Firma w USA z europejskim udziałowcem

W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 33 miliony małych firm zatrudniających poniżej 500 pracowników. Małe prywatne firmy w USA zatrudniają ponad 61 milionów amerykanów. W 2023 roku otworzyło się ponad 5 milionów nowych firm w USA. O ile założenie działalności gospodarczej w USA przez obywatela Stanów Zjednoczonych jest łatwe, założenie firmy w USA w której udziałowcem będzie europejski podmiot lub osoba fizyczna wymaga analizy i strategicznego zaplanowania kroków związanych z otwarciem firmy w USA.
firma w usa
Firma w USA

Założenie działalności gospodarczej w USA

Proces założenie firmy w USA warto rozpocząć od znalezienia i zatrudnienia odpowiedniego doradcy. 3 główne powody dlaczego lokalny doradca w Stanach Zjednoczonych sprawnie przeprowadzi wszystkie kroki związane z otwarciem działalności gospodarczej w USA to:

 1. Doradca będzie uprawniony do oferowania porad prawnych dotyczących prawa spółek w Stanach Zjednoczonych.
 2. Amerykanski doradca posiada doświadczenie w pracy z  europejskim klientom i rozumie bariery na jakie trafiają zagraniczni udziałowcy otwierający firmy w USA w 2024 roku.
 3. Doradca w USA będzie w stanie oferować dalszą obsługę klientów biznesowych prowadzących działalność gospodarczą w USA.

Proces zakładania działalności gospodarczej w USA zwykle rozpoczyna się od wyboru formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Aby taką analizę wykonać trzeba posiadać wiedze o prawie spółek w USA. Licencjonowany prawnik w USA który zakładał dużo spółek w USA z zagranicznymi udziałowcami będzie posiadał wiedzę teoretyczna jak i praktyczną dotyczącą zalet i wad związanych z założeniem specyficznej formy prawnej w jednym z 50-ciu amerykańskich stanów. Doświadczony prawnik w USA doradzi dla klienta z Europy, które formy prawne mogą być użyte do prowadzenia specyficznej działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych. 

W teorii, europejski przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy może prowadzić działalność gospodarczą na rynku amerykańskim bez zakładania nowego podmiotu prawnego, a taka działalność będzie uważana jako solo proprietorship lub branch/oddzial. Dwie osoby fizyczne mogą oferować usługi lub sprzedawać produkty na rynku USA, a taka działalność gospodarcza będzie uznawana jako partnerstwo, tzw. partnership. Inne podmioty prawne które mogą być użyte do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych to spółka z ograniczona odpowiedzialnością, professional association, s-corporation, c-corporation lub limited partnership. Podczas gdy obywatele USA mogą użyć większość form prawnych przedstawionych powyżej, w przypadku otwierania spółki w USA z zagranicznym udziałowcem, prawo amerykańskie narzuca pewne ograniczenia.

Gdzie założyć działalność gospodarczą w USA?

Doradca w USA posiadający wiedzę praktyczną o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku amerykańskim przed szybkim założeniem firmy w USA w pierwszym lepszym „bez-podatkowym” stanie weźmie pod uwagę miedzy innymi takie kwestie: wymogi biznesowe europejskiego klienta, kwestie jurysdykcji, renomę lokalizacji, restrykcje związane z planowaną działalnością, ograniczenia związane z pracownikami lub regulacje prawne.

 • Wymogi klienta. Specyfika biznesu i strategia wejścia na rynek amerykański grają bardzo ważną role przy wyborze jednego z 50-sciu amerykańskich stanów do założenia działalności gospodarczej. Europejski producent nie powinien rejestrować spółki w Wyoming, a polska firma IT robi wielki błąd zakładając działalność gospodarczą w Stanie Ohio.
 • Podatki w USA. Firma w USA generująca dochód z rynku amerykańskiego, będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków podatkowych i/lub płacenia podatków w USA.  Zły wybór jurysdykcji może stać się bardzo kosztownym błędem. Firma założona w Delaware prowadząca sprzedaż internetową na terenie całych Stanów Zjednoczonych nie tylko będzie płacić podatki dochodowe, ale także zobowiąże europejskiego udziałowca do wypełniania stanowych obowiązków podatkowych i administracyjnych.
 • Renoma lokalizacji. O ile zagraniczny udziałowiec może założyć spółkę w każdym z amerykańskich stanów, lokalizacja firmy w dobrym miejscu podnosi wiarygodność europejskiej firmy i ułatwia robienie biznesów z partnerami na rynku USA. Na przykład, Stan New Jersey jest znany z dużej ilości firm farmaceutycznych, a miasto NYC graniczące z New Jersey z sektora finansowego, firm technologicznych i branży odzieżowej. Z drugiej strony, założenie firmy technologicznej w Wyoming brzmi bardzo mało wiarygodnie.
 • Wytyczne inwestorów. Bardzo często europejski podmiot uzyskuje kapitał zewnętrzny na zbudowanie sprzedaży na rynku USA. W takim przypadku inwestor lub fundusz może narzucać własne wymogi dotyczące formy prawnej i lokalizacji firmy na terenie USA.
 • Indywidualne wymogi udziałowców. Prawo handlowe w USA jest bardzo elastyczne i pozwala na wprowadzenie wiele ciekawych rozwiązań. Na przykład, jest możliwe założenie podmiotu gospodarczego w USA w którym zyski lub straty finansowe nie będą proporcjonalne do posiadanych udziałów, lub zarejestrowanie firmy w USA, która będzie zarządzana spoza Stanów Zjednoczonych.
 • Restrykcje i wymogi stanowe. Prawo stanowe reguluje biznesy zakładane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie swojego terytorium. Na przykład, spółka LLC nie może być użyta do świadczenia usług inżynieryjnych na terenie Stanu Nowy Jork. Spółka LLC w NYC musi przejść kosztowny proces publikacji.

Firma w USA v. realia rynku

Wielu doradców posiadających ograniczone doświadczenie praktyczne zachęca europejskich przedsiębiorców do taniego założenia spółki w „bez-podatkowym” Delaware sugerując brak podatków, ograniczoną odpowiedzialnością cywilną lub ochronę zagranicznych beneficjentów rzeczywistych. Szybkie otwarcie spółki w Delaware często naraża europejskich klientów na wiele kosztownych niespodzianek w Stanach Zjednoczonych.

Firma w Delaware, generująca dochód z rynku Stanów Zjednoczonych uniknie płacenia podatku dochodowego w Delaware, ale jej zagraniczni udziałowcy będą musieli rozliczać się z dochodu firmy w USA, być może płacić podatki federalne jak i podatki stanowe, a także prowadzić oficjalną księgowość firmy w USA. Większość amerykańskich stanów oferuje ochronę przedsiębiorców przed odpowiedzialnością za długi spółki, pod warunkiem iż prowadzona działalność gospodarcza w USA jest zgodna z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych.  Obecne prawo stanu Delaware nie wymaga publicznego ujawnienia danych udziałowców w firmie Delaware, ale z drugiej strony w 2024 roku większość banków w USA nie podejmie się otwarcia konta bankowego dla firmy zarejestrowanej w Delaware.

Zalety rejestracji firmy w Delaware

 • Rejestracja firmy w Delaware może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla spółek giełdowych lub korzystających z zewnętrznego kapitału.
 • Stan Delaware oferuje dostęp do sprawnego systemu prawnego. Prawo handlowe Delaware jest bardzo przyjazne dla podmiotów gospodarczych.
 • Sędziowie w Stanie Delaware mają olbrzymie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów biznesowych.
 • Firmy w Delaware mają dostęp do oddzielnego organu sądowego, który zajmuje się wyłącznie sprawami biznesowymi co bardzo przyspiesza cały proces rozwiązywania sporów prawnych.

Doświadczony amerykański prawnik rozumie iż firma w USA z zagranicznym udziałowcem generująca dochód z rynku Stanów Zjednoczonych nie uniknie płacenia podatków w USA i wypełniana obowiązków administracyjnych. Każdy podmiot działający w Stanach Zjednoczonych, włącznie ze spółką zarejestrowaną w Delaware, posiada obowiązki podatkowe w USA. Spółka zarejestrowana w Delaware prowadzącą sprzedaż internetową poza terytorium Delaware posiada obowiązek zarejestrowania sprzedaży internetowej w każdym stanie gdzie tak spółka Delaware posiada wieź podatkową. Firma w USA prowadząca sprzedaż internetową jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży. Większość amerykańskich stanów wymaga od firm prowadzących działalność na jej terenie płacenia podatków dochodowych, a także odprowadzania podatków od wypłacanych wynagrodzeń.

Doświadczony doradca w USA rozumie zalety posiadania fizycznej lokalizacji dla firmy prowadzącej działalność gospodarczą na rynku USA. Europejski doradca informujący europejskiego przedsiębiorce ze posiadanie fizycznego biura w USA jest niepotrzebne wprowadza klienta w błąd. Europejska spółka nie posiadająca oddziału w Stanach Zjednoczonych nie będzie w stanie rozwiązać pewnych kwestii podatkowych, bankowych i prawnych, które napotka rozwijając działalność gospodarczą na rynku USA. Wielu europejskich doradców sugeruje użycie adresu wirtualnego do założenie i prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Niestety, takie początkowe rozwiązanie wiąże się z wieloma praktycznymi ograniczeniami, które bardzo szybko stają się kosztownymi błędami i stratą czasu dla zagranicznego podmiotu wkraczającego na rynek amerykański.

Założenie firmy w USA to tylko początek podboju rynku USA

Wielu doradców i serwisów internetowych oferuje tanie założenie spółki w USA i na tym etapie zakańcza współprace z europejskim przedsiębiorcą lub podmiotem. Założenie firmy w USA jest najprostszym elementem w procesie otwierania działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Europejski inwestor napotka poważne bariery przy otwieraniu konta bankowego w USA i rozwiazywaniu początkowych kwestiach podatkowych. Prowadzona działalność gospodarcza w USA powinna być ubezpieczona i zarejestrowana w amerykańskich urzędach podatkowych. Bez rozwiązania tych i innych kwestii, sprawne prowadzenie działalności gospodarczej w USA jest niemożliwe. Niestety większość europejskich doradców nie oferuje tego rodzaju wsparcia dla europejskich podmiotów wchodzących na rynek amerykański.

Profesjonalne założenie działalności gospodarczej w USA, przeprowadzone przez lokalnego prawnika w Stanach Zjednoczonych będzie droższe, ale zwykle jest dobrą długoterminową inwestycją dla klientów z Europy posiadających ograniczoną wiedzy o realiach, wymogach i restrykcjach na rynku amerykańskim.

Wznowienie 1 Styczeń, 2024. Firma założona w USA w 2024 roku, która nie zarejestruje się w Amerykańskim Ministerstwie Finansów podlega karom cywilnym w wysokości do 500 USD za każdy dzień naruszenia.
Scroll to Top