Oddelegowanie pracownika do USA

obowiązki pracodawcy USA
Oddelegowanie pracownika za granicę USA

Polski pracodawca planujący oddelegowanie pracownika do USA do pracy w oddziale swojej firmy w USA lub do miejsca pracy jego amerykańskiego kontrahenta musi zrobić to zgodnie z  wymogami prawa w USA.

Prawo pracy USA a obowiązki pracodawcy w USA

Po pierwsze, polski pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich są zatrudniani lokalni pracownicy pracujący na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na polskiego pracodawcę pewne wymogi i warunki zatrudnienia.

  • Polski pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z prawem pracy w USA. Takie wynagrodzenie jest regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2020 roku minimalna stawka godzinowa wynosi $7.25. W roku 2021 administracja Prezydenta Bidena będzie próbować podnieść stawkę minimalną do 15 dolarów na godzinę. Stanowe prawo pracy każdego z amerykańskich stanów wymóg płacenia minimalnej stawki godzinowej dla pracownika wykonującego prace na terenie jego terenu. Minimalna stawka stanowa może bardzo szybko zmieniać się roku 2021, a obecnie jest ona w przedziale od $7.25 do $15 na godzinę. Zatrudnieni pracownika w NYC będzie oznaczać płacenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości $15 na godzinę. Możesz sprawdzić minimalne stawki godzinowe w USA tutaj.
  • Pracownik delegowany do pracy w USA musi być ubezpieczony przez polskiego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał uzyskać i opłacać polisę ubezpieczeniową, tzw. „worker’s compensation insurance„. Polski pracodawca nie uzyska takiego ubezpieczenie w Polsce, a amerykańska firma ubezpieczeniowa nie podejmie się ubezpieczenia polskiego podmiotu. Twój doradca w USA powinien wiedzieć jak rozwiązać tę kwestię na rynku amerykańskim.
  • Polski pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych, które przewiduje dla niego stanowe i federalne prawo pracy w USA.
  • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu.
  • Polski pracownik oddelegowany do USA będzie posiadać obowiązki podatkowe w USA. Pracownik podejmujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Polski pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla swojego pracownika wykonującego prace na terenie Stanów Zjednoczonych.

Oddelegowanie pracownika za granicę a wiza pracownicza USA

Europejska firma planująca oddelegowanie pracownika za granicę, do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Wiza pracownicza USA pozwoli dla takiego pracownika na podjecie legalnej pracy w USA. Polski pracownik oddelegowany do USA nie może podjąć pracy na terenie USA posiadając wizę B1, lub przybyć do USA w oparciu o ruch bezwizowy do USA.

Źródło: https://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-typee.asp#apply

Pierwszy krok w procesie wiza pracownicza USA

Wystąpienie o wizę pracowniczą do USA nie polega na złożeniu 2 stronicowej aplikacji w Ambasadzie Amerykańskie w Warszawie. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA jest skomplikowanym procesem złożonym z wielu elementów, które nieustannie zmieniają się w okresie Covid-19. Można także oczekiwać nowych przepisów, ograniczeń, barier po zmianie w Administracji Stanów Zjednoczonych. Utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, jest zwykle pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA przez firmę zagraniczną planującą oddelegowanie pracownika do USA w 2021 roku. Dowiedz się więcej o otwarciu oddziału spółki w USA.

Dodano do koszyka.
0 produktów - $0

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji dotyczących regulacji prawnych w USA związanych z prowadzenie działalności gospodarczej na rynku USA dołącz do naszej prywatnej listy mailingowej.

Podając swoje dane wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikacji od firmy Ecomten LLC.