Windykacja w USA

Zagraniczny podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim lub współpracujący z amerykańskim podmiotem w pewnym momencie natrafi na niezapłacone faktury lub należności.  W normalnych czasach, około 10% amerykankach faktur, nigdy nie jest zapłacone.  W 2022 roku, płacenie należności jeszcze bardziej pogorszyło się, i ponad 50% faktur nie jest płaconych na czas.

Postepowanie egzekucyjne na terenie USA

Co może zrobić zagraniczny podmiot, gdy jego należności nie są opłacane przez firmy w Stanach Zjednoczonych? Zagraniczny wierzyciel często rozpoczyna windykacje, postępowanie egzekucyjne przed przed polskim sądem, co nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.

Windykacja USA
Windykacja USA

Po pierwsze dłużnik w USA nie będzie uczestniczyć w takim  postępowaniu sądowym, a samo uzyskanie polskiego wyroku uznającego dług może być małowartościowe w Stanach Zjednoczonych. Wykonanie polskiego wyroku na terenie Stanów Zjednoczonych może być trudne lub nawet niemożliwe. Najczęściej uznanie polskiego wyroku będzie wymagać założenia następnej sprawy w sadzie na terytorium którego znajduje się amerykański dłużnik. Na przykład, amerykańska firma może być zarejestrowana w Stanie Delaware, posiadać nexus z Stanem Floryda, a jej konto firmowe znajdować się w Kalifornii. Każdy z 50-ciu amerykańskich stanów może posiadać inne procedury związane z windykacją i posterowaniem egzekucyjnym. Niektóre sądy  stanowe mogą w ogóle nie uznać polskiego wyroku i zmusza zagraniczny podmiot do wytoczenia sprawy przeciwko dłużnikowi w USA na terytorium ich stanów.  W przypadku uznania polskiego wyroku, wierzyciel musi przejść następny krok w procesie windykacji należności, znaleźć majątek, zasoby, dłużnika w USA, które będą mogły być zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. Ponownie, Stany Zjednoczone to 50 stanów, i zagraniczny wierzyciel być może będzie musiał przejść kolejną procedurę uznania zagranicznego wyroku windykacyjnego.

Windykacja należności w USA

Innym sposobem na odzyskanie długów od amerykanskiego podmiotu jest przeprowadzenia postępowania windykacyjnego w amerykańskim sadzie stanowym. Od samego początku warto zaznaczy, iż postępowanie windykacyjne w USA nie łatwe lub darmowe. Po pierwsze żaden poważny prawnik w USA nie zajmie się windykacja długów w USA na zasadzie success fee. Po drugie, sprawa może być trudna, ponieważ podczas postępowania, amerykański dłużnik może przyjąć iż zakupiony towar był wadliwy, usługi źle wykonane, lub wnieść wniosek do sądu w USA o przeniesienie sprawy do Polski bo taki jest zapis w umowę pomiędzy stronami. Dodatkowe utrudnienia i koszta to szansa iż dłużnik w USA zmusi zagranicznego wierzyciela do wielokrotnego przybywania do Stanów Zjednoczonych w celu składania zeznań i uczestniczeniu w postępowaniu sądowym.

Zabezpieczenie płatności w transakcjach z podmiotami w USA

Zagraniczne podmioty prowadzący działalność gospodarczą na rynku USA, współpracujący z firmami w Stanach Zjednoczonych może uniknąć powyższych sytuacji poprzez użycie odpowiedniej umowy b2b.  Większe transakcje na rynku amerykańskim powinny być zabezpieczone amerykańską umową przedstawiającą zobowiązania obu stron. Umowa powinna między innymi określać sposób płatności, zawierać klauzule dotyczące sporów pomiędzy stronami i wskazywać prawo amerykańskie jako prawo właściwe.

Następnym elementem który może użyć zagraniczny podmiot do zmniejszenia ryzyka niepłatności to zatrudnienia przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych. Firma partnerska, dłużnik w USA, który zauważy brak szybkiego nacisku za należne płatności od lokalnego przedstawiciela lub prawnika w USA, nie będzie przywiązywał uwagi do czasowego płacenia zagranicznych należności.

Windykacja należności w USA
Windykacja należności w USA