Umowa o pracę na rynku USA

Umowa o pracę, tzw. employment agreement, w amerykańskim prawie jest umową dwustronną pomiędzy pracodawcą a osobą fizyczną wykonującą prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Użycie umowy o pracę w USA może być korzystnym mechanizmem do ograniczenia nieporozumień i spraw sądowych pomiędzy stronami umowy o pracę. Co powinna zawierać amerykańska umowa o prace? Odpowiedz na to pytanie będzie między innymi zależna od tego kim będzie pracodawca, branży w której będzie zatrudniony pracownik w USA, a także od stanowego prawa pracy.

Umowa o pracę w USA
Umowa o pracę w USA

Co powinna zawierać umowa o prace na rynku USA?

Wybrane kwestie restrykcje i warunki, które powinny być negocjowane i zapisane w umowie o prace z osobą upoważnioną do podjęcia legalnej pracy w USA:

 • Strony zawierające umowę o prace. O ile oficjalnym pracodawcą w USA może być europejski podmiot, takie rozwiązanie wprowadza dodatkowe utrudnienia a także ryzyko.
 • Stanowisko, na jakim będzie zatrudniony pracownik w USA.
 • Opis zakresu prac, które będą wykonywane przez pracownika. Pomimo że wydaje się to proste, jest to bardzo ważny element umowy, ponieważ taki zapis pozwoli na uniknięcie niespodzianek na przykład gdy amerykański pracownik odmówi przyjazdu na szkolenia lub na imprezy handlowe do Europy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Wynagrodzenie dodatkowe, włącznie z metodą, która będzie użyta do naliczenia dodatkowej premii. W niektórych amerykańskich branżach, pracownika premia może być o wiele większą niż wynagrodzenie zasadnicze.
 • Warunki wypłacania wynagrodzeń.
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne, z których będzie mógł korzystać pracownik w USA. Na przykład, pracownik w USA będzie posiadał opcje uczestniczenia w planie emerytalny lub ubezpieczeniu medycznym.
 • Określenie okresu wakacyjnego.
 • Określenia przypadków kiedy amerykański pracownik będzie mógł być zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. Na przykład, gdy pracownik w USA dokona specyficzne przestępstwo.
 • Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik zwolniony w trybie natychmiastowym.
 • Zwrot wydatków związanych z zatrudnieniem. Na przykład, pracodawca może zwrócić dla pracownika koszt samochodu, lub telefon używanego przez pracownika w USA.
 • Prawo właściwe umowy o prace.
 • Klauzula poufności.
 • Zapis o zakazie konkurencji.

Klauzula poufności a prawo w USA

Klauzula o zachowaniu poufności użyta w umowie o pracę zobowiązuje amerykańskiego pracownika do zachowania pewnych tajemnic, które dotyczą działań pracodawcy lub informacji o biznesie. Klauzula poufności użyta w umowie o prace musi być przygotowana zgodnie z wymogami prawa stanowego, lub pracodawca będzie ryzykował, iż sędzia w USA uzna taką klauzulę poufności za niezgodną z prawem stanowy, która nie będzie prawnie wykonalna . Klauzula poufności powinna miedzy innymi:

Zakaz konkurencji umowa o pracę

Zakaz konkurencji zawarty w umowie o pracę z pracownikiem w USA zobowiązuje pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do poprzedniego pracodawcy w Stanach Zjednoczonych, a także do niepodejmowania pracy w firmach konkurencyjnych. Zakaz konkurowania z pracodawcami jest regulowany na rynku amerykańskim przez prawo stanowe. Każdy amerykański stan indywidualnie podchodzi do egzekwowania postanowień umowy o zakazie konkurencji. Ogólne informacje dotyczące zakazu konkurencji na rynku amerykańskim, z którymi powinien zapoznać się zagraniczny pracodawca to.

 • Zakaz konkurencji nie może dotyczyć całego obszaru Stanów Zjednoczonych.
 • Zakaz zatrudnienia w firmie konkurencyjnej powinien być na termin określony.
 • W niektórych stanach zakaz konkurencji nie jest zgodny z prawem stanowym, na przykład w Kalifornii.
 • Ostatni trend dotyczący także Stanu Nowy Jork, non-compete agreement w Nowym Jorku.
 • Pracownik w USA nie może być pozbawiony prawa do pracy, czyli źródła dochodu.
 • W niektórych przypadkach, klauzula o zakazie konkurencji może być uznana za ważną tylko pracownik otrzymał dodatkowe wynagrodzenie.
Umowa o pracę w praktyce

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC została zatrudniona do przygotowania umowy o pracę pomiędzy europejskim pracodawcą a potencjalnym pracownikiem w USA. Umowa o pracę zawierała między innymi klauzulę o zachowaniu poufności, a także zapis, iż potencjalny pracownik musi poświęcić większość swojego czasu na pracę dla europejskiego pracodawcy. Kandydat nie zgodził się na takie warunki, ponieważ pewnie miał swoje własne „plany”. Dzięki zatrudnieniu kancelarii i użyciu umowy o pracę w USA, europejski klient zaoszczędziła około 150 tysięcy dolarów, które byłyby wydane na wynagrodzenie pracownika w USA, koszt ubezpieczeń i wynajmu biura w USA, w zamian za mało realne efekty podejmowanej pracy.

Powyższy artykuł ma służyć jedynie do celów informacyjnych. Sytuacja każdego klienta jest inna. Kancelaria CLG nie jest Twoim doradcą prawnym do momentu podpisania umowy z Kancelarią.

Scroll to Top