Wiza biznesowa USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku prowadzenia takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na amerykańskim rynku potrzebuje rozwiązać kwestie wiz do USA. Wiza biznesowa USA pozwoli europejskiemu właścicielowi firmy w USA przebywać długoterminowo na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza biznesowa USA pozwoli europejskim pracownikom na podjecie legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych.

W praktyce po otwarciu firmy w USA, Dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorcę do częstych przyjazdów do Stanów Zjednoczonych, a także generuje nagłą potrzebę oddelegowania polskich pracowników do USA. W większości przypadków polski pracownik nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA tzw. green card i stąd pracownik musi ubiegać się o odpowiednią wizę biznesową do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych, a także podjęcie legalnej pracy na terenie USA.

Wiza biznesowa USA
Wiza biznesowa USA

Wiza B1 to nie do konca wiza biznesowa USA

Istnieje wiele kategorii wiz do Stanów Zjednoczonych. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podróży. Istnieją także podkategorie wiz przeznaczonych tylko dla europejskich przedsiębiorców i pracowników. Jedną z takich wiz do USA jest wiza B1, która jest najbardziej popularną wizą  używana  przez europejskie firmy. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie wizy B1 do USA jest proste. Aplikacja wizowa, wizyta w Amerykańskiej Ambasadzie, przekonanie konsula ze  kandydat wróci do ojczystego kraju w większości wypadku oznacz uzyskanie wizy B1. Posiadacz wizy B1 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w jednym z poniżej przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie Stanow Zjednoczonych.
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z kontrahentami, lub doradcami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskimi partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Europejski przedsiębiorca, jak i jego pracownicy posiadający wizy B1 nie mogą podejmować prac na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet w przypadku wykonywania prac dla swojego oddziału firmy w USA. Od pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy do USA, ale nie oznacza to, że obywatel polski przybywający do Stanów Zjednoczonych na wizie B1 może legalnie podjąć prace w USA.

Wizy do USA
Wizy do USA

Wizy do USA w praktyce

Typowe scenariusze, kiedy europejski podmiot nieoczekiwanie zauważa potrzebę szybkiego załatwienia kwestii „wiza biznesowa USA”.

 • Polska firma informatyczna obsługuje amerykańskiego partnera biznesowego, a partner coraz częściej naciska na fizyczną obecność polskich pracowników w biurze klienta na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie usług na terenie USA. Po zatrudnieniu lokalnego amerykańskiego podwykonawcy do wykonania prac okazuje się, że podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem, a polscy fachowcy są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Polski producent planuje otworzyć działalność produkcyjną na terenie USA używając skomplikowanych, europejskich, linii technologicznych a polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe „rozwiązanie” powyższej kwestii wizowej do USA przez zagraniczne firmy to skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w celu uzyskania wizy B1. W większości przypadków pracownik, który posiada stałe zatrudnienie i jest niekarany szybko otrzymuje wizę B1 i jest „gotowy” do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ale czy na pewno europejska firma rozwiązała kwestie odpowiedniej wizy do USA ? Dlaczego przyjazd w ruchu bezwizowym do USA lub na wizie B1 nie jest długoterminowym rozwiązaniem problemu „wiza biznesowa USA”?

Wyjazd do USA do pracy a pozwolenie na prace w USA

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do USA w oparciu o ruch bezwizowy, nie posiada pozwolenie na prace w USA, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Po drugie, polski pracodawca planujący wyjazd do USA do pracy, musi zrobić to zgodnie z prawem pracy w USA i posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków przy pracy. Nie posiadanie ubezpieczenia od wypadków przy pracy, oznacza, iż polski pracodawca będzie łamać prawo pracy w jednym z amerykańskich stanów. Nie tylko prawo pracy wchodzi w grę. Każdy poważny amerykański kontrahent będzie wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienia pewnych polis ubezpieczeniowych przed dopuszczeniem zagranicznego pracownika do projektu znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Największym praktycznym wyzwaniem stojącym przed europejskimi podmiotami planujacymi wyjazd do USA do pracy jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo imigracyjne w USA przyznaje urzędnikowi imigracyjnemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych. W przypadku polskiego pracownika który nieustannie przekracza granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA będzie to budzić podejrzenia urzędnika imigracyjnego. Stad jest to ryzykowne rozwiązanie kwestii wiz do USA dla europejskiego pracodawcy ponieważ podczas każdego kolejnego przybycia przybyciu polskiego pracownika do Stanów Zjednoczonych, urzędnik może odmówić prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku delegowany pracownik w przeciągu 5 minut może być w drodze powrotnej do Polski. Taki pracownik może stracić szansę na uzyskanie odpowiedniej wizy do USA,  pozwolenia na prace w USA, polski podmiot niepoprawnie delegujący pracownika do pracy w USA ryzykuje stratami finansowymi, a także utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA.

Rozwiązaniem kwestii wiza biznesowa USA może być wystąpienie o wizę E2. Wiza E2 jako wiza biznesowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców inwestujących w rozpoczęcie i rozwój  działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie inwestorskiej wizy E2 to nie tylko prawo do pracy dla zagranicznego inwestora. Wybrane przywileje dla posiadacza wizy E2 to:

 • Europejscy pracownicy będą mogli być oddelegowani do USA i utrzymają pozwolenie na prace.
 • Zagraniczny inwestor będzie mógł pobierać wynagrodzenie na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Europejski inwestor będzie mógł korzystać z innych świadczeń oferowanych pracownikom w USA. Na przykład, inwestor dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie mógł korzystania z usług medycznych w Stanach Zjednoczonych.
 • Inwestor z wiza e2 będzie w stanie odkładać pieniądze na plan emerytalny w USA, a odkładane pieniądze będą odliczane od należnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie o wiele łatwiejsze.
 • Zagraniczny inwestor i jego rodziną będzie posiadała prawo do legalnego przebywania w Stanach Zjednoczonych przez okres 5 lat.
 • Dzieci zagranicznego inwestora będą mogły korzystać z publicznego systemu szkolnego w USA.
Wiza biznesowa do USA krok po kroku

Proces wystąpienie o wizę biznesową do Stanów Zjednoczonych to paręnaście kroków, których przygotowanie zajmie około 3 miesiące. Wybrane elementy i wymogi związane z wystąpieniem o wizę pracowniczą do USA.

 • Inwestor występujący o wizę e2 musi pochodzić z kraju, który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Zagraniczny inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału w rozwój biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych lub już zainwestował takie środki. Przykłady tego, to inwestor już założył spółkę w USA, zatrudnia lokalnych pracowników, lub zakupił ziemię pod halę produkcyjną na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestycja na terenie Stanów Zjednoczonych musi być znacząca. Pomimo iż amerykańskie prawo imigracyjne nie wymaga minimalnej inwestycji w USA, zagraniczny inwestor musi wyłożyć realną gotówkę. Minimalna suma inwestycji w USA będzie w dużym stopniu zależna od branży, w której inwestor będzie prowadził działalność gospodarczą na rynku amerykańskim.
 • Inwestor musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie USA. W praktyce oznacza to, iż inwestor nie może jedynie wpłacić pieniędzy do banku w Stanach Zjednoczonych.
 • Działalność gospodarcza prowadzona w USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać  inwestora, jego rodzinę i pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestycja w USA powinna być poparta poważnym planem biznesowym, który będzie między innymi przedstawiał cele, które inwestor planuje osiągnąć na rynku USA.
 • Inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój  działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, europejski inwestor nie jedynie może kupić restaurację w NYC, na stałe mieszkać w Polsce i jedynie czerpać zyski przynoszone przez Nowojorską restaurację.
Wiza do USA krok po kroku
Wiza do USA krok po kroku

Wybranie elementy, które zwiększają szanse na uzyskanie biznesowej wizy E-2 do USA

 • Wystarczający kapitał do prowadzenia działalności w USA.
 • Inwestycja w USA tworzy lokalne miejsca pracy.
 • Aplikant o wizę E2 posiada odpowiednie kwalifikacje.

Reasumując, europejski przedsiębiorca i jego pracownicy planujący podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Europejski pracownik delegowany na wizie B-1 lub w ruch bezwizowym nie nie oznacza pozwolenie na prace w USA. Polscy przedsiębiorcy widzący olbrzymi potencjał do robienia interesów na rynku Stanów Zjednoczonych, gotowi inwestować w rozwój działalności gospodarczej na rynku USA, powinni ubiegać się o wizę biznesowa do USA, wizę e2. Uzyskanie odpowiedniej wizy do USA nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wiza E2 jest dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy długo terminowo myślą o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA.

Projekt wiza biznesowa do USA

Jeśli poszukujesz doradcy w Stanow Zjednoczonych, który wesprze Twoją europejską firmę w sprawnym załatwieniu wiz biznesowych do USA, skontaktuj się z Kancelarią Cieszynski Law Group LLC.