Działalność w USA i konto bankowe USA

Polski podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA, oddział w USA, spółkę-córkę, nie będzie w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim bez konta bankowego w USA. Z jednej strony każdy z banków w USA posiada indywidualne wymogi związane z założeniem konta bankowego w USA dla obcokrajowca lub polskiego podmiotu prowadzącego działalność na rynku amerykańskim. Z drugiej strony, wszystkie banki w USA są zobowiązane do przestrzegania regulacji federalnych regulujących amerykański system bankowy. Jedną z takich ustaw bankowych jest Ustawa Patriot Act, który narzuca na każdy bank w USA wytyczne dotyczące otwierania konta bankowego w USA.
rachunek bankowy dla firmy z europy
Firma USA konto bankowe USA

Prawo w USA a konto bankowe w USA

Prawo bankowe w USA wymaga od każdego amerykańskiego bankiera przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej konto bankowe w USA. Definicja konta bankowego w USA w przepisach Patriot Act jest dość szeroka i obejmuje:

 • Konto oszczędnościowe dla osoby fizycznej
 • Firmowe konta bankowe
 • Linie kredytowe, a także
 • Pożyczki udzielane przez banki

Patriot Act definiuje ”osobe” jako: osobę indywidualną, podmiot gospodarczy, a także osobę fizyczną która jest autoryzowana do prowadzenia operacji bankowych w amerykańskim banku.

Przedsiębiorca z Polski polska firma a konto bankowe USA

Co w praktyce oznaczają regulacje bankowe dla polskiego przedsiębiorcy, firmy, udziałowca w spółce w USA, który nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych? Osoba która nie jest rezydentem podatkowym USA, jak i zagraniczny akcjonariusz w amerykańskiej spółce zarejestrowanej przez Internet na przykład w Stanie Delaware, planujący otwarcie rachunku bankowego w USA będą zobowiązani do przedstawienia pewnych informacji, między innymi takich jak.

 • Data i miejsce urodzenia osoby otwierającej rachunek w amerykańskim banku.
 • Numer identyfikacji podatkowej w USA lub amerykański numer podatkowy spółki tzw. „EIN”.
 • Oryginał paszportu osoby zakładającej rachunek bankowy w Stanach Zjednoczonych.
 • Formularz podatkowy W-8-BEN lub W8bene
 • Certyfikat amerykańskiej spółki, tzw. Certyfikat of Formation lub Certificate of Incorporation.
 • W przypadku podmiotu w USA, dokumentację wewnętrzną spółki LLC lub C-corp, na przykład bylaws, shareholder’s agreement lub operating agreement.
 • Uchwałę spółki LLC, tzw. „corporate resolution”, zezwalająca osobie fizycznej na założenie konta bankowego w USA dla amerykańskiej firmy.

Warto zaznaczyć, iż nie jest to kompletna lista wymogów! W celu uniknięcia niespodzianek Twój doradca w USA powinien przedstawić dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do otwarcia konta w banku na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rachunek bankowy USA dla firmy

Jak w praktyce wygląda proces zakładania rachunku bankowego w USA? Po pierwsze mitem jest, że można założyć konto bankowe w USA bez przyjazdu do USA. Firma prowadząca działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, która potrzebuje konto w banku w USA musi liczyć się z wymogiem osobistego stawienia się w placówce banku na terenie USA. Warto zaznaczyć, że polski przedsiębiorca, który założył przez Internet firmę w Delaware lub Wyoming, może napotkać bardzo duże trudności przy założeniu konta bankowego w NYC. Doradca obiecujący założenie konta w amerykańskim banku bez potrzeby przyjazdu do USA wprowadza klienta w kosztowny błąd, przy czym nakłania klient z Polski dopiero do łamania amerykańskiego prawa federalnego.

Jak założyć konto bankowe w USA z Polski

Oczywiście jest to niemożliwe i niezgodne z federalnym prawem USA. W praktyce doradzam klientom spoza Stanów Zjednoczonych rozpoczynających działalność gospodarczą w USA lub sprzedaż internetową na Amazon USA, iż powinni zaplanować wszystkie działania związane z założeniem konta w USA, przynajmniej 6 tygodni przed planowanym przyjazdem do Stanów Zjednoczonych w celu dokończenia procesu otwarcia rachunku bankowego w USA. 

Konto bankowe USA wznowienie z 2020

Jeden z klientów Kancelarii CLG który internetowo założył firmę w Wyoming przez polska „kancelarię” i przez pewien okres prowadził działalność gospodarczą w USA został poinformowany przez amerykański bank iż jego konto bankowe w USA będzie zamknięte. Bank jedynie poinformował klienta że jego „transakcje wydawały się podejrzane dla banku”. Tego rodzaju sytuacje są częste w obecnych czasach. Brak posiadanie wiedzy praktycznej przez polskich doradców jest kosztownym błędem dla firm spoza USA. Jak uniknąć zamknięcia konta bankowego firmy w Stanach Zjednoczonych?