Oddelegowanie pracownika do USA

Pracodawca planujący oddelegowanie polskiego pracownika do USA czy to do pracy w oddziale swojej firmy w USA, czy to do pracy w firmie amerykańskiego kontrahenta musi zrobić to zgodnie z  wymogami prawa w USA. Oddelegowanie pracownika do USA wiąże się z uzyskaniem odpowiedniej amerykańskiej wizy, uzyskaniem ubezpieczen jak i płaceniem podatków w USA.

obowiązki pracodawcy USA
Oddelegowanie pracownika za granicę USA

Prawo pracy USA a obowiązki pracodawcy w USA

Po pierwsze, polski pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich są zatrudniani lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na polskiego pracodawcę delegującego pracownika do USA pewne wymogi i warunki zatrudnienia. Oto niektóre z nich:

  • Pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z prawem pracy w USA. Wysokość wynagrodzenia jest regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2021 roku minimalna stawka godzinowa wynosi $7.25. W roku 2021 administracja Prezydenta Bidena będzie próbować podnieść stawkę minimalną do 15 dolarów na godzinę. Stanowe prawo pracy każdego z amerykańskich stanów wymóg płacenia minimalnej stawki godzinowej dla pracownika wykonującego prace na terenie jego terenu. Minimalna stawka stanowa może bardzo szybko zmieniać się roku 2021, a obecnie jest ona w przedziale od $7.25 do $15 na godzinę. Zatrudnieni pracownika w NYC będzie oznaczać płacenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości $15 na godzinę. Więcej informacji o minimalnych stawkach godzinowych w USA znajdziesz tutaj.
  • Polski pracownik delegowany do pracy w USA musi być ubezpieczony przez polskiego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał uzyskać i opłacać polisę ubezpieczeniową, tzw. „worker’s compensation insurance„. Polski pracodawca nie uzyska takiego ubezpieczenie w Polsce, a amerykańska firma ubezpieczeniowa nie podejmie się ubezpieczenia polskiego podmiotu. Twój doradca w USA powinien wiedzieć jak rozwiązać tę kwestię na rynku amerykańskim.
  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych, które przewiduje dla niego stanowe i federalne prawo pracy w USA.
  • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu.
  • Pracownik oddelegowany do USA będzie posiadać obowiązki podatkowe w USA. Pracownik podejmujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Polski pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA posiada także obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla oddelegowanego pracownika wykonującego prace na terenie Stanów Zjednoczonych.

Oddelegowanie pracownika za granicę a wiza pracownicza USA

Europejska firma planująca oddelegowanie pracownika za granicę, do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Taka wiza pracownicza USA pozwoli dla polskiego pracownika na podjecie legalnej pracy w USA. Wielu pracowników blednie zakłada iż polscy pracownicy mogą przybyć do USA w ruchu bezwizowym. Jest to błędną konkluzja. Prawo w USA nie pozwala dla osoby przybywającej do USA w ruchu bezwizowym, na wizie B1 na podjecie legalnej pracy na terenie USA.

Źródło: https://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-typee.asp#apply

Pierwszy krok w procesie wiza pracownicza USA

Wystąpienie o wizę pracowniczą do USA nie polega na złożeniu 2 stronicowej aplikacji w Ambasadzie Amerykańskie w Warszawie. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA jest procesem złożonym z wielu elementów, które nieustannie zmieniają się szczególnie w okresie Covid-19. Można także oczekiwać nowych przepisów, ograniczeń, barier po zmianie w Administracji Stanów Zjednoczonych. Utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, jest zwykle pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA przez firmę zagraniczną planującą oddelegowanie pracownika do USA w 2021 roku. Dowiedz się więcej o otwarciu oddziału spółki w USA.