Wiza biznesowa do USA

wiza biznesowa do usa
Wiza biznesowa do USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku prowadzenia takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na rynku USA potrzebuje rozwiązać kwestie wiz do USA, które pozwolą właścicielowi biznesu przebywać długoterminowo na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i podjąć legalna prace na terenie USA. Często bardzo dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorcę do częstych przyjazdów do Stanów Zjednoczonych, a także generuje nagłą potrzebę oddelegowania polskich pracowników do USA. W większości przypadków polski pracownik nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA, tzw. green card i stąd pracownik musi ubiegać się o odpowiednią wizę biznesową do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych, a także podjęcie legalnej pracy na terenie USA.

 

Wizy do USA wiza B1 do USA

Istnieje wiele kategorii wiz do Stanów Zjednoczonych. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podróży. Istnieją także podkategorie wizy przeznaczonych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Jedna z takich wiz jest wiza B1 do USA i jest ona najbardziej popularna. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie wizy B1 do USA jest najprostsze. Posiadacz wizy B1 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w jednym z poniżej przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie USA.
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z kontrahentami, doradcami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskimi partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Polski przedsiębiorca, jak i jego pracowni posiadający wizę B1 nie może podejmować pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy przedsiębiorca lub jego pracownik wykonuje prace dla oddziału swojej firmy w USA, lub otrzymuje wynagrodzenie w Polsce. Nawet gdy pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy do USA, nie oznacza to, że obywatel polski przybywający do Stanów Zjednoczonych a wizie B1 może legalnie podjąć prace tutaj.

Wiza biznesowa do USA w praktyce

Prowadząc obsługę prawną firm w USA zaobserwowałem następujące przypadki, kiedy klient nieoczekiwanie zauważa potrzebę szybkiego załatwienia tematu “wiza biznesowa do USA”.

 • Polska firma informatyczna obsługuje amerykańskiego partnera biznesowego, a partner coraz częściej naciska na fizyczną obecność polskich pracowników w biurze klienta na terenie USA.
 • Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie specyficznych usług na terenie USA. Po zatrudnieniu lokalnego amerykańskiego podwykonawcy do wykonania prac okazuje się, że podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem, a polscy fachowcy są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Polski producent planuje otworzyć działalność produkcyjną na terenie USA używając skomplikowanych, europejskich, linii technologicznych a polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe “rozwiązanie” powyższej kwestii wizowej do USA przez polskie firmy to skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B1. W większości przypadków pracownik, który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest niekarany szybko otrzymuje wizę B1 i jest „gotowy” do przyjazdu do USA. Ale czy na pewno polska firma rozwiązała kwestie wizy biznesowej do USA ? Dlaczego przyjazd w ruchu bezwizowym do USA lub na wizie B1 nie jest długoterminowym rozwiązaniem problemu “wiza biznesowa do USA”?

Wiza biznesowa do USA to nie amerykańska wiza B1/B2!

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do USA w roku 2020-2021 w oparciu o ruch bezwizowy, nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza USA. Po drugie, polski pracodawca delegujący „pracownika B-1” do podjęcia pracy w USA posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków przy pracy. Nie posiadanie ubezpieczenia od wypadków przy pracy, “workers compensation” oznacza, iż polski pracodawca łamie prawo pracy w USA w którymś z amerykańskich stanów. Tutaj warto zaznaczyć, iż poważny amerykański kontrahent będzie wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienie polisy ubezpieczeniowej przed dopuszczeniem polskiego „pracownika B-1” do projektu w Stanach Zjednoczonych. Największym praktycznym wyzwaniem stojącym przed polskim pracownikiem oddelegowanym do pracy w USA na wizie B-1 lub w oparciu o ruch bezwizowy w 2020 roku jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo imigracyjne w USA przyznaje urzędnikowi imigracyjnemu/ strażnikowi granicznemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren USA. W przypadku gdy polski pracownik będzie nieustannie przekraczać granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA w terminie maksymalnych 90 dni przewidywane w ruchu bezwizowym do USA, będzie to budzić podejrzenia amerykańskiego urzędnika imigracyjnego. Dlaczego będzie to także ryzykowne dla pracodawcy delegującego pracownika do pracy w USA? Ponieważ przy kolejnym przybyciu polskiego pracownika do USA, urzędnik imigracyjny w USA może odmówić dla prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W ciągu 5 minut oddelegowany pracownika z Polski może być w drodze powrotnej do Polski. Taki oddelegowany pracownik do USA może nie tylko stracić szansę na uzyskanie odpowiedniej wizy pracowniczej do USA- upoważniającej do podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Polski pracodawca niepoprawnie delegujący pracownika do pracy w USA ryzykuje stratami finansowymi, a także utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Wiza E2 a prawo do podjęcia legalnej pracy w USA

Rozwiązaniem powyższej kwestii wizowej może być wystąpienie o wizę E2 do USA. Wiza E2 jako wiza biznesowa do USA jest przeznaczone dla przedsiębiorcy inwestującego w aktywną działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie wizy e2 otwiera także opcje oddelegowani polskiego pracownika do USA- pozwoli na legalne podjęcie pracy na terenie USA. Wiza e2 rozwiązuje kwestie związane z ubezpieczeniem pracowników w USA, płaceniem podatków stanowych i federalnych w USA, uzyskaniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz z legalnym zamieszkaniem na terenie Stanów Zjednoczonych przez okres 5 lat.

Wiza biznesowa E2 wybrane wymogi

Do Lutego 2020 roku proces uzyskania wizy biznesowej do USA zajmował minimalnie 8 tygodni. W czasach COVID-19 stało się to jeszcze trudniejsze. Amerykańskie urzędy nie pracują w pełnym wymiarze godzin, niektóre aplikacje wizowe są w ogóle nierozważane. Proces wystąpienie o wizę biznesową do USA zajmie miesiące i będzie ciągle składać się z wielu elementów. Oto niektóre z nich.

 • Inwestor w USA musi pochodzić z kraju, który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Polski inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału na terenie USA. Na przykład, polski inwestor posiada firmę w USA, zatrudnia lokalnych pracowników, lub zakupił ziemię pod halę produkcyjną na terenie Stanów Zjednoczonych. Samo planowanie prowadzenia działalności gospodarczej w USA przez polskiego przedsiębiorcę jest niewystarczające.
 • Inwestycja na terenie USA musi być znacząca. Suma inwestycji na terenie USA będzie zależne od branży, w której polski przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Suma inwestycji będzie przez prawnika w USA.
 • Polski inwestor musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy już zainwestowanych na terenie USA. Oznacza to, iż inwestor ubiegający się o wizę pracowniczą E2 nie może po prostu tylko wpłacić pieniędzy do banku w USA.
 • Działalność gospodarcza prowadzona w USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać polskiego inwestora, i jego pracowników, jeżeli takich inwestor będzie zatrudniać na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestycja w USA jest poparta poważnym planem biznesowym, który będzie między innymi przedstawiał, cele, które inwestor ubiegający się wizę biznesową do USA osiągnie po 3 lata od wydania wizy e2.
 • Polski inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój swojej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, inwestor z Polski starający się o wizę E-2 nie może kupić restaurację w NYC, na stałe mieszkać w Polsce i jedynie czerpać zyski przynoszone przez jego Nowojorską restaurację. Prawo imigracyjne w USA wymaga od polskiego inwestora w USA aktywnego uczestniczenia w rozwoju swojej działalności gospodarczej w USA.
Wiza E2
Wiza E2

Reasumując, polski przedsiębiorca i pracownicy udający się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Pracownik delegowany do USA z wizą B-1 lub w ruch bezwizowym nie może podjąć legalnej pracy na terenie USA. Dla polskich przedsiębiorców, którzy widzą olbrzymi potencjał do zarabiana na rynku USA i chcą inwestować działalność gospodarczą na rynku USA, ubieganie się o wizę E2 może być dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie wizy biznesowej do USA nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wiza E2 jest dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy długo terminowo myślą o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA.

 

Wiza USA biznesowa 2022-2023

Jeśli poszukujesz doradcy w USA, który wesprze Twoją firmę w sprawnym załatwieniem wizy biznesowej do Stanów Zjednoczonych, skontaktuj się z Kancelaria Cieszynski Law Group LLC.