Ubezpieczenie firmy na rynku USA

Europejska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA powinna posiadać pewne ubezpieczenia pokrywające działalność na rynku Stanów Zjednoczonych. Posiadanie amerykańskich ubezpieczeń, może być formalnym wymogiem narzuconym przez prawo federalne, prawo stanowe, lub amerykańską umowę handlową. Dodatkowo, posiadanie ubezpieczeń w USA jest także dobrą inwestycją dla każdego zagranicznego podmiotu generującego dochód z rynku Stanów Zjednoczonych. Amerykańska polisa ubezpieczeniowa ochroni zagraniczny podmiot od nieokreślonych odszkodowań na rynku USA, gdzie wytaczanie procesów sądowych jest codziennością a koszty sądowe i opłaty adwokackie są bardzo wysokie.

Ubezpieczenie firmy w USA
Ubezpieczenie firmy w USA

Ubezpieczenie OC firmy prowadzącej działalność w USA

Rodzaj wymaganej polisy ubezpieczeniowej na rynku amerykańskim będzie zależny od branży, amerykańskiego prawa federalnego, prawa stanowego i wymogów narzucanych przez amerykańską umowę handlową. Na przykład, polski podmiot prowadzący sprzedaż internetową na Amazon.com musi prowadzić taka sprzedaż zgodnie z regulaminem Amazona. Firma Amazon narzuca na każdego sprzedawcę, zarówno tego amerykańskiego, jak i tego europejskiego, wymóg posiadania amerykańskiej polisy od odpowiedzialności cywilnej i szkód wyrządzanych przez produkt sprzedawany na Amazonie w wysokości 1 miliona dolarów. Takiego rodzaju ubezpieczenie chroni sprzedawcę na Amazonie, jak i firmę Amazon od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony na rynek amerykański poprzez Amazon.com.

W przypadku spółki z Polski, która planuje oddelegować pracownika do pracy w USA, lub która będzie zatrudniać lokalnego pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych, polski pracodawca jest zobowiązany do posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników jest narzucany i regulowany przez prawo stanu, na którego terenie pracownik wykonują prace. Brak ubezpieczenia jest poważnie karany przez stanowe urzędy pracy. Na przykład, prawo stanu New Jersey przewiduje karę do 5000 dolarów w przypadku zatrudnienia osoby bez odpowiedniego ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

Polski podmiot wynajmujący powierzchnię magazynową na terenie USA, natrafi na wymóg posiadania ubezpieczenia OC w umowie najmu. Najemca będzie musiał posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową przez cały okres wynajmu powierzchni magazynowej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, iż możliwe jest ze magazynowany towar może być w ogóle nieubezpieczony przez podmiot oferujący usługi magazynowe na terenie USA. W przypadku zniszczenia, zalania, lub spalenia, właściciel towaru nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za zniszczony towar.

Zagraniczny producent lub dystrybutor produktów medycznych nie będzie w stanie sprzedać takich produktow, jeżeli nie będzie posiadać amerykańskiego ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu wad produktu, tzw. „product liability insurance”.

Ubezpieczenie IT b2b

Amerykańskie ubezpieczenie OC firmy IT zabezpieczy obie strony od szkód, błędów, lub wycieku danych osobistych. Europejska firma planująca świadczenie usług informatycznych na rynku amerykańskim będzie musiała zdobyć odpowiednie amerykańskie ubezpieczenia, a ich rodzaj i wysokość będzie zależna od wymogów kontrahenta w USA jak i od branży w której europejska firma IT będzie dostarczać rozwiązania informatyczne. Przykład ubezpieczenia OC wymaganego od podwykonawcy działającego na rynku USA w branży health care.

Ubezpieczenie firmy USA
Ubezpieczenie firmy USA

Jak uzyskać ubezpieczenie oc w USA

Kancelaria dość często otrzymuję zapytania od europejskich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku USA dotyczące ubezpieczeń w USA. Dlaczego? Ponieważ jest praktycznie niemożliwe uzyskanie ubezpieczeń OC pokrywających rynek amerykańskich od towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Scroll to Top