Wiza pracownicza USA wiza L1

wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA

Polska firma od lat sprzedająca polskie produkty lub usługi na rynku USA, lub prowadząca działalność e-commerce na terenie Stanów Zjednoczonych w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę oddelegowania pracownika do USA. Po przeprowadzeniu dalszego rozeznania polski pracodawca odkrywa, iż pomimo wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA od Listopada 2019 uzyskanie wizy pracowniczej do USA pozwalającej na legalnie podjecie pracy w Stanach Zjednoczonych musi być rozwiązana kwestią i będzie nieuniknionym elementem rozwoju działalności gospodarczej na amerykańskim rynku. Wiza pracownicza do USA pozwoli dla polskiego pracownika nie tylko na podjęcie legalnej pracy na terenie USA, a także będzie potrzebna do wypłacania wynagrodzeń i uzyskania wymaganych ubezpieczenia na rynku amerykańskim.

Visa pracownicza do USA

Najczęstsze przypadki, gdy polski pracodawca odkrywa nagłą potrzebę rozwiązania kwestii wiza pracownicza do USA to:

 • Polski podmiot decyduje się delegować pracownika do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Taki pracownik ma za zadanie znaleźć miejsca na biuro firmy w USA, zatrudnić lokalnych amerykańskich pracowników, podwykonawców, prawnika i księgowego do obsługi działalności polskiej firmy na rynku USA.
 • Firma z Polski wchodzi na amerykański rynek i otwiera swój zakład w USA gdzie będzie prowadzić działalność produkcyjna a pracownik z Polski musi przybyć do USA, aby w okresie paru miesięcy przeszkolić lokalnych pracowników w Stanach Zjednoczonych.
 • Polska firma oferuje unikalny usługi, niszowe usługi i podpisuje umowę z amerykańskim partnerem. Polscy pracownicy muszą przybyć do USA, ponieważ posiadają unikalne umiejętnościami, lub specjalistyczną wiedzę do bedzie konieczna do wykonania prac w placówce partnera na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Polska firma pozyskuje dużego klienta na terenie Stanów Zjednoczonych i podpisuje umowę przewidującą „fizyczne” wykonywany prac na terytorium Stanów Zjednoczonych. Umowa z amerykańskim klientem zawiera warunek mówiący o wymogu fizycznej obecności polskich pracowników w oddziale amerykańskiego klienta.

Wiza b1 b2 do USA v. wiza l1

wiza pracownicza do usa
Wiza pracownicza do USA

Jakie działania podejmuje większość polskich podmiotów znajdujących się w jednym z powyższych scenariuszy? Polska firm decyduje się delegować do pracy w USA pracowników, którzy posiadają jedynie wizy B1/B2 do USA. Niestety jest to krótkoterminowe rozwiązanie, a takze rozwiązaniem szybkim i niezgodnym z prawem USA. Po pierwsze, wiza b1 b2 do USA nie jest wizą upoważniająca do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia jedynie do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów:

 • Konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych.
 • Udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA.
 • Podpisanie, negocjacje umowy z amerykański kontrahentem.

Polski pracownik nie może być legalnie oddelegowany do pracy w USA na wizie b1 b2. Polski pracownik, który wystąpi o wizę B1 do USA z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA od samego początku łamie amerykańskie prawo federalne.

W praktyce istnieją inne poważniejsze konsekwencje takiego rozwiązania kwestii „wiza pracownicza USA”. Od roku 2019 zaostrzyła się polityka amerykańska względem imigrantów przybywających do USA, włącznie z osobami, które przybywają tutaj w celu podjęcia pracy. Przyjazd na terenie USA na wizie B1 lub w ruchu bezwizowym nie oznacza nieograniczone prawa do pobytu na terenie USA. Tutaj warto zaznaczy iż dopiero w momencie wjazdu na teren USA, amerykański urzędnik imigracyjny podejmuje decyzje co długości pobytu na terytorium USA.  W poprzednich latach, osoba wlatująca po raz pierwszy najczęściej uzyskiwała 180-dniowe prawo do przebywania w Stanach Zjednoczonych. W 2022 roku taki wjazd może być jeszcze bardziej ograniczony. To tylko jeden z potencjalnych problemów. Innym jest fakt ze w przypadku paru krotnego przekraczania granicy z USA, polski pracownik, który nieustannie przyjeżdża do USA na „dłuższy okres” zacznie budzić podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Nie ma gwarantowanego prawa do wjazdu do USA, stad potencjalna konsekwencja może być odmowa wjazdu do USA. Od roku 2019, tylko z nielicznego grona moich polskich klientów 3 osoby otrzymały zakaz przyjazdu do USA z powodu nieustannych podróży pomiędzy Polską a USA! Jest to realny problem, a w 2021 może być jeszcze trudniej. Więcej informacji o wizie B1 B2 do USA znajdziesz pod tym linkiem.

Pracodawca z Polski, który długo-terminowo myśli o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA lub chce być pewny, iż jego polski pracownik będzie mógł być oddelegowany do pracy w USA, a takze może podjąć legalną pracę w Stanach Zjednoczonych musi uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Jedna z takich wiz jest wiza L1.

Wiza L1 wiza pracownicza USA i wymóg oddział firmy w USA

Wiza L1 do USA może być dobrym długoterminowym rozwiązaniem dla polskiego pracodawcy, który planuje otworzyć i prowadzić oddział firmy w USA. Pracownik z Polski, który wystąpi o wizę pracowniczą l1, będzie mógł od samego początku zająć się kwestiami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie kwestie to przeprowadzenie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej w USA, znalezienie i zatrudnienie amerykańskich pracowników, stworzenie infrastruktury potrzebnej do prowadzenia sprzedaży internetowej w USA, lub początkowy nadzór nad amerykańskimi pracownikami.

Istnieją dwie podkategorie wizy L1: jest to wiza l1a i wiza l1b. Wiza l1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który przyjeżdża do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim lub nadzorowania prac innych pracowników zatrudnianych na terenie USA. Wiza L1B jest przeznaczoną dla pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę, umiejętności. Dobrym kandydatem, który może ubiegać się o wizę L1B jest pracownik IT, który doskonale zna systemy amerykańskiego kontrahenta, dla którego pracuje polska firma informatyczna.

Visa l1 a wymogi prawa imigracyjnego w USA

Proces wystąpienia o wizę L składa się z paru etapów. Jednym z nich jest zebranie pewnych dokumentów i informacji dotyczących pracodawcy jak i pracownika, który będzie oddelegowany do wykonywania prac na terenie USA. Prawo imigracyjne w USA wymaga od pracodawcy między innymi dostarczenia następujących informacji:

 • Informacje o polskim pracodawcy, włącznie z wyniki finansowymi podmiotu delegującego pracownika do USA.
 • Dokumenty rejestrowych spółki w USA.
 • Organizacyjnego wykres firmy przedstawiający stanowisko delegowanego do pracy w USA.
 • Obecne wynagrodzenia polskiego pracownika, a także proponowanego wynagrodzenie za wykonywanie prac na terenie USA. Warto pamiętać, iż w wielu miejscach na terenie USA minimalna stawka godzinowa to $15, a urzędnik imigracyjny nie uwierzy, iż polski menadżer będzie pracować za $15 na godzinę w San Francisco.
 • Informacje, które przekonają amerykańskiego urzędnika imigracyjnego, że kandydat ubiegający się o wizę pracowniczą do USA ma odpowiednie zaplecze do pracy na terenie USA.
 • Plan biznesowy firmy otwierającej oddział firmy w USA.

Plan biznesowy związany z wizą L do USA jest bardzo ważnym elementem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA. Business plan będzie przedstawiać strategiczne cele, które polski podmiot delegujący pracownika do USA będzie realizować na rynku amerykańskim. Plan biznesowy visa L będzie także przedstawiać planowane kroki biznesowe, która polska spółki podejmie na terenie USA. Na przykład, poszukiwanie amerykańskich pracowników, znalezienie i wynajem magazynu firmy w USA, otwarcie biura w USA zatrudnienie amerykańskiej agencji marketingowej, itp. Plan biznesowy związany z visa L1 powinien także szczegółowo przedstawiać prognozowane wydatki i dochody oddziału polskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji co będzie zawierać plan biznesowy związany z wizą L do USA. 

Wiza pracownicza USA a realia praktyczne

Pomimo zniesienia wiz do USA w 2019 roku, polski pracownik nie może podjąć legalną pracy na terenie USA bez uzyskania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA. Polski pracodawca zainteresowany wizą pracowniczą USA powinien wiedzieć, iż uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla swojego wydziału HR i na złożeniu wniosku o wizę pracownicza w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Według danych sprzed 2016 roku, odsetek odmów wiz typu pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procent. Obecna administracja rządowa w USA jest bardziej rygorystyczna. Dlatego Kancelaria CLG nie doradza klientom, aby sami ubiegali się o wizę pracowniczą dla pracownika lub używali do tego rodzaju postępowania administracyjnego „tańszych” doradców z Polski, którzy nie posiadają wiedzy o prawie w USA jak i praktycznej wiedzy potrzebnej do pozytywnego rozpatrzenia aplikacji o wizę pracowniczą do USA.

Ile kosztuje uzyskanie wizy pracowniczej do USA? Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od wielu czynników. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na przygotowaniu i złożeniu paru stronicowej formy Imigracyjnej I-129. Wystąpienie o wizę pracowniczą składa się z wielu elementów i trzeba przyjąć, iż szacowany koszt uzyskania pierwszej wizy pracowniczej do USA będzie wynosił w granicach 15-20 tysięcy dolarów.

 

wiza pracownicza usa
Wiza pracownicza USA

Rok 2020: Prezydent Trump podpisuje dekret zawieszający wydawanie wiz pracowniczych do Stanów Zjednoczonych do końca roku 2020! Stąd polska firma, która planowała oddelegować pracownika do USA poprzez uzyskanie wizy L1, nie będzie mogła skorzystać z tej opcji do wygaśnięcia dekretu. Europejski firmy potrzebujące oddelegować pracownika do pracy w USA mogą jedynie rozważyć opcje wystąpienie o wizę biznesową do USA- visa E2.

Marzec 2021: Prezydent Biden decyduje o zakończeniu ograniczeń w ubieganiu się o wizy L. Od 1 Kwietnia 2021, kandydaci o wizę L mogą składać aplikacje o wizę L1 w lokalnych Ambasadach Amerykańskich.

wiza pracownicza do USA
Wiza pracownicza USA 2022