Rejestracja znaków towarowych w USA

Europejski podmiot sprzedający produkty lub usługi pod własna marką na rynku amerykańskim powinien przeprowadzić audyt praw własności intelektualnej, tzw. „IP due dilligence”.  Typowy audyt IP składa się z dwóch elementów: ustalenia praw osób trzecich i zabezpieczaniu własnych praw IP.  Polski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem, jak i zagraniczny podmiot gospodarczy prowadzący sklep internetowy w USA lub sprzedający na Amazon.com, powinien upewnić się, iż marka używana do sprzedaży produktu lub usługi na rynku USA, nie narusza praw IP posiadanych przez osoby lub podmioty trzecie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wykonanie audytu zwianego ze znakami towarowymi używanymi na rynku amerykańskim pozwoli zagranicznemu podmiotowi uniknąć wielu kosztownych niespodzianek w Stanach Zjednoczonych

Rejestracja znaków towarowych USA
Rejestracja znaków towarowych USA

Prawo własności intelektualnej w USA

Rejestracja znaku towarowych używanych na rynku USA powinna być elementem każdego planu biznesowego związanego z wejściem i rozwojem biznesu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie prawo własności intelektualnej przewiduje bardzo wysokie kary finansowe w przypadku zagranicznego podmiotu łamiącego prawa IP związane z zastrzeżonym znakiem towarowym. Podmiot łamiący prawo własności intelektualnej w USA, może być odpowiedzialny za: utracony zyski właściciela zastrzeżonego znaku towarowego, wszelkie szkody i straty poniesione przez właściciela znaku jak i koszty powództwa. Amerykański sędzia rozważający sprawę o naruszenia praw własności intelektualnej posiada olbrzymie polu manewru, jeżeli chodzi o naliczanie kar za . W trakcie postępowania amerykański sędzia rozważy wyniki finansowe właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA, a następnie przejdzie do „własnego” naliczania  odszkodowań i kar. Sędzia w USA posiada wiele opcji w trakcie takiej sprawy i może wydać orzeczenie na kwotę przekraczającą rzeczywiście poniesione straty przez właściciela zastrzeżonego znaku towarowego. Dodatkowo, w przypadku gdy amerykański sędzia uzna, iż naliczenia odszkodowania opartego na zyskach jest niewystarczająca, sędzia posiada opcje wydania orzeczenie na taką kwotę, jaką sędzia uzna za sprawiedliwą. Warto tez zaznaczy iż sędzia federalny może także przyznać właścicielowi zastrzeżonego znaku towarowego w USA zwrot honorarium  adwokackiego poniesionego przez właściciela znaku towarowego chronionego w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo wysokie w USA. Jak widać powyżej, zagraniczny podmiot naruszający prawa własności intelektualnej w USA może być narażony na wysokie odszkodowania.  Maksymalna kara za łamanie amerykanskiego prawa IP może być naliczona używając nastepujacej formuły. Kara= Rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela znaku x 3 + koszty adwokackie w USA

Ochrona znaków towarowych na rynku USA

Federalne prawo w USA dostarcza wiele skutecznych mechanizmów ochronnych dla właścicieli znaków towarowych. Zagraniczny podmiot jak i jego dystrybutor sprzedający produkty naruszające prawo własności intelektualnej w USA, otrzyma pisemne ostrzeżenie od właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA. W tym momencie zmienia się dynamika sytuacji, ponieważ w tym momencie każdy podmiot uczestniczący w sprzedaży produktów naruszających prawo ochronne posiada faktyczną wiedzę o łamaniu praw właściciela zastrzeżonego znaku towarowego. Każdy pośrednik na terytorium USA który będzie kontynuował sprzedaż takich produktów będzie ryzykował powyżej przedstawiona nieprzewidywalną odpowiedzialnością karna przewidziana w federalnej ustawie chroniącej zastrzeżony znak towarowy, Ustawie Lanham Act. W praktyce będzie to oznacza iż większość amerykańskich dystrubutorow/ pośredników zawiesi sprzedaż produktów które mogą naruszać prawo własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych. Amerykański dystrybutor lub sieć sklepów odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej. Dobrze przygotowania umowa dystrybucyjna będzie określać kto jest odpowiedzialny za łamanie praw własności intelektualnej w USA a także nakładać na zagranicznego producenta/dostawce produktów obowiązek obrony prawnej swojego pośrednika, dystrybutora, promotora w Stanach Zjednoczonych.

Zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż produktów naruszających prawo własności intelektualnej na amazon.com także wpadnie w prawne tarapaty. Firma Amazon bardzo dobrze zabezpiecz swoja pozycje i odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Ponieważ kary finansowe za łamanie praw IP w USA są bardzo wysokie, żadna poważna korporacja w USA nie będzie ryzykować nieograniczoną odpowiedzialnością cywilną, za których naruszenia dopuścił się zagraniczny producent produktu. Amerykańska korporacja lub  platforma sprzedażowa zatrzyma sprzedaż produktów naruszających prawa IP do wyjaśnienia sprawy. Firma Amazon bardzo agresywnie reaguje na takie przypadki, po prostu blokuje konto sprzedawcy na Amazon.com, który być może oferował jeden produkt potencjalnie łamiący prawa właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA.

Rejestracja znaku towarowego w USA

Wybór najodpowiedniejszej opcji do ochrony znaków towarowych będzie najczęściej zależny od faktu czy zagraniczny produkt lub usługa jest dostępna na rynku USA. Istnieje opcja zastrzeżenia znaku towarowego amerykańskim rejestrze znaków towarowych, USPTO, w oparciu o zastrzeżony znak towarowy w Unii Europejskiej. Dostępna jest tez opcja zastrzeżenia praw IP dla produktów i usług które będą sprzedawane na rynku amerykańskim w najbliższej przyszłości.

Po ustaleniu iż produkty lub usługi oferowane na rynku amerykańskim nie będą łamać prawo własności intelektualnej posiadanych przez osoby trzeci, zagraniczny podmiot powinien zabezpieczyć swoje prawa w Stanach Zjednoczonych. Zagraniczny podmiot powinien jak najszybciej rozpocząć proces zastrzeżenia znaków towarowych używanych na rynku USA. Istnieje kilka opcji które mogą być użyte do rejestracja znaku towarowego.

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA- dodatkowe zalety

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA przyda się także w trackie rejestracji domen internetowych i podczas prowadzenia sprzedaży internetowej na Amazon.com. Podmiot, który rozpoczął rejestracje znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy takiego znaku. Zastrzeżony znak towarowy będzie pomocny w przypadkach gdy:

  • Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z marką używana na rynku amerykańskim.
  • Właściciel zastrzeżonej marki korzysta z serwisu Amazon Brand Registry, w celu usuwani negatywnych wpisów, opisów produktu, lub nieautoryzowanych zdjęć krążących na platformie Amazon i obniżających wartość sprzedawanych produktów.

Przeprowadzenie rejestracji znaku towarowego w USA przynosi także pośrednie oszczędności. W przypadku gdy wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego napotka olbrzymi sprzeciw konkurencji, osób trzecich lub zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, zagraniczny podmiot będzie w stanie zatrzymać wydawanie środków na promocje produktu lub usługi pod marką, do której nie będzie posiadał poważnych praw ochronnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Zagraniczny podmiot będzie w stanie zmniejszyć swoje straty, zaprzestając przygotowania broszur, opakowań produktu, lub kampanii marketingowej. Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii polscy producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić nowy produkt na rynek USA bez wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwa produktu, marka, znak, nie łamie praw IP posiadanych przez podmioty trzecie na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte przez właścicieli zastrzeżonych znaków towarowych. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego, posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego, który może zatrzymać produkty łamiące prawa IP w USA.

Zastrzeżony znak towarowy na Amazon

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką internetową używaną przez amerykańskich konsumentów do znajdywania produktów bezmarkowych lub mniej znanych brandów. Bardzo dużo europejskich produktów oferowanych w Stanach Zjednoczonych wpada w taką kategorie produktów, ponieważ takie produkty są słabo rozpoznawalne na amerykańskim rynku z powodu niskich budżetów marketingowych. Nawet jeżeli europejska firma nie planuje prowadzenia głównej sprzedaży na rynku amerykańskim przy użyciu amazon.com, rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego na rynku USA pozwoli dla jego właściciela na dostęp do narzędzi oferowanych przez amazon. Jednym z takich narzędzi jest amazoński rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach, jak i podmiotach podrabiających produkty oferowanych na amazon.com. W celu pełnego korzystania z serwisu Amazon Brand Registry, europejski sprzedawca musi posiadać zastrzeżony znak towarowy.

Jak zarejestrować znak towarowy w USA

Zagraniczne podmioty bardzo często podejmują się rejestracji znaków towarowych w USA korzystając z europejskich prawników lub robiąc to w własnym zakresie. Jest to tańsza opcja ale na pewno nie efektywne rozwiązanie kwestii zastrzeżenia znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych.

Ochrona znaków towarowych USA
Ochrona znaków towarowych USA
  • Od Sierpnia 2019 każdy podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA musi posiadać pełnomocnika z licencją adwokacką w Stanach Zjednoczonych.
  • Europejska firma korzystając z usług europejskiego prawnika nie posiadającego licencje adwokacka w USA, traci czas. Urząd Patentowy zatrzyma proces rejestracji i będzie wymagał, aby taka restauracje przeprowadził licencjonowany prawnik= europejski podmiot będzie musiała zapłacić za zatrudnienie prawników na dwóch kontynentach.
  • Zatrudnienie prawnika w USA do kwestii ochrony znaku lub marki przyspieszy komunikacje pomiędzy Urzędem Patentowym a właścicielem znaku.
Scroll to Top