Ubezpieczenie firmy na rynku USA

Europejska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA powinna rozważyć zakup pewnych polis ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie amerykańskich ubezpieczeń, może być formalnym wymogiem narzuconym przez prawo federalne, stanowe, lub amerykańską umowę handlową. Ubezpieczenie firmy w USA jest także bardzo dobrą inwestycją dla każdego zagranicznego podmiotu generującego dochód z rynku Stanów Zjednoczonych. Amerykańska polisa ubezpieczeniowa ochroni zagraniczny podmiot od nieokreślonych odszkodowań na rynku USA, gdzie wytaczanie procesów sądowych jest codziennością a koszty sądowe i opłaty adwokackie bardzo wysokie.

Ubezpieczenie OC firmy działającej w USA

Rodzaj wymaganej polisy ubezpieczeniowej na rynku amerykańskim dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA będzie zależny od branży, amerykańskiego prawa federalnego, prawa stanowego i wymogów narzucanych przez amerykańską umowę handlową. Na przykład, polski podmiot prowadzący sprzedaż internetową na Amazon.com musi prowadzić taka sprzedaż zgodnie z regulaminem Amazona. Firma Amazon narzuca na każdego sprzedawcę, zarówno tego amerykańskiego, jak i tego europejskiego, wymóg posiadania amerykańskiej polisy od odpowiedzialności cywilnej i szkód wyrządzanych przez produkt sprzedawany na Amazonie w wysokości 1 miliona dolarów. Takiego rodzaju ubezpieczenie chroni sprzedawcę na Amazonie, jak i firmę Amazon od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony na rynek amerykański poprzez marketplace Amazon.com.

Ubezpieczenie firmy w USA
Ubezpieczenie firmy w USA

W przypadku spółki z Polski, która planuje oddelegować pracownika do pracy w USA, lub która będzie zatrudniać lokalnego pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych, polski pracodawca jest zobowiązany do posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników jest narzucany i regulowany przez prawo stanu, na którego terenie pracownik wykonują prace. Brak ubezpieczenia jest poważnie karany przez stanowe urzędy pracy. Na przykład, prawo stanu New Jersey przewiduje karę do 5000 dolarów w przypadku zatrudnienia osoby bez odpowiedniego ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

Polski podmiot wynajmujący powierzchnię magazynową na terenie USA, natrafi na wymóg posiadania ubezpieczenia OC w umowie najmu. Najemca będzie musiał posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową przez cały okres wynajmu powierzchni magazynowej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, iż możliwe jest ze magazynowany towar może być w ogóle nieubezpieczony przez podmiot oferujący usługi magazynowe na terenie USA. W przypadku zniszczenia, zalania, lub spalenia, właściciel towaru nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za zniszczony towar.

Zagraniczny producent lub dystrybutor produktów medycznych nie będzie w stanie sprzedać nawet jednego produktu medycznego na rynku USA, jeżeli nie będzie posiadać amerykańskiego ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu wad produktu, tzw. “product liability insurance”. Europejska firma medyczna przyjeżdżająca na targi amerykańskie z zamiarem znalezienia amerykańskiego dystrybutora na europejskie produkty medyczne, która nie rozumie odpowiedzialności cywilnej w Stanach Zjednoczonych, lub która nie planuje uzyskać amerykańskich polis ubezpieczeniowych, nie tylko nigdy nie znajdzie poważnego dystrybutora w USA, a także odstraszy potencjalnych partnerów na rynku amerykańskim

Ubezpieczenie IT b2b

Firma świadcząca usługi informatyczne na rynku amerykańskim będzie musiała dostarczyć odpowiednie ubezpieczenia które będą zależne od wymogów kontrahenta w USA jak i od branży w której europejska firma IT będzie dostarczać rozwiązania informatyczne. Amerykanskie ubezpieczenie OC firmy IT zabezpieczy obie strony od szkód, błędów, lub wycieku danych osobistych. Przykład ubezpieczenia OC wymaganego od podwykonawcy działającego na rynku USA.

Ubezpieczenie firmy USA
Ubezpieczenie firmy USA

Jak uzyskać ubezpieczenie oc dla firmy działającej w USA

Kancelaria dość często otrzymuję zapytania dotyczące amerykańskich ubezpieczeń dla europejskich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku USA lub planujących sprzedaż produktów, lub usług do USA. Kontrahenci w USA posiadają specyficzne wymogi i jest praktycznie niemożliwe uzyskanie ubezpieczeń OC pokrywających działalność na rynku amerykańskim od towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Dodatkowo, większość amerykańskich firm ubezpieczeniowych nie będzie zainteresowanych ubezpieczeniem polskich podmiotów gospodarczych.

Shopping Cart
Scroll to Top