Beneficjent rzeczywisty w USA

Rejestr beneficjentów rzeczywistych USA
Rejestr beneficjentów rzeczywistych USA

Udziałowcy w podmiotach generujących dochód z rynku amerykańskiego mogą być ukarani karą 500 dolarów dziennie za nie dopełnienie obowiązków rejestrowych narzucanych przez nowe prawo w Stanach Zjednoczonych.

Od 1 Stycznia 2024 roku w Stanach Zjednoczonych obowiązuje nowa ustawa o przejrzystości korporacyjnej, Corporate Transparency Act, CTA. Głównym celem CTA jest zakończenie procederów ukrywania udziałowców w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Ustawa Corporate Transparency Act dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w jednym z amerykańskich stanów.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych w USA

Każda prywatna spółka zarejestrowana w USA jest zobowiązana do dostarczenia raportu przedstawiającego beneficjentów rzeczywistych do Amerykańskiego Departamentu Skarbu, chyba ze podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA wpada w jeden z wyjątków przedstawionych w Ustawie CTA. Istnieją 23 kategorie zwolnień od wymogu raportowania beneficjentów rzeczywistych, ale większość wyjątków dotyczy spółek akcyjnych lub instytucji finansowych.

Obowiązki beneficjentów rzeczywistych w USA

Amerykańska Ustawa Corporate Transparency Act wymaga od osób posiadających kontrole nad podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w USA lub posiadających co najmniej 25% udziałów w takim podmiocie dostarczenia bieżących danych takich jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Datę urodzenia
  • Numer identyfikacyjny
Corporate Transparency Act kary

Beneficjent rzeczywisty niewypełniający obowiązków sprawozdawczych określonych w Corporate Transparency Act podlega karom cywilnym w wysokości do 500 USD za każdy dzień naruszenia oraz karom w postaci pozbawienia wolności do dwóch lat i grzywny w wysokości do $10,000.

Warto zaznaczyć iż niektóre podmioty gospodarcze mają tylko 90 dni na zarejestrowanie beneficjentów rzeczywistych. Jeżeli Twoja firma prowadzi działalność gospodarczą w USA i potrzebuje pomoc przy wywiązaniu się z obowiązków narzucanych przez Corporate Transparency Act, prosimy o kontakt.

Scroll to Top