Firma w USA z europejskim udziałowcem

W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 33 miliony małych firm zatrudniających poniżej 500 pracowników. Małe prywatne firmy w USA zatrudniają ponad 61 milionów amerykanów. W 2023 roku otworzyło się ponad 5 milionów nowych firm w USA. O ile założenie działalności gospodarczej w USA przez obywatela Stanów Zjednoczonych jest łatwe, założenie firmy w USA w której udziałowcem będzie europejski podmiot lub osoba fizyczna wymaga analizy i strategicznego zaplanowania kroków związanych z otwarciem firmy w USA.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w USA

Proces założenie firmy w USA warto rozpocząć od znalezienia i zatrudnienia odpowiedniego doradcy.  3 główne powody dlaczego lokalny doradca w Stanach Zjednoczonych sprawnie przeprowadzi wszystkie kroki związane z otwarciem działalności gospodarczej w USA:

 1. Doradca będzie uprawniony do oferowania porady porad prawnych dotyczących prawa w USA.
 2. Doradca posiada doświadczenie w doradzaniu europejskim klientom i rozumie bariery na jakie trafiają zagraniczni udziałowcy.
 3. Doradca oferuje dalsze wsparcie europejskiego po założeniu firmy w USA.

Proces zakładania działalności gospodarczej w USA zwykle rozpoczyna się od wyboru formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Aby taką analizę wykonać trzeba posiadać wiedze i amerykańskim prawie spółek- taką wiedzę posiadają amerykańscy prawnicy. Licencjonowany prawnik w USA będzie posiadał wiedzę o zaletach i wadach założenia specyficznej formy prawnej w jednym z 50-ciu amerykańskich stanów. Doświadczony prawnik w USA doradzi które formy prawne mogą być użyte do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy może prowadzić działalność gospodarczą na rynku amerykańskim bez zakładania nowego podmiotu prawnego, a taka działalność będzie uważana jako solo proprietorship. Dwie osoby fizyczne mogą oferować usługi lub sprzedawać produkty na rynku USA, a taka działalność gospodarcza będzie uznawana jako partnerstwo, tzw. partnership. Inne podmioty prawne które mogą być użyte do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych to spółka z ograniczona odpowiedzialnością, professional association, s-corporation, c-corporation lub limited partnership. Podczas gdy obywatele USA mogą użyć większość form prawnych przedstawionych powyżej, w przypadku otwierania spółki w USA z zagranicznym udziałowcem, prawo amerykańskie narzuca dodatkowe ograniczenia.

Gdzie założyć działalność gospodarczą w USA

Lokalny doradca w USA posiadający wiedzę praktyczną o rynku USA przed szybkim założeniem firmy w USA w pierwszym lepszym stanie powinien wziąć pod uwagę miedzy innymi: wymogi biznesowe europejskiego klienta, kwestie jurysdykcji, renomę lokalizacji, restrykcje związane z planowana działalnością lub regulacje prawne.

firma w usa
Firma w USA
 • Wymogi i plan klienta. Specyfika biznesu i strategia wejścia na rynek amerykański grają bardzo ważna role przy wyborze jednego z 50-sciu amerykańskich stanów do założenia działalności gospodarczej. Europejski producent nie powinien rejestrować spółki w Wyoming, a polska firma IT robi wielki błąd zakładając działalność gospodarczą w Stanie Ohio.
 • Podatki w USA. Firma w USA generująca dochód z rynku amerykanskiego, będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków podatkowych i/lub płacenia podatków w USA.  Błędny wybór jurysdykcji może stać się bardzo kosztownym błędem. Firma założona w Delaware prowadząca sprzedaż internetową na terenie całych Stanów Zjednoczonych nie tylko będzie płacić podatki dochodowe ale także zobowiąże europejskiego udziałowca w amerykańskim podmiocie do wypełniania obowiązków podatkowych w innych amerykańskich stanach.
 • Renoma lokalizacji. O ile zagraniczny udziałowiec może założyć spółkę w każdym z amerykańskich stanów, lokalizacja biznesu w dobrym miejscu podnosi wiarygodność europejskiej firmy i ułatwia robienie biznesów ze specyficznymi partnerami. Na przykład, Stan New Jersey jest znany z dużej ilości firm farmaceutycznych, a miasto NYC graniczące z New Jersey z sektora finansowego i firm odzieżowych. Z drugiej strony, założenie firmy technologicznej w Wyoming brzmi bardzo mało wiarygodnie.
 • Wytyczne inwestorów. Bardzo często zagraniczny podmiot uzyskuje kapitał zewnętrzny na założenie działalności gospodarczej w w Stanach Zjednoczonych i zbudowanie sprzedaży na rynku USA. W takim przypadku główny inwestor narzuca własne wymogi dotyczące formy prawnej i w którym stanie firma powinna być zarejestrowana.
 • Indywidualne wymogi udziałowców. Prawo handlowe w USA jest bardzo elastyczne i pozwala na wiele ciekawych rozwiązań.  Na przykład, założenie podmiotu gospodarczego w USA w którym zyski lub straty finansowe nie będą proporcjonalne do posiadanych udziałów, lub firmy w USA, która będzie zarządzana spoza Stanów Zjednoczonych.
 • Restrykcje stanowe. Prawo stanowe reguluje podmioty zakładane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie swojego terytorium. Na przykład, spółka LLC nie może być użyta do świadczenia usług inżynieryjnych na terenie Stanu Nowy Jork.
 • Ochrona prywatności. Wielu zagranicznych udziałowców chce zachować anonimowość a także ukryć przed konkurencją swoją działalność gospodarczą na rynku USA. Każdy z amerykańskich stanów ma inne podejście do ochrony prywatności udziałowców w podmiotach zarejestrowanych na jego terytorium. Anonimowość beneficjenta rzeczywistego skończyła się w 2024 roku.

Spółka LLC Delaware v. realia

Wielu doradców posiadających ograniczenie doświadczenie praktyczne zachęca europejskich przedsiębiorców do założenia spółki w “bez-podatkowym” Delaware sugerując brak podatków, ograniczoną odpowiedzialnością cywilną lub ochronę zagranicznych beneficjentów rzeczywistych. Tego rodzaju rozwiązanie często naraża europejskich klientów na wiele kosztownych niespodzianek w Stanach Zjednoczonych.

Firma w Delaware, generująca dochód z rynku Stanów Zjednoczonych uniknie płacenia podatku dochodowego w Delaware, ale jej zagraniczni udziałowcy będą musieli rozliczać się z dochodu firmy w USA, być może płacić podatki federalne w USA, jak i podatki stanowe a także prowadzić oficjalna księgowość firmy w USA. Większość amerykańskich stanów oferuje ochronę przedsiębiorców przed odpowiedzialnością za długi spółki, pod warunkiem iż działalność gospodarcza w USA jest prowadzana zgodnie z wymogami regulacjami prawnym w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony obecne prawo stanu Delaware nie wymaga publicznego ujawnienia danych udziałowców w firmie Delaware, ale z drugiej strony większość banków w USA nie podejmie się otwarcia konta bankowego dla firmy z Delaware. Doświadczony prawnik w USA rozumie dlaczego Delaware jest popularnym stanem do założenia działalności gospodarczej dla pewnych klientów.

Spółka llc w USA w 2024
Spółka llc w USA w 2024
 • Rejestracja firmy w Delaware może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla spółek giełdowych lub korzystających z zewnętrznego kapitału.
 • Stan Delaware oferuje dostęp do sprawnego systemu prawnego. Prawo handlowe Delaware jest bardzo przyjazne dla podmiotów gospodarczych.
 • Sędziowie w Stanie Delaware mają olbrzymie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów biznesowych.
 • Biznesy w Delaware mają dostęp do oddzielnego organu sądowego, który zajmuje się wyłącznie sprawami biznesowymi co bardzo przyspiesza cały proces rozwiązywania sporów prawnych.

Doświadczony amerykański prawnik rozumie iż firma w USA z zagranicznym udziałowcem generująca dochód z rynku Stanów Zjednoczonych nie uniknie płacenia podatków w USA. Każdy podmiot działający w Stanach Zjednoczonych, włącznie ze spółką zarejestrowaną w Delaware, posiada obowiązki podatkowe w USA. Spółka zarejestrowana w Delaware prowadzącą sprzedaż internetową poza terytorium Delaware posiada obowiązek zarejestrowania sprzedaży internetowej w każdym stanie gdzie tak spółka Delawar posiada wieź podatkową. Firma w USA prowadząca sprzedaż internetową jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży. Większość amerykańskich stanów wymaga od firm prowadzących działalność na jej terenie płacenia podatków dochodowych a także odprowadzania podatków od wypłacanych wynagrodzeń. Pobieranie i odprowadzenia opisanych podatków w USA wymaga posiadania i dostarczenia: danych osobowych właściciela lub osoby zarządzającej firmą w USA, numeru podatkowego firmy w USA, amerykańskiego numeru podatkowego udziałowca, informacji o ubezpieczeniach na rynku USA.

Kompetentny doradca rozumie zalety posiadania fizycznej lokalizacji dla firmy prowadzącej działalność gospodarczą na rynku USA. Doradca informujący europejskiego przedsiębiorce ze posiadanie fizycznego biura w USA jest niepotrzebne wprowadza klienta w błąd.  Europejski udziałowiec w amerykańskiej firmie nie posiadająca oddziału w Stanach Zjednoczonych nie będzie w stanie rozwiązać pewnych kwestii podatkowych, bankowych i prawnych które napotka rozkręcając działalność gospodarcza na rynku USA.  Wielu europejskich doradców sugeruje użycie adresu wirtualnego do założenie działalności gospodarczej w USA. Niestety, takie rozwiązanie wiąże się z wieloma praktycznymi ograniczeniami, które bardzo szybko stają się kosztownymi błędami i stratą czasu dla zagranicznego podmiotu wkraczającego na rynek amerykański.

Firma w USA to tylko pierwszy krok na rynku USA

Wielu doradców i serwisów internowanych oferuje tanie założenie spółki w USA, i na tym etapie zakańcza współprace z europejskim przedsiębiorcą. Założenie firmy w USA jest najprostszym elementem w procesie otwierania działalności gospodarczej w USA. Europejski inwestor napotka powazne bariery przy otwieraniu konta bankowego w USA i poczatkowych kwestiach podatkowych. Dzialnosc gospodracza w USA powinna by ubezpieczona i zarejestrowana w amerykańskich urzędach podatkowych. Bez rozwiazania tych kwestti i innych wymaganych działań, sprawne prowadzenie działalności gospodarczej w USA jest niemożliwe. Niestety większość doradców nie oferuje tego rodzaju wsparcia dla europejskich firm. 

Profesjonalne założenie działalności gospodarczej w USA, przeprowadzone przez prawnika w USA znającego realia rynku amerykańskiego będzie droższe, ale zwykle jest dobrą długoterminową inwestycją dla europejskich klientów.

Shopping Cart
Scroll to Top