Delegowanie pracownika do USA a obowiązki pracodawcy

DELEGOWANIE PRACOWNIKA DO USA

Polski pracodawca który planuje oddelegować pracownika do USA, czy to do pracy w oddziale firmy w USA, czy do wykonania usług dla kontrahenta znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych musi zrobić to zgodnie z  prawem w USA. Co w praktyce będzie to oznaczać dla polskiego pracodawcy?

Oddelegowanie do USA dieta podatki ubezpieczenie

Polski pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach na jakich są zatrudniani lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA będzie wymagać od polskiego pracodawcy spełnienia między innymi następujących warunków.

  • Polski pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z amerykańskim prawem pracy. Takie wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej w stanie na terenie którego pracownik oddelegowany do USA będzie wykonywać pracę dla swojego zagranicznego pracodawcy.
  • Minimalne wynagrodzenie w USA. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w USA? Minimalna stawka godzinowa w USA jest regulowana na poziomie federalnym, a także stanowym. W roku 2018 minimalna stawka federalna wynosiła $7.25, a minimalna stawka stanowa była w przedziale od $7.25 do $13 na godzinę. Sprawdź jakie są stawki minimalne stawki stanowe w poszczególnych stanach klikając tutaj.
  • Oddelegowanie pracownika do USA oznacza, iż taki pracownik wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał uzyskać i opłacać polisę ubezpieczeniową na rynku USA, tzw. „worker’s compensation insurance„.
  • Polski pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych które przewiduje dla prawo pracy w USA.
  • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu.
  • Polski pracownik oddelegowany do USA posiada obowiązki podatkowe w USA. Taki pracownik powinien płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Polski pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA, zatrudniający na terenie USA, posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla swojego pracownika oddelegowanego do Stanów Zjednoczonych.

Delegowanie pracownik do USA a wiza pracownicza do USA

Oddelegowanie polskiego pracownika do USA = wiza pracownicza do USA. Polski pracownik musi wystąpić o odpowiednią wizę do USA, która będzie równoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA. Polski pracownik oddelegowany do USA nie może przyjechać do USA i podjąć tutaj prace posiadając wizę B1, lub przybyć do USA w oparciu o ruch bezwizowy do USA

Jaki jest pierwszy krok związany z oddelegowaniem pracownika do USA

Utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, zarejestrowanie spółki w Stanach Zjednoczonych jest pierwszym krokiem w procesie delegowania pracownika do USA. Dowiedz się więcej o kwestiach praktycznych związanych z rejestracją firmy w USA.