Oddelegowanie pracownika do USA

Polski pracodawca który planuje oddelegować pracownika do USA, czy to do pracy w oddziale firmy w USA, czy do wykonania usług dla kontrahenta znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych musi zrobić to zgodnie z  wymogami prawa w USA.

Oddelegowanie do USA podatki i ubezpieczenie

Polski pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach na jakich są zatrudniani lokalni pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA będzie wymagać od polskiego pracodawcy spełnienia między innymi następujących warunków.

  • Polski pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z prawem pracy w USA. Wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej w stanie na terenie którego pracownik oddelegowany do USA będzie wykonywać pracę dla swojego zagranicznego pracodawcy. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w USA? Jest to zależne od przepisów federalnych jak i stanowych. Minimalna stawka godzinowa w USA w roku 2020 minimalna stawka federalna wynosiła $7.25, a minimalna stawka stanowa była w przedziale od $7.25 do $15 na godzinę. Sprawdź jakie są stawki minimalne stawki stanowe w poszczególnych stanach klikając tutaj.
  • Oddelegowanie pracownika do USA oznacza, iż taki pracownik wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych musi być ubezpieczony przez pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał uzyskać i opłacać polisę ubezpieczeniową na rynku USA, tzw. „worker’s compensation insurance„.
  • Polski pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych które przewiduje dla prawo pracy w USA.
  • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu.
  • Polski pracownik oddelegowany do USA posiada obowiązki podatkowe w USA. Taki pracownik powinien płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Polski pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA, zatrudniający na terenie USA, posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla swojego pracownika oddelegowanego do Stanów Zjednoczonych.

Oddelegowanie pracownik do USA a wiza pracownicza USA

Oddelegowanie pracownika do USA równa się wiza pracownicza do USA. Polski pracownik musi wystąpić o wizę pracownicza do USA, która pozwoli na podjecie legalnej pracy w USA. Polski pracownik oddelegowany do USA nie może podjąć pracy na terenie USA posiadając wizę B1, lub przybyć do USA w oparciu o ruch bezwizowy do USA.

Zródlo: https://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-typee.asp#apply

Wiza pracownicza do USA pierwszy krok związany z oddelegowaniem polskiego pracownika do USA

Wystąpienie o wize pracownicza do USA nie polega na złożeniu 2 stronicowej aplikacji w Ambasadzie Amerykanskie w USA. Jest to skomplikowany proces złożony z wielu elementów, który nieustannie zmienia się w okresie Covid-19 i przy zmianach w Administracji Stanów Zjednoczonych. Utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, jest zwykle pierwszym krokiem w procesie ubiegania sie o wize pracownicza do USA i oddelegowania pracownika do USA. Dowiedz się więcej o otwarciu oddziału spółki w USA, rejestracją firmy w USA.