Wiza pracownicza USA

Zagraniczny podmiot który planuje zatrudniać europejskich pracowników zgodnie z wymogami prawa federalnego i amerykańskiego prawa pracy, musi wystąpić o odpowiednie wizy pracownicze do USA. Amerykańska wiza pracownicza jest niezbędne do legalnego podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych, a także pozwoli dla europejskiego pracownika delegowanego do pracy w USA uniknąć niespodzianek na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Posiadanie wizy pracowniczej przyda się do przeprowadzania rejestracji i formalności administracyjnych otworzenia konta bankowego w USA, a także podczas załatwiania formalności związanych z zatrudnianiem pracowników w Stanach Zjednoczonych.

Work visa USA
Work visa USA

Kiedy będzie potrzebna work visa USA

Przykłady scenariuszy kiedy europejskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na rynku amerykańskim zostają zmuszone do natychmiastowego rozwiązanie kwestii uzyskania wiz pracowniczych do USA.

 • Europejski podmiot podejmuje decyzje o założeniu firmy w USA. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych będzie wymagać przeprowadzenia stanowych rejestracji, wynajmu biura w USA, otwarcia konta firmowego w USA, znalezienia i zatrudnienia pierwszych lokalnych pracowników, a także prawnika i księgowego do obsługi oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych. Takie działania mogą wymagać bardzo częstego przekraczania granicy w Stanach Zjednoczonych.
 • Europejski przedsiebiorca podejmuje decyzje o otwarciu działalności produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych.  Elementy takiego projektu to wysłanie maszyn do Stanów Zjednoczonych, oddelegowania europejskich pracowników do USA w celu wykonania prac instalacyjnych, a także zatrudnienia i przeszkolenia lokalnych pracowników w Stanach Zjednoczonych. W celu wykonania takich zadań, europejscy pracownica będą musieli przebywać na terenie USA przez parę miesięcy.
 • Europejska firma informatyczna od wielu lat świadczy usługi dla  amerykańskiej firmy. Dzięki długoterminowej współpracy europejscy pracownicy posiadają unikalne umiejętności, i wiedzę o kontrahencie w USA. Amerykański partner postanawia wykorzystać europejski talent do pracy w swoim oddziale na terenie Stanów Zjednoczonych. Europejscy pracownicy będą musieli przenieść się do USA na okres paru miesięcy.
 • Europejski podmiot pozyskuje duży kontrakt od klienta korporacyjnego z USA. Amerykańska umowa zawiera nie tylko wymóg fizycznej obecności europejskich pracowników w oddziale amerykańskiego klienta, ale także wymaga od europejskiego podmiotu posiadania ubezpieczeń na rynku amerykańskim.
 • Polska firma od lat wykonująca prace dla olbrzymiej firmy z Niemiec i otrzymuje zlecenie na wykonanie prac w oddziale niemieckiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Niemcy zakładają iż polscy specjaliści szybko i taniej wykonają  prace na terytorium USA ale planowane place będą trwać dłużej niż okres 3 miesięcy.

Wiza B1/2 nie jest rozwiązaniem kwestii wiza pracownicza USA

Jakie działania podejmuje większość europejskich podmiotów znajdujących się w jednym z powyższych scenariuszy? Zwykle europejskie firmy próbują obejść kwestie uzyskania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA poprzez wystąpienie o wizę b1/b2. Niestety jest to krótkoterminowe rozwiązanie kwestii „wiza pracownicza USA”.

Po pierwsze, wiza B1/B2 nie jest wizą upoważniająca do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia jedynie do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów:

 • Konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych.
 • Udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA.
 • Podpisanie lub negocjacje umów z amerykańskimi kontrahentami.

Europejski pracownik delegowany do USA na wizie B1/B2 nie powinien wykonywać żadnych prac na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski pracownik występujący o wizę B1 który posiada zamiar podjęcia pracy na terenie USA łamie amerykańskie prawo imigracyjne już w momencie aplikowania o wizę do USA i w ten sposób może zamknąć sobie drogę na uzyskanie odpowiedniej wizy pracowniczej do USA przez minimalny okres 3 lat. Od 2019 roku istnieje ruch bezwizowy dla obywateli Polski podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Niestety przyjazd do USA na zezwoleniu wjazdu ESTA nie pozwala na podjecie legalnej pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Europejski pracownik przybywający do Stanów Zjednoczonych w ruch bezwizowym lub na wizie B1/B2 będzie musiał pokonać jeszcze jedna barierę w USA. W Stanach Zjednoczonych, oficer imigracyjny jest organem wykonawczym. Oficer imigracyjny podejmuje ostateczną decyzje dotycząca osoby przybywającej do USA- sam ocenia cel podroży do USA a także określa okres pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski pracownik przybywający do USA na ESTA lub wizie b1/b2 może uzyskać pozwolenie na 3 miesięczny jak i 7 dniowy okres pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejscy pracownicy z wizami B1/B2 lub ESTA wielokrotne przybywający do USA zaczynają budzić podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Warto podkreślić iż amerykańskie prawo imigracyjne nie gwarantuje europejskiemu obywatelowi prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Każda z osób przybywających do USA może otrzymać odmowę wjazdu do na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski pracodawca podejmuje takie ryzyko, delegując pracowników z wizami B1/B2 do pracy w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji o wizach b2.

Europejski podmiot myślący o prowadzeniu poważnej działalności gospodarczej na rynku USA, planujący długoterminowe delegowanie europejskich pracowników do legalnej pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych powinien wystąpić i uzyskać odpowiednie wizy pracownicze do USA.

Dlaczego warto uzyskać wizę pracowniczą do USA?

Zalety ubiegania się i uzyskania wizy pracowniczej do USA.

 • Wiza pracownicza do USA pozwoli europejskiemu pracownikowi na podjecie legalnej pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych.
 • Wiza do USA pomoże przy otwarciu konta bankowego dla europejskiej firmy prowadzącej działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych.
 • Posiadanie wizy pracowniczej i numeru podatkowego ułatwi przeprowadzenie formalności administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w USA.
 • Europejski pracownik będzie mógł być ubezpieczony na terytorium Stanów Zjednoczonych.
 • Zatrudnianie pracowników z pozwoleniami na prace w USA pozwoli na odliczanie kosztów wynagrodzeń od zysków wygenerowanych z rynku amerykańskiego.
 • Wiza pracownicza do USA pozwoli na uzyskanie amerykańskiego numer podatkowego który będzie pomocny przy pobieraniu i odprowadzaniu podatków stanowych.
Wiza pracownicza L1 do USA

Istnieje parę opcji aby uzyskać wizę pracowniczą do USA pozwalającą na podjecie legalnej pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jedną z tych opcji jest wystąpienie o wizę L do USA. Istnieją dwie podkategorie wizy pracowniczej: wiza L1A i wiza L1B. Wiza L1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który planuje przyjazd do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim lub w celu nadzorowania pracowników wykonujących prace na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wiza L1B jest przeznaczoną dla kandydatów posiadających specjalistyczną wiedzę lub umiejętności. Dobrym kandydatem na wizę L1B będzie europejski informatyk posiadający unikalną wiedze o systemach komputerowych i programach używanych przez amerykańskiego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium USA.

Wystąpienie o wizę pracowniczą L1 do USA składa się z paru elementów. Pierwszy krok w procesie wizowym to zebranie dokumentów i informacji dotyczących pracodawcy i pracownika który będzie aplikował o wizę do USA. Aplikacja o wizę pracowniczą do USA będzie miedzy innymi wymagać przedstawienia następujących informacji i dokumentów.

 • Informacji o europejskim pracodawcy, włącznie z wynikami finansowymi spółki.
 • Informacji dotyczące oddziału spółki w Stanach Zjednoczonych.
 • Wykres struktury korporacyjnej pokazujący strukturę pracowniczą.
 • Obecne wynagrodzenia europejskiego pracownika występującego o wizę pracowniczą do USA.
 • Proponowane wynagrodzenie dla pracownika który będzie wykonywał prace na terenie USA.
 • Dodatkowe informacje, które przekonają amerykańskiego urzędnika, że pracownik delegowany do pracy w USA posiada odpowiednie zaplecze do wykonywania prac w Stanach Zjednoczonych.
 • Plan biznesowy przedstawiający plany, strategie europejskiego podmiotu na rynku USA.

Plan biznesowy związany z wystąpieniem o wizę pracowniczą do USA jest bardzo ważnym elementem procesu wizowego. Taki plan będzie przedstawiać strategiczne cele, które europejski podmiot planuje osiągnąć na rynku amerykańskim. Plan będzie także przedstawiać planowane kroki, które zagraniczny podmiot podejmie na rynku USA, na przykład, zatrudnienie amerykańskich pracowników, wynajem magazynu lub założenie firmy w USA. Plan związany z wystąpieniem o wizy pracownicze do USA będzie także przedstawiał prognozowane wydatki i dochody oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych.

Europejski pracownik nie posiadający wizy pracowniczej do USA wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych łamie amerykańskie prawo. W takim przypadku, amerykańskie prawo federalne jest także łamane przez europejskiego pracodawce. Prawo w USA wymaga od każdego pracodawcy ustalenia czy pracownik wykonujący prace na terenie Stanów Zjednoczonych, posiada pozwolenie na prace. Kara za zatrudnianie nielegalnego pracownia składa się z paru elementów i może  wynosić od 225 dolarów do 20 tysięcy dolarów za każdego nielegalnie zatrudnianego pracownika. Dodatkowo, od 2023 roku, pracodawca zatrudniający nielegalnego pracownika w Stanie Floryda, może popełniać wykroczenie kryminalne i może być pozbawiony wolności.

Wiza pracownicza USA a realia

Warto zaznaczy że uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla wydziału kadr i złożeniu paru wniosków o wizę pracowniczą w Ambasadzie Amerykańskiej. Według dostępnych danych z 2016 roku, odsetek odmów o wydanie wiz pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procentami. Jako lokalna kancelaria w Stanach Zjednoczonych nie doradzamy naszym europejskim klientom, aby sami ubiegali się o wizy pracownicze do USA lub używali do tego rodzaju postępowania administracyjnego „tańszych” europejskich doradców. Większość europejskich doradców:

 • Nie posiada licencji prawniczej upoważniającej do doradzania w amerykańskich sprawach imigracyjnych.
 • Nie posiada wiedzy o powiązaniach amerykanskiego prawa handlowego z prawem imigracyjnym- jaki wykorzystac inwestycje w USA do uzyskania wiz.
 • Nie posiada wiedzy o barierach rynkowych, na które natrafi europejski podmiot delegujący europejskich pracowników do Stanów Zjednoczonych.

Informacje o rynku USA. W Styczniu 2024 roku, Ambasada Amerykańska w Polsce wydała 680 wiz B1/B2, 18 wiz inwestorskich E-2 i 99 wiz pracowniczych L1/L2.

Wizy pracownicze USA pytania

Jak długo zajmuje uzyskanie wiz pracowniczych do USA, na ile lat jest wydawana wiza pracownicza do USA, ile będzie kosztować uzyskanie wiz pracowniczych do USA? Na takie pytania i inne kwestie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w USA i wystąpieniem o wizy pracownicze do USA możemy odpowiedzieć podczas konsultacji z kancelarią. Prosimy o kontakt.

wiza pracownicza usa
wiza pracownicza usa
Scroll to Top