Źródła pozyskiwania kapitału z USA

Każdy europejski przedsiębiorca, który poważnie myśli o podboju rynku amerykańskiego, musi być przygotowany na zainwestowanie odpowiedniej ilości kapitału na amerykańskim rynku potrzebnego do rozpoczęcia lub rozwoju działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Kapitał początkowy będzie potrzebny do założenia spółki w USA, uzyskania odpowiednich zezwoleń i rejestracji, zatrudnienia pierwszych amerykańskiego pracownika, stworzenia oddziału firmy w USA, wynajmu biura w USA, zatrudnienie amerykańskiego prawnika, jak i księgowego do prowadzenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA.  W jaki sposób przedsiębiorca z Europy może finansować swoją działalność w Stanach Zjednoczonych. Przyjmuje tutaj założenie że przedsiębiorca już rozumie iż nie będzie mógł zbudować poważnego biznesu w USA przez firmę europejska i przedsiębiorca otworzy nowa działalność gospodarczą, spółkę, w USA.

Źródła pozyskiwania kapitału z USA

Opcja 1: Właściciel firmy pozyskuje potrzebny kapitał od znajomych lub rodziny. Jest to najprostsza opcja, ponieważ osoby pożyczające pieniądze/inwestujące w nową spółkę, osobiście znają założyciela firmy, mają do niego zaufanie i najczęściej nie będą wymagać podpisywania dokumentów prawnych, pożyczek, umowy poręczenia, itp.

Opcja 2: Założyciel firmy pozyskuje potrzebny kapitał od osób 3-ich, w USA nazywanych tzw. „angel investors”, które inwestują w spółkę posiadającą ciekawy pomysł na biznes w USA- taka firma jest nazywana „startupem” ponieważ jej koncepcja biznesowa- model biznesowy jest w fazie odkrywania i budowania. Pieniądze uzyskane w tym modelu finansowania określa się na rynku amerykańskim jako „seed money”, a początkowi inwestorzy dofinansowują amerykańską spółkę poprzez zakup obligacji z gwarantowaną opcją odkupienia udziałów w spółce w przyszłości, tzw. „convertible notes”.

Opcja 3: Firma w USA która już generuje stały dochód z rynku amerykańskiego może uzyskać fundusze na dalszą budowę i rozwój biznesu poprzez wydanie obligacji, tzw. „promissory note” lub uzyskując pożyczkę, która będzie gwarantowana dobrami materialnymi spółki, tzw. „assets”.

Amerykański fundusz private equity

Opcja 4: Amerykańska spółka nawiązuje współpracę z funduszem inwestycyjnym, tzw. „private equity” lub venture capital i fundusz inwestuje w spółkę potrzebującą dofinansowania. Przy tego rodzaju inwestycji, fundusz nie tylko używa „convertible notes”, ale najczęściej też udostępnia dla spółki sieć swoich ekspertów i kontaktów biznesowych.  Istotną kwestią prawną o której warto pamiętać przy opcji #4 to jak dużo kontroli utraci właściciel spółki który otrzymuje zewnętrzny kapitał i w jakiej cenie fundusz będzie miał prawo wykupienia swoich udziałów w spółce.

Opcja 5:  Finansowanie projektu w USA, gdzie inwestor finansuje bardzo specyficznie określony projekt, który już posiada wartościowy majątek/ rzeczowa aktywa „assets”. Przykładem takiego finansowana jest projekt gdzie firma szukająca kapitału posiada wymagane pozwolenia i grunt na budowę hotelu w Nowym Jorku. Przyszłościowy dochód generowany przez projekt będzie używany do spłacania pożyczek a zysk jest dzielony między inwestorem i partnerem. Do finansowania specyficznego projektu najczęściej używają tzw. „SPV- single purpose entity” – otwierając nową spółkę w Delaware.

Finansowanie społecznościowe w USA

Opcja 6: Ostatnia popularna forma uzyskania finansowania z rynku USA to pozyskanie kapitału od grupy inwestorów indywidualnych, tzw. finansowanie społecznościowe, „crowdfounding”. Firma poszukująca kapitału w USA używa specyficznych amerykańskich platform crowdfundingowych, na przykład Kickstarter, gdzie osoby prywatne mogą zainwestować w spółkę potrzebująca kapitał. Pozyskiwanie kapitału od osób prywatnych w publicznym forum jest dość nowym pojęciem w USA, a federalna agencja Securities and Exchange Commission pozwoliło na tego rodzaju pozyskiwanie kapitału w USA dopiero od 2015 roku. Dlatego wprowadzone są pewne ograniczenia: maksymalna ilość kapitału który spółka może uzyskać w przeciągu jednego roku, jak szybko inwestor indywidualny może sprzedać nabyte udziały w finansowanej spółce, ilość kapitału która może być zainwestowana przez osobę fizyczną zarabiająca mniej niż $100,000 rocznie, itp.

Jak znaleźć inwestora w USA

Rada praktyczna z rynku amerykańskiego- spółka z Polski która poszukuje kapitału lub inwestora na rynku USA drastycznie zwiększy szanse na jego znalezienie, gdy profesjonalnie przygotuje się do spotkań z potencjalnymi inwestorami w Stanach Zjednoczonych i będzie między innymi w stanie przedstawić:

  • Specyficzny problem który rozwiązuje nowy produkt lub usługa.
  • Ilość kapitału który spółka potrzebuje na 1-szy rok swojej działalności gospodarczej.
  • Rozmiar rynku, lub niszy w którym spółka planuje prowadzić działalność gospodarczą.
  • Plan spółki na 6 rok jej działalności biznesowej na rynku amerykańskim.

Amerykańscy inwestorzy chcą od samego początku współpracy poznać tzw. „exit strategy”- wizje założyciela firmy na sprzedaż takiej spółki lub wprowadzenia spółki na amerykańską giełdę papierów wartościowych. Inwestorzy oczekują zwrotu zainwestowanego kapitału, jak i dobrego zarobku na inwestycji.