Oddelegowanie pracownika do USA

Zagraniczny pracodawca planujący oddelegowanie pracownika do USA, do pracy w oddziale swojej firmy w Stanach Zjednoczonych lub w biurze amerykańskiego klienta musi zrobić to zgodnie z prawem pracy w USA. Legalne podjęcie pracy w USA wiąże się z rozwiązaniem paru kwestii specyficznych dla rynku Stanów Zjednoczonych. Takie kwestie to uzyskanie odpowiedniej wizy do USA, uzyskanie ubezpieczeń dla pracownika, a także pobieranie i odprowadzanie podatków stanowych i federalnych.

Oddelegowanie pracownika do USA
Oddelegowanie pracownika do USA

Prawo pracy USA i obowiązki zagranicznego pracodawcy w USA

W jaki sposób prawo pracy w USA reguluje obowiązki zagranicznego pracodawcy, którego pracownik będzie podejmować prace na terenie Stanów Zjednoczonych? Po pierwsze, pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich byliby zatrudnieni lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na zagranicznego pracodawcę między innymi takie wymogi.

  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z przepisami prawa pracy w USA. Wysokość wynagrodzenia pracownika w USA jest regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2023 roku minimalna federalna stawka godzinowa wynosiła $7.25. Warto tutaj zaznaczyć, iż minimalna stawka godzinowa jest inna w każdym z 50-ciu amerykańskich stanów. Stanowa minimalna stawka często zmienia się, a obecnie jest ona w przedziale od $8 do $15 na godzinę. Tak jest teorii. W praktyce zagraniczny pracodawca będzie miał problem znaleźć konkretnego lokalnego pracownika oferując stawkę $20 na godzinę w duzych amerykanskich metropoliach. Więcej informacji o minimalnych stawkach godzinowych w USA znajdziesz tutaj.
  • Zagraniczny pracownik wykonujący pracy na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez swojego zagranicznego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. W praktyce oznacza to, że zagraniczny pracodawca będzie musiał opłacać amerykańską polisę ubezpieczeniową, tzw. „worker’s compensation insurance„. 
  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych bedzie posiadac prawo do zwolnień chorobowych, które określane są przez stanowe i federalne prawo pracy.
  • Każdy pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu, czy to pod względem rasy, kraju pochodzenia, płci lub wieku.
  • Pracownik otrzymujący wynagrodzenie za prace na terenie Stanow Zjednoczonych będzie płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Zagraniczny pracodawca zatrudniający pracownika w USA posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzen wypłacanych w Stanach Zjednoczonych.

Oddelegowanie pracownika za granicę a wiza pracownicza USA

Europejska firma planująca oddelegowanie pracownika do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Wiza pracownicza do Stanów Zjednoczonych pozwoli dla takiego pracownika na podjęcie legalnej pracy w USA. Wielu polskich pracodawców zakłada, iż polscy pracownicy mogą przybyć do USA w ruchu bezwizowym i pracować w Stanach Zjednoczonych. Jest to błędna konkluzja. Prawo imigracyjne w USA nie pozwala dla polskiego pracownika przybywającego do USA w ruchu bezwizowym na podjecie legalnej pracy w USA.

Pierwszy krok w procesie oddelegowania pracownika to wiza pracownicza USA

Wystąpienie o wizę pracowniczą do USA nie polega na złożeniu dwu stronicowej aplikacji w Ambasadzie Amerykańskiej. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA jest procesem złożonym z wielu elementów, które nieustannie zmieniają się. Firma w USA, stworzenie oddziału spółki w USA, jest zwykle pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA. Dowiedz się więcej jak założyć firmę w USA.

Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA