Działalność w USA i konto bankowe USA

konto bankowe usa 2021
Konto firmowe w USA
Polski podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA, oddział w USA, spółkę-córkę, nie będzie w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim bez konta bankowego w USA. Z jednej strony każdy z banków w USA posiada indywidualne wymogi związane z założeniem konta bankowego w USA dla obcokrajowca lub polskiego podmiotu prowadzącego działalność na rynku amerykańskim. Z drugiej strony, wszystkie banki w USA są zobowiązane do przestrzegania regulacji federalnych regulujących amerykański system bankowy. Jedną z takich ustaw bankowych jest Ustawa Patriot Act, który narzuca na każdy bank w USA wytyczne dotyczące otwierania konta bankowego w USA.

Prawo w USA a konto w banku w USA

Prawo bankowe w USA wymaga od każdego amerykańskiego bankiera przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej konto bankowe w USA. Definicja konta bankowego w USA w przepisach Patriot Act jest dość szeroka i obejmuje:

 • Konto oszczędnościowe dla osoby fizycznej
 • Firmowe konta bankowe
 • Linie kredytowe, a także
 • Pożyczki udzielane przez banki

Patriot Act definiuje ”osobe” jako: osobę indywidualną, podmiot gospodarczy, a także osobę fizyczną, która jest autoryzowana do prowadzenia operacji bankowych w amerykańskim banku.

rachunek bankowy dla firmy z europy
Firma USA konto bankowe USA

Przedsiębiorca z Polski polska firma a konto bankowe USA

Co w praktyce oznaczają regulacje bankowe dla polskiego przedsiębiorcy, firmy, udziałowca w spółce w USA, który nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych? Osoba, która nie jest rezydentem podatkowym USA, jak i zagraniczny akcjonariusz w amerykańskiej spółce zarejestrowanej przez Internet na przykład w Stanie Delaware, planujący otwarcie rachunku bankowego w USA będą zobowiązani do przedstawienia pewnych informacji, między innymi takich jak.

 • Data i miejsce urodzenia osoby otwierającej rachunek w amerykańskim banku.
 • Numer identyfikacji podatkowej w USA lub amerykański numer podatkowy spółki tzw. „EIN”.
 • Oryginał paszportu osoby zakładającej rachunek bankowy w Stanach Zjednoczonych.
 • Formularz podatkowy W-8-BEN lub W8bene
 • Certyfikat amerykańskiej spółki, tzw. Certyfikat of Formation lub Certificate of Incorporation.
 • W przypadku podmiotu w USA, dokumentację wewnętrzną spółki LLC lub C-corp, na przykład bylaws, shareholder’s agreement lub operating agreement.
 • Uchwałę spółki LLC, tzw. „corporate resolution”, zezwalająca osobie fizycznej na założenie konta bankowego w USA dla amerykańskiej firmy.

Warto zaznaczyć, iż nie jest to kompletna lista wymogów! W celu uniknięcia niespodzianek na rynku USA powinieneś zatrudnić lokalnego doradcę, który przedstawi dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do otwarcia konta w banku w USA w 2021 roku.

Rachunek bankowy USA dla firmy z Polski i jak założyć konto bankowe w USA z Polski

Jak w praktyce będzie wyglądać proces zakładania rachunku bankowego w USA? Po pierwsze mitem jest, że można założyć konto bankowe w USA bez przyjazdu do USA. Firma planująca prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych musi liczyć się z wymogiem osobistego stawienia się w placówce banku na terenie USA. Doradca obiecujący założenie konta w amerykańskim banku bez potrzeby przyjazdu do USA wprowadza klienta w kosztowny błąd, przy czym nakłania klient z Polski do łamania amerykańskiego prawa federalnego. W praktyce doradzam klientom spoza Stanów Zjednoczonych rozpoczynających działalność gospodarczą w USA lub sprzedaż internetową na Amazon USA, iż powinni zaplanować wszystkie działania związane z założeniem konta w USA, przynajmniej 6 tygodni przed planowanym przyjazdem do Stanów Zjednoczonych w celu dokończenia procesu otwarcia rachunku bankowego w USA. W okresie COVID-19 założenie konta bankowego dla udziałowca zagranicznego stało się jeszcze bardziej utrudnione. Kancelaria obecnie doradza Klientom, żeby byli przygotowani do czekania miesiące na otwarcie konta bankowego w USA.

Konto bankowe USA wznowienie z 2020

Jeden z klientów Kancelarii CLG, który internetowo założył firmę w Wyoming, a także konto bankowe w USA przez polską „kancelarię” i przez pewien okres prowadził działalność gospodarczą w USA został poinformowany przez bank o zamknięciu konto bankowego w USA. Bank jedynie poinformował Klienta, że jego „transakcje wydawały się podejrzane dla banku”. Tego rodzaju sytuacje są częste na rynku USA. Brak posiadanie wiedzy praktycznej przez polskich doradców jest kosztownym błędem dla firm spoza USA. Jak uniknąć zamknięcia konta bankowego firmy w Stanach Zjednoczonych? Otworzyć konto zgodnie z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych, a także korzystać z wiedzy praktycznej lokalnego doradcy.

Oferta firmy z kontem bankowym w USA