Umowa dystrybucyjna z dystrubutorem w USA

Polski producent, który znalazł i nawiązał współpracę z lokalnym dystrybutorem na amerykańskim rynku uniknie wiele kosztownych niespodzianek, gdy od samego początku współpracy użyje umowę dystrybucyjną. Umowa dystrybucyjna z amerykańskim dystrybutorem powinna między innymi określać poniżej przestawione kwestie.

Umowa agencyjna USA
Umowa z dystrybutorem w USA

Wybrane elementy umowy dystrybucyjnej w USA

 • Prawa do dystrybucji produktów na rynku USA. Europejki producent może zapewnić wyłączności, sprzedaż w USA bez wyłączności lub częściowo wykluczająca dla wybranego dystrybutora w Stanach Zjednoczonych.
 • Terytorium. Umowa dystrybucyjna powinna określać, w których amerykańskich stanach dystrybutor w USA będzie promować i sprzedawać europejskie produkty? Warto także określić przyszłe terytorium dystrybutora w USA, jeżeli osiągnie wytyczone cele, a także przedstawić prawa innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Sprzedaż internetowa w USA. W obecnych czasach sprzedaży internetowej dobrze przygotowana umowa dystrybucyjna powinna ustalić ograniczenia związane ze sprzedażą internetową prowadzona na amerykańskim rynku. Warto też od początku określić czy któraś ze stron umowy dystrybucyjnej będzie posiadała wyłączne prawo do sprzedaży na Amazon.com.
 • Znak towarowego na rynku USA. Europejski producent musi podjąć decyzje, pod jaką marką będzie oferować swoje produkty. Umowa powinna określać prawa stron do używania znaku na rynku USA i określać czy dystrybutor w Stanach Zjednoczonych będzie mógł wykorzystywać znak towarowy bez żadnych ograniczeń. W jaki sposób producent z Polski będzie kontrolować używanie swojej europejskiej marki przez amerykańskiego dystrybutora?
 • Eksport i wysyłka produktów do USA. Umowa dystrybucyjna powinna określać, warunki wysyłki towaru, kiedy dystrybutor zostanie właścicielem towaru przesyłanego z Europy, a także odpowiedzialność za uszkodzenie towaru przez przewoźnika.
 • Szkolenia w USA i wsparcie marketingowe. Umowa z europejskim producentem powinna określać warunki szkoleń i dostarczania materiały reklamowe dla  dystrybutora w USA. Producent powinien także zadeklarować się czy  będzie wspierał amerykańskiego dystrybutora na targach w Stanów Zjednoczonych.
 • Cena produktów sprzedawanych na rynku USA. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna przedstawiać procedurę ustalania ceny produkt, procedurę zmiany ceny produktu, a także będą warunki płatności.
 • Minimalna sprzedaż na rynku USA. Umowa dystrybucyjna związana ze sprzedażą na amerykańskim rynku powinna określać minimalną sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Okres umowy dystrybucyjnej. Umowa powinna określać wstępny termin współpracy pomiędzy europejskim producentem a amerykańskim dystrybutorem.
 • Opcja rozwiązanie umowy przez producenta. Producent powinien posiadać opcje rozwiązania umowy dystrybucyjnej na przykład, gdy dystrybutor w USA nie płaci faktur lub nie przestrzega warunków umowy dystrybucyjnej, lub dystrybutor w USA staje się konkurentem europejskiego producenta, dystrybutor konkuruje z innym amerykańskim dystrybutorem.
 • Wypowiedzenie umowy przez dystrybutora. Umowa powinna określać okres wypowiedzenia umowy, a także zawierać klauzula niekonkurowania z europejskim producentem
 • Gwarancja i serwis produktu w USA. Amerykańska umowa dystrybucyjna powinna przedstawiać gwarancje związane z oferowanymi produktami, a także kto będzie świadczył usługi gwarancyjne dla polskich produktów sprzedawanych w USA.
 • Sytuacja finansowa dystrybutora w USA. Europejski producent powinien włączyć do swojej umowy obowiązek dystrybutora w USA o udostępnieniu informacji finansowych.
 • Spory i wybór prawa. Dobra umowa dystrybucyjna będzie  określać, w którym amerykańskim stanie będą toczyć się spory prawne dotyczące umowy dystrybucyjne, a także jakie powinno być prawo właściwe dla umowy dystrybucyjnej
 • Wady roszczenia i odszkodowania. Umowa powinna określać czy amerykański dystrybutor powinien powiadamiać polskiego producenta o wszelkich roszczeniach dotyczących produktów sprzedawanych na rynku USA.
 • Informacje poufne. Umowa w USA powinna zobowiązywać amerykańskiego dystrybutora do ochrony informacji uzyskanych od polskiego producenta, a także jasno określić  zabezpieczenia danych uzyskanych z rynku amerykańskiego.
 • Ubezpieczenia na rynku USA. Umowa powinna wymagać od amerykańskiego dystrybutor warunek posiadania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych na rynku USA a, europejski producent powinien być jedną z ubezpieczonych stron.