Wiza biznesowa USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku prowadzenia takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na amerykańskim rynku potrzebuje rozwiązać kwestie wiz do USA. Wiza biznesowa USA pozwoli europejskiemu właścicielowi firmy w USA przebywać długoterminowo na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza biznesowa USA pozwoli europejskim pracownikom na podjecie legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych.

W praktyce po otwarciu firmy w USA, Dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorcę do częstych przyjazdów do Stanów Zjednoczonych, a także generuje nagłą potrzebę oddelegowania polskich pracowników do USA. W większości przypadków polski pracownik nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA tzw. zielona karta i stąd pracownik musi ubiegać się o odpowiednią wizę biznesową do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych, a także podjęcie legalnej pracy na terenie USA.

Wiza B1 to nie do konca wiza biznesowa USA

Istnieje wiele kategorii wiz do Stanów Zjednoczonych. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podróży. Istnieją także podkategorie wiz przeznaczonych tylko dla europejskich przedsiębiorców i pracowników. Jedną z takich wiz do USA jest wiza B1, która jest najbardziej popularną wizą  używana  przez europejskie firmy. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie wizy B1 do USA jest proste. Aplikacja wizowa, wizyta w Amerykańskiej Ambasadzie, przekonanie konsula ze  kandydat wróci do ojczystego kraju w większości wypadku oznacz uzyskanie wizy B1. Posiadacz wizy B1 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w jednym z poniżej przedstawionych celów.

Wiza biznesowa USA
Wiza biznesowa USA
 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie Stanow Zjednoczonych.
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z kontrahentami, lub doradcami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskimi partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Europejski przedsiębiorca, jak i jego pracownicy posiadający wizy B1 nie mogą podejmować prac na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet w przypadku wykonywania prac dla swojego oddziału firmy w USA. Od pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy do USA, ale nie oznacza to, że obywatel polski przybywający do Stanów Zjednoczonych na wizie B1 może legalnie podjąć prace w USA.

Wizy do USA w praktyce

Typowe scenariusze, kiedy europejski podmiot nieoczekiwanie zauważa potrzebę szybkiego załatwienia kwestii “wiza biznesowa USA”.

 • Polska firma informatyczna obsługuje amerykańskiego partnera biznesowego, a partner coraz częściej naciska na fizyczną obecność polskich pracowników w biurze klienta na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie usług na terenie USA. Po zatrudnieniu lokalnego amerykańskiego podwykonawcy do wykonania prac okazuje się, że podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem, a polscy fachowcy są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Polski producent planuje otworzyć działalność produkcyjną na terenie USA używając skomplikowanych, europejskich, linii technologicznych a polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe rozwiązanie powyższej kwestii wizowej do USA przez zagraniczne firmy to skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w celu uzyskania wizy B1. W większości przypadków pracownik, który posiada stałe zatrudnienie szybko otrzymuje wizę B1 i jest „gotowy” do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ale czy na pewno europejska firma działająca w USA rozwiązała kwestie odpowiedniej wizy biznesowej do USA ?

Wyjazd do USA do pracy a pozwolenie na prace w USA

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do USA w oparciu o ruch bezwizowy, nie posiada pozwolenia na prace w USA, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, polski pracodawca planujący wyjazd pracowników do USA do pracy, musi zrobić to zgodnie z prawem pracy w USA i między innymi rozwiązać obowiązek ubezpieczenia takich pracowników od wypadków przy pracy. Nie posiadanie ubezpieczenia w USA, oznacza, łamanie prawa pracy w jednym z amerykańskich stanów. Stanowe prawo pracy to jedna z barier, którą musi pokonać europejski pracodawca. Każdy poważny amerykański kontrahent będzie wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienia innych polis ubezpieczeniowych przed dopuszczeniem europejskich pracowników do wykonywania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wiza biznesowa USA
Wiza biznesowa USA

Największym praktycznym wyzwaniem stojącym przed europejskim podmiotem planującym delegowanie pracowników do pracy na terenie USA jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo imigracyjne w USA przyznaje urzędnikowi imigracyjnemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych. W przypadku polskiego pracownika, który nieustannie przekracza granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA będzie to budzić podejrzenia urzędnika imigracyjnego. Podczas każdego kolejnego przybycia przybyciu polskiego pracownika do Stanów Zjednoczonych, urzędnik może odmówić prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku delegowany pracownik w przeciągu 5 minut może być w drodze powrotnej do Polski. Większym problem jest fakt iż taki pracownik może także stracić szansę na uzyskanie odpowiedniej wizy do USA,  pozwolenia na prace w USA w przyszłości, a polski podmiot niepoprawnie delegujący pracownika do pracy w USA ryzykuje stratami finansowymi, a także utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Rozwiązaniem kwestii wiza biznesowa USA może być wystąpienie o wizę E2. Wiza E2 jako wiza biznesowa jest przeznaczona dla zagranicznych przedsiębiorców inwestujących w rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie inwestorskiej wizy E2 to nie tylko uzyskanie prawa do pracy dla zagranicznego inwestora. Dodatkowe przywileje dla posiadacza wizy E2 to:

 • Europejscy pracownicy inwestora w USA będą mogli być oddelegowani do pracy w USA i otrzymają pozwolenia na prace.
 • Zagraniczny inwestor będzie mógł pobierać wynagrodzenie na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Europejski inwestor będzie mógł korzystać z innych świadczeń oferowanych pracownikom w USA. Na przykład, inwestor dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie mógł korzystania z usług medycznych w Stanach Zjednoczonych.
 • Inwestor z wiza e2 będzie w stanie odkładać pieniądze na plan emerytalny w USA, a odkładane pieniądze będą odliczane od należnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie o wiele łatwiejsze.
 • Zagraniczny inwestor i jego rodziną będzie posiadali prawo do legalnego przebywania w Stanach Zjednoczonych przez okres 5 lat.
 • Dzieci zagranicznego inwestora będą mogły korzystać z publicznego systemu szkolnego w USA.
Wiza biznesowa do USA krok po kroku

Proces wystąpienie o wizę biznesową do Stanów Zjednoczonych to paręnaście kroków, których przygotowanie zajmie około 3 miesiące. Wybrane elementy i wymogi związane z wystąpieniem o wizę pracowniczą do USA.

 • Inwestor występujący o wizę e2 musi pochodzić z kraju, który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Zagraniczny inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału w rozwój biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych lub już zainwestował takie środki.
 • Inwestycja na terenie Stanów Zjednoczonych musi być znacząca.
 • Inwestor musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie USA.
 • Działalność gospodarcza prowadzona w USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać  inwestora, jego rodzinę i pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestycja w USA powinna być poparta specyficznym planem biznesowym.
 • Inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój  działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.
Wiza do USA krok po kroku
Wiza do USA krok po kroku

Wybranie elementy, które zwiększają szanse na uzyskanie biznesowej wizy E-2 do USA

 • Wystarczający kapitał do prowadzenia działalności w USA.
 • Inwestycja w USA tworzy lokalne miejsca pracy.
 • Aplikant o wizę E2 posiada odpowiednie kwalifikacje.

Reasumując, europejski przedsiębiorca i jego pracownicy planujący podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Europejski pracownik delegowany na wizie B-1 lub w ruch bezwizowym nie nie oznacza pozwolenie na prace w USA. Polscy przedsiębiorcy widzący olbrzymi potencjał do robienia interesów na rynku Stanów Zjednoczonych, gotowi inwestować w rozwój działalności gospodarczej na rynku USA, powinni ubiegać się o wizę biznesowa do USA, wizę e2. Uzyskanie odpowiedniej wizy do USA nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wiza E2 jest dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy długo terminowo myślą o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA.

Wiza biznesowa do USA
Jeśli poszukujesz doradcy w Stanów Zjednoczonych, który wesprze Twoją firmę w sprawnym załatwieniu wiz biznesowych do USA, skontaktuj się z Kancelarią Cieszynski Law Group LLC.
Dodano do koszyka.
0 produktów - $0
Najnowsza referencja

Pan Jacek to czysty profesjonalista. Odpowiedzi na wszystkie pytania dostałem w świetnym tempie, a Pan Jacek zajmował się wszystkimi rzeczami do załatwienia z jego strony od razu, bez spowalniania procesu. Wszystko przebiegło szybko i przyjemnie. Z usług Pana Jacka skorzystałbym ponownie, będąc świadomym, ze są na rynku tańsze opcje.