Konto bankowe w USA dla europejskiego rezydenta podatkowego

Konto bankowe USA
Konto bankowe w USA

Europejski podmiot gospodarczy otwierający oddział firmy w USA, lub generujący dochód z rynku Stanów Zjednoczonych bardzo często będzie zmuszony do przyjmowania płatności na terenie USA.  Duża cześć amerykańskich konsumentów i klientów biznesowych nie będzie zainteresowana robieniem przelewów poza granice Stanów Zjednoczonych. O ile otwarcie konta bankowego dla podmiotu działającego w USA z lokalnym udziałowcem jest łatwe, otwarcie konta dla firm z zagranicznymi udziałowcami nie jest łatwym zadaniem, a zagraniczny podmiot nie będzie w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej na rynku USA bez konta w amerykańskim banku.

Prawo bankowe w USA a konto firmowe w USA

W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 4 tysiące banków, które posiadają ponad 70 tysięcy lokalnych oddziałów. Wszystkie oddziały amerykańskich banków są zobowiązane do przestrzegania prawa bankowego w USA, a jedną z ustaw bankowych która stwarza duże wyzwania dla europejskich podmiotów otwierających konta bankowe w USA jest Ustawa Patriot Act.

Ustawa Patriot Act, wymaga od każdego bankiera w USA przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej rachunek bankowy w amerykańskim banku. Patriot Act definiuje konto bankowe dość szeroko stad konto bankowe obejmuje: rachunek bankowy dla osoby fizycznej, konto firmowe, linie kredytową, a także pożyczki. Patriot Act definiuje ”osobę” jako: osobę indywidualną, podmiot gospodarczy i osobę autoryzowaną.

Jak założyć konto firmowe w USA

W praktyce proces założenia rachunku bankowego w USA dla firmy z zagranicznym udziałowcem może wyglądać rożnie. Dodatkowe co miesiąc amerykańskie banki zmieniają swoja politykę związaną z otwarciem kont dla obcokrajowców. Stad, samodzielne próby otwarcia kont bankowych w USA są zwykle nieudane, lub takie konta firmowe są zamykane po ich otwarciu. Od zacząć proces otwarcia konta bankowego w USA? W większości przypadków, zagraniczny podmiot próbujący założyć konto w banku w USA  będzie musiał przedstawić miedzy innymi:

  • Dokumenty potwierdzające dane osobowe autoryzowanych użytkowników.
  • Numery identyfikacji podatkowej w USA.
  • Formularz podatkowy W-8-BEN E.
  • Certyfikat założycielski spółki w USA.
  • Dokumentacje spółki w USA.
  • Uchwalę spółki zezwalająca na założenie konta bankowego w USA.
  • Dokumenty potwierdzające adresy.

Powyższa lista nie jest to kompletną listą wymogów związanych z założeniem konta bankowego w USA. Europejski podmiot lub rezydent podatkowy planujący otwarcie konta firmowego w Stanach Zjednoczonych powinien zatrudnić lokalnego doradcę, który doradzi i przedstawi dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do skutecznego otwarcia konta w bankowego w USA!

Amerykańskie konto bankowe
Konto dla firmy w USA
Konto dla firmy w USA

Dlaczego warto współpracować z lokalnym doradcą w kwestiach przyjmowania płatności z rynku USA i otwarciu kont bankowych? Jeden z naszych klientów użył polskiej „kancelarii” do rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA. Polski doradca szybko zarejestrował firmę w Wyoming, a także otworzył konto firmowe w USA wykorzystując do tego nominowanego dyrektora w USA. Przez parę miesięcy plan polskiego doradcy działał, ale pewnego dnia amerykański bank poinformował klienta o zamknięciu konta bankowego w USA. Brak posiadanie znajomości prawa bankowego i wiedzy praktycznej o rynku amerykańskim stał się kosztownym błędem dla polskiego podmiotu działającego na rynku Stanów Zjednoczonych.

Pomoc konto bankowe w USA w 2024

Jak europejski podmiot może uniknąć kosztownych błędów na rynku amerykańskim? Można to zrobić poprzez zatrudnienie lokalnego doradcy, który pomoże otworzyć konto bankowe w USA zgodnie z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria oferuje pomoc przy założeniu konta firmowego w amerykańskim banku dla podmiotów z europejskimi udziałowcami.

Scroll to Top