Umowa dystrybucyjna

Europejski producent sprzedający produkty lub uslugi na rynku amerykańskim, powinien zabezpieczyć swoje interesy amerykańską umową dystrybucyjną. Brak takiej umowy naraża europejskiego producenta na wiele kosztownych niespodzianek na rynku USA. Przekonał się o tym jeden z naszych europejskich klientów którego dystrybutor w USA rozpoczął procedure zastrzeżenia znaków europejskiego producenta bez zgody i wiedzy podmiotu w Europie.

 

Umowa dystrybucyjna USA
Umowa dystrybucyjna USA

Elementy umowy dystrybucyjnej w USA

Dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa z amerykańskim dystrybutorem powinna zawierać miedzy innymi takie warunki.

 • Wyłączność na rynku USA. Dystrybutor w USA może otrzymać ekskluzywną wyłączność na amerykańskim rynku , sprzedawać europejskie produkty na terytorium w USA bez wyłączności lub uzyskać częściową wyłączność w jednym lub więcej stanów.
 • Określenie terytorium. Umowa dystrybucyjna powinna określać gdzie będą promowane i sprzedawane będą europejskie produkty. Umowa może także określić przyszłe terytorium dystrybutora w USA w przypadku gdy dystrybutor osiągnie wytyczone cele. Umowa powinna przedstawiać prawa i restrykcje obowiązujące innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Sprzedaż internetowa w USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać ograniczenia związane z prowadzeniem sprzedaży internetowej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dystrybutor w USA powinien od samego początku współpracy wiedzieć która ze stron umowy dystrybucyjnej będzie posiadała prawo do prowadzenia sprzedaży na Amazon.com.
 • Marka produktu. Europejski producent musi podjąć decyzje, pod jaką marką będzie oferować swoje produkty w Stanach Zjednoczonych. Umowa powinna określać prawa stron do używania znaku na rynku USA, a także określać czy dystrybutor w Stanach Zjednoczonych będzie mógł wykorzystywać znak towarowy bez żadnych ograniczeń.
 • Wysyłka produktów do USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać: warunki wysyłki towaru, kiedy amerykański dystrybutor zostanie właścicielem towaru przesyłanego z Europy, a także która strona będzie odpowiedzialna za uszkodzenia towaru w trakcie transportu.
 • Wsparcie marketingowe. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna określać kwestie szkoleń i materiałów reklamowych. Europejski producent powinien od samego początku zadeklarować poziom wsparcia dystrybutora na targach odbywających się na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Cena produktów. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna przedstawiać procedurę ustalania cen produktów, procedurę zmiany ceny produktów, a także warunki płatności.
 • Minimalna sprzedaż na rynku USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać poziom minimalnej sprzedaży produktu na rynku Stanów Zjednoczonych.
 • Okres umowy dystrybucyjnej. Umowa powinna ustalić początkowy termin współpracy pomiędzy europejskim producentem a amerykańskim dystrybutorem.
 • Opcja rozwiązanie umowy przez producenta. Producent powinien posiadać opcje rozwiązania umowy dystrybucyjnej. Podstawą takiego rozwiązania umowy może być nie płacenie faktur lub nie przestrzeganie warunków umowy, lub konkurowanie z innym lokalnymi dystrybutorami na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Konkurowanie. Umowa powinna zawierać klauzule o niekonkurowaniu z europejskim producentem.
 • Gwarancje. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna przedstawiać gwarancje związane z oferowanymi produktami, a także który podmiot będzie świadczył usługi gwarancyjne.
 • Sytuacja finansowa dystrybutora w USA. Europejski producent powinien włączyć do swojej umowy obowiązek dystrybutora w USA o udostępnieniu informacji finansowych.
 • Spory i wybór prawa. Umowa dystrybucyjna powinna określać, w którym amerykańskim stanie będą toczyć się spory prawne dotyczące umowy dystrybucyjne, sprzedawanych produktów, a także wskazywać prawo właściwe.
 • Roszczenia i odszkodowania. Umowa powinna określać czy amerykański dystrybutor powinien powiadamiać producenta w Europie o wszelkich roszczeniach związanych z produktami sprzedawanymi na rynku USA.
 • Informacje poufne. Umowa dystrybucyjna powinna zobowiązywać amerykańskiego dystrybutora do ochrony informacji uzyskanych od producenta, a także jasno określać zabezpieczenia które będą użyte do zabezpieczenia danych uzyskanych z rynku amerykańskiego.
 • Ubezpieczenia na rynku USA. Umowa powinna wymagać od amerykańskiego dystrybutor posiadania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych w specyficznej branży, a europejski producent powinien być jedną z ubezpieczonych stron.
Scroll to Top