Wiza pracownicza USA

Polska firma od lat sprzedająca polskie produkty lub usługi na rynku USA, lub prowadząca działalność e-commerce na terenie Stanów Zjednoczonych w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę oddelegowania pracownika do USA. Po przeprowadzeniu dalszego rozeznania polski pracodawca odkrywa, iż pomimo wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA od Listopada 2019 wiza pracownicza USA będzie nieuniknionym elementem rozwoju działalności gospodarczej na rynku USA. Dlaczego? Ponieważ wiza pracownicza USA pozwoli dla polskiego pracownika na podjęcie legalnej pracy na terenie USA, a także na uzyskanie wymaganych ubezpieczenia na rynku amerykańskim. 

wiza pracownicza USA
Wiza pracownicza USA

Visa pracownicza do USA

Najczęstsze scenariusz, gdy polski pracodawca odkrywa temat „wiza pracownicza do USA”, nagłą potrzebę delegowania pracownika do USA, to:

 • wiza L1
  Wiza L1
  Polski pracownik przybywa do USA w celu przeprowadzenia początkowych zadań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, znalezienie miejsca na biuro firmy w USA, zatrudnienie pierwszych pracowników lub podwykonawców w Stanach Zjednoczonych.
 • Pracownik z Polski musi przybyć do USA na okres paru miesięcy w celu przeszkolenia pracowników zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych.
 • Polska firma oferująca unikalny usługi na rynku amerykańskim potrzebuje delegować pracownika z unikalnymi umiejętnościami, lub specjalistyczną wiedzę do wykonywania prace na terenie USA.
 • Polska firma pozyskuje dużego klienta na terenie Stanów Zjednoczonych lub podpisuje umowę przewidującą „fizyczne” wykonywany prac na terytorium Stanów Zjednoczonych. Umowa z amerykańskim klientem zawiera warunek mówiący o wymogu fizycznej obecności polskiego pracownika w oddziale amerykańskiego klienta.

Uzyskanie wizy pracowniczej do USA rozwiązuje wszystkie powyższe scenariusze. 

Wiza pracownicza do USA i wiza l1

Jak w rzeczywistoci działają polskie firmy na rynku USA? Większość polskich pracowników oddelegowanych do pracy USA, lub pracujących dla amerykańskich klientów, posiada wizy B1/B2. Takie krótkoterminowe rozwiązanie jest realne szczególnie od roku 2019, kiedy polski pracownik oddelegowany do pracy w USA może przybyć do Stanów Zjednoczonych w ruchu bezwizowym, na wizie B1/B2. Tutaj trzeba podkreślić, iż takie rozwiązanie jest tanie, a zarazem niezgodne z prawem USA. Wiza b1 b2 do USA nie jest wizą upoważniająca do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów:
 • konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych
 • udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA, lub
 • podpisanie, negocjacje umowy z amerykański kontrahentem
Polski pracownik nie może być legalnie oddelegowany do pracy w USA na wizie b1 b2. Polski pracownik, który wystąpi o wizę B1 do USA z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA od samego początku łamie amerykańskie prawo federalne. W praktyce istnieją inne poważniejsze konsekwencje takiego rozwiązania kwestii „wiza pracownicza USA”. Od roku 2019 zaostrzyła się polityka amerykańska względem imigrantów przybywających do USA, włącznie z osobami, które przybywają tutaj w celu podjęcia pracy. Przyjazd na terenie USA na wizie B1 lub w ruchu bezwizowym nie oznacza nieograniczone prawa do pobytu na terenie USA. Dopiero w momencie wjazdu na teren USA, amerykański urzędnik imigracyjny podejmuje decyzje co długości pobytu na terytorium USA.  W poprzednich latach, osoba wlatująca po raz pierwszy najczęściej uzyskiwała 180-dniowe prawo do przebywania w Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku taki wjazd może być jeszcze bardziej ograniczony. To tylko jeden z potencjalnych problemów. Innym jest fakt ze w przypadku paru krotnego przekraczania granicy z USA, polski pracownik, który nieustannie przyjeżdża do USA na „dłuższy okres” zacznie budzić podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Nie ma gwarantowanego prawa do wjazdu do USA, stad potencjalna konsekwencja może być odmowa wjazdu do USA. Od roku 2019, tylko z nielicznego grona moich polskich klientów 3 osoby otrzymały zakaz przyjazdu do USA z powodu nieustannych podróży pomiędzy Polską a USA! Jest to realny problem, a w 2021 może być jeszcze trudniej. Więcej informacji o wizie B1 B2 do USA znajdziesz pod tym linkiem. Pracodawca z Polski, który długo terminowo myśli o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA lub chce być pewny, iż jego polski pracownik będzie mógł być oddelegowany do pracy w USA i może podjąć legalną pracę w Stanach Zjednoczonych musi uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą do USA. Polski pracodawca posiada najczęściej dwie opcje: wiza L1 lub wiza biznesowa E.

Wiza L1 wiza pracownicza USA a oddział firmy w USA

Wiza L1 do USA może być dobrym długoterminowym rozwiązaniem dla polskiego pracodawcy, który planuje otworzyć i prowadzic oddział firmy w USA. Pracownik z Polski, który wystąpi o wizę pracowniczą l1, będzie mógł od samego początku zająć się kwestiami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie kwestie to przeprowadzenie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej w USA, znalezienie i zatrudnienie amerykańskich pracowników, stworzenie infrastruktury potrzebnej do prowadzenia sprzedaży internetowej w USA, lub początkowy nadzór nad amerykańskimi pracownikami. Istnieją dwie podkategorie wizy L1: jest to wiza l1a i wiza l1b. Wiza l1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który przyjeżdża do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim lub nadzorowania prac innych pracowników zatrudnianych na terenie USA. Wiza L1B jest przeznaczoną dla pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę, umiejętności. Dobrym kandydatem, który może ubiegać się o wizę L1B jest pracownik IT, który doskonale zna systemy amerykańskiego kontrahenta, dla którego pracuje polska firma informatyczna.
Visa l1 a wymogi prawa imigracyjnego w USA
wiza pracownicza usa
Wiza pracownicza USA

Proces wystąpienia o wizę L składa się z paru etapów. Jednym z nich jest zebranie pewnych dokumentów i informacji dotyczących pracodawcy jak i pracownika, który będzie oddelegowany do pracy USA. Prawo imigracyjne w USA wymaga od pracodawcy między innymi dostarczenia takich informacji jak:

 • Informacje o polskim pracodawcy, włącznie z wyniki finansowymi podmiotu delegującego pracownika do USA.
 • Dokumenty rejestrowych spółki w USA.
 • Organizacyjnego wykres firmy przedstawiający stanowisko delegowanego do pracy w USA.
 • Obecne wynagrodzenia polskiego pracownika, a także proponowanego wynagrodzenie za wykonywanie prac na terenie USA. Warto pamiętać, iż w wielu miejscach na terenie USA minimalna stawka godzinowa to $15, a urzędnik imigracyjny nie uwierzy, iż polski menadżer będzie pracować za $15 na godzinę w San Francisco.
 • Informacje, które przekonają amerykańskiego urzędnika imigracyjnego, że kandydat ubiegający się o wizę pracowniczą do USA ma odpowiednie zaplecze do pracy na terenie USA.
 • Plan biznesowy firmy otwierającej oddział firmy w USA.

Plan biznesowy związany z wizą L do USA jest bardzo ważnym elementem w procesie ubiegania się o wizę pracowniczą do USA. Business plan będzie przedstawiać strategiczne cele, które polski podmiot delegujący pracownika do USA będzie realizować na rynku amerykańskim. Plan biznesowy visa L będzie także przedstawiać planowane kroki biznesowe, która polska spółki podejmie na terenie USA. Na przykład, poszukiwanie amerykańskich pracowników, znalezienie i wynajem magazynu firmy w USA, otwarcie biura w USA zatrudnienie amerykańskiej agencji marketingowej, itp. Plan biznesowy związany z visa L1 powinien także szczegółowo przedstawiać prognozowane wydatki i dochody oddziału polskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji co będzie zawierać plan biznesowy związany z wizą L do USA. 

Wiza pracownicza USA 2021 roku

Pomimo zniesienia wiz do USA w 2019 roku, polski pracownik nie może podjąć legalną pracy na terenie USA bez uzyskania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA. Polski pracodawca zainteresowany wizą pracowniczą USA powinien wiedzieć, iż uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla swojego wydziału HR i na złożeniu wniosku o wizę pracownicza w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Według danych sprzed 2016 roku, odsetek odmów wiz typu pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procent. Obecna administracja rządowa w USA jest bardziej rygorystyczna. Dlatego Kancelaria CLG nie doradza klientom, aby sami ubiegali się o wizę pracowniczą dla pracownika lub używali do tego rodzaju postępowania administracyjnego „tańszych” doradców z Polski, którzy nie posiadają wiedzy o prawie w USA jak i praktycznej wiedzy potrzebnej do pozytywnego rozpatrzenia aplikacji o wizę pracowniczą do USA.

Ile kosztuje uzyskanie wizy pracowniczej do USA? Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od wielu czynników. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na przygotowaniu i złożeniu paru stronicowej formy Imigracyjnej I-129. Wystąpienie o wizę pracowniczą składa się z wielu elementów i trzeba przyjąć, iż szacowany koszt uzyskania pierwszej wizy pracowniczej do USA będzie wynosił ponad 20 tysięcy dolarów.

wiza pracownicza do USARok 2020: Prezydent Trump podpisuje dekret zawieszający wydawanie wiz pracowniczych do Stanów Zjednoczonych do końca roku 2020! Stad polska firma, która planowała oddelegować pracownika do USA poprzez uzyskanie wizy L1, nie będzie mogła skorzystać z tej opcji do wygaśnięcia dekretu. Europejski firmy potrzebujące oddelegować pracownika do pracy w USA mogą jedynie rozważyć opcje wystąpienie o wizę biznesową do USA- visa E2.

Marzec 2021Prezydent Biden decyduje o zakończeniu ograniczeń w ubieganiu się o wizy L. Od 1 Kwietnia 2021, kandydaci o wizę L mogą składać aplikacje o lokalnych Ambasadach Amerykańskich. Niestety ciągle obowiązują ograniczenia przyjazdu do USA dla podróżujących ze Strefy Schengen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn