Wiza pracownicza USA krok po kroku

Europejska firma generująca dochód z rynku amerykańskiego, bardzo często w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę szybkiego oddelegowania pracownika do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli zagraniczny podmiot planuje zatrudniać europejskich pracowników zgodnie z wymogami prawa federalnego i amerykańskiego prawa pracy, zagraniczny podmiot musi wystąpić o wizę pracownicza do USA. Wiza pracownicza USA jest niezbędne do legalnego podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Wizy pracownicze do USA pozwoli dla europejskiego pracodawcy uniknąć niespodzianek na granicy z Stanami Zjednoczonymi, a także będą potrzebne do przeprowadzania rejestracji i obowiązków administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników wykonujących prace w jednym z 50sciu amerykańskich stanów w Stanach Zjednoczonych.

Kiedy Work visa USA czyli wiza pracownicza USA

Wybrane scenariusze kiedy europejski podmiot prowadzący działalność na rynku amerykańskim będzie zmuszony do rozwiązanie kwestii “wiza pracownicza do USA”.

 • Europejski podmiot podejmuje decyzje o założeniu firmy w USA. Taki projekt będzie składać się z paru elementów takich jak rejestracja działalności gospodarczej, wynajem biuro w USA, otwarcie konta firmowego w USA, znalezienie i zatrudnienie pierwszych lokalnych pracowników, zatrudnienie prawnika i księgowego do obsługi firmy prowadzącej działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych. Taki projekt będzie wymagać parokrotnego przekraczania granicy w USA.
 • Europejski podmiot podejmuje decyzje o otwarciu działalności produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych. Projekt zakłada przyjazd paru europejskich pracowników na okres paru miesięcy w celu zatrudnienia i przeszkolenia lokalnych pracowników w Stanach Zjednoczonych.
 • Firma informatyczna podpisuje umowę o współpracę z amerykańskim partnerem. Europejscy pracownicy posiadają unikalne umiejętności, specjalistyczną wiedzę, która będzie wykorzystana w oddziale klienta w Stanach Zjednoczonych. Umowa przewiduje fizyczny pobyt europejskich pracowników w placówce klienta na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Europejska firma pozyskuje dużego klienta korporacyjnego z USA. Amerykańska umowa zawiera nie tylko wymóg fizycznej obecności europejskich pracowników w oddziale amerykańskiego klienta, ale także wymaga od europejskiego podmiotu posiadania ubezpieczeń na rynku amerykańskim.
 • Polska firma otrzymuje zlecenie na wykonanie prac od niemieckiego partnera budującego olbrzymi zakład produkcyjny w Stanach Zjednoczonych. Europejski wykonawca zakłada iż polscy specjaliści muszą nie tylko fizycznie pracować na terytorium USA, ale także przebywać w Stanach Zjednoczonych ponad 3 miesiące.
Work visa USA
Work visa USA

Wiza B1/2 nie jest rozwiązaniem kwestii wizy pracowniczej do USA

Jakie działania podejmuje większość europejskich podmiotów znajdujących się w jednym z powyższych scenariuszy? Zwykle europejski pracodawca próbuje obejść kwestie uzyskania wizy pracowniczej do USA poprzez wystąpienie o wizę b1/b2. Niestety jest to krótkoterminowe rozwiązanie kwestii “wiza pracownicza USA”.

Po pierwsze, wiza B1/B2 nie jest wizą upoważniająca do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia jedynie do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów:

 • Konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych.
 • Udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA.
 • Podpisanie lub negocjacje umów z amerykańskimi kontrahentami.

Europejski pracownik delegowany do USA na wizie B1/B2 nie pomnienie wykonywać prac na terytorium Stanów Zjednoczonych. Warto tutaj zaznaczyć iż europejski pracownik występujący o wizę B1 który posiada zamiar podjęcia pracy na terenie USA łamie amerykańskie prawo imigracyjne już w momencie aplikowania o wizę B1 do USA i w ten sposób zamyka sobie drogę na uzyskanie wizy pracowniczej do USA przez minimalny okres 3 lat.Warto tez dodać iz od pewnego czasu istnieje opcja ruch bezwizowy dla obywateli Polski podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Niestety przyjazd do USA w ruchu bezwizowym nie pozwala na podjecie legalnej pracy na terytorium Stanow Zjedzonczonych.

Europejski pracownik przybywający do Stanów Zjednoczonych w ruch bezwizowym lub na wizie B1/B2 będzie musiał pokonać jeszcze jedna barierę w USA. W Stanach Zjednoczonych, oficer imigracyjny jest organem wykonawczym. Oficer imigracyjny podejmuje ostateczna decyzje dotyczaca osoby przybywajacych do USA i sam ocenia cel ich podroz a takze decyduje o okresie pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski pracownik moze uzyskac pozowlenie na 3 miesięczne przebywanie w USA jak i 7 dniowy.  Osoby na wizach B1/B2 wielokrotne przybywajace do USA zaczynaja budzic podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Warto podkreslic iz amerykanskie prawo imigaracyjne nie gwarantuje zagranicznemu obytwatelowi wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Kazda z osob przybywajacych do USA może otrzymać odmowę wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Europejski pracodawca podemuje takie ryzyko, delegujac ludzi z wizami B1/B2 do pracy w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji o wizach b2.

Europejski podmiot myślący o powaznym prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA, planujący długoterminowe delegowanie europejskich pracowników do legalnej pracy w USA powinien wystąpić i uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą do USA.

Dlaczego warto uzyskać wizę pracownicza do USA?

Zalety wystąpienia o odpowiednią wizę pracowniczą do USA:

 • Wiza pracownicza do USA pozwoli na podjecie legalnej pracy na terytorium USA.
 • Wiza do USA pomoże przy otwarciu konta bankowego dla firmy działającej w Stanach Zjednoczonych.
 • Posiadanie wizy pracowniczej i numeru podatkowego ułatwi przeprowadzenie formalności administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w USA.
 • Pracownicy z wizami pozwalającymi na podejdzie legalnej pracy w USA będą mogli być ubezpieczeni na terytorium Stanów Zjednoczonych.
 • Posiadanie pracownika który może legalnie pracować w USA pozwoli na odprowadzenie podatków od wypłacanych wynagrodzeń za prace wykonywane w USA.
 • Pracownik w USA posiadający numer podatkowy będzie pomocny przy  pobieraniu i odprowadzaniu podatków stanowych.
Wiza pracownicza L1 do USA

Istnieje parę opcji aby uzyskać wizę pracowniczą pozwalającą na podjecie legalnej pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jedna z tych opcji jest wystąpienie o wizę L do USA.  Istnieją dwie podkategorie wizy takiej pracowniczej: wiza L1A i wiza L1B. 

Wiza L1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który planuje przyjazd do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim lub w celu nadzorowania pracowników wykonujących prace na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wiza L1B jest przeznaczoną dla kandydatów  posiadających specjalistyczną wiedzę lub umiejętności. Dobrym kandydatem na wizę L1B będzie europejski informatyk posiadający unikalna wiedze o systemach komputerowych i programach używanych przez amerykańskiego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium USA.

Wystąpienie o wizę pracowniczą L1 do USA składa się z paru elementów. Pierwszy krok w procesie wizowym to zebranie dokumentów i informacji dotyczących pracodawcy, i pracownika który będzie aplikował o wizę do USA Aplikacja o wizę pracowniczą do USA będzie zawierać miedzy innymi:

 • Informacje o europejskim pracodawcy, włącznie z wynikami finansowymi spółki.
 • Informacje dotyczące oddziału spółki w Stanach Zjednoczonych.
 • Wykres korporacyjny pokazujący stanowiska pracy.
 • Obecne wynagrodzenia pracownika występującego o wizę pracownicza do USA.
 • Proponowane wynagrodzenie pracownika który będzie delegowany do USA.
 • Dodatkowe informacje, które przekonają amerykańskiego urzędnika, że pracownik delegowany do pracy w USA posiada odpowiednie zaplecze do pracy w Stanach Zjednoczonych.
 • Plan biznesowy przedstawiający plany, strategie europejskiego podmiotu na rynku USA.

Plan biznesowy związany z wystąpieniem o wizę pracowniczą do USA jest bardzo ważnym elementem procesu wizowego. Taki business plan będzie przedstawiać strategiczne cele, które europejski podmiot planuje osiągnąć na rynku amerykańskim. Plan będzie także przedstawiać planowane kroki które zagraniczny podmiot podejmie na rynku USA, na przykład, zatrudnienie amerykańskich pracowników, wynajem magazynu lub założenie firmy w USA. Plan związany z wystąpieniem o wizy pracownicze do USA będzie także szacował prognozowane wydatki i dochody oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych

Nie tylko europejscy pracownicy delegowani do wykonywania prac na terytorium USA bez wiz upoważniających na podjecie legalnej pracy w USA, lamia amerykańskie prawo ale robi to także ich europejski pracodawca. Każdy pracodawca w USA, włącznie z europejskim pracodawcą, posiada obowiązek upewnienie się iż jego pracownicy wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych, posiadają pozwolenia na prace. Kara za zatrudnianie nielegalnego pracownia składa się z paru elementów i może  wynosić od 225 dolarów do 20 tysięcy dolarów za każdego nielegalnie zatrudnianego pracownika. Dodatkowo, od 2023 roku, pracodawca zatrudniający nielegalnego pracownika w Stanie Floryda, może być uznany za dokonanie wykroczenia kryminalnego, a także może być pozbawiony wolności.

prorady prawne usa

Wiza pracownicza USA a realia

Europejski pracodawca musi być świadomy iż uzyskanie wiz pracowniczych do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla swojego wydziału kadr i złożeniu paru wniosków o wizę pracowniczą w Ambasadzie Amerykańskiej. Według dostępnych danych z 2016 roku, odsetek odmów o wydanie wiz pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procentami. Jako lokalna kancelaria w Stanach Zjednoczonych nie doradzamy naszym europejskim klientom, aby sami ubiegali się o wizy pracownicze do USA lub używali do tego rodzaju postępowania administracyjnego „tańszych” doradców spoza USA. Większość takich doradców:

 • Nie posiada licencji prawniczej upoważniającej na doradzenia w sprawach imigracyjnych.
 • Nie posiada wiedzy o powiązaniach prawa handlowego z prawem imigracyjnym w USA.
 • Nie posiada wiedzy o barierach, na które natrafi europejski podmiot otwierający oddział firmy w USA i planujący delegowanie europejskich pracowników do Stanów Zjednoczonych.
Wiza pracownicza USA na ile i inne pytania
Jak długo zajmuje uzyskanie wiz pracowniczych do USA, na ile lat jest wydawana wiza pracownicza do USA, ile będzie kosztować uzyskanie wiz pracowniczych do USA dla większej ilości europejskich pracowników? Na takie pytania i inne kwestie związane z uzyskaniem wiz pracowniczych do USA możemy odpowiedzieć podczas konsultacji z kancelarią. Prosimy o kontakt.
wiza do usa krok po kroku
wiza do usa krok po kroku
Scroll to Top