Oddelegowanie pracownika do USA

Pracodawca planujący oddelegowanie polskiego pracownika do USA czy to do pracy w oddziale swojej firmy w USA, czy to do pracy w firmie amerykańskiego kontrahenta musi zrobić to zgodnie z regulacjami prawnymi w USA. Oddelegowanie pracownika do USA wiąże się z rozwiązaniem wielu kwestii, między innymi z uzyskaniem wizy do USA, uzyskaniem ubezpieczeń, a także rozwiązaniem tematów podatkowych w USA.

 

obowiązki pracodawcy USA
Oddelegowanie pracownika za granicę USA

Prawo pracy USA i obowiązki pracodawcy w USA

W jaki sposób prawo pracy w USA reguluje obowiązki zagranicznego pracodawcy którego pracownik wykonuje prace na terenie Stanów Zjednoczonych? Po pierwsze, polski pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich byliby zatrudnieni lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na polskiego pracodawcę delegującego pracownika do USA między innymi takie wymogi:

  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z przepisami prawa pracy w USA. Wysokość wynagrodzenia takiego pracownika jest regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2022 roku minimalna federalna stawka godzinowa wynosi $7.25. Z drugiej strony, stanowa minimalna stawka jest inna w każdym z 50-ciu stanów, często zmienia się, a obecnie jest ona w przedziale od $8 do $15 na godzinę. Warto tutaj zaznaczy iż w praktyce w 2022 roku zagraniczny pracodawca będzie miał problem znaleźć pracowników na terenie USA oferując nawet stawkę $20 na godzinę. Więcej informacji o minimalnych stawkach godzinowych w USA znajdziesz tutaj.
  • Polski pracownik wykonujący pracy na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez polskiego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał załatwić i opłacać polisę ubezpieczeniową, tzw. „worker’s compensation insurance„. 
  • Pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych posiada prawo do zwolnień chorobowych, które określane są przez stanowe i federalne prawo pracy w USA.
  • Każdy pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu, czy to pod względem rasy, kraju pochodzenia, płci lub wieku.
  • Pracownik podmiotu w USA posiada obowiązki podatkowe w USA- będzie płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Każdy pracodawca zatrudniający pracownika do pracy w USA posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla pracownika wykonującego prace na terenie jednego z amerykańskich stanów.

Oddelegowanie pracownika za granicę a wiza pracownicza USA

Polska firma planująca oddelegowanie pracownika za granicę, do USA, musi wystąpić o odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Odpowiednia wiza pracownicza USA pozwoli dla polskiego pracownika na podjecie legalnej pracy w USA. Wielu polskich pracodawców zakłada, iż polscy pracownicy mogą przybyć do USA w ruchu bezwizowym. Jest to błędna konkluzja. Prawo imigracyjne w USA nie pozwala dla polskiego pracownika przybywającego do USA w ruchu bezwizowym, posiadającego wizę B1, na podjecie legalnej pracy na terenie Stanow Zjednoczonych.

Pierwszy krok w procesie wiza pracownicza USA

Wystąpienie o wizę pracowniczą do USA nie polega na złożeniu dwu stronicowej aplikacji w Ambasadzie Amerykańskie w Warszawie. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA jest procesem złożonym z wielu elementów, które nieustannie zmieniają się szczególnie w 2022 roku. Utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, jest zwykle pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA przez  zagranicznego pracodawcy planującego oddelegowanie pracownika do USA w 2022 roku. Dowiedz się więcej o otwarciu oddziału spółki w USA.