Konto bankowe w USA dla europejskiego rezydenta podatkowego

Europejski przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy otwierający oddział firmy w USA lub generujący dochód z rynku Stanów Zjednoczonych będzie musiał rozwiązać kwestie przyjmowania płatności od amerykańskich konsumentów lub klientów B2B. Przesyłanie przelewów bankowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europa jest bardzo mało praktyczne i może być kosztowne. Rozwiązaniem kwestii płatności z rynku …

Więcej