Beneficjent rzeczywisty w USA

Zagraniczni udziałowcy w podmiotach generujących dochód z rynku amerykańskiego mogą być ukarani karą 500 dolarów dziennie za nie dopełnienie obowiązków rejestrowych narzucanych przez nowe prawo w Stanach Zjednoczonych.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych USA
Rejestr beneficjentów rzeczywistych USA

Od 1 Stycznia 2024 roku w Stanach Zjednoczonych obowiązuje nowa ustawa o przejrzystości korporacyjnej, Corporate Transparency Act, CTA. Głównym celem CTA jest zakończenie procederów ukrywania udziałowców w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na rynku Stanow Zjednoczonych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty w CTA

Beneficjent rzeczywistym dla celów CTA nie jest tylko amerykański udziałowiec w amerykańskiej spółce. Ustawa CTA mówi iż każda prywatna spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jest zobowiązana do dostarczenia informacji  przedstawiających beneficjentów rzeczywistych, chyba że podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA wpada w jeden z wyjątków przedstawionych w Ustawie CTA. Istnieją 23 kategorie zwolnień od wymogu raportowania beneficjentów rzeczywistych, ale większość wyjątków dotyczy spółek akcyjnych lub instytucji finansowych.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Amerykańska Ustawa Corporate Transparency Act wymaga od osób posiadających kontrole nad podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w USA lub posiadających co najmniej 25% udziałów w takim podmiocie nieustannego dostarczenia pewnych bieżących.

Rejestr beneficjentów kary w USA

Beneficjent rzeczywisty niewypełniający obowiązki sprawozdawcze określone w Corporate Transparency Act podlega karom cywilnym w wysokości do 500 USD za każdy dzień naruszenia oraz karom w postaci pozbawienia wolności do dwóch lat i grzywny w wysokości do $10,000.

Warto zaznaczyć iż niektóre podmioty gospodarcze mają tylko 90 dni na zarejestrowanie beneficjentów rzeczywistych. Jeżeli Twoja firma prowadzi działalność gospodarczą w USA i potrzebuje pomoc przy wywiązaniu się z obowiązków narzucanych przez Corporate Transparency Act, prosimy o kontakt.

Scroll to Top