Oddelegowanie pracownika do USA

Polski pracodawca planujący oddelegowanie pracownika do USA do pracy w oddziale swojej firmy w USA lub do miejsca pracy jego amerykańskiego kontrahenta musi zrobić to zgodnie z  wymogami prawa w USA.

Oddelegowanie do USA wynagrodzenie podatki i ubezpieczenie

Po pierwsze, polski pracownik oddelegowany do USA musi być zatrudniony na takich samych warunkach, na jakich są zatrudniani lokalni pracownicy pracujący na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo pracy w USA narzuca na polskiego pracodawcę pewne wymogi i warunki zatrudnienia.

  • Polski pracownik delegowany do USA musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne z prawem pracy w USA. Takie wynagrodzenie jest regulowane na dwóch poziomach: federalnym i stanowym. W 2020 roku minimalna stawka godzinowa wynosi $7.25. Co do wymogów stanowych, wymóg płacenia minimalnej stawki będzie regulowanym przepisami amerykańskiego stanu, na którego terenie polski pracownik będzie wykonywać prace. Minimalna stawka stanowa może bardzo szybko zmieniać się roku 2021, a obecnie jest ona w przedziale od $7.25 do $15 na godzinę. Sprawdź minimalne stawki stanowe w poszczególnych stanach klikając tutaj.
  • Pracownik delegowany do pracy w USA musi być ubezpieczony przez polskiego pracodawcę od wypadków przy pracy na terenie USA. Co w praktyce oznacza, że polski pracodawca będzie musiał uzyskać i opłacać polisę ubezpieczeniową, tzw. „worker’s compensation insurance„.
  • Polski pracownik delegowany do Stanów Zjednoczonych będzie posiadać prawo do zwolnień chorobowych, które przewiduje prawo pracy w USA.
  • Polski pracownik w USA będzie objęty ochroną prawną od dyskryminacji w miejscu zatrudnieniu.
  • Polski pracownik oddelegowany do USA będzie posiadać obowiązki podatkowe w USA. Pracownik podejmujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki stanowe, a także posiada obowiązek odprowadzenia federalnego podatku dochodowego w USA.
  • Polski pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA posiada obowiązek odprowadzania podatków federalnych i stanowych od wynagrodzenia wypłacanego dla swojego pracownika wykonującego prace na terenie Stanów Zjednoczonych.

Oddelegowanie pracownik do USA a wiza pracownicza USA

Europejska firma planująca oddelegowanie swojego pracownika do USA musi wystąpić o wizę pracowniczą do USA. Wiza pracownicza USA pozwoli dla polskiego pracownika na podjecie legalnej pracy w USA. Polski pracownik oddelegowany do USA nie może podjąć pracy na terenie USA posiadając wizę B1, lub przybyć do USA w oparciu o ruch bezwizowy do USA.

Źródło: https://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-typee.asp#apply

Wiza pracownicza do USA, jaki jest pierwszy krok

Wystąpienie o wizę pracowniczą do USA nie polega na złożeniu 2 stronicowej aplikacji w Ambasadzie Amerykańskie w Warszawie. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA jest skomplikowanym procesem złożonym z wielu elementów, który nieustannie zmieniają się w okresie Covid-19, a można oczekiwać nowych przepisów, ograniczeń, po zmianie w Administracji Stanów Zjednoczonych. Utworzenie oddziału polskiej spółki w USA, jest zwykle pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA i oddelegowania pracownika do USA. Dowiedz się więcej o otwarciu oddziału spółki w USA.