Wyjazd do USA do pracy

Europejski pracodawca planujący dla swoich europejskich pracowników wyjazd do USA do pracy musi zrobić to zgodnie z amerykańskim prawem. Legalne pracowanie na terenie Stanów Zjednoczonych wymaga rozwiązania paru kwestii specyficznych dla rynku USA. Europejski pracodawca wystąpić o wizy pracownicze do USA, uzyskac pozowlenia na prace w USA, ubezpieczać europejskich pracowników wykonujących prace na terenie Stanów Zjednoczonych, wypłacać odpowiednie wynagrodzenia, a także pobierać i odprowadzać podatki w USA.

Oddelegowanie pracownika do USA
Oddelegowanie pracownika do USA

Wyjazd do USA, prawo pracy USA i obowiązki pracodawcy w USA

W jaki sposób prawo pracy w USA wpłynie na obowiązki zagranicznego pracodawcy, którego europejski pracownik będzie podejmować prace na terenie Stanów Zjednoczonych? Po pierwsze, europejski pracownik wyjeżdżający do pracy w USA będzie zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich byliby zatrudnieni lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na zagranicznego pracodawcę między innymi następujące wymogi.

  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z przepisami prawa pracy w USA. Wysokość wynagrodzenia pracownika w USA jest regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2023 roku minimalna federalna stawka godzinowa wynosiła $7.25. Warto tutaj zaznaczyć, iż minimalna stawka godzinowa jest inna w każdym z 50-ciu amerykańskich stanów. Stanowa minimalna stawka często zmienia się, a obecnie jest ona w przedziale od $8 do $15 na godzinę. Tak jest teorii. W praktyce zagraniczny pracodawca będzie miał problem znaleźć konkretnego lokalnego pracownika oferując stawkę $20 na godzinę w dużych amerykańskich metropoliach. Więcej informacji o minimalnych stawkach godzinowych w USA znajdziesz tutaj.
  • Zagraniczny pracownik wykonujący pracy na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez swojego zagranicznego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. W praktyce oznacza to, że zagraniczny pracodawca będzie musiał opłacać amerykańską polisę ubezpieczeniową, tzw. „worker’s compensation insurance„. 
  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych, które określane są przez stanowe i federalne prawo pracy.
  • Każdy pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu, czy to pod względem rasy, kraju pochodzenia, płci lub wieku.
  • Pracownik otrzymujący wynagrodzenie za prace na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Zagraniczny pracodawca zatrudniający pracownika w USA posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzę wypłacanych w Stanach Zjednoczonych.

Oddelegowanie pracownika za granicę a wiza pracownicza USA

Europejska firma planująca oddelegowanie pracownika do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Wiza pracownicza do Stanów Zjednoczonych pozwoli dla takiego pracownika na podjęcie legalnej pracy w USA. Wielu polskich pracodawców zakłada, iż polscy pracownicy mogą przybyć do USA w ruchu bezwizowym i pracować w Stanach Zjednoczonych. Jest to błędna konkluzja. Prawo imigracyjne w USA nie pozwala dla polskiego pracownika przybywającego do Stanów Zjednoczonych w ruchu bezwizowym na podjecie legalnej pracy w USA.

Krok po kroku wiza pracownicza USA

Przygotowanie wyjazdu do USA do pracy składa się z kilkunastu kroków i nie polega na złożeniu aplikacji w Ambasadzie Amerykańskiej. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA wymaga przygotowania planu biznesowego, założenia oddziału w USA i wynajmu lokalu w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli twoja europejska firma potrzebuje pomoc przy uzyskaniu wiz pracowniczych do USA, prosimy o kontakt z kancelarią.

Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA