Rejestracja Florida LLC

Floryda jest domem dla ponad 2 milionów zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Podmiot zarejestrowany w Stanie Floryda może prowadzić działalność gospodarcza na terenie wszystkich amerykańskich stanów. Prawo Stanu Floryda oferuje parę form prawnych do zarejestrowania działalności gospodarczej w Stanie Floryda. Działalność gospodarcza prowadzona ze Stanu Floryda może być prowadzona przez: corporation, limited liability partnership, partnership lub limited liabilty company, LLC. Najwięcej działalności gospodarczych prowadzonych jest przez podmioty typu LLC. W Stanie Floryda jest założonych ponad 750 tysięcy korporacji, a podmiotów typu LLC jest blisko 1.5 miliona.

Rejestracja spółki na Florydzie
Rejestracja spółki na Florydzie

Florida LLC v. Florida Corporation

Jest wiele powodów, dlaczego lokalni przedsiębiorcy jak firmy lokalne i zagraniczne wybierają podmiot prawny LLC  a nie podmiot corporation do prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Prowadzenie działalności jako spółka LLC oferuje ochronę przed roszczeniami osób trzecich, a także chroni udziałowca w spółce LLC przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki LLC. Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez LLC zarejestrowana na Florydzie jest także mniej skomplikowane pod względem formalności, wymogów prawnych i podatków. Spółka typu c-corporation powinna posiadać zarząd, dyrektorów, przeprowadzać zebrania, zapisywać podejmowane decyzje, itp. Zagraniczny udziałowiec w podmiocie zarejestrowanym na Florydzie będzie musiał także rozwiązać kwestie podwójnego opodatkowania dochodu spółki zarejestrowanej na Florydzie. W 2020 opodatkowanie dochodu wygenerowanego przez korporacje typu c-corporation to 21% v. w 2021 roku nowa administracja amerykańska obiecuje podwyżkę corporate tax do 28%. Inny aspekt podatkowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych przez corporation Florida to 5.5% podatek. Prawo podatkowe w USA zabrania podmiotem zagranicznym być udziałowcem w s-corporation, podczas gdy udziałowcem w podmiocie LLC na Florydzie może być inny podmiot gospodarczy, osoba fizyczna spoza Stanów Zjednoczonych, jak i spółka zagraniczna.

Jak założyć firmę Floryda LLC

Typowe kroki przy założeniu firmy LLC, limited liablity company, na Florydzie to:

  • Znalezienie agenta rejestrowego dla firmy Florida LLC.
  • Wynajem fizycznego adresu dla spółki na Florydzie.
  • Wybór nazwy dla podmiotu LLC. Proponowana nazwa podmiotu nie może być taka sama lub podobna do zarejestrowanego podmiotu w USA.
  • Rejestracja podmiotu LLC w Stanowym Urzędzie.
  • Wystąpienie o numer podatkowy dla firmy LLC.
  • Przygotowanie umowy operacyjnej firmy tzw. operating agreement.

Dokument założycielski spółki limited liability company na Florydzie może być złożony przez samego udziałowca LLC lub przez autoryzowanego przedstawiciela. Dokument założycielski firmy zawiera: fizyczny adres spółki LLC, nazwę spółki LLC, adres udziałowca w LLC i adres agenta rejestrowego LLC. W obecnym czasie Urząd Stanowy Stanu Florydzie procesuje dokument założycielski LLC w około 2 tygodnie.

Firma Florida LLC
Firma Florida LLC

Firma Floryda LLC a agent rejestrowy na Florydzie

Prawo biznesowe Stanu Floryda, Floryda Business Corporation Act, reguluje podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie Stanu Floryda. Florida Business Corporation Act wymaga, aby każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na jego terytorium posiadał agenta rejestrowego na Florydzie. Agent rejestrowy firmy, musi być:

1. Osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Stanu Floryda, lub
2. Innym podmiotem gospodarczym uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Florydy.

Każdy zarejestrowany agent rejestrowy spółki, jak i jego następca, powinien złożyć oświadczenie na piśmie w Urzędzie Stanowym Stanu Floryda, w formie i w sposób określony przez Stan Floryda, akceptujące powołanie jako agent rejestrowy firmy. Oświadczenie o przyjęciu musi zawierać informację, że agent rejestrowy spółki na Florydzie zapoznał się z obowiązkami związanymi z taką pozycją i akceptuje funkcje agenta rejestrowego spółki Florida LLC. Obowiązki agenta rejestrowego spółki Florida LLC to przekazywanie podmiotowi działającemu na Florydzie zawiadomień lub żądań odnoszących się do spółki LLC lub corporation zarejestrowanej w Stanie Floryda, które będą otrzymywane przez agenta rejestrowego spółki na Florydzie. Warto tutaj dodać iż podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Stanu Floryda nie może ścigać długów biznesowych lub prowadzić żadnego postępowania przed sądem Stanu Florydy, do momentu kiedy taki podmiot nie spełni wymagań Floryda Business Corporation Act.