Powyższa lista nie jest to kompletną listą wymogów związanych z założeniem konta bankowego w USA. Europejski podmiot lub rezydent podatkowy planujący otwarcie konta firmowego w  Stanach Zjednoczonych powinien zatrudnić lokalnego doradcę, który doradzi i przedstawi dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do skutecznego otwarcia konta w bankowego w Stanach Zjednoczonych.

Czy mozna założyć konto w banku w USA przez internet

 • Doradca obiecujący dla europejskiego rezydenta podatkowego założenie konta firmowego w amerykańskim banku bez przyjazdu do Stanów Zjednoczonych nakłania klienta spoza USA do łamania amerykańskiego prawa bankowego.
 • Konto otwarte niezgodnie z wymogami bankowymi może być w każdej chwili zamknięte.
banki w usa
banki w usa
Konto firmowe w USA wznowienie

Jeden z klientów kancelarii użył polskiej „kancelarii” do rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim i otwarcia konta firmowego. Polski doradca szybko zarejestrował firmę w Stanie Wyoming, a także otworzył konto firmowe w USA wykorzystując do tego nominowanego dyrektora w USA. Przez parę miesięcy plan polskiego doradcy działał, do momentu kiedy polski podmiot został poinformowany przez amerykański bank o zamknięciu jego rachunku bankowego. Bank w USA jedynie poinformował klienta, że jego „transakcje wydawały się podejrzane”. Brak posiadanie wiedzy praktycznej o rynku amerykańskim będzie kosztownym błędem dla zagranicznego podmiotu budującego działalność gospodarcza na rynku Stanów Zjednoczonych. Jak uniknąć takich sytuacji? Można to zrobić poprzez zatrudnienie lokalnego doradcy, który otworzy firmowe konto bankowe w USA zgodnie z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych.