Umowa o pracę USA

Umowa o pracę, employment agreement, w amerykańskim prawie jest umową dwustronną pomiędzy pracodawcą a osobą fizyczną wykonującą prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Użycie umowy o pracę w USA może być korzystnym mechanizmem do ograniczenia nieporozumień i spraw sądowych pomiędzy stronami umowy o pracę. Co powinna zawierać umowa o prace na rynku amerykańskim? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od branży, w której będzie zatrudniony pracownik w USA, a także od stanowego prawa pracy w Stanach Zjednoczonych.

Umowa o pracę w USA
Umowa o pracę w USA

Co powinna zawierać umowa o prace na rynku amerykańskim?

Wybrane kwestie, które powinny być negocjowane i zapisane w employment agreement z pracownikiem zatrudnionym na rynku amerykańskim:

 • Strony zawierające umowę o prace. O ile pracodawcą może być firma z Polski wprowadza to dodatkowe utrudnienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.
 • Rodzaj formy zatrudnienia na rynku USA.
 • Stanowisko, na jakim zostaje zatrudniony pracownik w USA.
 • Opis zakresu prac, które będą wykonywane przez pracownika. Jest to bardzo ważny element w celu uniknięcia niespodzianek na przyklad gdy pracownik w USA odmówi przyjazdu na szkolenia lub na imprezy handlowe do Europy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Wynagrodzenie dodatkowe, włącznie z metodą, która będzie użyta do naliczenia dodatkowej premii. W USA jest normalnością, iż w przypadku wypracowania dobrej sprzedaży, pracownika premia jest o wiele większą niż wynagrodzenie zasadnicze.
 • W jaki sposób wynagrodzenie będzie wypłacane.
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne, z których będzie mógł korzystać pracownik w USA. Na przykład, firmowy plan emerytalny lub ubezpieczenie medyczne w USA.
 • Okres wakacyjny, który będzie należał się dla pracownika w USA po przepracowaniu wstępnego okresu pracy.
 • W jakich okolicznościach pracownik może być zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym przed wygaśnięciem umowy o prace. Na przykład w przypadku gdy pracownik w USA dokona specyficzne przestępstwo.
 • Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik zwolniony w trybie natychmiastowym.
 • Wydatki, które będą zwrócone dla pracownika. Na przykład, samochód, telefon używany przez pracownika w USA.
 • Prawo właściwe umowy o prace.
 • Klauzula poufności.
 • Zapis o zakazie konkurencji.

Klauzula poufności prawo w USA

Klauzula o zachowaniu poufności użyta w umowie o pracę zobowiązuje pracownika do zachowania pewnych tajemnic, które dotyczą działań pracodawcy. Klauzula poufności użyta w umowie o prace musi być przygotowana zgodnie z wymogami prawa stanowego w USA, lub pracodawca będzie ryzykował, iż sędzia w USA uzna taką klauzulę poufności za niezgodną z prawem stanowy. Klauzula poufnosi powinna:

 • Przedstawiać ograniczenia dotyczące poufności z poprzedniego miejsca zatrudnienia.
 • Określać, jakie informacje będą uważane za informacje poufne.
 • Określać jak długo po zakończeniu zatrudnienia, pracownik nie będzie miał prawa do używania informacji poufnych.

Zakaz konkurencji umowa o pracę

Zakaz konkurencji zawarty w umowie o pracę z pracownikiem w USA zobowiązuje pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy w Stanach Zjednczonych, a także do niepodejmowania pracy w firmach konkurencyjnych. Zakaz konkurencji jest regulowany w USA przez prawo stanowe. Każdy amerykański stan indywidualnie podchodzi do egzekwowania postanowień umowy o zakazie konkurencji. Wybrane informacje dotyczące zakazu konkurencji na rynku amerykańskim.

Umowa o prace z amerykańskim pracownikiem- wznowienie z Lutego 2021

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC została zatrudniona do przygotowania umowy o pracę pomiędzy europejskim pracodawca a pracownikiem ze stanu Virginia w  Stanach Zjednoczonych. Umowa o pracę zawierała między innymi klauzulę o zachowaniu poufności, a także zapis, iż pracownik musi poświęcić większość swojego czasu na pracę dla europejskiego pracodawcy. Pracownik w USA nie zgodził się na takie warunki, ponieważ pewnie miał swoje własne „plany”. Dzięki użyciu umowy o pracę w USA i zatrudnieniu lokalnej Kancelarii znającej realia rynku USA, europejska firma zaoszczędziła parędziesiąt tysięcy dolarów, które byłyby wydane na wynagrodzenie pracownika w USA przez początkowy okres współpracy, jego ubezpieczenia w USA, a także na wynajem biura w USA.

Powyższy artykuł ma służyć jedynie do celów informacyjnych. Sytuacja każdego klienta jest inna. Kancelaria CLG nie jest doradcą prawnym do momentu podpisania umowy z Kancelarią.

Źródła dodatkowych informacji: Lawline, www.nybar.org, New York State.