Zatrudnienie pracownika w NYC

Zatrudnienie pracowników w Nowym Jorku wiąże się z zapoznaniem ze stanowymi regulacjami prawnymi. Jedna z najnowszych regulacji budząca wielkie zainteresowanie jest New York Salary Disclosure Law. Głównym celem Nowojorskiej Ustawy New York Salary Disclosure, NYSD,  jest ujawnianiu informacji o wynagrodzeniach i   promowanie równości wynagrodzeń pomiędzy Nowo Jorskimi pracownikami.

Zatrudnienie pracownika w w NYC
Zatrudnienie pracownika w w NYC

Kluczowe postanowienie Nowojorskiej Ustawy NYSD to wymóg ujawnianiu informacji o proponowanym wynagrodzeniu dla nowego pracownika. Od 2023 roku NYSD nakłada na pracodawców obowiązek ujawniania wynagrodzenia lub zakresu wynagrodzenia w każdym ogłoszeniu o prace. Nowo Jorski pracodawca musi ujawnić minimalne i maksymalne roczne wynagrodzenie lub stawkę godzinową w swoich ogłoszeniach o prace. Pracodawca musi także przedstawić opis stanowiska pracy. NYSD dotyczy pracodawców zatrudniających czterech lub więcej pracowników. Pomimo iż ochrona przewidywana w ustawie NYSD dotyczy pracodawców zatrudniających czterech lub więc pracowników, amerykański pracodawca ciągle powinien przeprowadzić  dalszą analizę swojej sytuacji. 

  • Pracodawca powinien ustalić, czy NYSD dotyczy pracodawcy. Warto zaznaczy, iż Nowo Jorska Ustawa NYSD jest bardzo szeroka, a za pracownika któremu należy się ochrona można uznać rezydenta Stanu Nowy Jork w przypadku stanowiska zdalnego.
  • NYSD wymaga wprowadzenie systemu to zapisywania historii wynagrodzeń i rejestrowania opisów stanowisk. 

Pracodawca powinien przejrzeć wszystkie oferty pracy, w szczególności oferty wymagające pracowania na terytorium Stanu Nowy Jork, a także zdalne stanowiska, które są otwarte dla kandydatów w całych Stanach Zjednoczonych. 

Pracodawcom, którzy nie zastosują się do tej Ustawy NYSD, grożą kary cywilne do 3000 dolarów, naliczane w zależności od wielkości pracodawcy, dobrej wiary, i historii poprzednich naruszeń. Każda osoba pokrzywdzona naruszeniem prawe przewidzianych w New York Salary Disclosure Law może złożyć skargę do Nowojorskiego Departamentu Pracy.

Scroll to Top