Oddelegowanie pracownika do USA

Europejski pracodawca planujący oddelegowanie europejskich pracowników do pracy na terytorium USA, musi zrobić to zgodnie z wymogami prawa amerykańskiego. Legalne pracowanie na terenie Stanów Zjednoczonych to przejście przez specyficzny proces. Europejski pracodawca musi wystąpić o wizy pracownicze do USA, uzyskać pozwolenia na pracę na terytorium USA, ubezpieczyć europejskich pracowników wykonujących prace na terenie Stanów Zjednoczonych, ustawić procedure wypłacania wynagrodzenia, a także pobierać i odprowadzać podatki w USA.

Oddelegowanie pracownika do USA
Oddelegowanie pracownika do USA

Europejski pracownik posiadający amerykańską wizę B1/B2, nie może legalnie pracować na terytorium Stanów Zjednoczonych. W celu rozwiązania tej kwestii, europejski pracownik wraz swoim pracodawcą muszą przejść przez procedure wizową związaną z uzyskaniem specyficznej wizy pracowniczej do USA.  Europejski pracodawca powinien przeprowadzić konsultacja z licencjonowanym adwokatem w USA, który po wstępnej analizie doradzi która z wiz do USA będzie najbardziej odpowiednia i najbardziej realna do uzyskania. Warto zaznaczyć iż uzyskanie wizy pracowniczej do USA dla europejskiego pracownika nie jest prostym zadaniem i nie polega jedynie na wyplenieniu wniosku wizowego. Po uzyskaniu wizy pracowniczej do USA, europejski pracownik może wystąpić o pozwolenie na prace i w tym momencie podjąć się wykonywania prac na terytorium Stanów Zjednoczonych.  Dodatkowo, europejski pracodawca powinien zapoznać się z amerykańskim prawem pracy.

Wyjazd do USA i obowiązki pracodawcy w USA

W jaki sposób amerykańskie prawo wpływa na obowiązki zagranicznego podmiotu, którego europejski pracownik chce wykonywać pracę na terytorium USA?

Po pierwsze, europejski pracownik delegowany do pracy w USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich byliby zatrudnieni lokalni pracownicy w Stanach Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na każdego pracodawcę między innymi następujące restrykcje i wymogi.

  • Pracownik oddelegowany do USA musi otrzymywać minimalne wynagrodzenie określane przez amerykańskie przepisy. Wynagrodzenia w USA są regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2023 roku minimalna federalna stawka godzinowa wynosiła $7.25. Z drugiej strony w roku 2024 dużo amerykańskich stanów wymaga płacenia stawki godzinowej powyżej 12 dolarow na godzine.
  • Ppracownik wykonujący prace na terenie USA musi być ubezpieczony od wypadków przy pracy. Zagraniczna spółka musi uzyskać odpowiednie amerykanskie polisy ubezpieczeniowe ktore sa regulowane przez prawo stanowe.
  • Pracownik oddelegowany do USA będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych, które określane są przez stanowe i federalne prawo pracy.
  • Pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu, czy to pod względem rasy, kraju pochodzenia, płci lub wieku.
  • Europejski pracownik będzie odprowadzać podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Zagraniczny pracodawca posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wypłacanych wynagrodzeń.

Oddelegowanie pracownika a wiza b1 b2

Europejska firma planująca oddelegowanie pracownika do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Wielu polskich pracodawców zakłada, iż polscy pracownicy mogą przybyć do USA w ruchu bezwizowym i pracować w Stanach Zjednoczonych. Jest to błędna konkluzja. Prawo imigracyjne w USA nie pozwala w takich przypadkach na podjecie legalnej pracy w USA.

Pomoc wiza pracownicza USA

Rozwiązaniem kwestii wizowej dla europejskich pracowników jest wystąpienie o wizy pracownicze do USA.  Czy jest to proste? Każdy projekt wiza pracownicza  USA jest inny i składa się z kilkunastu elementów. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega na złożeniu aplikacji w Ambasadzie Amerykańskiej. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA wymaga miedzy innymi przygotowania planu biznesowego, założenia oddziału w USA, zatrudnienia lokalnych pracowników i otwarcia biura w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli twoja europejska firma potrzebuje pomoc przy uzyskaniu wiz pracowniczych do USA, prosimy o kontakt z kancelarią.

Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA
Shopping Cart
Scroll to Top