Windykacja należności i długów w USA

Bardzo często otrzymuję zapytania od polskich firm jak ściągnąć długi na terenie Stanów Zjednoczonych lub poradzić sobie z problem z brakiem płatnością od kontrahenta w USA. Prawie zawsze napotykam tutaj na jeden z dwóch scenariuszy. Polska spółka zamawia produkt w USA, na przykład kupuje maszynę lub samochód w Stanach Zjednoczonych, przesyła pieniądze do amerykańskiego pośrednika który nigdy nie wysyła zakupionego produktu, a pieniądze i pośrednik „zapadają się pod ziemię”. W drugim scenariuszu polski producent znajduje dystrybutora w USA, który  sprzedaje bardzo sprawnie pierwszą i drugą partię towaru na rynku Stanów Zjednoczonych, za które amerykański kontrahent chętnie płaci na czas. Następne zamówienia są olbrzymie. Niestety następne faktury od polskiego producenta już nie są płacone przez amerykańskiego importera a wymarzony dystrybutora w USA przestaje komunikować się  ze polskim producentem.

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w USA

Co może zrobić polski wierzyciel, kiedy jego dłużnik jest firmą lub osobą fizyczną na terenie USA? Najszybszym rozwiązaniem wydaje się próbować dochodzić swoich praw w polskich sądach. Jest to bardzo mało praktyczne rozwiązanie. Amerykański dłużnik nie będzie nawet próbował uczestniczyć w Polskim postępowaniu sądowym, a samo uzyskanie wyroku uznającego dług jest mało wartościowe w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Po pierwsze, czy wyrok sądu polskiego będzie wykonalny za granicą, w USA? Odpowiedz na to pytanie może być inna w każdym z 50-ciu amerykańskich stanów, które indywidualnie regulują kwestie uznawania wyroków sądowych wydanych przez inne stany/ kraje. Po drugie, w którym stanie wierzyciel będzie dochodził roszczeń pieniężnych- wykonalności wyroku w Stanach Zjednoczonych? Wierzyciel będzie musiał ustalić, w którym stanie znajduje się jego amerykański dłużnik i czy posiada on w tym stanie jakieś wartościowe nieruchomości, które będzie można obciążyć hipoteką. Bez takich informacji Polski wierzyciel będzie tracił czas i pieniądze na długotrwałe polowanie na amerykańskiego dłużnika w 50-ciu stanach.

Odzyskiwanie długów w USA i amerykańskie koszty adwokackie

Warto zauważyć, iż odzyskiwanie długów w USA, gdy wierzyciel jest podmiotem spoza Stanów Zjednoczonych jest dość skomplikowane. Podczas postępowania prawnego na terenie Stanów Zjednoczonych, amerykański dłużnik może:
  • Zaprzeczyć, że nigdy nie otrzymał pozwu z Polski
  • Stwierdzić, iż pozew był niedostarczony zgodnie z prawem stanowym
  • Twierdzić, iż sprzedany towar był wadliwy
  • Wnieść wniosek do sądu amerykańskiego, że sprawa powinna toczyć się na terenie Polski.
Kancelaria prowadząca sprawę windykacyjną w USA będzie musiał ustalić, w którym stanie znajduje się amerykański dłużnik i czy w ogóle posiada majątek, który będzie można obciążyć w przypadku uznania Polskiego wyroku. Stąd żadna poważna amerykańska kancelaria prawna nie podejmie się dochodzenia roszczeń pieniężnych w USA bez otrzymania zaliczki. Honorarium używane przy tego rodzaju sprawach w Polsce, tzn. wynagrodzenie oparte na zasadzie „success fee”- prowizja od sukcesu, zupełnie nie znajduje zastosowania na rynku amerykańskim.
Jak zabezpieczyć płatności w USA lub zwiększyć szanse na odzyskanie należności z USA
Dwa podstawowe błędy popełniane przez firmy zagraniczne, które drastycznie zmniejszają szanse na odzyskanie długów w USA to:
  1. Brak pisemnej umowy jasno przedstawiającej, jakie są zobowiązania obu stron. Umowa powinna między innymi wymagać płatności za towar przed jego wysłaniem do Stanów Zjednoczonych, a także zawierać klauzulę, która wskazuje wybór sądu właściwego w przypadku sporów pomiędzy stronami. Warto tutaj dodać, iż najlepiej przygotowana umowa wskazująca prawo polskie jako prawo właściwe nie stanowi maksymalnego zabezpieczenia producenta z Polski prowadzącego działalność gospodarczą na rynku amerykańskim.
  2. Drugi błąd to oczekiwanie na cud w USA.  W przypadkach, gdy nierzetelny amerykański dłużnik zauważy brak szybkiego nacisku na dokonanie należnej płatności od lokalnego przedstawiciela firmy z Polski w USA, agenta spółki lub amerykańskiego adwokata- takiego rodzaju dług będzie ostatnim zobowiązaniem, o które będzie martwić się Twój dłużnik w Stanach Zjednoczonych.
Pisemna umowa z amerykańskim kontrahentem oraz systematyczny nacisk na płatności za towar dostarczony do Stanów Zjednoczonych lub zakupiony w USA- warto pamiętać o tych prostych rozwiązaniach, dzięki którym w przyszłości unikniesz problemów z płatnościami na rynku USA lub zwiększysz szanse Twojej firmy na odzyskanie długu na terenie Stanów Zjednoczonych.