Wizy pracownicze do USA a wiza E2

Zagraniczny podmiot prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Stanów Zjednoczonych, generujący dochód z rynku amerykanskiego potrzebuje włączyć do swoje strategii rozwoju na rynku USA kwestie uzyskania odpowiednich wiz do USA. Wizy pracownicze do USA pozwolą:

 • Delegować europejskich pracowników do wykonywania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Wypłacać amerykańskie wynagrodzenie.
 • Przebywać legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych przez okres paru lat.
 • Rodzinom delegowanych pracowników podjąć legalną prace w USA.
Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA

Wiza B1 b2 to nie wiza pracownicza do USA

Istnieje wiele kategorii wiz do Stanów Zjednoczonych. Każda wiza do USA jest przeznaczona do specyficznego celu podróży. Jedną z takich wiz jest wiza b1 b2, która jest najbardziej popularną wizą  używana  przez europejskich pracodawców i pracowników. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie wizy b1 b2 do USA jest proste. Przygotowanie aplikacji wizowej, wizyta w Amerykańskiej Ambasadzie, przekonanie konsula ze kandydat występujący o wizę b1 b2 wróci do ojczystego kraju równa się z uzyskaniem wizy B1/B2. Ale do czego naprawdę służą wizy b1/b2? Europejski pracownik który wystąpi o wizę b1 b2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w jednym z poniżej przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z kontrahentami, lub doradcami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskimi partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Europejski pracownik posiadający wizy b1 b2 nie może podejmować prac na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet w przypadku gdy chcą wykonywać prace dla swojej europejskiej firmy lub oddziału firmy w USA. Od pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy do USA, pomimo tego polski pracownik posiadający rejestracje ESTA USA, nie posiada pozwolenia na prace w USA, stad nie może pracować na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zatwierdzona ESTA nie jest wizą. Nie spełnia wymogów prawnych ani regulacyjnych, aby służyć zamiast wizy amerykańskiej, gdy wiza jest wymagana na mocy prawa Stanów Zjednoczonych. Osoby posiadające ważną wizę będą nadal mogły podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie w celach, dla których została wydana. Osoby podróżujące na podstawie ważnych wiz nie muszą ubiegać się o zezwolenie ESTA.

Wizy pracownicze do USA w praktyce

Typowe scenariusze, kiedy europejski podmiot nieoczekiwanie zauważa potrzebę szybkiego załatwienia wizy do USA i pozwolenia na prace w w USA.

 • Polska firma informatyczna obsługuje amerykańskiego partnera biznesowego, a partner coraz częściej naciska polska firmę na potrzebę przebywania polskich pracowników w biurze klienta na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie usług na terenie USA. Po zatrudnieniu lokalnego podwykonawcy okazuje się, że podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem, a polscy fachowcy są potrzebni do nadzorowania i wykonywania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Polska firma planuje otworzyć działalność produkcyjną na terenie USA używając skomplikowanych, europejskich linii technologicznych, a polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

W powyższych lub podobnych sytuacjach, europejskie podmioty polegają na wizach b1/b2. Ale czy jest to rozwiązanie kwestii wizy pracowniczej do USA? Jest to bardzo ryzykowanie i krotko terminowe rozwiązanie problemu.

Przyjazd do USA bez odpowieniej wizy

Prawo w USA przyznaje amerykańskiemu urzędnikowi imigracyjnemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych. Europejski pracownik z wiza B1/B2, nieustannie przekraczający granice Stanów Zjednoczonych lub przebywający przez długi okres czasu na terenie USA budzi  podejrzenia amerykańskich urzędników imigracyjnych. Każde kolejne przybycia takiego pracownika do Stanów Zjednoczonych może zakończyć się odmową wjazdu do Stanów Zjednoczonych i taki pracownik może w przeciągu paru minut znaleźć się do drodze powrotnej do ojczystego kraju. Europejski pracownik deportowany z USA może także stracić szansę na uzyskanie w przyszłości odpowiedniej wizy pracowniczej do USA, a europejski podmiot będzie narażony na poważne konsekwencje finansowe, lub utratę projektu lub kontrahenta w Stanach Zjednoczonych.

Wizy pracownicze do USA
Wizy pracownicze do USA

Podsumowując, europejski pracownik oddelegowany do USA na wizie b1 b2, lub przyjeżdżający do USA w oparciu o ruch bezwizowy, nie posiada prawa do wykonywania prac w USA, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Europejski pracownik i pracodawca lamia amerykańskie prawo federalne delegując pracownika z wiza b1 b2 do wykonywania prac na terenie USA. Dodatkowo, europejski pracodawca lamie stanowe prawo pracy delegując pracownika bez odpowiedniej wizy ponieważ prawo pracy w USA narzuca na pracodawce obowiązek ubezpieczenia pracownika od wypadków przy pracy.

Uzyskanie wiz pracowniczych do USA

Europejski podmiot może rozwiązać swoje kwestie wiz pracowniczych do USA poprzez  wystąpienie o wizę inwestorską/pracowniczą e2. Wiza E2 jako wiza biznesowa jest przeznaczona dla zagranicznych przedsiębiorców inwestujących w rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych. Wiza e2 do USA to nie tylko legalny wjazd do USA w celu podjęcia pracy w USA. Dodatkowe przywileje dla posiadacza wizy E2 to:

 • Zagraniczny inwestor będzie mógł pobierać wynagrodzenie na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Europejski inwestor będzie mógł korzystać z innych świadczeń oferowanych pracownikom w USA, na przykład z usług medycznych w Stanach Zjednoczonych.
 • Europejski pracownik otrzyma pozwolenie na prace w USA.
 • Europejski pracodawca/inwestor będzie w stanie odkładać pieniądze na plan emerytalny w USA, a odkładane pieniądze będą odliczane od należnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie o wiele łatwiejsze.
 • Zagraniczny inwestor i jego rodziną będzie posiadali prawo do legalnego przebywania w Stanach Zjednoczonych przez okres 5 lat.
 • Dzieci zagranicznego inwestora będą mogły korzystać z publicznego systemu szkolnego w USA.
Wiza pracownicza do USA

Reasumując, europejski przedsiębiorca i jego pracownicy planujący podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych powinni wystapic o odpowiednie wizy do USA ktore pozwolą na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Polscy przedsiębiorcy widzący olbrzymi potencjał do robienia interesów na rynku Stanów Zjednoczonych, gotowi inwestować w rozwój działalności gospodarczej na rynku USA, powinni ubiegać się o odpowiednia wizę pracownicza USA, jedna z nich takich wiz do USA jest wiza e2. Uzyskanie wizy do USA nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku.

Wystąpienia o wizę E2 składa się z parunastu elementów, a cały proces przygotowania aplikacji wizowej zajmuje parę miesięcy. Wybrane warunki które muszą być spełnione przez osoby ubiegające się o wizę E2:

 • Osoba występujący o wizę e2 musi pochodzić z kraju, który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Inwestycja na terenie USA musi być znacząca.
 • Inwestor musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy zainwestowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Planowana działalność gospodarcza musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać europejskiego inwestora i jego rodzinę.
 • Dostarczanie planu biznesowego przedstawiającego inwestycje na rynku USA.
 • Aktywny nadzór na inwestycją na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Wybranie elementy, które zwiększają szanse na uzyskanie biznesowej wizy E-2 do USA

 • Wystarczający kapitał do prowadzenia działalności w USA.
 • Inwestycja w USA tworzy lokalne miejsca pracy.
 • Aplikant o wizę E2 posiada odpowiednie kwalifikacje.
Wiza E2 do USA krok po kroku w 2024 roku

Jeżeli jesteś gotowy zainwestować ponad 100 tysięcy dolarów i planujesz wystąpić o wizę inwestorską do USA i przenieść swoją działalność gospodarczą do Stanów Zjednoczonych w 2024 roku, wypełnij poniższy formularz a otrzymasz listę przedstawiającą kroki związane z uzyskaniem wizy E2.

Shopping Cart
Scroll to Top