Umowa dystrybucyjna

Polski producent, który znalazł i nawiązał współpracę z lokalnym dystrybutorem w Stanach Zjednoczonych uniknie wiele kosztownych niespodzianek, gdy od samego początku współpracy użyje umowę dystrybucyjną z amerykanskim partnerem.

Wybrane elementy umowy dystrybucyjnej w USA

 • Wyłączność na rynku USA. Dystrybutor w USA może otrzymać ekskluzywna wyłączność na rynku USA , sprzedawać na terytorium w USA bez wyłączności lub uzyskać częściowa wyłączność na terenie wybranych amerykańskich stanów.
 • Określenie terytorium. Umowa dystrybucyjna powinna określać, w których amerykańskich stanach dystrybutor w USA będzie promować i sprzedawać europejskie produkty? Warto także określić przyszłe terytorium dystrybutora w USA, jeżeli osiągnie wytyczone cele, a także przedstawić prawa innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Sprzedaż internetowa w USA. Dobrze przygotowana umowa dystrybucyjna powinna ustalić ograniczenia związane z prowadzeniem sprzedaży internetowej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Umowa od samego początku powinna określić czy któraś ze stron umowy dystrybucyjnej będzie posiadała wyłączne prawo do sprzedaży na Amazon.com.
 • Marka produktu. Europejski producent musi podjąć decyzje, pod jaką marką będzie oferować swoje produkty w Stanach Zjednoczonych. Umowa powinna określać prawa stron do używania znaku na rynku USA, a także określać czy dystrybutor w Stanach Zjednoczonych będzie mógł wykorzystywać znak towarowy bez żadnych ograniczeń.
 • Wysyłka produktów do USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać, warunki wysyłki towaru, kiedy dystrybutor zostanie właścicielem towaru przesyłanego z Europy, a także która strona będzie odpowiedzialna za uszkodzenia.
 • Wsparcie marketingowe. Umowa z europejskim producentem powinna określać warunki szkoleń i kwestie materiałów reklamowych. Producent powinien także zadeklarować się w kwestii wsparcia dystrybutora na targach w Stanach Zjednoczonych.
 • Cena produktów. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna przedstawiać procedurę ustalania cen produktów, procedurę zmiany ceny produktów, a także warunki płatności.
 • Minimalna sprzedaż na rynku USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać minimalną sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Okres umowy dystrybucyjnej. Umowa powinna ustalić wstępny termin współpracy pomiędzy europejskim producentem a amerykańskim dystrybutorem.
 • Opcja rozwiązanie umowy przez producenta. Producent powinien posiadać opcje rozwiązania umowy dystrybucyjnej. Podstawa takiego rozwiązania umowy może być nie płacenie faktur lub nie przestrzeganie warunków umowy, lub konkurowanie z innym dystrybutorami na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Konkurowanie. Umowa powinna zawierać klauzule o niekonkurowanie z europejskim producentem.
 • Gwarancje. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna przedstawiać gwarancje związane z oferowanymi produktami, a także który podmiot będzie świadczył usługi gwarancyjne.
 • Sytuacja finansowa dystrybutora w USA. Europejski producent powinien włączyć do swojej umowy obowiązek dystrybutora w USA o udostępnieniu informacji finansowych.
 • Spory i wybór prawa. Umowa dystrybucyjna powinna określać, w którym amerykańskim stanie będą toczyć się spory prawne dotyczące umowy dystrybucyjne, a także wskazywać stanowe prawo właściwe.
 • Roszczenia i odszkodowania. Umowa powinna określać czy amerykański dystrybutor powinien powiadamiać producenta o wszelkich roszczeniach związanych z produktami sprzedawanymi na rynku USA.
 • Informacje poufne. Umowa powinna zobowiązywać amerykańskiego dystrybutora do ochrony informacji uzyskanych od producenta, a także jasno określać zabezpieczenia które będą użyte do zabezpieczenia danych uzyskanych z rynku amerykańskiego.
 • Ubezpieczenia na rynku USA. Umowa powinna wymagać od amerykańskiego dystrybutor posiadania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych w specyficznej branży, plus europejski producent powinien być jedną z ubezpieczonych stron.