Umowa zlecenie na rynku amerykańskim

Europejski podmiot wchodzący na rynek Stanów Zjednoczonych bardzo często rozpoczyna rozwój na rynku amerykańskim z zerową ilością lokalnych pracowników. Najczęściej jest to spowodowane ograniczonym budżetem lub niskimi  dochodami generowanymi z rynku amerykańskiego. W trakcie rozwoju działalności gospodarczej na rynku USA, zatrudnienie pracownika w Stanach Zjednoczonych nie jest tanie lub proste dla zagranicznego podmiotu lub przedsiębiorcy.

Umowa zlecenie USA
Umowa zlecenie USA

Prawo pracy w USA przewiduje opcje nawiązania współpracy biznesowej z osobą trzecią, podwykonawcą usług, tzw. „independent contractor”. Poprawne określenie relacji prawnej pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie usługi a osobą wykonująca usługi jest bardzo ważne w amerykańskim prawie pracy ponieważ pomiędzy stronami może  istnieć relacja podmiot-podwykonawca lub pracodawca-pracownik. W tym drugim przypadku podmiot zlecający prace będzie zobowiązany do powyżej przedstawionych obowiązków administracyjnych, jak płacenia minimalnej stawki godzinowej, posiadania ubezpieczeń.

Prawo pracy w USA a umowa zlecenie

Relacje prawne pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w Stanach Zjednoczonych są regulowane na poziomie stanowym, przez każdy z 50-ciu amerykańskich stanów. W większości amerykańskich stanów nie ma jasnych wytycznych, kiedy podwykonawca wykonujący prace na terenie specyficznego stanu powinien być traktowany jako pracownik do celów administracyjnych i podatkowych. W praktyce urzędnicy stanowi podejmują takie decyzje na podstawie wytycznych opartych na ciągle zmieniającym się orzecznictwie, tzw. case law. Zagraniczny zleceniodawca usług, który popadnie w tarapaty administracyjne będzie musiał zmierzyć się ze stanowym urzędem podatkowym, lub z sędzią administracyjnym, ktory rozważą między innymi następujące czynniki:

 • Czy podmiot zlecający wykonanie prac dyktował, w jaki sposób podwykonawca powinien wykonać specyficzne prace na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • Czy zleceniodawca wypłacał wynagrodzenie godzinowe?
 • Czy usługi były wykonywanie na terenie firmy, w biurze zleceniodawcy?
 • Czy wynagrodzenie było płacone systematycznie?
 • Czy pracodawca dostarczał narzędzia potrzebne do wykonania prac?
 • Czy indywidualny podwykonawca wykonywał usługi tylko dla jednego podmiotu?

Jednym ze sposobów na unikniecie niespodzianek administracyjno-podatkowych w Stanach Zjednoczonych jest przygotowanie amerykańskiej umowy o zlecenie. Niestety pierwsza lepsza umowa tego typu ściągnięta z Internetu, może okazać się niewystarczająca do ochrony interesów pracodawcy przed amerykańskimi sądami. Dodatkowo, podobny scenariusz może mieć różne rozwiązania w każdym z 50-ciu amerykańskich stanów.

Umowa zlecenie w USA

Dobrze przygotowana umowa zlecenie, zmniejsza ryzyko po stronie pracodawcy zlecającej wykonanie usług na terenie Stanów Zjednoczonych. Umowa zlecenie powinna zawierać między innymi takie kwestie:

 • Szczegółowy opis usług do wykonanie przez podwykonawce w USA.
 • Wynagrodzenie i w jaki sposób będzie wypłacone dla konsultanta.
 • Określenie zwrotu kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Określenie terminu wykonania umowy zlecenia.
 • Przypadki kiedy umowa zlecenie może być rozwiązana przez podwykonawcę.
 • Wydarzenia pozwalające na rozwiązanie umowy zlecenia przez podmiot zlecający usługi.
 • Ograniczenia dotyczące zatrudnienia podwykonawcy po zakończeniu, lub wypowiedzeniu umowy zlecenia.
 • W jaki sposób będą rozstrzygane spory dotyczące umowy zlecenia.
 • Prawo właściwe dla amerykańskiej umowy zlecenia.

Podatki w USA od usług wykonanych dla zleceniodawcy z USA

Polski podmiot wykonujący usługi w USA, generuje dochód z rynku Stanów Zjednoczonych, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w Polsce i być może w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź tutaj, kiedy europejski podmiot świadczący usługi dla klienta B2B w USA może zapłacić 30% podatek w USA.