usługi informatyczne USA
Umowa na świadczenie usług informatycznych USA

Eksport usług informatycznych do USA

Polska firma informatyczna eksportująca usługi informatyczne do USA powinna zabezpieczyć swoje interesy na rynku amerykańskim poprzez użycie umowy na świadczenie usług informatycznych. Lista istotnych kwestie, które powinny być ujęte w umowie o świadczenie usług informatycznych w USA.

 • Umowa musi w jasny i nietechniczny sposób opisać zadania, które będą wykonane przez firmę przygotowującą oprogramowanie, a także przedstawić, jakiego co rodzaju prace nie będą wykonane w ramach projektu.
 • Specyfikacja projektu będzie najprawdopodobniej zmieniać się podczas prowadzonych prac, stąd amerykańska umowa powinna określać, w jaki sposób zmiany będą zgłaszane przez amerykańskiego zleceniodawcę, kto musi takie zmiany zatwierdzić i w jaki sposób będą ustalane dodatkowe płatności za wykonanie dodatkowych prace lub zmian projektu.
 • Kto będzie wykonawcą prac przedstawionych w umowie? Czy firma informatyczna podpisująca umowę będzie mogła zatrudnić innych podwykonawców do prac przewidzianych w umowie? Gdzie będą prowadzone prace nad oprogramowaniem?
 • Czy klient z USA będzie wymagał osobistego przyjazdu programisty z Polski do jego firmy w USA?  Czy polski programista może legalnie pracować na terenie USA. Sprawdź mój post o wizach biznesowych do USA. Czy amerykański klient zezwala na wykonywanie prac przewidzianych w umowie poza Unią Europejską?
 • W przypadku projektów, które są podzielone na fazy: w jaki sposób ukończony element projektu będzie zatwierdzony przez klienta w USA? Kto ma prawo podjąć ostatecznej decyzję zatwierdzającą wykony element projektu i kiedy podwykonawca otrzyma płatność za ukończony element projektu?
 • Kto będzie właścicielem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do kodu przygotowanego dla klienta w USA? Czy firma informatyczna użyje licencji produktu pozwalającą klientowi w USA na korzystanie z kodu w nieskończoność? Czy firma dostarczy kod źródłowy?
 • Jakiego rodzaju gwarancje otrzyma amerykański zleceniodawca? W jaki sposób wprowadzić ograniczenia odpowiedzialności po stronie developera? Czy umowa gwarantuje oprogramowanie, które będzie pozbawione błędów? Czy istnieją elementy projektu, których firma programująca nie może kontrolować i czy umowa gwarantuje takie elementy?
 • Kto będzie odpowiedzialny za serwisowanie stworzonego oprogramowania? Serwis oprogramowania bardzo często jest to najbardziej dochodowym element całego projektu. Czy umowa o wykonanie programu wykorzystuje szanse na zostanie długoterminowym partnerem do serwisowania oprogramowania?
 • W jaki sposób będą regulowane płatności za prace nad oprogramowaniem? Czy płatności będą powiązane z wykonanym i zatwierdzonym elementem projektu? Kiedy będzie wypłacana ostatnia rata umowy? Na jakich warunkach finansowych amerykański kontrahent będzie mógł uzyskać licencję do oprogramowania, w przypadku gdy będzie chciał użyć oprogramowania w obecnie nieprzewidziany sposób?
 • Czy umowa o świadczenie usług informatycznych ogranicza odpowiedzialność za straty spowodowane przez oprogramowanie, które przestanie działać lub będzie działać w nieplanowany sposób?
 • W przypadku małych firm informatycznych lub spółek spoza USA amerykański kontrahent może zażądać przechowywana kodu źródłowego przez osobę trzecią, czyli użycia konta depozytowego, „source code escrow”. Która firma będzie użyta do tego celu, kto będzie powiernikiem i co będzie zawierać amerykańska umowa powiernicza ? Jak często powinna następować modyfikacja kodu i innej dokumentacji projektu? Kiedy agent/powiernik może udostępnić kod dla kontrahenta w USA?
 • Klauzula wyboru prawo właściwego- czy polska firma informatyczna eksportująca usługi informatyczne do USA zgadza się na rozstrzyganie sporów prawnych związanych z umową według prawa amerykańskiego i w stanie gdzie znajduje się amerykanki zleceniodawca?