Umowa dystrybucyjna na rynku USA

Jesteś polskim producentem i nawiązałeś współpracę lub ustalasz warunki dystrybucji z dystrybutorem w USA który jest zainteresowany sprzedażą polskich produktów na rynku amerykańskim? Warto warunki takiej współpracy formalnie sfinalizować wiążącą umową zgodna z prawem USA. Na co zwrócić uwagę w umowie agencyjnej/ dystrybucyjnej z agentem lub dystrybutorem w Stanach Zjednoczonych?

Umowa dystrybucyjna umowa agencyjna USA

Wybrane elementy i kwestie prawno-biznesowe które powinny być zawarte w umowy dystrybucyjnej z dystrybutorem w USA.

 1. Prawa do dystrybucji produktów na rynku USA. Istniejące opcje to zapewnienie wyłączności dla dystrybutora w USA, sprzedaż w USA bez wyłączności lub częściowo wykluczająca.
 2. Terytorium. W których amerykańskich stanach dystrybutor w USA będzie promować i sprzedawać polskie produkty? Jakie będzie przyszłe terytorium dystrybutora w USA? Jakie będą prawa innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy będą ustalone ograniczenia związane ze sprzedażą internetową na Amazon? Kto będzie posiadał wyłączne prawo sprzedawania na Amazon.com?
 3. Używanie znaku towarowego na rynku USA. Który znak towarowy będzie używać dystrybutor w USA na polskich produktach? Jakie prawa do znaku towarowego na rynku USA będzie posiadał amerykański dystrybutor? Czy dystrybutor w Stanach Zjednoczonych będzie mógł wykorzystywać znaki towarowe bez żadnych ograniczeń? W jaki sposób producent z Polski będzie kontrolować używanie swojego znaku przez amerykańskiego dystrybutora?
 4. Eksport i wysyłka produktów do USA Jakie będą warunki wysyłki towaru? Kto będzie odpowiedzialny za uszkodzenie towaru przez przewoźnika?
 5. Szkolenia w USA i wsparcie marketingowe. Czy polski producent będzie przeprowadzał szkolenia i dostarczał materiały reklamowe dla  dystrybutora w USA?Jakie będzie wsparcie amerykańskiego dystrybutora na targach w Stanów Zjednoczonych?
 6. Cena produktów sprzedawanych na rynku USA. W jaki sposób będą ustalane ceny produktu sprzedawanego na rynku amerykańskim? Czy producent może dokonać zmiany cen produktu bez wyprzedzenia? Jakie będą warunki płatności? Czy dystrybutor może ustalić minimalne ceny detaliczne na rynek USA?
 7. Minimalna sprzedaż na terenie USA. Umowa dystrybucyjna na rynek USA powinna określać minimalną sprzedaż.
 8. Okres umowy dystrybucyjnej. Jaki będzie wstępny termin umowy dystrybucyjnej? Czy umowa będzie automatycznie odnowiona?
 9. Rozwiązanie umowy przez producenta. Producent powinien posiadać opcje rozwiązania umowy w przypadku gdy jego dystrybutor w USA nie płaci faktur lub nie przestrzega warunków umowy dystrybucyjnej, podmiot w USA staje się konkurentem europejskiego producenta, wybrany dystrybutor konkuruje z innym dystrybutorem w USA na terytorium do którego nie posiada praw, następuje zmiana kontroli w amerykańskiej firmie dystrybutorskiej, lub strategia reklamowa dystrybutora na rynku USA nie jest zgodna z umową dystrybucyjną.
 10. Wypowiedzenie umowy przez dystrybutora. Jaki będzie okres wypowiedzenia? Co będzie zawierać zawiadomienie o rozwiązaniu umowy dystrybutorskiej dotyczącej rynku USA? Umowa dystrybucyjna powinna określać czy po rozwiązaniu umowy dystrybutor w USA będzie on musiał usunąć znaki towarowe producenta. Inne kwestie to po wypowiedzeniu umowy to: klauzula niekonkurowania z producentem i ustalenie które postanowienia umowy agencyjnej będę obowiązywać po wypowiedzeniu umowy dystrybucyjnej.
 11. Gwarancja i serwis produktu w USA. Czy dystrybutor będzie oferował standardową gwarancję, jaki będzie jej termin i co będzie obejmować taka gwarancja? Kto będzie świadczył usługi gwarancyjne dla polskich produktów sprzedawanych w USA? Jakie szkolenia będą przeprowadzane przez europejskiego producenta dla dystrybutora i jego pracowników w USA?
 12. Sytuacja finansowa dystrybutora w USA. Czy dystrybutor w USA będzie posiadać obowiązek udostępnienia swoich informacji finansowych? Jakie będą prawa producenta do przeprowadzenia inspekcji dokumentacji związanej ze sprzedażą na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy producent posiada prawo do zakończenia działalności dystrybucyjnej w przypadku niewypłacalności dystrybutora w USA?
 13. Umowa dystrybucyjna i wybór prawa. Gdzie będzie forum do sporów prawnych związanych z amerykańską umową dystrybucyjną? Jakie powinno być prawo właściwe dla umowy dystrybucyjnej? Jak będą rozwiązywane spory pomiędzy stronami umowy poza drogą sądową.
 14. Wady roszczenia i odszkodowania. Czy amerykański dystrybutor powinien powiadamiać polskich producenta o wszelkich roszczeniach dotyczących produktów sprzedawanych na rynku USA? Czy polski producent będzie wspierać amerykańskiego dystrybutora w przypadku procesów sądowych związanych z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
 15. Informacje poufne. Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do ochrony informacji uzyskanych od producenta? Czy dystrybutor udostępni dla polskiego producenta dane z rynku amerykańskiego, listę klientów w USA, itp.
 16. Ubezpieczenia na rynku USA. Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych na rynku USA? Czy Europejski producent będzie jedną z ubezpieczonych stron.