Eksport usług informatycznych do USA

usługi informatyczne USA
Umowa na świadczenie usług informatycznych USA

Polska firma informatyczna planująca eksport usług informatycznych do USA podczas rozmów z potencjalnym kontrahentem w Stanach Zjednoczonych nie powinna zapomnieć o zabezpieczeniu swoich praw, a także zmniejszeniu ryzyka od odpowiedzialności cywilnej. Europejska firma IT powinna zabezpieczyć swoje interesy na rynku amerykańskim poprzez przygotowanie i użycie umowy na świadczenie usług informatycznych. 

Umowa na świadczenie usług informatycznych w USA

Wybrane kwestie i zagadnienia, które powinny być ujęte w umowie o świadczenie usług informatycznych na rynku USA.

 • Umowa na świadczenie usług informatycznych powinna w jasny i nietechniczny sposób opisać usługi informatyczne, które będą wykonane przez zagraniczną firmę IT, a także przedstawić, jakiego co rodzaju usługi nie będą wykonane w ramach kontraktowanego projektu informatycznego.
 • Ponieważ specyfikacja projektu IT będzie najprawdopodobniej zmieniać się podczas prowadzonych usług informatycznych, amerykańska umowa na świadczenie usług informatycznych powinna określać, w jaki sposób amerykański zleceniodawca będzie zgłaszał zmiany związane z prowadzonym projektem IT, kto musi takie zmiany zatwierdzić i w jaki sposób będą ustalane płatności za dodatkowe usługi informatyczne lub zmiany dotyczące oryginalnego projektu.
 • Kto będzie wykonawcą usług informatycznych przedstawionych w umowie zleceniu na usługi informatyczne? Czy polska firma informatyczna podpisująca umowę na świadczenie usług informatycznych będzie mogła zatrudnić podwykonawców do wykonania usług przewidzianych w amerykańskiej umowie? W jakich krajach będą prowadzone prace nad oprogramowaniem, projektem IT, usługami informatycznymi?
 • Czy usługi programistyczne określone w amerykańskiej umowie będą mogły być wykonywane poza Unia Europejska?
 • Czy kontrahent z USA zlecający wykonanie usług informatycznych będzie wymagał osobistego przyjazdu programisty z Polski do jego oddziały firmy w USA? Warto pamiętać ze w 99% przypadków europejski programista nie może legalnie pracować na terenie USA. Dowiedź się tutaj więcej o wizach pracowniczych do USA.
 • W przypadku projektu informatycznego, podzielonego na fazy, w jaki sposób ukończony element projektu będzie zatwierdzony przez kontrahenta w USA? Kto będzie posiadać prawo podjęcia ostatecznej decyzję zatwierdzającą wykony element projektu IT i kiedy europejski podwykonawca otrzyma płatność za ukończony element projektu?
 • Kto będzie właścicielem praw autorskich do kodu przygotowanego dla kontrahenta w USA? Czy polska firma informatyczna użyje licencji pozwalającej kontrahentowi w USA na korzystanie z przygotowanego kodu w nieskończoność? Czy firma IT będzie zobowiązana dostarczyć kod źródłowy?
 • Jakiego rodzaju gwarancje otrzyma amerykański kontrahent zlecający wykonanie usług informatycznych?
 • W jaki sposób wprowadzić ograniczenia odpowiedzialności po stronie developera spoza USA?
 • Czy umowa na świadczenie usług informatycznych w USA gwarantuje przygotowanie oprogramowania, elementu IT, który będzie pozbawione błędów? Czy istnieją elementy zlecanego projektu IT, których firma świadcząca usługi informatyczne nie może kontrolować i czy umowa zlecenie gwarantuje takie elementy?
 • Kto będzie odpowiedzialny za serwisowanie stworzonego oprogramowania, produktu IT? Serwis oprogramowania bardzo często jest to najbardziej dochodowym element całego projektu IT. Czy umowa o świadczeniu usług informatycznych otwiera opcje zostanie długoterminowym partnerem do serwisowania oprogramowania?
 • W jaki sposób będą regulowane płatności za wykonane usługi informatyczne? Czy dokonanie płatności będą powiązane z wykonanym i zatwierdzonym wszystkich elementów projektu IT? Kiedy będzie wypłacana ostatnia płatność przedstawione w umowie na świadczenie usług informatycznych?
 • Na jakich warunkach amerykański kontrahent będzie mógł uzyskać licencję do oprogramowania, w przypadku gdy będzie chciał użyć oprogramowania w obecnie nieprzewidziany sposób?
 • Czy umowa o świadczenie usług informatycznych ogranicza odpowiedzialność za straty spowodowane przez oprogramowanie, które przestanie działać lub będzie działać w nieplanowany sposób?
 • W przypadku małych firm informatycznych lub spółek spoza USA amerykański kontrahent może zażądać przechowywana kodu źródłowego przez osobę trzecią, czyli użycia konta depozytowego, „source code escrow”. Która firma będzie użyta do tego celu, kto będzie powiernikiem i co będzie zawierać amerykańska umowa powiernicza?
 • Jak często powinna następować modyfikacja kodu i innej dokumentacji projektu? Kiedy agent/powiernik może udostępnić kod dla kontrahenta w USA?
 • Klauzula wyboru prawo właściwego. Czy polska firma informatyczna eksportująca usługi informatyczne do USA zgadza się na rozstrzyganie sporów prawnych związanych z umową według prawa amerykańskiego?  W którym stanie powinny toczyć się postępowania i sprawy związane z amerykańską umową na świadczenie usług informatycznych?
 • Jakiego rodzaju ubezpieczenia OC w USA będą wymagane przez amerykańskiego kontrahenta? Świadczenie usługi informatycznych w USA najczęściej będzie związane z posiadaniem następujących ubezpieczeń OC: errors and omissions insurance (E&O), cyber liability insurance, fidelity bond, general liability insurance, lub worker’s compensation insurance.

Software as a service -SaaS

Oferujesz usługi elektroniczne dla klientów w USA, SaaS? Sprawdź jak powinno być opodatkowana taka usługa na rynku amerykańskim w celu uniknięcia poważnych zaległości podatkowych.