Źródła pozyskiwania kapitału z USA

Każdy europejski przedsiębiorca, który myśli o poważnym podboju rynku amerykańskiego, musi być przygotowany na zainwestowanie poważnej ilości kapitału na amerykańskim rynku, który będzie potrzebny do rozpoczęcia i budowania działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Kapitał początkowy na rynku amerykańskim będzie potrzebny do założenia spółki w USA, wykupienia ubezpieczeń, uzyskania wymaganych zezwoleń i rejestracji, zatrudnienia pierwszych amerykańskich pracowników, wynajmu biura w USA, zatrudnienie amerykańskiego prawnika, jak i księgowego do obsługi podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA. W jaki sposób przedsiębiorca z Europy może finansować swoją działalność w Stanach Zjednoczonych.

Kapitał z USA

Istniejące opcje do uzyskania kapitału wymaganego do rozpoczęcia i rozwoju biznesu na rynku amerykańskim to: pożyczki od znajomych, seed money, pożyczki pod zastaw, private equity lub finansowanie specyficznego projektu.

Opcja 1: Właściciel europejskiego podmiotu wkraczającego na rynek USA może pozyskać wymagany kapitał na prowadzenie działalności w USA od znajomych lub rodziny. Jest to najprostsza opcja, ponieważ prywatne osoby inwestujące w biznes na rynku USA, osobiście znają założyciela firmy, mają do niego zaufanie i najczęściej nie będą wymagać podpisywania dokumentów prawnych, gwarancji, pożyczek, umowy poręczenia, itp.

Opcja 2: Europejska podmiot pozyskuje kapitał wymagany do rozwoju na rynku USA od prywatnych osób 3-ich, w USA tzw. „angel investors”, którzy najczęściej posiadają duże zasoby finansowe, duże doświadczenie biznesowe i zawsze szukają nowych kreatywnych biznesów na których będą mogły zarobić duże pieniądze jeżeli taki podmiot będzie sprzedany lub wejdzie na amerykańską giełdę. Taki nowy podmiot na rynku amerykański to tzw. „startup”- podmiot który posiada koncept biznesowy, ale jest ciągle w fazie odkrywania i budowania modelu biznesowego. Startup próbuje przekształcić papierowy koncept w poważny biznes generujący pozytywny dochód. Kapitał uzyskany w tym modelu finansowania określa się na rynku amerykańskim jako „seed money”, a początkowi inwestorzy najczęściej finansują nową spółkę poprzez zakup obligacji z gwarantowaną opcją odkupienia udziałów w spółce w przyszłości, tzw. „convertible notes”.

Opcja 3: Bardziej rozwinięty podmiot który już generuje stały dochód z rynku amerykańskiego może uzyskać kapitał na dalszy rozwój biznesu poprzez wydanie obligacji, tzw. „promissory note” lub uzyskując pożyczkę, która będzie gwarantowana dobrami materialnymi spółki, tzw. „assets”.

Private equity

Opcja 4: Firma poszukująca kapitał z USA może także próbować nawiązać współpracę z funduszem inwestycyjnym, tzw. „private equity” lub venture capital. Przy tego rodzaju inwestycji, fundusz nie tylko używa „convertible notes”, ale najczęściej też udostępnia dla spółki sieć swoich ekspertów i kontaktów biznesowych na rynku USA. Istotną kwestią prawną, o której warto pamiętać przy opcji #4 to jak dużo kontroli utraci europejska spółka poszukująca kapitał w USA i wycena firmy po której fundusz będzie miał prawo wykupienia swoich udziałów w spółce.

Opcja 5:  Finansowanie projektu w USA, gdzie amerykański inwestor finansuje bardzo specyficzny projekt, który już posiada wartościowy majątek/ rzeczowa aktywa „assets”. Przykładem takiego finansowana jest projekt gdzie europejska firma szukająca kapitału w USA posiada wymagane pozwolenia i grunt na budowę hotelu na Florydzie. Przyszłościowy dochód generowany przez projekt będzie użyty do spłacania pożyczki, a zysk będzie podzielony pomiędzy inwestorem i europejski podmiotem który otrzyma amerykański kapitał. Finansowania specyficznego projektu na terenie USA jest najczęściej przeprowadzane poprzez użycie tzw. „SPV- single purpose entity”.

Finansowanie społecznościowe w USA

Popularną formą uzyskania finansowania z rynku USA jest też pozyskanie kapitału od grupy inwestorów indywidualnych, tzw. finansowanie społecznościowe, „crowdfounding”. Podmiot spoza Stanów Zjednoczonych poszukujący kapitału w USA używa specyficznych amerykańskich platform crowdfundingowych, na przykład Kickstarter, gdzie osoby prywatne mogą zainwestować w koncept biznesowy, na który brakuje kapitału dla europejskich udziałowców. Pozyskiwanie kapitału od osób prywatnych w publicznym forum jest dość nowym konceptem w USA, a federalna agencja Securities and Exchange Commission pozwoliło na tego rodzaju pozyskiwanie kapitału w USA dopiero od 2015 roku. Stąd do finansowani społecznościowego wprowadzone są pewne ograniczenia: maksymalna ilość kapitału, który spółka może uzyskać w przeciągu jednego roku, jak szybko inwestor indywidualny może sprzedać nabyte udziały w finansowanej spółce, ilość kapitału, który może być zainwestowana przez osobę fizyczną zarabiająca mniej niż $100,000 rocznie, itp.

Poszukiwania inwestora w Stanach Zjednoczonych

Spółka z EU poszukująca kapitału lub inwestora na rynku USA drastycznie zwiększy szanse na jego znalezienie, gdy profesjonalnie przygotuje się do spotkań z inwestorami w Stanach Zjednoczonych. Zagraniczny startup musi między innymi być w stanie przedstawić:

  • Specyficzny problem na rynku amerykańskim, który rozwiązuje jego produkt lub usługa.
  • Ilość kapitału, który zagraniczna spółka potrzebuje na pierwsza lata budowania sprzedaży na rynku USA.
  • Rozmiar rynku w Stanach Zjednoczonych, do którego skierowany będzie europejski produkt lub usługa.
  • Biznesowy model na rynek amerykański.
  • Ludzi którzy będą budować biznes na rynku USA- Team USA.

Ostatni ważny element w procesie poszukiwania amerykańskiego kapitału to plan wyjścia- exit plan. Nawet gdy europejska spółka dopiero startuje ze swoim produktem lub serwisem na rynku Stanów Zjednoczonych, amerykańscy inwestorzy chcą  od samego początku znać założycieli exit plan- sprzedaż takiej spółki do konkurencji lub wprowadzenia spółki na amerykańską giełdę papierów wartościowych. Pozwoli to inwestorom ocenić zwrot zainwestowanego kapitału, i czy dobrze zarobią na swojej inwestycji.