Umowa zlecenie na rynku amerykańskim

Europejski podmioty wchodzący na rynek Stanów Zjednoczonych bardzo często rozpoczyna rozwój sprzedaży na rynku amerykańskim z zerową ilością lokalnych pracowników. Najczęściej jest to spowodowane ograniczonym budżetem lub niskimi początkowymi dochodami z rynku amerykańskiego. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA, zatrudnienie pracownika w Stanach Zjednoczonych nie jest tani ani proste dla zagranicznej firmy.

W czasach niskiego bezrobocia zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych lub doświadczonych pracowników w Stanach Zjednoczonych jest utrudnione. Wartościowy pracownik w USA będzie żądał nie tylko rynkowej stawki w miejscu, gdzie mieszka, ale także dodatkowych świadczeń i planu emerytalnego. Zatrudnienie lokalnego pracownika w USA wiąże się także z wypełnieniem obowiązków administracyjnych. Pracodawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia pracownika od wypadków przy pracy, odprowadzania podatku stanowego, podatku federalnego i do opłacania ubezpieczeń społecznych. Poza obowiązkami administracyjnymi, znalezienie solidnych pracowników w Stanach Zjednoczonych zajmie trochę czasu. W przypadku zagranicznego podmiotu wprowadza to dodatkowe utrudnienia. Stąd europejscy pracodawcy poszukują tańszych lub łatwiejszych rozwiązań zatrudniając amerykańskich podwykonawców. W celu sformalizowania warunków współpracy i zobowiązań obu stron używa się umowy o dzieło, umowy zlecenia.

Prawo pracy w USA a umowa zlecenie

Prawo pracy w USA przewiduje opcje nawiązania współpracy biznesowej z osobą trzecią, która bedzie traktowana jako podwykonawca usług, tzw. „independent contractor”. Poprawne określenie relacji prawnej pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie usługi a osobą wykonująca dane usługi jest bardzo ważne w amerykańskim prawie pracy. Może tutaj  istnieć relacja podmiot-podwykonawca lub pracodawca-pracownik. W tym drugim przypadku podmiot zlecający prace bedzie zobowiązany do płacenia minimalnej stawki godzinowej, posiadania ubezpieczeń, itp.

Relacje prawne pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w Stanach Zjednoczonych są regulowane na poziomie stanowym, przez każdy z 50-ciu amerykańskich stanów. W większości amerykańskich stanów nie ma jasnych określeń, kiedy podwykonawca powinien być traktowany jako pracownik dla celów administracyjnych i podatkowych. W praktyce urzędnicy stanowi podejmują takie decyzje na podstawie wytycznych opartych na ciągle zmieniającym się orzecznictwie, tzw. case law. 

Jednym ze sposobów na unikniecie niespodzianek administracyjno-podatkowych w Stanach Zjednoczonych jest przygotowanie amerykańskiej umowy o zlecenia. Niestety pierwsza lepsza umowa o dzieło ściągnięta z Internetu, może okazać się niewystarczająca do ochrony interesów zagranicznego pracodawcy przed amerykańskimi sądami. Zagraniczny zleceniodawca usług, który popadnie w tarapaty administracyjne będzie musiał zmierzyć się ze stanowym urzędem podatkowym, lub z sędzią administracyjnym. Amerykańskie organy administracyjne rozważą między innymi następujące czynniki:

 • Czy podmiot zlecający wykonanie prac dyktował, w jaki sposób podwykonawca powinien wykonać specyficzne prace na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • Czy zleceniodawca wypłacał wynagrodzenie godzinowe?
 • Czy usługi były wykonywanie na terenie firmy, w biurze zleceniodawcy?
 • Czy wynagrodzenie było płacone systematycznie?
 • Czy pracodawca dostarczał narzędzia potrzebne do wykonania prac?
 • Czy indywidualny podwykonawca wykonywał usługi tylko dla jednego podmiotu?

Ta sama sprawa może mieć różne rozwiązania w każdym z 50-ciu amerykańskich stanów. Warto zapoznać się z przykładem informacji rozważanych przez Urząd Pracy w Stanie New Jersey w celu ustalenia, czy osoba indywidualna wykonująca prace powinna być uznana za pracownika, czy też za podwykonawcę.

Umowa zlecenie USA
Umowa zlecenie USA

Umowa zlecenie w USA

Dobrze przygotowana umowa zlecenie, zmniejsza ryzyko po stronie każdego pracodawcy zlecającej wykonanie usług na terenie Stanów Zjednoczonych. Umowa zlecenie powinna zawierać między innymi takie kwestie:

 • Szczegółowy opis usług, które wykona podwykonawca w USA.
 • Wynagrodzenie i w jaki sposób będzie one płacone dla konsultanta.
 • Określenie zwrotu kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Określenie terminu wykonania umowy zlecenia.
 • Kiedy umowa zlecenie może być rozwiązana przez podwykonawcę.
 • Warunki pozwalające na rozwiązanie umowy zlecenia przez podmiot zlecający usługi.
 • Ograniczenia dotyczące zatrudnienia podwykonawcy po zakończeniu, lub wypowiedzeniu umowy zlecenia.
 • W jaki sposób będą rozstrzygane spory dotyczące umowy zlecenia.
 • Prawo właściwe dla amerykańskiej umowy zlecenia.

Podatki w USA od usług wykonanych dla zleceniodawcy z USA

Polski podmiot wykonujący usługi w USA, generuje dochód z rynku Stanów Zjednoczonych, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w Polsce i być może w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź tutaj, kiedy europejski podmiot świadczący usługi dla klienta B2B w USA może zapłacić 30% podatek w USA.