Ubezpieczenie działalności na rynku USA

Europejska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA powinna rozważyć zakup pewnych polis ubezpieczeniowych. Posiadanie amerykańskiego ubezpieczenia, może nie tylko być formalnym wymogiem narzuconym przez amerykańskie prawo federalne, stanowe, lub amerykańską umowę handlową, ale jest także bardzo dobrą inwestycją dla każdego podmiotu generującego dochód z rynku USA. Amerykańska polisa ubezpieczeniowa pokrywająca prowadzoną działalność gospodarczą na rynku USA ochroni zagraniczny podmiot od nieokreślonych odszkodowań na rynku USA, gdzie wytaczanie procesów sądowych jest codziennością a koszty sądowe i opłaty adwokackie bardzo wysokie.

 

Ubezpieczenie firmy w USA
Ubezpieczenie firmy w USA

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Rodzaj wymaganej polisy ubezpieczeniowej na rynku amerykańskim dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA będzie zależny od branży, amerykańskiego prawa federalnego, prawa stanowego i wymogów narzucanych przez amerykańską umowę handlową.

Na przykład, polski podmiot prowadzący sprzedaż internetową na Amazon.com musi to robić zgodnie z regulaminem Amazona. Amazon narzuca na każdego sprzedawcę, zarówno tego amerykańskiego, jak i tego europejskiego, wymóg posiadania amerykańskiej polisy od odpowiedzialności cywilnej i szkód wyrządzanych przez produkt sprzedawany na Amazonie w wysokości 1 miliona dolarów. Takiego rodzaju ubezpieczenie sprzedaży internetowej chroni sprzedawcę na Amazonie, jak i firmę Amazon od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony na rynek amerykański poprzez marketplace Amazon.com.

W przypadku spółka z Polski, która planuje oddelegować pracownika do pracy w USA, lub która będzie zatrudniać lokalnego pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych, polski pracodawca jest zobowiązany do posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy, tzw. “workers compensation insurance”. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników jest narzucany i regulowany przez prawo stanu, na którego terenie taki pracownik wykonują swoje zadania. Brak takiego ubezpieczenia jest poważnie karany przez stanowe urzędy. Na przykład prawo stanu New Jersey przewiduje karę do 5000 dolarów w przypadku gdy osoba fizyczna zatrudniona na terenie New Jersey nie jest chroniona przez odpowiednie ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Polski eksporter wynajmujące powierzchnię magazynową na terenie USA, natrafi na wymóg posiadania ubezpieczenia OC w amerykańskiej umowie najmu. Najemca będzie musiał posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową typu “general liability insurance” przez cały okres wynajmu powierzchni magazynowej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, iż możliwy jest przypadek  gdzie towar importowany z Polski do USA może być w ogóle nieubezpieczony przez podmiot oferujący usługi magazynowe na terenie USA. W przypadku zniszczenia, zalania, lub spalenia, polski eksporter nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za zniszczony towar.

Producent lub dystrybutor produktów medycznych spoza Stanów Zjednoczonych nie będzie w stanie sprzedać nawet jednego produktu medycznego na rynku USA, jeżeli nie będzie posiadać amerykańskiego ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu wad produktu, tzw. “product liability insurance”. Polska firma medyczna przyjeżdżająca na targi amerykańskie z zamiarem znalezienia amerykańskiego dystrybutora na europejskie produkty medyczne, która nie rozumie kwestii ubezpieczeń na rynku Stanów Zjednoczonych lub która nie planuje uzyskać amerykańskich polis ubezpieczeniowych nie tylko nigdy nie znajdzie dystrybutora w USA, a także odstraszy potencjalnych partnerów na rynku amerykańskim

Jak uzyskać ubezpieczenie firmy w USA?

Kancelaria otrzymuję zapytanie od europejskich firm prowadzących działalność na rynku USA lub planujących sprzedaż produktów, lub usług do USA dotyczące uzyskaniu amerykańskich polis ubezpieczeniowych. W jaki sposób zagraniczny podmiot może ubezpieczyć działalność gospodarcza na rynku USA? Parę faktów związanych z uzyskaniem polis ubezpieczeniowych na amerykańskim rynku.

  • Do roku 2021 było praktycznie niemożliwe uzyskanie ubezpieczenie OC pokrywającego rynek amerykański od towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Stąd polski podmiot traci czas poszukując ubezpieczenia OC na rynek USA w Polsce.
  • Większość amerykańskich firm ubezpieczeniowych nie będzie zainteresowanych ubezpieczeniem polskich podmiotów gospodarczych.
  • W celu uzyskania wyceny polisy ubezpieczeniowej w USA podmiot zagraniczny musi dostarczyć  pewne minimalne informacje, na przykład numer podatkowy w USA, miejsce na terenie Stanów Zjednoczony, z którego będzie prowadzona działalność gospodarcza na amerykańskim rynku, rodzaj oferowanych produktów lub usług, a także dochód z rynku amerykańskiego.