Oddelegowanie pracownika do USA

Europejski pracodawca planujący oddelegowanie europejskich pracowników do legalnej pracy na terytorium USA, musi zrobić to zgodnie z wymogami prawa amerykańskiego. Legalne pracowanie na terenie Stanów Zjednoczonych wymaga przejścia przez pewne procedury prawno-administracyje. Europejski pracodawca musi wystąpić o wizy pracownicze do USA, uzyskać pozwolenia na pracę na terytorium USA, ubezpieczyć europejskich pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych, ustawić procedure wypłacania wynagrodzenia, a także pobierać i odprowadzać podatki w USA.

Oddelegowanie pracownika do USA
Oddelegowanie pracownika do USA

Wyjazd do USA i obowiązki pracodawcy w USA

Warunki zatrudnienia europejskich pracowników wykonujących prace na terenie Stanów Zjednoczonych i obowiązki europejskiego pracodawcy będą regulowane przez amerykańskie przepisy prawne. Po pierwsze, europejski pracownik delegowany do pracy w USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich byliby zatrudnieni lokalni pracownicy w Stanach Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na każdego pracodawcę między innymi następujące restrykcje i wymogi.

  • Pracownik oddelegowany do USA musi otrzymywać minimalne wynagrodzenie określane przez amerykańskie przepisy. Wynagrodzenia w USA są regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2023 roku minimalna federalna stawka godzinowa wynosiła $7.25. Z drugiej strony w roku 2024 dużo amerykańskich stanów wymaga płacenia stawki godzinowej powyżej 12 dolarów na godzinę.
  • Pracownik wykonujący prace na terenie USA musi być ubezpieczony od wypadków przy pracy. Zagraniczna spółka musi uzyskać odpowiednie amerykańskie polisy ubezpieczeniowe które sa regulowane przez prawo stanowe.
  • Pracownik oddelegowany do USA będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych, które określane są przez stanowe i federalne prawo pracy.
  • Pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu, czy to pod względem rasy, kraju pochodzenia, płci lub wieku.
  • Europejski pracownik będzie odprowadzać podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Zagraniczny pracodawca posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wypłacanych wynagrodzeń.
  • Pracownik wykonujace prace na terenie USA powninien byc obywatelem USA, rezydentem USA lub osoba posiadajaca odpowiednia wize pracownicza do USA upowazniajaca do podjecia legalnej pracy w USA.

Oddelegowanie pracownika a wiza b1 b2

Europejska firma planująca oddelegowanie pracownika do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Wielu polskich pracodawców zakłada, iż polscy pracownicy mogą być delegowani do pracy w USA w ruchu bezwizowym lub występując o wizę b1/b2. Jest to błędna konkluzja. Prawo imigracyjne w USA nie pozwala na podjecie legalnej pracy w USA osobom posiadającym wizy b1/b2. Sprawdź do czego czego służą wizy b1 b2 na stronie Amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego.

Wizy pracownicze do USA wybrane fakty. W Styczniu 2024 roku, Ambasada Amerykańska w Polsce wydała 680 wiz B1/B2, 18 wiz inwestorskich E-2 i 99 wiz pracowniczych L1/L2..

Pomoc wiza pracownicza USA

Europejskie firmy planujące delegowanie pracowników  do USA w 2024 roku powinny wystąpić o odpowiednie wizy pracownicze do USA. Czy jest to proste zadanie? Nie- uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega na złożeniu aplikacji w Ambasadzie Amerykańskiej. Każdy projekt wizowy jest inny i składa się z kilkunastu dobrze zaplanowanych i przygotowanych elementów. Przygotowania planu biznesowego, założenia oddziału w USA, zatrudnienie lokalnych pracowników to wybrane elementy potrzebne do uzyskania wiz pracowniczych do USA. Jeżeli potrzebujesz pomoc przy uzyskaniu wiz pracowniczych do USA, prosimy o kontakt z kancelarią.

Scroll to Top