Wiza pracownicza USA

Europejska firma od lat sprzedająca produkty lub usługi na rynku USA, lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych, generująca dochód z rynku amerykańskiego, w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę oddelegowania pracownika do USA. Po przeprowadzeniu dalszego rozeznania polski podmiot odkrywa, iż pomimo wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA od 2019 roku wiza pracownicza USA jest niezbędna do legalnego podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Wizy pracownicze USA są nieuniknionym elementem rozwoju działalności gospodarczej na rynku amerykańskim i zbudowaniem poważnej sprzedaży w USA. Wizy pracownicze do USA pozwolą europejskim pracownikom na podjęcie legalnej pracy w USA, a także są niezbędne do innych kwestii związanych z zatrudnieniem na terenie Stanów Zjednoczonych.

Work visa USA czyli wiza pracownicza do USA

Wybrane przykłady kiedy europejski pracodawca odkrywa nagłą potrzebę delegowania pracowników do USA, rozwiązania kwestii wiza pracownicza USA.

wiza pracownicza usa
Wiza pracownicza usa
 • Podmiot decyduje się wejść na rynek amerykański i chce rozpocząć działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Europejski pracownik ma za zadanie założyć firmę w USA, znaleźć biuro firmy w USA, zatrudnić pierwszych lokalnych pracowników, prawnika i księgowego do obsługi prowadzonej działalności na rynku Stanów Zjednoczonych.
 • Europejski podmiot podejmuje decyzje o otwarciu działalności produkcyjnej w USA. Pracownicy muszą być przybyc do Stanow Zjednoczonych, na okres paru miesięcy w celu przeszkolenia lokalnych pracowników w USA.
 • Firma informatyczna oferuje podpisuje umowę b2b, o współpracę z amerykańskim partnerem. Polscy pracownicy posiadają unikalne umiejętności, specjalistyczną wiedzę, która będzie wykorzystana w Stanach Zjednoczonych. Prace muszą być wykonane w placówce partnera na terenie USA.
 • Polska firma pozyskuje dużego klienta korporacyjnego ze Stanów Zjednoczonych. Umowa z amerykańskim klientem zawiera nie tylko wymóg fizycznej obecności pracowników w oddziale amerykańskiego klienta, ale także wymaga, aby podmiot wykonujący usługi, jak i jego pracownicy byli ubezpieczeni zgodnie z wymogami rynku amerykańskiego.

Wiza pracownicza USA a wiza B1/2 lub wiza L1

Jakie działania podejmuje większość europejskich podmiotów znajdujących się w jednym z powyższych scenariuszy? Firmy deleguje do USA pracownika posiadającego wize b/1b2. Niestety jest to krótkoterminowe rozwiązanie. Po pierwsze, wiza b2 do USA nie jest wizą upoważniająca do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia jedynie do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów:

 • Konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych.
 • Udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA.
 • Podpisanie lub negocjacje umów z amerykańskimi kontrahentami.

Stąd w większości przypadków, tacy pracownicy nie mogą podjąć legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj warto zaznaczy, iż według amerykańskich przepisów imigracyjnych, pracownik występujący o wizę B1 do USA z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA od samego początku łamie prawo federalne.

work visa usa
work visa usa

Od pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy dla europejczykow podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Przyjazd do USA nawet w ruchu bezwizowym nie oznacza pozwolenie na prace w USA. Posiadacz wizy b1/b2 lub przybywający do Stanów Zjednoczonych będzie stal przed jeszcze jednym ograniczeniem. W momencie wjazdu na teren USA, amerykański urzędnik imigracyjny podejmuje decyzje co dozwolonej długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku paru krotnego przekraczania granicy z USA, europejski pracownik delegowany do USA zaczynie budzić podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Ponieważ amerykańskie prawo nie przewiduje gwarantowanego prawa do wjazdu do USA, delegowany pracownik może otrzymać odmowę wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji o wiza b2.

Europejski podmiot długoterminowo myślący o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA, planujący legalnie oddelegowanie pracowników do Stanów Zjednoczonych musi uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Amerykańska wiza L1 jest taką wizą pracowniczą.

Wiza pracownicza do USA a oddział firmy w USA

Wiza pracownicza do USA może być dobrym długoterminowym rozwiązaniem dla europejskiego pracodawcy planującego rozwój biznesu w Stanach Zjednoczonych. Uzyskana wiza pracownicza USA pozwoli dla europejskich pracownikow uzyskac pozwolenia na prace USA i zająć się kwestiami związanymi z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Pracownik firmy z Europy będzie mógł przeprowadzić formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej w USA, zatrudnieniem amerykańskich pracowników, stworzeniem infrastruktury potrzebnej do prowadzenia i rozwoju sprzedaży w USA.

Istnieja dwie podkategorie work visa usa. Wiza L1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który przyjeżdża do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim lub nadzorowania prac innych pracowników zatrudnionych na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza pracownicza USA L1B jest przeznaczoną dla pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, umiejętności. Dobrym kandydatem, o taką wizę do USA będzie europejski informatyk, który posiada unikalna wiedze o systemach używanych przez amerykańskiego kontrahenta.

Projekt USA wiza pracownicza

Proces wystąpienia o wizę pracowniczą do USA to projekt, który składa się z paru etapów. Jednym z nich jest zebranie dokumentów i informacji dotyczących o pracodawcy i pracownikach którzy wystąpią o wizę pracowniczą do USA. Podczas wystąpienia o wizy do USA, amerykański adwokat będzie musiał między innymi przedstawić następujące informacje.

 • Informacje o europejskim pracodawcy, włącznie z wynikami finansowymi spolki.
 • Informacje rejestrowe dotyczące oddziału spółki w Stanach Zjednoczonych.
 • Organizacyjny wykres firmy przedstawiający stanowisko, pozycje pracownika występującego o wizę pracowniczą do USA.
 • Obecne wynagrodzenia pracownika.
 • Proponowane wynagrodzenie, które pracownik będzie otrzymywać w Stanach Zjednoczonych. Warto pamiętać, o minimalnej stawce godzinowej, która w 2022 roku wynosiła $7.25. Tutaj warto zaznaczy, iż urzędnik imigracyjny decydujący o wydaniu wizy pracowniczej od USA nie uwierzy, iż europejki menadżer  wykonujący prace w San Francisco będzie to robić za 20 dolarów na godzinę.
 • Dodatkowe informacje, które przekonają amerykańskiego urzędnika, że pracownik delegowany do pracy w USA posiada odpowiednie zaplecze do pracy w Stanach Zjednoczonych.
 • Plan biznesowy na rynek amerykański.

Plan biznesowy związany z wystąpieniem o wizę wizy pracownicze do USA jest bardzo ważnym elementem w procesie wizowym. Taki plan będzie przedstawiać strategiczne cele, które europejski podmiot planuje realizować na rynku amerykańskim. Plan biznesowy będzie także przedstawiać planowane kroki biznesowe, które zagraniczny podmiot podejmie na terenie USA. Na przykład, zatrudnienie amerykańskich pracowników, znalezienie i wynajem magazynu firmy w USA, otwarcie biura w USA zatrudnienie amerykańskiej agencji marketingowej. Plan biznesowy związany z wizą pracowniczą USA powinien także szczegółowo przedstawiać prognozowane wydatki i dochody oddziału w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji co będzie zawierać plan biznesowy związany z wizą L do USA. 

Wiza pracownicza do USA
Wiza pracownicza do USA

Wiza pracownicza USA a realia w Stanach Zjednoczonych

Pomimo zniesienia wiz do USA w 2019 roku, polski pracownik nie może podjąć legalną pracy na terenie USA bez uzyskania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla swojego wydziału kadr w Polsce i na złożeniu wniosku o wizę pracowniczą w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Według danych sprzed 2016 roku, odsetek odmów wiz typu pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procent. Dlatego Kancelaria CLG nie doradza klientom, aby sami ubiegali się o wizę pracowniczą do USA  lub używali do tego rodzaju postępowania administracyjnego „tańszych” doradców z Polski, którzy nie posiadają wiedzy o prawie w USA, jak i praktycznej wiedzy potrzebnej do pozytywnego rozpatrzenia aplikacji o wizę pracowniczą do USA.

Ile kosztuje uzyskanie wizy pracowniczej do USA? Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od wielu czynników. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na przygotowaniu i złożeniu paru stronicowej formy Imigracyjnej I-129. Wystąpienie o wizę pracowniczą składa się z wielu elementów i trzeba założyć, iż szacowany koszt uzyskania pierwszej wizy pracowniczej do USA będzie wynosił w granicach 15-20 tysięcy dolarów.

Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA na ile i inne pytania

Jak długo zajmuje uzyskanie wiz pracowniczych do USA, wiza pracownicza USA na ile, ile kosztuje uzyskanie wizy pracowniczej do USA? Na takie pytania i inne kwestie związane z uzyskaniem wiz do USA możemy odpowiedzieć podczas konsultacji z kancelarią. Prosimy o kontakt.