Wizy pracownicze do USA w 2024

Zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Stanów Zjednoczonych, generujący dochód z rynku amerykańskiego potrzebuje włączyć do swojej strategii rozwiązanie kwestii wiz do USA. Europejski przedsiębiorca nie posiadający odpowiednich wiz pracowniczych do USA ponosi ryzyko odmowy wjazdu na teren USA, a także może być obciążony karami za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. 

Wizy pracownicze do USA
Wizy pracownicze do USA

Wiza B1 to nie wiza pracownicza do USA

Istnieje wiele kategorii wiz do Stanów Zjednoczonych. Każda wiza do USA jest przeznaczona do specyficznego celu podróży. Jedną z takich wiz jest wiza b1 b2, która jest najbardziej popularną wizą używaną przez europejskie podmioty i ich pracowników. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie wizy b1 b2 do USA jest proste. Przygotowanie aplikacji wizowej, wizyta w Amerykańskiej Ambasadzie, przekonanie konsula ze kandydat występujący o wizę b1 b2 wróci do ojczystego kraju równa się z uzyskaniem wizy B1/B2. 

W Styczniu 2024 roku, Ambasada Amerykańska w Polsce wydała 680 wiz B1/B, a tylko 117 wiz biznesowych pozwalających na podjęcie pracy w USA! Do czego służy wiza b1? Europejski pracownik z wizą b1 b2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w jednym z poniżej przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z kontrahentami, lub doradcami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskimi partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Europejski pracownik posiadający wize b1 b2 nie może legalnie pracować na terenie Stanów Zjednoczonych- wykonywać prac dla swojego europejskiego pracodawcy lub nawet oddziału firmy w USA. Od pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy do USA, pomimo tego polski pracownik posiadający rejestracje ESTA USA, nie posiada prawa do wykonywania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zatwierdzona ESTA nie jest wizą. Nie spełnia wymogów prawnych ani regulacyjnych, aby służyć zamiast wizy amerykańskiej, gdy wiza jest wymagana na mocy prawa Stanów Zjednoczonych. Osoby posiadające ważną wizę będą nadal mogły podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie w celach, dla których została wydana. Osoby podróżujące na podstawie ważnych wiz nie muszą ubiegać się o zezwolenie ESTA.

Wizy pracownicze do USA w praktyce

Typowe scenariusze, kiedy europejski podmiot nieoczekiwanie zauważa potrzebę szybkiego załatwienia wizy do USA i pozwolenia na prace dla europejskich pracowników.

 • Polska firma informatyczna obsługuje amerykańskiego partnera biznesowego, a partner coraz częściej naciska polska firmę na potrzebę przebywania polskich pracowników w biurze klienta na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie usług na terenie USA. Po zatrudnieniu lokalnego podwykonawcy okazuje się, że podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem, a polscy fachowcy są potrzebni do nadzorowania i wykonywania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Polska firma planuje otworzyć działalność produkcyjną na terenie USA używając skomplikowanych, europejskich linii technologicznych, a polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

W powyższych lub podobnych sytuacjach, europejskie podmioty polegają na wizach b1/b2. Ale czy jest to rozwiązanie kwestii wizy pracowniczej do USA? Jest to bardzo ryzykowanie i krotko terminowe rozwiązanie problemu.

Ryzyko odmowy wjazdu do USA

Prawo w USA przyznaje amerykańskiemu urzędnikowi imigracyjnemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych. Europejski przedsiebiorca lub jego pracownik z wiza B1/B2, nieustannie przekraczający granice Stanów Zjednoczonych lub przebywający na terenie USA przez dłuższy okres czasu budzi  podejrzenia amerykańskich urzędników imigracyjnych. Każde kolejne przybycia takiego przedsiębiorcy lub pracownika do Stanów Zjednoczonych może zakończyć się odmową wjazdu do USA- można znaleźć się w przeciągu paru minut w drodze powrotnej do ojczystego kraju. Taki przedsiębiorca lub pracownik może także stracić szansę na uzyskanie odpowiedniej wizy do USA, poważne konsekwencje finansowe, lub utratę sprzedaży lub kontrahenta w Stanach Zjednoczonych.

Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA

Podsumowując, europejski przedsiębiorca jaki i pracownik oddelegowany do USA na wizie b1 b2, lub przyjeżdżający do USA w oparciu o ruch bezwizowy, nie posiada prawa do wykonywania prac w USA, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Europejski przedsiębiorca i delegowany pracownik lamia amerykańskie prawo federalne wykonując prace na terenie USA bez posiadania wizy pracowniczej. Dodatkowo, europejski pracodawca lamie stanowe prawo pracy delegując pracownika do USA bez amerykańskiego ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

Uzyskanie wiz pracowniczych do USA

Europejski przedsiębiorca może rozwiązać kwestie wiz pracowniczych do USA poprzez  wystąpienie o wizę inwestorską e2. Wiza E2 jako wiza biznesowa jest przeznaczona dla zagranicznych przedsiębiorców inwestujących w rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych. Wiza e2 do USA to nie tylko prawo do wjazd do USA w celu wykonywania legalnej pracy w USA. Dodatkowe przywileje dla europejskiego przedsiębiorcy który otrzyma wizę E2 to:

 • Zagraniczny przedsieborca będzie mógł pobierać wynagrodzenie na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Europejski inwestor będzie mógł korzystać z innych świadczeń oferowanych pracownikom w USA, na przykład z usług medycznych w Stanach Zjednoczonych.
 • Pozwolenia na prace w USA.
 • Europejski inwestor będzie w stanie odkładać pieniądze na plan emerytalny w USA, a odkładane pieniądze będą odliczane od należnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie o wiele łatwiejsze.
 • Zagraniczny inwestor i jego rodziną będzie posiadali prawo do legalnego przebywania w Stanach Zjednoczonych przez okres 5 lat.
 • Dzieci zagranicznego przedsiębiorcy będą mogły korzystać z publicznego systemu szkolnego w USA.
Wiza pracownicza do USA

Reasumując, europejski przedsiębiorca i jego pracownicy planujący podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych powinni wystąpić o odpowiednie wizy do USA które pozwolą na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Europejski przedsiębiorcy widzący olbrzymi potencjał do robienia interesów na rynku Stanów Zjednoczonych, gotowy inwestować w rozwój działalności gospodarczej na rynku USA, powinien jak najszybciej rozwiązać kwestie wizy do USA i na przykład wystąpić o wizę e2. Uzyskanie odpowiedniej wizy do USA nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku.

Proces wystąpienia o wizę E2 składa się z parunastu elementów, ktorych przygotowanie zajmuje parę miesięcy. Wybrane warunki które muszą być spełnione przez osoby ubiegające się o wizę E2:

 • Osoba występujący o wizę e2 musi pochodzić z kraju, który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Inwestycja na terenie USA musi być znacząca.
 • Inwestor musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Planowana działalność gospodarcza musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać europejskiego inwestora i jego rodzinę.
 • Dostarczanie planu biznesowego przedstawiającego inwestycje na rynku USA.
 • Aktywny nadzór na inwestycją na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Wybranie elementy, które zwiększają szanse na uzyskanie biznesowej wizy E-2 do USA

 • Wystarczający kapitał do prowadzenia działalności w USA.
 • Inwestycja w USA tworzy lokalne miejsca pracy.
 • Aplikant o wizę E2 posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wznowienie z Czerwca 2024. CEO naszego klienta dostał zakaz wjazdu do USA. Nasz klient posiada oddział firmy w USA. Prezes który jest obywatelem Polski parokrotnie przyjeżdżał do USA na wizie B1 w celach biznesowych, podczas ostatniego wjazdu został warunkowy wpuszczony po raz ostatni, a w aktach spraw wpisano zakaz wjazdu do USA do momentu otrzymania odpowiedniej wizy pracowniczej.

Scroll to Top