Windykacja w USA

Bardzo często Kancelaria otrzymuję zapytania od zagranicznego wierzyciela jak ściągnąć długi jeżeli dłużnik zamieszkuje w USA lub jak poradzić sobie z problem z brakiem płatnością od kontrahenta w USA. Prawie zawsze napotykam tutaj na jeden z dwóch scenariuszy. Polska spółka zamawia produkt w USA, na przykład kupuje maszynę lub samochód w Stanach Zjednoczonych, przesyła pieniądze do pośrednika w USA, który nigdy nie wysyła zakupionego produktu, a pieniądze i pośrednik „zapadają się pod ziemię”. W drugim scenariuszu polski producent znajduje dystrybutora w USA, który importuje pierwszą i drugą partię towaru z Polski, za która kontrahent w USA płaci na czas. Następne zamówienia z Polski są jeszcze większe. Niestety następne faktury od polskiego eksportera już nie są płacone przez amerykańskiego importera a wymarzony dystrybutora w USA przestaje komunikować się  ze polskim producentem.

Windykacja należności na terenie Stanów Zjednoczonych

Co może zrobić polski wierzyciel w przypadku gdy jego dłużnik jest podmiotem lub osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarcza w USA? Najszybszym rozwiązaniem wydaje się próba przeprowadzenia windykacji, dochodzenia praw przed polskim sądem. Jest to bardzo mało praktyczne rozwiązanie. Po pierwsze dłużnik w USA nie będzie nawet próbował uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a samo uzyskanie wyroku w Polsce uznającego dług jest mało wartościowe w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Wykonanie polskiego wyroku zagranica może być trudny lub nawet niemożliwe. Uznanie polskiego wyroku będzie regulowane przepisami stanowym, które są specyficzne w każdym z 50-ciu amerykańskich stanów, Druga kwestia praktyczna to, w którym amerykańskim stanie dłużnik zamieszkuje, pracuje, gdzie znajduje się jego konto bankowe, nieruchomości, itp. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ wierzyciel z Polski będzie musiał walczyć w każdym z tych stanów o uznanie polskiego wyroku sądowego. Cały proces uzyskania wyroku w Polsce plus próby uznania takiego wyroku w wielu amerykańskich stanach zajmie bardzo dużo czasu jak i będzie oznaczać poważne koszty adwokackie.

Odzyskiwanie długów z USA

Postępowanie windykacyjne w USA nie będzie łatwe i tanie. Po pierwsze żadna poważną kancelarią w USA nie zajmie się odzyskiwaniem długów w USA na zasadzie success fee. Po drugie, odzyskanie długu zagranicznego jest trudne, ponieważ podczas postępowania prawnego toczonego na terenie Stanów Zjednoczonych, amerykański dłużnik może:

  • Zaprzeczyć, że nigdy nie otrzymał ponagleń o zapłacenie, pozwu z Polski.
  • Stwierdzić, iż pozew był niedostarczony zgodnie z prawem stanowym.
  • Twierdzić, iż sprzedany towar był wadliwy.
  • Wnieść wniosek do sądu w USA, o przeniesienie sprawy na teren Polski.

Zabezpieczenie płatności w handlu międzynarodowym

Podstawowe błędy popełniane przez firmy zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą na rynku USA, które drastycznie zmniejszają szanse na odzyskiwanie długów z USA to:

  1. Brak pisemnej umowy jasno przedstawiającej, jakie są zobowiązania obu stron. Umowa powinna między innymi wymagać płatności za towar przed jego wysłaniem do Stanów Zjednoczonych, a także zawierać klauzulę, która wskazuje wybór sądu właściwego w przypadku sporów pomiędzy stronami i wskazywać prawo amerykańskie jako prawo właściwe.
  2. Drugi błąd to oczekiwanie na cud w USA.  W przypadkach, gdy dłużnik zamieszkujący w USA zauważy brak szybkiego nacisku na dokonanie należnej płatności od lokalnego przedstawiciela firmy w USA, lub amerykańskiego adwokata, takiego rodzaju dług będzie ostatnim zobowiązaniem, o które będzie martwić się dłużnik w USA.

Ryzyko zabezpieczenia płatności z rynku USA może być zmniejszone poprzez wykupienie polisy ubezpieczeniowej w USA, która zabezpieczy transakcje lub poprzez użycie rachunku powierniczego.