Eksport usług informatycznych do USA

Polska firma informatyczna planująca eksport usług informatycznych do USA podczas rozmów z potencjalnym kontrahentem w Stanach Zjednoczonych nie powinna zapomnieć o zabezpieczeniu swoich praw, a także zmniejszeniu ryzyka od odpowiedzialności cywilnej. Europejska firma IT powinna zabezpieczyć swoje interesy na rynku amerykańskim poprzez przygotowanie i użycie umowy na świadczenie usług informatycznych. 

Umowa na świadczenie usług informatycznych USA
Umowa na świadczenie usług informatycznych USA

Umowa na świadczenie usług informatycznych w USA

Wybrane zagadnienia, które powinny być ujęte w umowie o świadczenie usług informatycznych na rynku amerykańskim.

 • Umowa na świadczenie usług informatycznych powinna w jasny i nietechniczny sposób opisać usługi informatyczne, które będą wykonane przez zagraniczną firmę IT.
 • Zapis mówiący, jakie usługi nie będą wykonane w ramach kontraktowanego projektu informatycznego.
 • Amerykańska umowa na świadczenie usług informatycznych powinna określać, w jaki sposób amerykański zleceniodawca będzie zgłaszał zmiany związane z prowadzonym projektem IT, kto musi takie zmiany zatwierdzić i w jaki sposób będą ustalane płatności za dodatkowe usługi informatyczne.
 • Określenie kto będzie wykonawcą usług informatycznych przedstawionych w umowie zleceniu na usługi informatyczne.
 • Umowa musi przedstawiać czy podwykonawcy będą mogli wykonywać usługi przewidziane w amerykańskiej umowie, a także, w jakich krajach będą prowadzone prace nad oprogramowaniem, projektem IT.
 • W przypadku projektu informatycznego, podzielonego na fazy, umowa powinna okrelsac, w jaki sposób ukończony element projektu będzie zatwierdzony przez kontrahenta w USA.
 • Umowa musi określać kto będzie posiadać prawo podjęcia ostatecznej decyzję zatwierdzającą wykony element projektu IT i kiedy europejski podwykonawca otrzyma płatność za ukończony element projektu?
 • Gwarancje, które otrzyma amerykański kontrahent zlecający wykonanie usług informatycznych. Czy europejski podmiot IT może gwarantować przygotowanie oprogramowania, który będzie pozbawione błędów? Czy istnieją elementy projektu IT, których firma z Europy nie może kontrolować i czy umowa zlecenie gwarantuje takie elementy?
 • Określenie odpowiedzialności za serwisowanie stworzonego oprogramowania. Serwis stworzonego oprogramowania bardzo często jest najbardziej dochodowym element całego projektu IT. 
 • Umowa powinna przedstawiać, w jaki sposób będą regulowane płatności za wykonane usługi informatyczne. Czy dokonanie płatności będą powiązane z wykonanym i zatwierdzonym wszystkich elementów projektu IT?
 • Ograniczenie odpowiedzialności za straty spowodowane przez oprogramowanie, które przestanie działać lub będzie działać w nieplanowany sposób.
 • Umowa powinna zawierać klauzule wyboru prawo właściwego korzystnego dla obu stron dotycząca rozstrzyganie sporów według prawa amerykańskiego w jednym z amerykańskich stanów.
 • Ubezpieczenia OC w USA będą wymagane na rynku amerykańskim Świadczenie usługi informatycznych w USA najczęściej będzie związane z posiadaniem następujących ubezpieczeń OC: errors and omissions insurance (E&O), cyber liability insurance, fidelity bond, general liability insurance, lub worker’s compensation insurance.

Software as a service SaaS

Europejski podmiot oferujący usługi elektroniczne, SaaS, na rynku Stanów Zjednoczonych powinien przeprowadzić analizę czy taka usługa nie powinna być opodatkowana na rynku amerykańskim w celu uniknięcia poważnych zaległości podatkowych.