Umowa dystrybucyjna na rynku USA

Polski producent, który nawiązał współpracę z dystrybutorem na rynku USA uniknie wiele kosztownych niespodzianek w przyszłości poprzez ustalenie warunków współpracy w oficjalnej umowie dystrybucyjnej z dystrybutorem w USA. Oto wybrane kwestie, które powinny być wynegocjowane i zapisane w umowie dystrybucyjnej z dystrybutorem w Stanach Zjednoczonych.

Umowa agencyjna USA
Umowa z dystrybutorem w USA

Umowa dystrybucyjna rynek amerykański

 • Prawa do dystrybucji produktów na rynku USA. Istniejące opcje to zapewnienie wyłączności dla dystrybutora w USA, sprzedaż w USA bez wyłączności lub częściowo wykluczająca.
 • Terytorium. W których amerykańskich stanach dystrybutor w USA będzie promować i sprzedawać produkty? Jakie będzie przyszłe terytorium dystrybutora w USA? Jakie będą prawa innych dystrybutorów na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Sprzedaż internetowa w USA. Czy będą ustalone ograniczenia związane ze sprzedażą internetową na Amazon? Czy któraś ze stron umowy dystrybucyjnej będzie posiadała wyłączne prawo do sprzedaży na Amazon.com?
 • Znak towarowego na rynku USA. Który znak towarowy będzie używany przez dystrybutor w USA? Jakie prawa do znaku towarowego na rynku USA będzie posiadał amerykański dystrybutor? Czy dystrybutor w Stanach Zjednoczonych będzie mógł wykorzystywać znak towarowy bez żadnych ograniczeń? W jaki sposób producent z Polski będzie kontrolować używanie swojej marki przez amerykańskiego dystrybutora?
 • Eksport i wysyłka produktów do USA. Jakie będą warunki wysyłki towaru? Kto będzie odpowiedzialny za uszkodzenie towaru przez przewoźnika?
 • Szkolenia w USA i wsparcie marketingowe. Czy polski producent będzie przeprowadzał szkolenia i dostarczał materiały reklamowe dla  dystrybutora w USA? Jak będzie wyglądać wsparcie amerykańskiego dystrybutora na targach w Stanów Zjednoczonych?
 • Cena produktów sprzedawanych na rynku USA. W jaki sposób będą ustalane ceny produktu sprzedawanego na rynku amerykańskim? Czy producent może dokonać zmiany ceny produktu bez wyprzedzenia? Jakie będą warunki płatności? Czy dystrybutor może ustalić minimalne ceny detaliczne na rynku USA?
 • Minimalna sprzedaż na rynku USA. Umowa dystrybucyjna na rynek USA powinna określać minimalną sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Okres umowy dystrybucyjnej. Jaki będzie wstępny termin umowy dystrybucyjnej? Czy umowa będzie automatycznie odnowiona?
 • Rozwiązanie umowy przez producenta. Producent powinien posiadać opcje rozwiązania umowy dystrybucyjnej w przypadku gdy” dystrybutor w USA nie płaci faktur lub nie przestrzega warunków umowy dystrybucyjnej, podmiot w USA staje się konkurentem europejskiego producenta, dystrybutor konkuruje z innym dystrybutorem, na którego terytorium nie posiada praw, następuje zmiana kontroli w amerykańskiej firmie dystrybutorskiej, lub strategia reklamowa dystrybutora na rynku USA nie jest zgodna z umową dystrybucyjną.
 • Wypowiedzenie umowy przez dystrybutora. Jaki długi będzie okres wypowiedzenia umowy? Co będzie zawierać zawiadomienie o rozwiązaniu umowy dystrybutorskiej dotyczącej rynku USA? Umowa dystrybucyjna powinna określać czy po rozwiązaniu umowy dystrybutor w USA będzie musiał usunąć znaki towarowe polskiego producenta. Inne kwestie po wypowiedzeniu umowy to: klauzula niekonkurowania z producentem i ustalenie, które postanowienia umowy agencyjnej będę obowiązywać amerykańskiego dystrybutora po wypowiedzeniu umowy dystrybucyjnej.
 • Gwarancja i serwis produktu w USA. Czy dystrybutor w USA będzie oferował standardową gwarancję, jaki będzie jej termin i co będzie obejmować taka gwarancja? Kto będzie świadczył usługi gwarancyjne dla polskich produktów sprzedawanych w USA? Jakie szkolenia będą przeprowadzane przez europejskiego producenta dla dystrybutora w USA?
 • Sytuacja finansowa dystrybutora w USA. Czy dystrybutor w USA będzie posiadać obowiązek udostępnienia swoich informacji finansowych dla europejskiego producenta? Jakie będą prawa producenta do przeprowadzenia inspekcji dokumentów związanych ze sprzedażą polskich produktów na rynku Stanów Zjednoczonych. Czy producent posiada prawo do zakończenia działalności dystrybucyjnej w przypadku niewypłacalności dystrybutora w USA?
 • Spory i wybór prawa. W którym amerykańskim stanie będą toczyć się spory prawne dotyczące amerykańskiej umowy dystrybucyjnej? Jakie powinno być prawo właściwe dla umowy dystrybucyjnej? Jak będą rozwiązywane spory pomiędzy stronami umowy poza drogą sądową?
 • Wady roszczenia i odszkodowania. Czy amerykański dystrybutor powinien powiadamiać polskiego producenta o wszelkich roszczeniach dotyczących produktów sprzedawanych na rynku USA? Czy polski producent będzie wspierać amerykańskiego dystrybutora w przypadku procesów sądowych związanych z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • Informacje poufne. Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do ochrony informacji uzyskanych od polskiego producenta? Czy amerykański dystrybutor udostępni dla polskiego producenta dane z rynku amerykańskiego, listę klientów w USA, itp.
 • Ubezpieczenia na rynku USA. Czy dystrybutor w USA będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych na rynku USA? Europejski producent powinien być jedną z ubezpieczonych stron.