Firma w USA z europejskim udziałowcem

O ile otwarcie firmy przez obywatela Stanów Zjednoczonych jest łatwe, otwarcie firmy w USA w której udziałowcem będzie europejski podmiot lub obywatel Unii Europejskiej wymaga głębszej analizy i strategicznego planowania. Po pierwsze taka analiza powinna być przeprowadzona przez prawnika licencjonowanego w USA. Po drugie, trzeba dopytać lokalnego doradce, o jego doświadczenie w doradzaniu europejskim klientom.  Ale najważniejsza kwestia to ustalenia do samego początku czy doradca oferuje dodatkowe wsparcie firmy prowadzącej działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

Europejski klient zakładający firmę w USA powinien wraz ze swoim doradcą rozważyć miedzy innymi kwestie lokalizacji, wytyczne biznesowe, ochronę prywatności, a także barier rynkowe, które napotka europejski podmiot lub inwestor indywidualny.

Europejski przedsiębiorca lub podmiot zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych powinien zapoznać się z kwestiami i ograniczeniami, które taki podmiot napotka podczas zakładania firmy w USA. Brak wiedzy o takich kwestiach i zatrudnienie pierwszego lepszego doradcy do założenia firmy w USA będzie najczęściej kosztownym błędem dla zagranicznego podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą na rynku amerykańskim.

firma w usa
Firma w USA

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w USA

W amerykańskim systemie prawnym istnieje wiele form prawnych które można użyć do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA. Europejski przedsiębiorca może prowadzić działalność na rynku amerykańskim bez zakładania oddzielnego podmiotu prawnego, i w takim przypadku działalność jest uważana jako solo proprietorship. Dwie osoby fizyczne mogą oferować usługi lub sprzedawać produkty na rynku USA, a taka działalność gospodarcza będzie uznawana jako partnership. Inne podmioty używane do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych to spółka z ograniczona odpowiedzialnością LLC, professional association, s-corporation, c-corporation lub limited partnership. W przypadku zakladania firmy w USA z zagranicznym udziałowcem, pojawiają się dodatkowe ograniczenia.

Przed założeniem firmy w USA warto przeanalizować miedzy innymi kwestie jurysdykcji, renomę lokalizacji, restrykcje związane z planowana działalnością lub wymogi udziałowców.

Lokalizacja do rejestracji firmy w USA. Europejski inwestor musi dokonać wyboru w którym z 50-ciu amerykańskich stanów, spółka będzie zarejestrowana. Wybór stanu będzie zależny od wielu czynników.  Błędny wybór jurysdykcji może bardzo szybko stać się bardzo kosztownym błędem. Przykładem tego jest otwarcie firmy w Delaware która będzie prowadzić sprzedaż internetową we wszystkich 50-ciu amerykańskich stanach. Firma w USA działająca w więcej niż w jednym z amerykańskich stanów nawiązuje wieź podatkową z innymi stanami, co zobowiąże europejskiego udziałowca do wypełniania obowiązków podatkowych w wielu amerykańskich stanach.

Renoma lokalizacji. O ile zagraniczny udziałowiec może założyć spółkę w każdym z amerykańskich stanów, lokalizacja firmy/biznesu w specyficznym stanie/mieście podniesie wiarygodność europejskiej firmy i ułatwia robienie biznesów ze specyficznymi partnerami. Na przykład, Stan New Jersey jest znany z dużej ilości firm farmaceutycznych, a miasto NYC graniczące z New Jersey z sektora finansowego i firm odzieżowych. Z drugiej strony, założenie firmy w Delaware która będzie działać w sektorze technologicznym brzmi bardzo mało wiarygodnie.

Wytyczne biznesowy. Bardzo często zagraniczny podmiot uzyskuje kapitał zewnętrzny na  rozwój sprzedaży w USA, a inwestor narzuca własne wymogi dotyczące formy i lokalizacji firmy w Stanach Zjednoczonych.

Indywidualne wymogi udziałowców. Prawo handlowe w USA pozwala dla dwóch udziałowców w amerykańskiej spółce na posiadanie równych udziałów, podczas gdy zyski lub straty finansowe generowane przez firmę w USA nie muszą być proporcjonalne do posiadanych udziałów. Można założyć firmę w USA która będzie zarządzana spoza Stanów Zjednoczonych, a prawa do podejmowania kluczowych decyzji będą przekazane dla lokalnego udziałowca, inwestora, menadżera lub dyrektora.

Ochrona prywatności. Każdy z amerykańskich stanów ma inne podejście do ochrony prywatności udziałowców podmiotach zarejestrowanych na jego terytorium. Wielu zagranicznych udziałowców chce zachować anonimowość i nie jest to spowodowany zamiarem uniknięcia płacenie podatków w USA, ale ukryciem prowadzonych działań biznesowych na terytorium USA.

Ograniczenia przez prawo stanowe. Prawo stanowe reguluje podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie swojego terytorium. Na przykład, spółka LLC nie może być użyta do świadczenia usług inżynieryjnych na terenie Stanu Nowy Jork.

Firma w Delaware USA

Wielu doradców zachęca do założenia spółki w “bez-podatkowym” Delaware z powodu braku podatków, ograniczoną odpowiedzialnością cywilną lub oferowaną anonimowością. Niestety bardzo często odbiega to to rzeczywistości lub barier które stworzy otwarcie firmy w Delaware. Firma zarejestrowana w Delaware, generująca dochód na terenie Stanów Zjednoczonych uniknie płacenia podatku dochodowego w Delaware, ale jej zagraniczni udziałowcy będą musieli rozliczać się z dochodu firmy w USA, być może płacić podatki federalne w USA, jak i podatki stanowe a także prowadzić oficjalna księgowość firmy w USA. Większość amerykańskich stanów oferuje ochronę przed odpowiedzialności za długi spółki, a wspólnym mianownikiem jest prowadzenie działalność zgodnie z wymogami amerykańskiego prawa. Pomimo iż prawo Delaware nie wymaga publicznego ujawnienia danych udziałowców w firmie Delaware, w praktyce użycie takiego rozwiązania będzie oznaczać, iż większość banków w USA nie podejmie się otwarcia konta bankowego dla papierowej firmy z Delaware.

Rejestracja firmy w Delaware może być bardzo dobrym rozwiązaniem, ale najczęściej jest one używane przez duże lokalne firmy w Stanach Zjednoczonych. Stan Delaware oferuje dostęp do sprawnego systemu prawnego. Prawo handlowe Delaware jest bardzo przyjazne dla podmiotów gospodarczych. Sędziowie w Stanie Delaware mają olbrzymie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów biznesowych. Biznesy w Delaware mają dostęp do oddzielnego organu sądowego, który zajmuje się wyłącznie sprawami biznesowymi co bardzo przyspiesza cały proces rozwiązywania sporów prawnych. To główne przyczyny dlaczego duże firmy z poważnymi doradcami podatkowymi otwierają firmy w Delaware a nie w Nowym Jorku lub Kalifornii.

Firma w USA a podatki w USA

Firma w USA z zagranicznym udziałowcem generująca dochód z rynku Stanów Zjednoczonych nie uniknie płacenia podatków w USA. Każdy podmiot działający w Stanach Zjednoczonych, włącznie ze spółką Delaware, posiada obowiązki podatkowe w USA. Spółka zarejestrowana w Delaware prowadzącą sprzedaż internetową poza terytorium Delaware posiada obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności e-commerce w każdym stanie gdzie tak spółka posiada wieź podatkową. Firma w USA prowadząca sprzedaż internetową jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży. Większość amerykańskich stanów wymaga od firm prowadzących działalność na jej terenie płacenia podatków dochodowych a także odprowadzania podatków od wypłacanych wynagrodzeń. Pobierania i odprowadzenia opisanych podatków w USA wymaga posiadania i dostarczenia: danych osobowych właściciela lub osoby zarządzającej firmą w USA, numeru podatkowego firmy w USA, amerykańskiego numeru podatkowego udziałowca, informacji o ubezpieczeniach na rynku USA.

Spółka w New Jersey

Europejski udziałowiec planujący prowadzenie działalności gospodarczej na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych powinien rozważyć założenie podmiotu w Stanie New Jersey.  Oto wybrane czynniki przemawiające za założeniem firmy w Stanie New Jersey. New Jersey jest ulokowany w bardzo strategicznej lokalizacji. Stan New Jersey sąsiaduje z New York City, a Nowojorska Metropolia zamieszkiwana jest przez około 19 milionów mieszkańców. Metropolia NYC to wewnętrzny mini-rynek, gdzie średni dochód na rodzinę to ponad 80 tysięcy dolarów rocznie. W obrębie 3 godzin jazdy samochodem znajdują się inne ważne rynki do prowadzenia działalności, Boston, Filadelfia i Waszyngton DC. Początkowy koszt założenia spółki w New Jersey jest niższy od kosztu rejestracji podmiotu gospodarczego w Nowym Jorku, a sama rejestracja firmy w Stanie New Jersey jest bardzo szybka. Po trzecie, wydatki i koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmiot zarejestrowany w New Jersey są drastycznie niższe od kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez firmę zarejestrowaną w mieście Nowy Jork, Boston lub Washington. Koszt zatrudnienia pracownika, koszt wynajmu biura lub magazynu jest także niższy w porównaniu do NYC lub innych dużych miast. Ponad 100 szkol wyższych w New Jersey i mieście Nowy Jork, oferuje zagranicznym firmom dostęp do bardzo dobrze wyszkolonej kadry pracowników, co jest problemem w wielu “tańszych” amerykańskich stanach.

Fizyczna lokalizacja dla europejskiej firmy działającej w USA

Zagraniczny podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku USA powinien posiadać fizyczną lokalizację dla swoje firmy w USA. Dla wielu zagranicznych klientów wynajem biura wydaje się kosztownym i niepotrzebnym wydatkiem w trakcie wchodzenia na rynek amerykański. Jest to bledną konkluzja. Posiadanie fizycznego oddziału firmy na terenie Stanów Zjednoczonych znacznie usprawni rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Niektórych kwestii i wymagań rynkowych nie można załatwić bez posiadania fizycznego biura firmy na terenie USA. Wielu mało doświadczonych doradców sugeruje użycie adresu wirtualnego na terenie Stanów Zjednoczonych. Niestety, ta opcja wiąże się z wieloma praktycznymi ograniczeniami, które bardzo szybko stają się kosztownymi błędami i strata czasu dla zagranicznego podmiotu jak i lokalnych doradców w Stanach Zjednoczonych.

Tanie zakładanie firm w USA v. realia rynku

Wielu doradców oferuje tanią usługę rejestracji spółki w USA, ale nie do końca przedstawia powyżej opisane kwestie które napotka europejski udziałowiec w amerykanskiej firmie. na rynku Stanów Zjednoczonych. Tanio założona firma w USA może być zupełnie niezdolna do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, firma z zagranicznym udziałowcem napotka wiele barier podczas otwierania konta bankowego w Stanach Zjednoczonych, a prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez konta bankowego jest niemożliwe.

Profesjonalne założenie firmy w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzone przez doradce znającego realia rynku amerykańskiego będzie droższe, ale zwykle jest dobrą długoterminową inwestycją dla klientów europejskich.

Dodano do koszyka.
0 produktów - $0
Najnowsza referencja

Pan Jacek to czysty profesjonalista. Odpowiedzi na wszystkie pytania dostałem w świetnym tempie, a Pan Jacek zajmował się wszystkimi rzeczami do załatwienia z jego strony od razu, bez spowalniania procesu. Wszystko przebiegło szybko i przyjemnie. Z usług Pana Jacka skorzystałbym ponownie, będąc świadomym, ze są na rynku tańsze opcje.