Ubezpieczenie OC w USA

Europejska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA musi być świadoma, że posiadanie amerykańskiego ubezpieczenia, może nie tylko być formalnym wymogiem narzuconym przez amerykańskie prawo federalne, prawo stanowe, lub amerykańską umowę handlową, ale jest naprawdę bardzo dobrą inwestycją. Odpowiednie ubezpieczenie działalności gospodarczej na rynku USA ochroni zagraniczny podmiot od nieokreślonych odszkodowań na rynku USA gdzie wytaczanie procesów sądowych jest codziennością, nawet przez konsumentów którzy nie posiadają funduszy na opłaty adwokackie.
ubezpieczenia firmy w usa
Ubezpieczenie firmy na rynku USA

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Rodzaj wymaganej polisy ubezpieczeniowej na rynku amerykańskim dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA będzie zależny od:
  • Branży, w której prowadzi działalność gospodarcza na terenie USA
  • Amerykańskiego prawa federalnego,
  • Prawa stanowego, lub
  • Wymogów narzucanych przez amerykańską umowę handlową.
Na przykład, polski sprzedawca prowadząca sprzedaż internetową na Amazon USA musi to robić zgodnie z regulaminem Amazona. Firma Amazon narzuca na każdego sprzedawcę, zarówno tego amerykańskiego, jak i tego europejskiego, wymóg posiadania amerykańskiej polisy od odpowiedzialności cywilnej i szkód wyrządzanych przez produkt sprzedawany na Amazonie w wysokości 1 miliona dolarów. Takiego rodzaju ubezpieczenie OC chroni zagranicznego sprzedawcę na Amazonie, jak i firmę Amazon od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony na rynek amerykański. W przypadku spółka z Polski, która planuje oddelegować pracownia do pracy w USA, lub będzie zatrudniać lokalnych pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych, polski pracodawca jest zobowiązany do posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation insurance”. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników  jest narzucany i regulowany przez prawo stanu, w którym pracownik wykonują swoje zadania, a brak takiego ubezpieczenia jest poważnie karany. Na przykład prawo stanu New Jersey przewiduje dla pracodawcy karę do 5000 dolarów w przypadku gdy pracownik w New Jersey nie jest ubezpieczony przez odpowiednie ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Polski eksporter wynajmujące powierzchnię magazynową na terenie USA, natrafi na wymóg posiadania ubezpieczenia OC w amerykańskiej umowie najmu. Najemca będzie musiał posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową typu „general liability insurance” przez cały okres wynajmu powierzchni magazynowej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, iż w przypadku magazynowania towaru importowanego z Polski do USA, towar taki może być w ogóle nieubezpieczony przez podmiot oferujący usługi magazynowe na ternie USA. W przypadku zniszczenia, zalania, lub spalenia, polski eksporter nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za zniszczony towar. Producent lub dystrybutor produktów medycznych spoza Stanów Zjednoczonych nie będzie w stanie sprzedać nawet jednego produktu medycznego na rynku USA, jeżeli nie będzie posiadać amerykańskiego ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu wad produktu, tzw. „product liability insurance”. Polska firma medyczna przyjeżdżająca na targi amerykańskie z zamiarem znalezienia amerykańskiego dystrybutora na swoje produkty medyczne, która nie rozumie tematu wymaganych ubezpieczeń na rynku Stanów Zjednoczonych lub która nie planuje uzyskać takiego rodzaju polisy ubezpieczeniowej w USA nie tylko nigdy nie znajdzie dystrybutora na rynku amerykańskim, lecz wręcz przeciwnie odstraszy potencjalnych odbiorców na rynku amerykańskim

W jaki sposób rozwiązać temat ubezpieczenie firmy w USA?

Bardzo często Kancelaria otrzymuję zapytania od europejskich firm prowadzących działalność na rynku USA lub planujących eksport do USA: „… jak załatwić ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA?”. Oto kilka porad praktycznych związanych z uzyskaniem ubezpieczenia na rynku USA:

  • Amerykańskie polisa ubezpieczeniowa jest dość specyficzna i jest praktycznie niemożliwe jest uzyskać ubezpieczenie OC na rynek amerykański od towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.
  • Większość amerykańskich firm ubezpieczeniowych nie będzie zainteresowanych ubezpieczeniem polskiej spółki.
  • Nawet w celu uzyskania wyceny polisy ubezpieczeniowej w USA podmiot zagraniczny musi dostarczyć  pewne minimalne informacje, na przykład numer podatkowy firmy EIN.