Firma na Florydzie

Założenie działalności gospodarczej na Florydzie
Założenie działalności gospodarczej na Florydzie

Floryda jest domem dla ponad 2 milionów zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Prawo Stanu Floryda oferuje parę form prawnych do zarejestrowania działalności gospodarczej w Stanie Floryda. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez: corporation, limited liability partnership, partnership lub limited liabilty company. Najwięcej działalności gospodarczych prowadzonych jest przez podmioty typu limited liability company tzw. LLC. W Stanie Floryda jest założonych ponad 750 tysięcy korporacji, a podmiotów typu LLC jest blisko 1.5 miliona.

Spółka llc v. corporation

Jest wiele powodów, dlaczego lokalni przedsiębiorcy jak i podmioty zagraniczne zakładają działalność gospodarcza na  Florydzie. Otwarcie firmy na Florydzie i prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim przed taki podmiot oferuje ochronę przed roszczeniami osób trzecich, a także chroni udziałowców w spółce przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki zarejestrowanej na Florydzie.

 

Podczas wyboru formy prawnej warto spojrzeć na parę kwestii. Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółkę LLC może być mniej skomplikowane pod względem formalności, wymogów prawnych i podatków. Prawo stanowe może wymagać od spółki typu corporation posiadania zarządu, dyrektorów, przeprowadzania zebrań, a także zapisywania podejmowanych decyzji. 

 

Zagraniczny udziałowiec otwierający działalność na terenie Stanu Floryda będzie musiał rozważyć także kwestie opodatkowania dochodu spółki zarejestrowanej na Florydzie. Obecne opodatkowanie dochodu wygenerowanego przez korporacje  to 21%. Inny aspekt podatkowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez korporacje zarejestrowana na Florydzie to 5.5% podatek.

Jak założyć firmę na Florydzie

Typowe kroki przy założeniu działalności gospodarczej na Florydzie to:

  • Znalezienie agenta rejestrowego.
  • Wynajem fizycznego adresu dla spółki na Florydzie.
  • Wybór nazwy dla firmy.
  • Rejestracja podmiotu w urzędzie stanowym.
  • Wystąpienie o numer podatkowy dla nowej firmy.
  • Przygotowanie umowy operacyjnej firmy.
Firma na Florydzie
Firma na Florydzie

Dokument założycielski podmiotu zakladanego Florydzie może być złożony przez samego udziałowca lub przez autoryzowanego przedstawiciela. Dokument założycielski firmy na Florydzie beda  zawierac: fizyczny adres spółki w USA, nazwę spółki, adres udziałowca i adres agenta rejestrowego. Urząd Stanowy Stanu Florydzie zwykle procesuje dokumenty założycielski w przeciagu 3 tygodni.

Agent rejestrowy a firma na Florydzie

Prawo biznesowe Stanu Floryda, Floryda Business Corporation Act, reguluje podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie Stanu Floryda. Florida Business Corporation Act wymaga, aby każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na Florydzie posiadał agenta rejestrowego na Florydzie. Agent rejestrowy firmy, musi być:

1. Osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Stanu Floryda, lub
2. Innym podmiotem gospodarczym uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Florydy.

Każdy zarejestrowany agent rejestrowy spółki, jak i jego następca, powinien złożyć oświadczenie na piśmie w Urzędzie Stanowym Stanu Floryda, w formie i w sposób określony przez Stan Floryda, akceptujące powołanie jako agent rejestrowy firmy. Oświadczenie o przyjęciu musi zawierać informację, że agent rejestrowy spółki na Florydzie zapoznał się z obowiązkami związanymi z taką pozycją i akceptuje funkcje agenta rejestrowego spółki Florida LLC. Obowiązki agenta rejestrowego spółki Florida LLC to przekazywanie podmiotowi działającemu na Florydzie zawiadomień lub żądań odnoszących się do spółki LLC lub corporation zarejestrowanej w Stanie Floryda, które będą otrzymywane przez agenta rejestrowego spółki na Florydzie. Warto tutaj dodać iż podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Stanu Floryda nie może ścigać długów biznesowych lub prowadzić żadnego postępowania przed sądem Stanu Florydy, do momentu kiedy taki podmiot nie spełni wymagań Floryda Business Corporation Act.

Od 1 Stycznia 2024 wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w USA muszą zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych lub ryzykują nałożeniem kary cywilnej  w wysokości do 500 dolarów za każdy dzień naruszenia regulacji prawnych w USA.

Scroll to Top