Wizy pracownicze do USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA, czy to na początku prowadzenia takiej działalności, czy też po kilku latach obecności na rynku USA potrzebuje rozwiązać kwestie delegowania pracownika do USA w celu podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Często bardzo dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w USA zmusza nie tylko polskiego przedsiębiorcę do częstego przebywania do Stanów Zjednoczonych, a także generuje nagłą potrzebę oddelegowania pracownika do USA. W większości przypadków oddelegowany polski pracownik do pracy w USA nie posiada obywatelstwa amerykańskiego lub pozwolenia na stały pobyt w USA, tzw. „green card” i stąd tworzy się potrzeba ubiegania się o odpowiednią wizę do USA pozwalająca na częste podróże do Stanów Zjednoczonych a także podjęcie legalnej pracy na terenie USA.

Wiza pracownicza USA

Istnieje wiele kategorii wizowych do USA. Każda z amerykańskich wiz jest przeznaczona do specyficznego celu podróży. Do najbardziej popularnych kategorii wizowych posiadanych i używanych przez polskich przedsiębiorców i ich pracowników należą wizy B-1. Dlaczego? Ponieważ otrzymanie takich wiz jest najprostsze. Posiadacz wizy B1/B2 otrzymuje prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, a amerykańska wiza B1 może być wykorzystana do przyjazdu do USA w jednym z przedstawionych celów.

 • Uczestnictwo w targach i imprezach handlowych na terenie USA.
 • Spotkania biznesowe z kontrahentami w USA.
 • Negocjacje z amerykańskimi partnerami.
 • Podpisanie umów z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych.

Polski przedsiębiorca który posiada wizę B1 nie może podejmować pracy na terenie USA, nawet gdy taki pracodawca/inwestor wykonuje prace dla swojej firmy z Polski lub otrzymuje wynagrodzenie w Polsce. Nawet gdy w roku 2020 istnieje ruch bezwizowy do USA, nie oznacza to,e polski pracownik przybywający do Stanów Zjednoczonych może legalnie podjąć pracę w USA.

Oddelegowanie pracownika do USA w praktyce

Prowadząc obsluge prawna firm w USA od wielu lat zaobserwowałem następujące okoliczności kiedy klienci nieoczekiwanie zauważają potrzebę oddelegowania pracownika do USA i szybko potrzebują wizę pracowniczą do USA.

 1. Polska firma informatyczna od wielu lat obsługuje amerykańskiego partnera B2B, otrzymuje coraz więcej projektów informatycznych na rynku USA. Kontrahent w Stanach Zjednoczonych coraz częściej naciska na potrzebę delegowania paru polskich informatyków do fizycznej pracy/obecności w biurze kontrahenta na terenie USA.
 2. Firma z Polski wygrywa przetarg na wykonanie specyficznych usług na terenie USA i zatrudnia lokalnego amerykańskiego podwykonawcę do wykonania prac. Podwykonawca w USA zaczyna mieć coraz większe problemy z projektem. Polscy fachowcy są potrzebni do nadzorowania prac na terenie Stanów Zjednoczonych.
 3. Polski producent planuje otworzyć oddział firmy w USA przez który będzie prowadził działalność produkcyjną używając skomplikowanych linii technologicznych. Polscy pracownicy są potrzebni do wykonania prac instalacyjnych.

Typowe „rozwiązanie” powyższej kwestii wizowej do USA przez polskie firmy to skierowanie pracownika do Ambasady Amerykańskiej w Polsce w celu uzyskania wizy B-1. W większości przypadków pracownik który posiada stałe zatrudnienie w Polsce i jest niekarany szybko otrzymuje wizę B1 i jest „gotowy” do przyjazdu do USA. Ale czy na pewno polski pracodawca załatwił wizę pracowniczą do USA ? Dlaczego przyjazd w ruchu bezwizowym do USA lub na wizie B1 nie jest długoterminowym rozwiązaniem problemu „wiza pracownicza USA”?

Wiza pracownicza do USA to nie wiza B-1/B-2!

Po pierwsze, trzeba ponownie zaznaczyć, że polski pracownik posiadający wizę B-1 do USA, lub przyjeżdżający do w USA roku 2020 w oparciu o ruch bezwizowy, nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza USA. Po drugie, polski pracodawca delegujący „pracownika B-1” do pracy w USA posiada obowiązek ubezpieczenia takiego pracownika od wypadków w pracy. Nie posiadanie ubezpieczenia „workers compensation” na terenie USA oznacza, iż polski pracodawca łamie prawo pracy w USA w którymś z amerykańskich stanów. Tutaj warto zaznaczyć, iż poważny amerykański kontrahent będzie także wymagać od polskiego pracodawcy przedstawienie polisy ubezpieczeniowej przed wpuszczeniem polskiego „pracownika B-1” na teren swojego biura lub projektu w Stanach Zjednoczonych.

Największym praktycznym wyzwaniem stojącym przed polskim pracownikiem oddelegowanym do pracy w USA na wizie B-1 lub w oparciu o być ruch bezwizowy w 2020 roku jest amerykańskie prawo imigracyjne. Prawo imigracyjne w USA przyznaje urzędnikowi imigracyjnemu/ strażnikowi granicznemu bardzo dużo dyskrecji przy podejmowaniu decyzji dotyczących osób wjeżdżających na teren USA.

W przypadku gdy polski pracownik będzie nieustannie przekraczać granice Stanów Zjednoczonych lub przebywać na terenie USA w terminie maksymalnych 90 dni przewidywane w ruchu bezwizowym do USA, będzie to budzić podejrzenia amerykańskiego urzędnika imigracyjnego. Dlaczego będzie to także ryzykowne dla pracodawcy delegującego pracownika do pracy w USA? Ponieważ przy kolejnym przybyciu polskiego pracownika do USA, urzędnik imigracyjny w USA może odmówić dla prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W przeciągu 5 minut oddelegowany pracownika z Polski może być w drodze powrotnej do Polski. Taki oddelegowany pracownik do USA może nie tylko stracić szansę na uzyskanie odpowiedniej, wizy pracowniczej do USA- upoważniającej do podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Polski pracodawca niepoprawnie delegujący pracownika do pracy w USA ryzykuje stratami finansowymi, a także utratą projektu lub nawet kontrahenta w USA

Jak oddelegować pracownika do USA i uzyskać prawo do podjęcia legalnej pracy w USA?

Rozwiązaniem powyższej kwestii wizowej może być wystąpienie o wizę E-2 do USA. Wiza inwestorska E2 jest przeznaczone dla przedsiębiorcy inwestującego w aktywną działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Pomimo lekko mylącej nazwy, uzyskanie wizy E-2 przez polskiego przedsiębiorcę pozwoli także oddelegować polskiego pracownika do USA, pozwala na legalne podjęcie pracy na terenie USA. Polski pracodawca, jak i jego pracownik posiadający wiz E2 do USA będzie mógł być ubezpieczony w USA, płacić podatki w USA, uzyskać ubezpieczenia zdrowotne oraz zamieszkać z rodzina na terenie USA.

Wiza do USA krok po kroku

Proces uzyskania wizy inwestorskiej do USA zajmuje miesiące. W celu wyrobienia wizy pracowniczej do USA/ wizy E-2 trzeba wykonać paręnaście kroków i spełnić wiele wymogów oto niektóre z nich.

 • Inwestor w USA musi pochodzić z kraju który ma podpisaną umowę o przyznawaniu wiz E-2 dla jego obywateli. Polska jest na takiej liście.
 • Polski inwestor musi być w trakcie inwestowania kapitału na terenie USA. Na przykład, polski inwestor już posiada już firmę w USA, zatrudnia lokalnych pracowników w Stanach, lub zakupił ziemię pod halę produkcyjną na terenie Stanów Zjednoczonych. Samo planowanie inwestowania na terenie USA przez polskiego pracodawcę gdzieś w przyszłości, tzn. po uzyskaniu wizy pracowniczej do USA, jest niewystarczające.
 • Inwestycja na terenie USA musi być znacząca. Suma inwestycji na terenie USA będzie zależne od branży w której polski przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Suma inwestycji będzie przez prawnika w USA. 
 • Polski inwestor musi ponosić stałe ryzyko stracenia funduszy już zainwestowanych na terenie USA. Oznacza to, iż inwestor ubiegający się o wizę pracowniczą E2 nie może po prostu tylko wpłacić pieniędzy do banku w USA.
 • Działalność gospodarcza prowadzona na terenie USA musi przynosić wystarczający dochód, aby utrzymać polskiego inwestora, i jego pracowników, jeżeli takich inwestor będzie zatrudniać na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestycja na terenie USA jest poparta poważnym planem biznesowym, który będzie między innymi przedstawiał, gdzie działalność gospodarcza prowadzona przez polskiego inwestora w USA będzie znajdować się 3 lata po wydaniu wizy pracowniczej do USA.
 • Polski inwestor ubiegający się o wizę E2 do USA musi aktywnie nadzorować rozwój swojej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, inwestor z Polski starający się o wizę E-2 nie może kupić restaurację w NYC, na stałe mieszkać w Polsce i jedynie czerpać zyski przynoszone przez jego Nowojorską restaurację. Prawo imigracyjne w USA wymaga od polskiego inwestora w USA aktywnego uczestniczenia w rozwoju swojej działalności gospodarczej w USA.

Reasumując, polski przedsiębiorca i pracownicy udający się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA powinni posiadać odpowiednie wizy do USA pozwalające na okresowe zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Pracownik delegowany do USA z wizą B-1 lub w ruch bezwizowym nie może podjąć legalnej pracy na terenie USA. Dla polskich przedsiębiorców którzy widzą olbrzymi potencjał do zarabiana na rynku USA i chcą inwestować działalność gospodarczą na rynku USA, ubieganie się o wizy E-2 może być dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie wizy pracowniczej USA nie wymaga milionowych nakładów pieniężnych, ale dobrego strategicznego planowania po dwóch stronach Atlantyku. Wizy E2 są dobrą inwestycją dla polskich przedsiębiorców, którzy długo terminowo myślą o prowadzeniu działalności gospodarczej w USA.