Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Każda firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA musi być świadoma, że posiadanie specyficznego amerykańskiego ubezpieczenia, może nie tylko być formalnym wymogiem narzuconym przez amerykańskie prawo federalne lub stanowe, amerykańską umowę handlową, ale jest naprawdę bardzo dobrą inwestycją dla firmy która podejmuje się robienia interesów na rynku amerykańskim gdzie wytaczanie procesów sądowych jest codziennością- nawet przez konsumentów którzy nie posiadają funduszy na opłaty adwokackie.

Rodzaje ubezpieczeń dla przedsiębiorstw w USA

Rodzaj wymaganej polisy ubezpieczeniowej na rynku amerykańskim dla spółki prowadzącej działalność gospodarczą lub handlową w USA będzie zależny od:

  • Branży,
  • Amerykańskiego prawa federalnego,
  • Prawa stanowego, lub
  • Wymogów narzucanych przez amerykańską umowę handlową.

Na przykład, polski sprzedawca który prowadzi sprzedaż internetową na Amazon w USA musi to robić zgodnie z regulaminem Amazona. Firma Amazon narzuca na każdego sprzedawcę, zarówno tego amerykańskiego, jak i tego z Europy, wymóg posiadania amerykańskiej polisy od odpowiedzialności cywilnej i szkód wyrządzanych przez produkt sprzedawany na Amazonie w wysokości 1 miliona dolarów. Takiego rodzaju polisa ubezpieczeniowa chroni sprzedawcę na Amazonie, jak i samą firmę Amazon, która jedynie udostępnia swój portal, od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez sprzedane produkty.

W przypadku spółka z Polski, która deleguje pracowników do pracy w USA, lub będzie zatrudniać pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych, taki pracodawca jest zobowiązany do posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation insurance”. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników  jest narzucany i regulowany przez prawo stanowe stanu w którym pracownicy wykonują swoje zadania, a brak takiego ubezpieczenia jest poważnie karany. Na przykład prawo stanu New Jersey przewiduje dla pracodawcy karę do 5000 dolarów w przypadku gdy pracodawca z New Jersey nie posiada takiego ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

Przedsiębiorstwo zagraniczne wynajmujące powierzchnię magazynową na terenie USA, natrafi na warunek ubezpieczenia w swojej amerykańskiej umowie najmu.  Najemca będzie musiał posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową typu „general liability insurance” przez cały okres wynajmu powierzchni magazynowej w Stanach Zjednoczonych.

Producent lub dystrybutor produktów medycznych spoza Stanów Zjednoczonych nie będzie w stanie sprzedać nawet jednego produktu medycznego na rynku USA, jeżeli nie będzie posiadać amerykańskiego ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu wad produktu, tzw. „product liability insurance”. Polska firma medyczna przyjeżdżająca na targi amerykańskie z zamiarem znalezienia amerykańskiego dystrybutora na swoje produkty medyczne, która nie rozumie tematu wymaganych ubezpieczeń na rynku Stanów Zjednoczonych lub która nie planuje uzyskać takie rodzaju polisy ubezpieczeniowe w USA nie tylko nigdy nie znajdzie dystrybutora na rynku amerykańskim, lecz wręcz przeciwnie odstraszy potencjalnych odbiorców na rynku amerykańskim.

W jaki sposób ubezpieczyć działalność gospodarczą w USA

Bardzo często otrzymuję zapytania od firm prowadzących działalność na rynku europejskim: „… jak uzyskać specyficzne ubezpieczenie związane potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA …”. Oto kilka porad praktycznych związanych z uzyskaniem ubezpieczeń takiego ubezpieczenia na rynku USA:

  • Amerykańskie polisa ubezpieczeniowa jest dość specyficzna i jest praktycznie niemożliwe uzyskać takie ubezpieczenie od towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce.
  • Większość amerykańskich firm ubezpieczeniowych nie będzie zainteresowanych ubezpieczeniem polskiej spółki.
  • Nawet w celu uzyskanie wyceny polisy ubezpieczeniowej w USA będzie niezbędne dostarczenie pewnych minimalnych informacji.