Rejestracja znaku towarowego w USA

Polska firma sprzedająca produkty na rynku Stanów Zjednoczonych, sprzedająca produkty poprzez dystrybutora w USA lub prowadząca sprzedaż na Amazon USA powinna do największego stopnia chronić swoje prawa własności intelektualnej na rynku USA, między innymi przez rejestrację znaku towarowego w USA.

Jak zastrzec znak towarowy w USA
Znak towarowy w USA

Dlaczego rejestracja znaku towarowego w USA jest ważna na rynku amerykańskim

Rejestracja znaku towarowego w USA powinno być bardzo ważną kwestią rozwiązaną przez każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie USA. Dlaczego? Podstawowym powodem jest prawo własności intelektualnej w USA, które nakłada na amerykańskiego dystrybutora, sklep lub końcowego sprzedawcę produktów w USA, na przykład sklepy Mac’ys lub platformę Amazon.com współodpowiedzialność za uczestniczenie w procesie sprzedaży produktów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich na terenie USA.

Zastrzeżony znak towarowy w USA

Jak zastrzeżony znak towarowy w USA bedzie bedzie egzekwowanie przez jego właściciela na rynku USA? W przypadku gdy produkt naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich jest już sprzedawany na rynku USA, amerykański podmiot uczestniczący w takiej transakcji, czy to dystrybutor czy to Amazon, otrzyma ostrzeżenie od właściciela znaku towarowego , iż oferowane produkt oferowany na terenie USA narusza prawa IP osób trzecich. W takim przypadku amerykański dystrybutor odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej w celu ustalania kto jest za co odpowiedzialny, czy producent używający zastrzeżony znak towarowy jest odpowiedzialne za takie naruszenie, lub czy ma obowiązek obrony prawnej swojego dystrybutora w USA. 

W przypadku sprzedazy na Amazon.com firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Dobrze przygotowana amerykańska umowa dystrybucyjna będzie zawierać warunek chroniący amerykańską stronę od odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, tzw. „IP rights”, a nieuregulowane kwestie związane z rejestracją znaku towarowego w USA, będą podstawą do rozwiązania umowy dystrybucyjnej. Polski sprzedawca nie tylko straci kontrahenta w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej do momentu gdy posiada zastrzeżony znak towarowy w USA, ale także będzie odpowiedzialny za koszta koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę amerykańską. W przypadku sprzedaży produktu na Amazon USA który narusza zastrzeżony znak towarowy, najbardziej prawdopodobnie pierwsza reakcja to blokada konta Amazon.

Znak towarowy w USA

Co w takiej sytuacji może zrobić polska firma która chce profesjonalnie rozwijać sprzedaż polskich produktów na rynku amerykańskim? Polski podmiot rozważający lub prowadzący działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych powinien jak najszybciej zajac się rejestracja znaku towarowego w USA pod którym prowadzi działalność gospodarczą w USA. 

Znak towarowy rejestracja w USA

Istnieje kilka opcji które można użyć do rejestracji znaku towarowego w USA. Wybór najodpowiedniejszej opcji będzie najczęściej zależny od faktu czy polski produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu który jest już sprzedawany na rynku amerykańskim, tzn. produkt wszedł w fazę „use in commerce”, jedną z opcji zastrzeżenia marki produktu jest rejestracja znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zgłoszonego i zarejestrowanego już znaku towarowego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat procedury zastrzeżenie marki produktu na podstawie zarejestrowanego znaku w Unii Europejskiej znajdziesz pod tym linkiem. Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo użyteczna opcja zastrzeżenia znaku towarowego produktu którego właściciel dopiero planuje rozpoczęcie sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych lub prowadzenie sprzedaży internetowej na Amazon FBA. Tego rodzaju rejestracja znaku towarowego jest oparta na tzw. „intent to use”- czyli zamierzonej sprzedaży na rynku USA.

Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzane użycie w przyszłości”

Jakie opcje posiada firma z Polski nie posiadająca zarejestrowanego w Europie która nie sprzedaje jeszcze polskich produktów na rynku amerykańskim?  W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż na Amazon.cin może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie?

Jednym z rozwiązań jest ochrona znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, tzw. „intent to use”. Szczególnie w przypadku polskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji na rynku amerykańskim, uzyskanie ochrony znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.

Zastrzeżnie marki w USA
Rejestracja marki w USA

Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o taką ochronę znaku towarowego w USA rezerwuje sobie prawo do wyłącznego używania takiego znaku towarowego w przyszłości. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Patentowym właściciel takiej rejestracji będzie posiadł pierwszeństwo do używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy.

Dodatkową zaletą złożenia wniosku o ochronę marki w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka po stronie polskiego podmiotu. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej rejestracji znaku, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu który dopiero próbuje sprzedawać produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona. Dlaczego? Ponieważ polski podmiot któremu nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w USA, nigdy nie rozwinął znaczącej sprzedaży polskich produktów na rynku amerykańskim pod chronioną marką do której prawa posiada osoba trzecia w USA. Z drugiej strony kary pieniężne za łamanie prawa IP o zarejestrowanego znaku towarowego w USA naliczane są na podstawie sprzedaży. Poniewaz polski podmiot zwykle nie rozwija znaczącej sprzedazy na rynku amerykańskim w trakcie procesu rejestracji znaku towarowego, poszkodowane strona ma niewielkie podstawy aby kontynuować kosztowny proces sądowy na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Rejestracja znaku towarowego w USA będzie także pomocna do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot który rozpoczął procedurę rejestracji znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedzia. Rejestracja znaku towarowego w USA będzie przydatna w sytuacji gdzie:

  • Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z zarejestrowaną marką.
  • Sprzedawca internetowy na Amazon.com zglasza znak towarowy do Amazon Brand Registry w celu usunięcia negatywnych wpisów, rekomendacji, konkurencji na platformie Amazon.

Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie na rynku amerykańskim pozwala także oszczędzić dużo niepotrzebnych wydatków i straconego ludzkiego czasu. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, firma która dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów nie łamią ich bezpośredniej konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi które mogą być użyte do ochrony praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego  zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej.  Właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących polski produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.

Kiedy złożyć wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw. ”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Pierwszym wymogiem jest pewność właściciela że będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną znaku w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Amerykański Urząd Patentowy  może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania znaku w USA dostarczenia dokumentacji która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej która będzie używana do promowania i sprzedaży polskiego produktu na rynku USA.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że jest bardzo prawdopodobne, iż będziesz sprzedawał Twoje produkty pod specyficznym znakiem towarowym na terenie Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego na rynku amerykańskim jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem każdej strategii wkroczenia na rynek amerykański.

Amazon Brand Registry

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów przez Internet. Nawet jeżeli Twoja polska firma nie planuje poważnej sprzedaż na Amazon USA powazne podejscie do oferty Amazon FBA bardzo dobrym ruchem strategicznym ponieważ Amazon oferuje bardzo dużo użytecznych informacji jak i narzędzi. Jednym z nich jest własny rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry. Niestety aby korzystac z Amazon Brand Registry, sprzedawca Amazon musi posiadać rejestrację znaku towarowego wydana przez Urząd Patentowy w USA lub w Unii Europejskiej.