Konto bankowe w USA dla podmiotu z Polski

Konto firmowe w USA
Konto firmowe w USA

Polski podmiot posiadający oddział firmy w USA lub prowadzący sprzedaż na rynku Stanów Zjednoczonych, nie obejdzie się bez posiadania konta firmowego w USA. Każdy z banków w USA posiada indywidualne wymogi związane z założeniem konta dla zagranicznego podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza na amerykańskim rynku. Wszystkie amerykańskie banki są zobowiązane do przestrzegania federalnych przepisów związanych z założeniem i prowadzeniem kont firmowych w USA. Jedną z takich ustaw bankowych jest Ustawa Patriot Act.

Prawo bankowe w USA a konto firmowe w USA

Prawo bankowe w Stanach Zjednoczonych wymaga od banku w USA przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej konto firmowe w amerykańskim banku. Definicja konta bankowego w USA w przepisach Patriot Act jest dość szeroka i obejmuje: konto oszczędnościowe dla osoby fizycznej, konto firmowe, linie kredytowe, a także pożyczki. Patriot Act definiuje ”osobę” jako:

  • Osobę indywidualną. 
  • Podmiot gospodarczy.
  • Osobę autoryzowaną.

Jak założyć konto w banku USA

W jaki sposób prawo bankowe w USA wpłynie na polskiego przedsiębiorcę planującego prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim i przyjmowanie płatności z amerykańskiego rynku poprzez konto firmowe w Stanach Zjednoczonych?  W celu założenia konta w banku w USA zagranicznego przedsiębiorcy musi dostarczyć między innymi takie informacje i dokumenty:

rachunek bankowy w usa
Rachunek bankowy w USA
  • Dane osobowe osoby autoryzowanej do założenia konta firmowego w USA.
  • Numer identyfikacji podatkowej w USA lub amerykański numer podatkowy EIN.
  • Formularz podatkowy W-8-BEN lub W8bene.
  • Certyfikat założycielski spółki w USA.
  • Dokumentację wewnętrznej spółki w USA, na przykład bylaws, shareholder’s agreement lub LLC operating agreement.
  • Uchwały spółki zezwalająca osobie autoryzowanej na założenie konta bankowego w USA.
  • Potwierdzenie adresu, z którego podmiot prowadzi działalność gospodarcza.

Wskazówka: Powyższa lista nie jest to kompletną listą wymogów związanych z założeniem konta bankowego w USA. Jeżeli nie jesteś rezydentem podatkowym USA, a planujesz prowadzić działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych to będziesz potrzebować konto bankowe do przyjmowania płatności z rynku amerykańskiego. Powinieneś zatrudnić lokalnego doradcę, który pomoże uniknąć wielu kosztownych niespodzianek przy otwieraniu konta bankowego w USA i przedstawi dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do skutecznego otwarcia konta w bankowego w Stanach Zjednoczonych.

Jak założyć konto w banku w USA przez internet

Czy w praktyce można założyć konto w banku w USA przez internet? Po pierwsze, doradca obiecujący założenie konta firmowego w amerykańskim banku bez przyjazdu do Stanów Zjednoczonych wprowadza klienta w kosztowny błąd, przy czym nakłania podmiot spoza USA do łamania amerykańskiego prawa bankowego. Po drugie, doradca zatrudniony do wsparcia przy otwarciu rachunku bankowego w Stanach Zjednoczonych powinien posiadać najnowszą wiedzę związaną z barierami przy otwieraniu kont firmowych dla zagranicznych udziałowców  prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

banki w usa
banki w usa
Konto firmowe w USA wznowienie

Jeden z klientów Kancelarii Cieszyński Law Group LLC użył polskiej „kancelarii” do rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Polski doradca szybko zarejestrował firmę w Stanie Wyoming, a także otworzył konto firmowe w USA wykorzystując do tego nominowanego dyrektora w USA. Przez parę miesięcy plan polskiego doradcy działał, do momentu kiedy polski podmiot został poinformowany przez amerykański bank o zamknięciu jego rachunku bankowego. Bank w USA jedynie poinformował naszego klienta, że jego „transakcje wydawały się podejrzane”.

Brak posiadanie wiedzy praktycznej związanej z rynkiem amerykańskim będzie kosztownym błędem dla zagranicznego podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza na rynku Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, posiadanie rachunku bankowego w USA jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA. Jak uniknąć takiej sytuacji? Można to zrobić poprzez zatrudnienie doradcy, który otworzy firmowe konto bankowe w USA zgodnie z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych.