Warunki obsługi prawnej firm na rynku USA

Klientami kancelarii Cieszynski Law Group są małe i średnie firmy podmioty prowadzące działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Nasi klienci to firmy zatrudniające poniżej 300 pracowników i generujący roczny dochód pomiędzy 2 a 30 milionami dolarów. Klienci kancelarii, oczekują, wymagają i doceniają :

  • Sprawną komunikację pomiędzy prawnikiem a osobami decyzyjnymi.
  • Dostępu do porad prawnych które mogą być szybko wdrożone w organizacje.
  • Znajdowanie ryzyka i zmniejszanie konsekwencji prawnych.
  • Zrozumienia biznesu, produktów i usług oferowanych przez klienta.
  • Przewidywalne wydatki na obsługę prawną w Stanach Zjednoczonych.

Nie używamy stawek godzinowych w USA

Współpraca z klientem biznesowym przy użyciu stawki godzinowej nie jest korzystna dla naszych klientów ponieważ przenosi ona ryzyko wysokich rachunków na stronę klienta. Przeciętny klient obawia się, iż otrzyma olbrzymi rachunek za wykonane usługi prawne co powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Doprowadza to do sytuacji gdzie klient traci swój cenny czas lub polega na konkluzji swojego pracownika i naraża firmę na niepotrzebne ryzyko prawne na rynku Stanów Zjednoczonych. Dużo naszych klientów to podmioty z Europy, nie do końca znające realia rynku amerykańskiego, co zwiększa ryzyko błędnych konkluzji i konsekwencji prawnych na rynku Stanów Zjednoczonych.

Oferujemy obsługę prawną firm w oparciu o stawkę miesięczną

Nasza misja to długoterminowa współpraca z każdym klientem biznesowym, stąd jako jedna z niewielu amerykańskich kancelarii prawnych oferujemy obsługę prawną firm prowadzących działalność gospodarcza w USA w oparciu o stałą opłatę miesięczną. Stawka godzinowa oferowana w pakiecie miesięcznym może być niższa nawet o 40% lub więcej od rzadko używanej stawki godzinowej $350. Warunki korzystania z usługi prawno-doradczej BizLawUSA nas następujące:

  • Stawki miesięczne zaczynają się od 4000 dolarów.
  • Minimalny okres współpracy wynosi 6 miesięcy.
  • Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
  • Gwarantujemy zero ryzyka. Każdy z nowych Klientów, który nie będzie zadowolony ze współpracy z Kancelarią w przeciągu pierwszych 15 dni może wypowiedzieć umowę o dalsza współpracę.
Scroll to Top