Windykacja w USA

Bardzo często kancelaria otrzymuję zapytania od zagranicznego wierzyciela jak ściągnąć należności od i dłużnika w USA lub poradzić sobie z brakiem płatnością od kontrahenta w Stanach Zjednoczonych. Najczęstszy scenariuszy to polska podmiot zakupuje produkty w Stanach Zjednoczonych lub przesyła pieniądze do pośrednika w USA, a zakupione produkty nie docierają do Europy, lub pośrednik zapada się pod ziemię.

Windykacja należności na terenie Stanów Zjednoczonych

Co w powyższych sytuacjach może zrobić zagraniczny podmiot, gdy jego dłużnikiem jest podmiotem gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych? Bardzo często zagranicy wierzyciel rozpoczyna działania związane z amerykańskim dłużnikiem poprzez przeprowadzenie windykacji, dochodzenia praw przed polskim sądem. Jest to bardzo mało praktyczne rozwiązanie. Po pierwsze dłużnik w USA nie będzie nawet próbował uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a samo uzyskanie polskiego wyroku uznającego dług może być małowartościowe w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Wykonanie polskiego wyroku na terenie Stanów Zjednoczonych może być trudne lub nawet niemożliwe w niektórych amerykańskich stanach. Najczęściej uznanie polskiego wyroku będzie wymagać założenia sprawy w amerykańskim stanie, na którego terenie przebywa dłużnik. Każdy z 50-ciu amerykańskich stanów może podejść inaczej do windykacji zagranicznych długów. Niektórzy stanowi sędziowie mogą w ogóle nie uznać polskiego wyroku i zmusza wytoczenia i wygrania sprawy na terenie ich terytorium. Nawet w przypadku uznania polskiego wyroku, wierzyciel musi przejść następny krok, znaleźć majątek, zasoby, dłużnika, które będą mogły być zajęte w procesie windykacji, a takie mogą znajdować się w innych amerykańskich stanach. Tutaj wierzyciel musi ponownie przejść procedurę uznania wyroku windykacyjnego. Wszystkie te działania przenoszą się na dużą ilość pracy stad poważne koszty adwokackie w Stanach Zjednoczonych.

Odzyskiwanie długów z USA

Innym sposobem na odzyskanie długów w Stanach Zjednoczonych jest przeprowadzenia postępowania windykacyjnego w amerykańskim sadzie stanowym. Od samego początku warto zaznaczy, iż postępowanie windykacyjne w USA nie będzie łatwe i tanie. Po pierwsze żadna poważną kancelarią w Stanach Zjednoczonych nie zajmie się odzyskiwaniem długów w USA na zasadzie success fee. Po drugie, zwykle sprawy związane z odzyskaniem długu zagranicznego jest trudne, ponieważ podczas takiego postępowania, amerykański dłużnik może twierdzić zakupiony towar był wadliwy, wnieść wniosek do sądu w USA o przeniesienie sprawy na teren Polski lub zmusić zagranicznego wierzyciela do wielokrotnego przybywania do Stanów Zjednoczonych w celu składania zeznań, uczestniczeniu w postępowaniu sądowym, itp.

Zabezpieczenie płatności w transakcjach z podmiotami w USA

Zagraniczne podmioty przeprowadzające transakcje handlowe z podmiotami w Stanach Zjednoczonych mogą uniknąć powyższych sytuacji poprzez użycie odpowiedniej umowy na rynku USA, a także przez użycie lokalnych przedstawicieli.  Większe transakcje na rynku amerykańskim powinny być zabezpieczone amerykańską umową przedstawiającą zobowiązania obu stron. Umowa powinna między innymi wymagać płatności za towar przed jego wysłaniem do Stanów Zjednoczonych, a także zawierać klauzulę, która wskazuje wybór sądu właściwego w przypadku sporów pomiędzy stronami i wskazywać prawo amerykańskie jako prawo właściwe. Drugi element zmniejszający ryzyko niepłatności przez amerykańskiego dłużnika to doradca/ przedstawiciel na terenie Stanów Zjednoczonych. Dłużnik w USA, który zauważy brak szybkiego nacisku na dokonanie należnej płatności od lokalnego przedstawiciela lub amerykańskiego adwokata, nie będzie przywiązywał uwagi do szybkiego spłacenia zagranicznego wierzyciela.  Innym sposobem na zmniejszenia ryzyk zabezpieczenia płatności z rynku USA może być  polisa ubezpieczeniowa w Stanach Zjednoczonych, która zabezpieczy transakcje lub poprzez użycie rachunku powierniczego.