Konto bankowe w USA dla europejskiego rezydenta podatkowego

Europejski podmiot gospodarczy otwierający oddział firmy w USA, lub generujący dochód z rynku Stanów Zjednoczonych bardzo często będzie zmuszony do przyjmowania płatności na terenie USA.  Duża cześć amerykańskich konsumentów i klientów biznesowych nie będzie zainteresowana robieniem przelewów poza granice Stanów Zjednoczonych. O ile otwarcie konta bankowego dla podmiotu działającego w USA z lokalnym udziałowcem jest łatwe, otwarcie konta dla firm z zagranicznymi udziałowcami nie jest łatwym zadaniem, a zagraniczny podmiot nie będzie w stanie prowadzić poważnej działalności gospodarczej na rynku USA bez konta w amerykańskim banku.

Konto bankowe USA
Konto bankowe w USA

Prawo bankowe w USA a konto

W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 4 tysiące banków, które posiadają ponad 70 tysięcy lokalnych oddziałów. Wszystkie oddziały amerykańskich banków są zobowiązane do przestrzegania prawa bankowego w USA, a jedną z ustaw bankowych która stwarza duże wyzwania dla europejskich podmiotów otwierających konta bankowe w USA jest Ustawa Patriot Act.

Ustawa Patriot Act, wymaga od każdego bankiera w USA przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości „osoby” zakładającej rachunek bankowy w amerykańskim banku. Patriot Act definiuje konto bankowe dość szeroko stad konto bankowe obejmuje: rachunek bankowy dla osoby fizycznej, konto firmowe, linie kredytową, a także pożyczki. Patriot Act definiuje ”osobę” jako: osobę indywidualną, podmiot gospodarczy i osobę autoryzowaną.

Jak założyć konto firmowe w USA

W praktyce proces założenia rachunku bankowego w USA dla firmy z zagranicznym udziałowcem może wyglądać rożnie. Dodatkowe co miesiąc amerykańskie banki zmieniają swoją politykę związaną z otwarciem kont dla obcokrajowców. Stąd, samodzielne próby otwarcia firmowych kont bankowych w USA są zwykle nieudane, lub takie konta bankowe są zamykane po ich otwarciu. Od zacząć proces otwarcia konta bankowego w USA? W większości przypadków, zagraniczny podmiot próbujący założyć konto w banku w USA  będzie musiał zebrać i przedstawić miedzy innymi:

  • Dokumenty potwierdzające dane osobowe.
  • Numery identyfikacji podatkowej w USA.
  • Formularz podatkowy W-8-BEN E.
  • Certyfikat założycielski spółki w USA.
  • Dokumentacje wewnętrzną spółki w USA.
  • Uchwalę zezwalająca na założenie konta bankowego w USA.

Powyższa lista nie jest to kompletną listą wymogów związanych z założeniem konta bankowego w USA. Europejski podmiot lub rezydent podatkowy planujący otwarcie konta firmowego w Stanach Zjednoczonych powinien zatrudnić lokalnego doradcę, który doradzi i przedstawi dokładniejszą listę dokumentów i informacji niezbędnych do skutecznego otwarcia konta w bankowego w USA.

Amerykańskie konto bankowe

Dlaczego warto współpracować z lokalnym doradcą w kwestiach otwarcia konta w USA i przyjmowania płatności z rynku USA? Doświadczenie i dostęp do odpowiednich ludzi. Jeden z klientów kancelarii użył polskiej „kancelarii” do rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA. Polski doradca szybko zarejestrował firmę w Wyoming, a także otworzył konto firmowe w USA wykorzystując do tego nominowanego dyrektora w USA. Przez parę miesięcy plan polskiego doradcy działał, ale jednego dnia amerykański bank poinformował naszego klienta o zamknięciu konta bankowego w USA. Brak wiedzy o prawie bankowym i doświadczenia praktycznego o rynku amerykańskim stał się kosztownym błędem dla polskiego podmiotu działającego na rynku Stanów Zjednoczonych.

Pomoc konto bankowe w USA w 2024

Jak europejski podmiot może uniknąć powyżej opisanych kosztownych błędów na rynku amerykańskim? Można to zrobić poprzez zatrudnienie lokalnego doradcy, który pomoże otworzyć konto bankowe zgodnie z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria oferuje pomoc przy założeniu konta firmowego w USA dla podmiotów z europejskimi udziałowcami.

Scroll to Top