Eksport usług informatycznych do USA

Umowa na świadczenie usług informatycznych USA
Umowa na świadczenie usług informatycznych USA

Europejska firma informatyczna planująca eksport usług informatycznych do USA powinna zabezpieczyć swoje prawa, a także zmniejszeniu ryzyka od odpowiedzialności cywilnej na rynku amerykańskim. Mozna to zrobić przygotowując umowę na świadczenie usług informatycznych. 

Umowa na świadczenie usług informatycznych w USA

Wybrane zagadnienia i kwestie, które powinny być ujęte w umowie o świadczeniu usług informatycznych na rynku Stanów Zjednoczonych.

 • Umowa na świadczenie usług informatycznych powinna w jasny i nietechniczny sposób opisać usługi informatyczne, które będą swiadczone dla amerykanskiego kontrahenta.
 • Umowa powinna zawierać zapis mówiący, jakie usługi, serwisy nie będą wykonane w ramach kontraktowanego projektu informatycznego.
 • Amerykańska umowa na świadczenie usług informatycznych powinna określać, w jaki sposób amerykański zleceniodawca będzie zgłaszał zmiany związane z projektem IT, kto musi takie zmiany zatwierdzić i w jaki sposób będą ustalane płatności za dodatkowe usługi informatyczne.
 • Określenie kto będzie wykonawcą usług informatycznych przedstawionych w umowie o wykonanie usług informatyczych.
 • Umowa musi przedstawiać czy prace okrelsone w umowie IT beda mogly byc wykonywane przez podwykonawcow a także, w jakich krajach będą prowadzone prace nad projektem IT.
 • W przypadku projektu informatycznego, podzielonego na fazy, umowa powinna określać, w jaki sposób ukończony element projektu będzie zatwierdzony przez zleceniodawc z USA.
 • Umowa powinna przedstawiać kto będzie podjmowac ostateczne decyzję zatwierdzającą zakonczony element projektu IT i kiedy europejski podwykonawca otrzyma płatność za ukończony element projektu.
 • Gwarancje związane z wykonanymi pracami. Czy europejski podmiot IT może gwarantować przygotowanie oprogramowania, który będzie pozbawione błędów? Czy istnieją elementy projektu IT, których firma z Europy nie może kontrolować i czy umowa zlecenie gwarantuje takie elementy?
 • Określenie odpowiedzialności za serwisowanie stworzonego oprogramowania. Serwis stworzonego oprogramowania bardzo często jest najbardziej dochodowym element całego projektu IT. 
 • Umowa powinna przedstawiać, w jaki sposób będą regulowane płatności za wykonane usługi informatyczne. Czy dokonanie płatności będą powiązane z wykonanym i zatwierdzonym wszystkich elementów projektu IT?
 • Ustalenie ograniczeń za straty spowodowane przez oprogramowanie, które przestanie działać lub będzie działać w nieplanowany sposób.
 • Umowa powinna zawierać klauzule wyboru prawo właściwego korzystnego dla obu stron. Rozstrzyganie sporów w jednym z 50-sciu amerykańskich stanów może być niekorzystne dla europejskiego podmiotu.
 • Określenie ubezpieczeń w USA, które będą wymagane przez amerykańskiego partnera. Świadczenie usługi informatycznych w USA najczęściej będzie związane z posiadaniem następujących polis ubezpieczeniowych: errors and omissions insurance (E&O), cyber liability insurance, fidelity bond, general liability insurance, lub worker’s compensation insurance.

Software as a service SaaS a podatki w USA

Europejski podmiot oferujący usługi elektroniczne, SaaS, na rynku Stanów Zjednoczonych powinien przeprowadzić analizę czy taka usługa nie powinna być opodatkowana w USA w celu uniknięcia poważnych zaległości i kar podatkowych.