Źródła pozyskiwania kapitału z USA

Każdy europejski przedsiębiorca, który poważnie myśli o podboju rynku amerykańskiego, musi być przygotowany na zainwestowanie poważnej ilości kapitału na amerykańskim rynku, który będzie potrzebny do rozpoczęcia i budowania działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Kapitał początkowy będzie potrzebny do założenia spółki w USA, uzyskania odpowiednich zezwoleń i rejestracji, zatrudnienia pierwszych amerykańskich pracowników, wynajmu biura w USA, zatrudnienie amerykańskiego prawnika, jak i księgowego do obsługi podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA. W jaki sposób przedsiębiorca z Europy może finansować swoją działalność w Stanach Zjednoczonych.

 

Kapitał z USA

Opcja 1: Właściciel firmy wkraczającej na rynek USA może pozyskać wymagany kapitał na prowadzenie działalności w USA od znajomych lub rodziny. Jest to najprostsza opcja, ponieważ osoby inwestujące w nowy biznes, osobiście znają założyciela firmy, mają do niego zaufanie i najczęściej nie będą wymagać podpisywania dokumentów prawnych, gwarancji, pożyczek, umowy poręczenia, itp.

Opcja 2: Założyciel firmy pozyskuje potrzebny kapitał od osób 3-ich, w USA od „angel investors”, którzy najczęściej posiadają duże zasoby finansowe, duże doświadczenie biznesowe i zawsze szukają nowych kreatywnych podmiotów. Taki nowy podmioty to „startup”, ponieważ nowa firma posiada koncept biznesowy, ale jest ciągle w fazie odkrywania i budowania modelu biznesowego, który pozwoli przekształcić papierowy koncept w duży biznes generujący pozytywny dochód. Kapitał uzyskany w tym modelu finansowania określa się na rynku amerykańskim jako „seed money”, a początkowi inwestorzy najczęściej finansują nowa spółkę poprzez zakup obligacji z gwarantowaną opcją odkupienia udziałów w spółce w przyszłości, tzw. „convertible notes”.

Opcja 3: Podmiot który już generuje stały dochód z rynku amerykańskiego może uzyskać kapitał na dalszą budowę i rozwój biznesu poprzez wydanie obligacji, tzw. „promissory note” lub uzyskując pożyczkę, która będzie gwarantowana dobrami materialnymi spółki, tzw. „assets”.

Private equity

Opcja 4: Firma poszukująca kapitał z USA może także próbować nawiązać współpracę z funduszem inwestycyjnym, tzw. „private equity” lub venture capital. Przy tego rodzaju inwestycji, fundusz nie tylko używa „convertible notes”, ale najczęściej też udostępnia dla spółki sieć swoich ekspertów i kontaktów biznesowych na rynku USA. Istotną kwestią prawną, o której warto pamiętać przy opcji #4 to jak dużo kontroli utraci właściciel spółki poszukujący kapitał w USA i w jakiej cenie fundusz będzie miał prawo wykupienia swoich udziałów w spółce.

Opcja 5:  Finansowanie projektu w USA, gdzie inwestor finansuje bardzo specyficznie określony projekt, który już posiada wartościowy majątek/ rzeczowa aktywa „assets”. Przykładem takiego finansowana jest projekt gdzie firma szukająca kapitału w USA posiada wymagane pozwolenia i grunt na budowę hotelu na Florydzie. Przyszłościowy dochód generowany przez projekt będzie użyty do spłacania pożyczki a zysk będzie podzielony pomiędzy inwestorem i podmiotem który otrzyma kapitał z USA. Finansowania specyficznego projektu na terenie USA jest najczęściej przeprowadzane poprzez użycie tzw. „SPV- single purpose entity”.

Finansowanie społecznościowe w USA

Opcja 6: Ostatnia popularna forma uzyskania finansowania z rynku USA to pozyskanie kapitału od grupy inwestorów indywidualnych, tzw. finansowanie społecznościowe, „crowdfounding”. Podmiot poszukujący kapitału w USA używa specyficznych amerykańskich platform crowdfundingowych, na przykład Kickstarter, gdzie osoby prywatne mogą zainwestować w koncept biznesowy, na który brakuje kapitału. Pozyskiwanie kapitału od osób prywatnych w publicznym forum jest dość nowym pojęciem w USA, a federalna agencja Securities and Exchange Commission pozwoliło na tego rodzaju pozyskiwanie kapitału w USA dopiero od 2015 roku. Stad do finansowani społecznościowego wprowadzone są pewne ograniczenia: maksymalna ilość kapitału, który spółka może uzyskać w przeciągu jednego roku, jak szybko inwestor indywidualny może sprzedać nabyte udziały w finansowanej spółce, ilość kapitału, który może być zainwestowana przez osobę fizyczną zarabiająca mniej niż $100,000 rocznie, itp.

Jak znaleźć inwestora w USA w 2021 rokui

Spółka z Polski poszukująca kapitału lub inwestora na rynku USA drastycznie zwiększy szanse na jego znalezienie, gdy profesjonalnie przygotuje się do spotkań z potencjalnymi inwestorami w Stanach Zjednoczonych. Zagraniczny podmiot musi między innymi być w stanie przedstawić:

  • Specyficzny problem na rynku amerykańskim, który rozwiązuje nowy produkt lub usługa.
  • Ilość kapitału, który zagraniczna spółka potrzebuje na 1-szy rok prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
  • Rozmiar rynku, lub niszy, w którym spółka planuje prowadzić sprzedaż swojego produktu, usługi.
  • Plan spółki na pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Ostatni ważny element to exit plan. Nawet przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu kapitału w nowy podmiot, amerykańscy inwestorzy chcą znać „exit strategy”, czyli wizje założyciela firmy na sprzedaż takiej spółki lub wprowadzenia spółki na amerykańską giełdę papierów wartościowych. Inwestorzy w USA od samego początku oczekują zwrotu zainwestowanego kapitału, jak i dobrego zarobku na swojej inwestycji.