Umowa o pracę na rynku USA

Umowa o pracę, tzw. employment agreement, w amerykańskim prawie jest umową dwustronną pomiędzy pracodawcą a osobą fizyczną wykonującą prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Użycie umowy o pracę w USA może być korzystnym mechanizmem do ograniczenia nieporozumień i spraw sądowych pomiędzy stronami umowy o pracę. Co powinna zawierać umowa o prace na rynku amerykańskim? Odpowiedz na to pytanie będzie między innymi zależna od branży, w której będzie zatrudniony pracownik w USA, a także od stanowego prawa pracy.

Umowa o prace USA
Umowa o prace USA

Co powinna zawierać umowa o prace na rynku amerykańskim?

Wybrane kwestie i tematy, które powinny być negocjowane i zapisane w employment agreement z pracownikiem wykonującym prace na rynku amerykańskim:

 • Strony zawierające umowę o prace. O ile oficjalnym pracodawcą może być europejski podmiot, wprowadza to dodatkowe utrudnienia na rynku amerykańskim.
 • Rodzaj formy zatrudnienia na rynku USA.
 • Stanowisko, na jakim zostaje zatrudniony pracownik w USA.
 • Opis zakresu prac, które będą wykonywane przez pracownika. Pomimo że wydaje się to proste, jest to bardzo ważny element umowy, ponieważ taki zapis pozwoli na uniknięcie niespodzianek na przyklad gdy pracownik w USA odmówi przyjazdu na szkolenia lub na imprezy handlowe do Europy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Wynagrodzenie dodatkowe, włącznie z metodą, która będzie użyta do naliczenia dodatkowej premii. W USA jest normalnością, iż w przypadku wypracowania dobrej sprzedaży, pracownika premia jest o wiele większą niż wynagrodzenie zasadnicze.
 • Warunki wypłacania wynagrodzeń.
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne, z których będzie mógł korzystać pracownik w USA. Na przykład, pracownik w USA będzie posiadał opcje uczestniczenia w firmowym planie emerytalny lub ubezpieczeniu medycznym.
 • Określenie okresu wakacyjnego.
 • W jakich okolicznościach pracownik może być zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym przed wygaśnięciem umowy o prace. Na przykład, gdy pracownik w USA dokona specyficzne przestępstwo.
 • Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik zwolniony w trybie natychmiastowym.
 • Zwrot pewnych wydatków związanych z wykonywana praca. Na przykład, pracodawca może zwrócić dla pracownika koszt samochodu, lub telefon używany przez pracownika w USA.
 • Prawo właściwe umowy o prace.
 • Klauzula poufności.
 • Zapis o zakazie konkurencji.

Klauzula poufności prawo w USA

Klauzula o zachowaniu poufności użyta w umowie o pracę zobowiązuje pracownika do zachowania pewnych tajemnic, które dotyczą działań pracodawcy. Klauzula poufności użyta w umowie o prace musi być przygotowana zgodnie z wymogami prawa stanowego w USA, lub pracodawca będzie ryzykował, iż sędzia w USA uzna taką klauzulę poufności za niezgodną z prawem stanowy. Klauzula poufnosi powinna:

 • Przedstawiać ograniczenia dotyczące poufności z poprzedniego miejsca zatrudnienia.
 • Określać, jakie informacje będą uważane za informacje poufne.
 • Określać jak długo po zakończeniu zatrudnienia, pracownik nie będzie miał prawa do używania informacji poufnych.

Zakaz konkurencji umowa o pracę

Zakaz konkurencji zawarty w umowie o pracę z pracownikiem w USA zobowiązuje pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy w Stanach Zjednoczonych, a także do niepodejmowania pracy w firmach konkurencyjnych. Zakaz konkurencji jest regulowany w USA przez prawo stanowe. Każdy amerykański stan indywidualnie podchodzi do egzekwowania postanowień umowy o zakazie konkurencji. Wybrane informacje dotyczące zakazu konkurencji na rynku amerykańskim.

Umowa o prace z amerykańskim pracownikiem- wznowienie

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC została zatrudniona do przygotowania umowy o pracę pomiędzy europejskim pracodawca a pracownikiem ze stanu Virginia w  Stanach Zjednoczonych. Umowa o pracę zawierała między innymi klauzulę o zachowaniu poufności, a także zapis, iż pracownik musi poświęcić większość swojego czasu na pracę dla europejskiego pracodawcy. Pracownik w USA nie zgodził się na takie warunki, ponieważ pewnie miał swoje własne „plany”. Dzięki użyciu umowy o pracę w USA i zatrudnieniu lokalnej Kancelarii znającej realia rynku USA, europejska firma zaoszczędziła parędziesiąt tysięcy dolarów, które byłyby wydane na wynagrodzenie pracownika w USA przez początkowy okres współpracy, jego ubezpieczenia w USA, a także na wynajem biura w USA.

Powyższy artykuł ma służyć jedynie do celów informacyjnych. Sytuacja każdego klienta jest inna. Kancelaria CLG nie jest doradcą prawnym do momentu podpisania umowy z Kancelarią.

Źródła dodatkowych informacji: Lawline, www.nybar.org, New York State.