Wiza pracownicza USA wiza L1

Polska firma, która od lat sprzedaje polskie produkty na rynku USA, lub prowadzi innego rodzaju działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę oddelegowania pracownika do USA. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania polski pracodawca odkrywa, iż pomimo wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA od Listopada 2019 wiza pracownicza do USA będzie nieuniknionym elementem firmy strategii rozwoju swojej działalności na rynku Stanów Zjednoczonych. Wiza pracownicza USA pozwoli dla polskiego pracownika na podjęcie legalnej pracy na terenie USA.
wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA

Wiza pracownicza do USA

Najczęstsze sytuacje, w których polski pracodawca odkrywa temat „wiza pracownicza do USA”, nagłą potrzebę delegowania pracownika do USA to:
 • Polski pracownik przybywa do USA w celu przeprowadzenia początkowych zadań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim, znalezienie miejsca na biuro, zatrudnienie pracowników lub podwykonawców w Stanach Zjednoczonych.
 • Pracownik z Polski musi przybyć do USA na okres paru miesięcy w celu przeszkolenia pierwszych pracowników w Stanach Zjednoczonych.
 • Polska firma oferująca unikalny usługi na rynku amerykańskim potrzebuje delegować polskich pracowników z unikalne umiejętnościami, lub specjalistyczną wiedzę do oddziału firmy w USA.
 • Polska firma pozyskuje dużego klienta na terenie Stanów Zjednoczonych lub podpisuje umowę przewidującą „fizyczne” wykonywany prac na terytorium Stanów Zjednoczonych. Umowa z amerykańskim klientem zawiera warunek mówiący o wymogu fizycznej obecności polskiego pracownika w oddziale amerykańskiego klienta.
Wiza pracownicza do USA pozwala dla polskiego pracownika już od pierwszego dnia pobytu w USA efektywnie rozwijać działalność gospodarcza polskiego pracodawcy. Nie posiadania polskiego pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych oznacza, iż polski pracodawca będzie musiał zatrudnić amerykańskiego pracownika, który będzie potrzebował wiele miesięcy szkoleń związanych z oferowaną usługą lub produktem na rynku USA.

Wiza B1 B2 do USA v. wiza l1

Większość polskich pracowników oddelegowanych do pracy USA, lub którzy przybywają do swoich oddziałów firmy w USA, lub amerykańskich klientów posiada wizy B1/B2. Od roku 2019, polski pracownik oddelegowany do USA może także przybyć tutaj w ruchu bezwizowym. Każda z wiz do USA jest powiązana z celem podróżującego do USA. Wiza b1 b2 do USA nie jest wizą upoważniająca do podjęcie legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia jedynie do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów.
wiza pracownicza USA
Wiza L1 USA
 • Konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych
 • Udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA, lub
 • Podpisanie, negocjacje umowy z amerykański kontrahentem
Polski pracownik nie może być legalnie oddelegowany do pracy w USA na wizie b1 b2. Polski pracownik, który wystąpi o wize B1 z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA od samego początku łamie prawo amerykańskie. W praktyce istnieją inne poważniejsze konsekwencje rozwiązania kwestii „wiza pracownicza usa”. Od roku 2019 zaostrzyła się polityka amerykańska względem imigrantów przybywających do USA, włącznie z osobami, które przybywają tutaj w celu podjęcia pracy. Przyjazd na terenie USA na wizie B1 lub w ruchu bezwizowym nie oznacza nieograniczone prawa do pobytu na terenie USA. Dopiero w momencie wjazdu na teren USA, amerykański urzędnik imigracyjny podejmuje decyzje co długości pobytu na terytorium USA.  W poprzednich latach, osoba wlatująca po raz pierwszy najczęściej uzyskiwała 180-dniowe prawo do przebywania w Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku taki wjazd może być jeszcze bardziej ograniczony. To tylko jeden z potencjalnych problemów. Innym jest fakt ze w przypadku paru krotnego przekraczania granicy z USA, polski pracownik, który nieustannie przyjeżdża do USA na „dłuższy okres” zacznie budzić podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Nie ma gwarantowanego prawa do wjazdu do USA, stad potencjalna konsekwencja może być odmowa wjazdu do USA. Od roku 2019, tylko z nielicznego grona moich polskich klientów 3 osoby otrzymały zakaz przyjazdu do USA z powodu nieustannych podróży pomiędzy Polska a USA! Jest to realny problem, a w 2020 może być jeszcze trudniej. Więcej informacji o wizie B1 B2 do USA znajdziesz pod tym linkiem Pracodawca z Polski, który długo terminowo myśli o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA lub chce być pewny, iż jego polski pracownik będzie mógł być oddelegowany do pracy w USA i podjąć tutaj legalna prace musi uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Polski pracodawca posiada najczęściej dwie opcje: wiza L1 lub wiza biznesowa E

Wiza L1 wiza pracownicza USA a oddział firmy w USA

Wiza L1 do USA może być dobrym długoterminowym rozwiązaniem dla polskiego pracodawcy, który planuje otworzyć oddział firmy w USA. Pracownik z Polski, który wystąpi o wizę pracowniczą l1, będzie mógł od samego początku zająć się kwestiami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie kwestie to przeprowadzenie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej w USA, znalezienie i zatrudnienie amerykańskich pracowników, stworzenie infrastruktury potrzebnej do prowadzenia sprzedaży internetowej w USA, lub początkowy nadzór nad amerykańskimi pracownikami. Istnieją dwie “podkategorie” wizy L1: wiza L1a i wiza L1b. Wiza l1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który przyjeżdża do USA w celu rozwijania działalności na rynku amerykańskim lub nadzorowania prac  pracowników zatrudnianych na terenie USA. Wiza L1B jest przeznaczona dla pracownika, który posiada specjalistyczne umiejętności. Dobrym kandydatem, który może ubiegać się o wizę L1B jest polski pracownik IT, który doskonale zna systemy amerykańskiego kontrahenta, dla którego pracuje polska firma IT.
Visa l1 a wymogi prawa imigracyjnego w USA

Proces wystąpienia o visa L1 składa się z paru etapów. Jednym z nich jest zebranie pewnych dokumentów i informacji dotyczących pracodawcy jak i pracownika, który będzie oddelegowany do pracy USA. Prawo imigracyjne w USA wymaga od pracodawcy między innymi dostarczenia:

Wiza pracownicza do USA
Wiza pracownicza USA L1A
 • Informacji o polskim pracodawcy, włącznie z wyniki finansowymi podmiotu.
 • Dokumentów rejestrowych spółki w USA.
 • Organizacyjnego wykres firmy przedstawiający obecne stanowisko kandydata, który będzie oddelegowany do pracy w USA.
 • Wynagrodzenia polskiego pracownika, a także proponowanego wynagrodzenie w USA.
 • Dokumentacji, która przekona amerykańskiego urzędnika imigracyjnego, że kandydat ubiegający się o wizę pracowniczą do USA ma odpowiednie zaplecze do pracy na terenie USA.
 • Planu biznesowego firmy otwierającej oddział firmy w USA.

Plan biznesowy na rynek USA jest bardzo ważnym elementem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA. Plan związany z „wiza pracownicza USA” będzie przedstawiać strategiczne cele, które polska podmiot będzie realizować na rynku amerykańskim. Plan biznesowy będzie także przedstawiać planowane kroki polskiej spółki na terenie USA. Na przykład, poszukiwanie amerykańskich pracowników, znalezienie i wynajem magazynu firmy w USA, zatrudnienie amerykańskiej agencji marketingowej. Plan biznesowy związany z wiza L1 powinien będzie także szczegółowo przedstawiać prognozowane wydatki i dochody oddziału polskiej firmy w Stanach Zjednoczonych.

Wiza pracownicza USA 2020

Polski pracodawca zainteresowany wiza pracownicza usa powinien wiedzieć iż uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla swojego wydziału HR i na złożeniu wniosku o wize pracownicza w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Według danych sprzed 2016 roku, odsetek odmów wiz typu pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procent. Obecna administracja rządowa w USA jest bardziej rygorystyczna. Dlatego nie doradzam polskim klientom, aby sami ubiegali się o wizy pracownicze dla polskich pracowników lub używali do tego rodzaju projektów „tańszych” doradców z Polski, którzy nie posiadają wiedzy prawnej jak i praktycznej potrzebnej do pozytywnego rozpatrzenia aplikacji o wizę pracowniczą do USA.

Ile kosztuje wiza pracownicza do USA? 
Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od wielu czynników. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na przygotowaniu i złożeniu paru stronicowej Formy Imigracyjnej I-129. Wystąpienie o wizę L1 składa się z wielu elementów i trzeba przyjąć, iż szacowany całkowity koszt uzyskania pierwszej wizy pracowniczej do USA będzie wynosił ponad 20 tysięcy dolarów. Warto tutaj ponownie zaznaczyć, iż pomimo zniesienia wiz do USA w 2019 roku, polski pracownik nie może podjąć legalną pracy na terenie USA bez uzyskania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA. Wiza L1 do USA jest jednym z rozwiązań kwestii wizowej. Innym rozwiązaniem jest uzyskanie wizy biznesowej do USA, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

wiza pracownicza do USAPrezydent Trump podpisuje dekret zawieszający wydawanie wiz pracowniczych do USA do końca roku 2020! Polska firma, która planowała oddelegować pracownika do USA poprzez uzyskanie wizy L1, nie będzie mogła skorzystać z tej opcji w tym roku. Jeżeli potrzebujesz oddelegować pracownika do pracy w USA powinieneś rozważyć wystąpienie o wizę biznesowa do USA. visa E2.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn