Wiza pracownicza USA krok po kroku

Europejska firma sprzedająca produkty lub usługi na rynku USA, lub generująca dochód z rynku amerykańskiego, bardzo często w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę szybkiego oddelegowania pracownika do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Zwykle europejski pracownik przypisany do takiego projektu po chwili odkrywa że pomimo wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA od 2019 roku, europejscy pracownicy delegowani do pracy Stanach Zjednoczonych potrzebują wystąpić o odpowiednie wizy do USA. Uzyskanie wiz pracowniczych do USA jest niezbędne do legalnego podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Wizy pracownicze do USA pozwolą także europejskiemu pracodawcy na rozwiązanie innych kwestii administracyjno- rynkowych związanych z zatrudnieniem pracowników jak i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych.

Work visa USA
Work visa USA

Work visa USA czyli wiza pracownicza USA

Wybrane scenariusze kiedy europejski podmiot prowadzący działalność na rynku amerykańskim natrafi na bariery rynkowe w Stanach Zjednoczonych będzie musiał rozwiązać kwestie wiz pracowniczych do USA.

 • Europejski podmiot decyduje się wejść na rynek amerykański poprzez założenie firmy w USA. Europejski udziałowiec lub menadżer ma za zadanie zarejestrować działalność gospodarczą w jednym z amerykanistyka stanów, znaleźć biuro dla oddziału firmy w USA, zatrudnić pierwszych lokalnych pracowników, zatrudnić prawnika i księgowego do obsługi firmy prowadzącej działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych.
 • Europejski podmiot podejmuje decyzje o otwarciu działalności produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd do pracy do USA na okres paru miesięcy jest niezbędny w celu zatrudnienia i przeszkolenia lokalnych pracowników w Stanach Zjednoczonych.
 • Firma informatyczna podpisuje umowę o współpracę z amerykańskim partnerem. Europejscy pracownicy posiadają unikalne umiejętności, specjalistyczną wiedzę, która będzie wykorzystana w oddziale klienta w Stanach Zjednoczonych. Umowa przewiduje fizyczny pobyt europejskich pracowników w placówce na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Europejska firma pozyskuje dużego klienta korporacyjnego z USA. Amerykańska umowa zawiera nie tylko wymóg fizycznej obecności europejskich pracowników w oddziale amerykańskiego klienta, ale także wymaga od europejskiego podmiotu posiadania ubezpieczeń na rynku amerykańskim. Europejskie polisy ubezpieczeniowe najczęściej nie są honorowane w USA, a także nie ubezpieczają prac prowadzonych na terenie USA.
 • Polska firma otrzymuje zlecenie na wykonanie prac od Niemieckiej firmy, która buduje olbrzymi zakład produkcyjny w Stanach Zjednoczonych. Polscy specjaliści muszą nie tylko fizycznie pracować na w lokalizacji na terenie USA, ale także przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych dłużej niż 3 miesiące.

Wiza pracownicza USA a wiza B1/2 lub wiza L1

Jakie działania podejmuje większość europejskich podmiotów znajdujących się w jednym z powyższych scenariuszy? Zwykle europejski pracodawca próbuje obejść kwestie uzyskania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA poprzez wystąpienie o wizę b1/b2. Niestety jest to krótkoterminowe rozwiązanie kwestii „wiza pracownicza USA”. Po pierwsze, wiza b2 do USA nie jest wizą upoważniająca do podjęcia legalnej pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza B1/B2 upoważnia jedynie do podroży służbowej do USA w jednym z następujących celów:

 • Konsultacja z partnerem biznesowym w Stanach Zjednoczonych.
 • Udział w spotkaniu biznesowych na terenie USA.
 • Podpisanie lub negocjacje umów z amerykańskimi kontrahentami.

Stąd w większości przypadków, europejscy pracownicy przybywający do USA na wizach b2 nie mogą pracować w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, europejscy pracownicy występujący o wizy B1z zamiarem podjęcia pracy na terenie USA lamią prawo federalne w momencie aplikowania o wizy do USA i zamyka sobie drogę o wystąpienie o wizę pracowniczą do USA przez minimalny okres 3 lat.

wiza do usa krok po kroku
wiza do usa krok po kroku

Od pewnego czasu istnieje ruch bezwizowy dla polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Niestety przyjazd do USA nawet w ruchu bezwizowym nie pozwala na podjecie legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Kazdy europejski pracownik z wizą b1/b2 przybywający do Stanów Zjednoczonych będzie musiał pokonać dodatkową barierę. Amerykański urzędnik imigracyjny jest organem wykonawczym który podejmuje decyzje długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Taki pobyt może być 3 miesięczny jak i 7 dniowy, a urzędnik decyduje przez jaki okres osoba przybywająca do USA powinna zostać na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku wielokrotnego przekraczanie granicy z USA zaczyni to budzić podejrzenia w oczach amerykańskich urzędników imigracyjnych. Prawo w USA nie gwarantuje prawa do wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, stąd europejski pracownik przybywający do USA może otrzymać odmowę wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji o wiza b2.

Europejski podmiot poważnie myślący o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku USA, planujący delegowanie europejskich pracowników do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych powinien wystąpić i uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą do USA dla swoich pracowników. Amerykańska wiza L1 jest jedną z opcji do rozwiązania kwestii wiz pracownicza USA.

Wiza pracownicza do USA a oddział firmy w USA

Wiza pracownicza do USA jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem dla europejskiego pracodawcy planującego rozwój swojej sprzedaż usług lub produktów w Stanach Zjednoczonych. Odpowiednie wizy pracownicze do USA pozwolą europejskiemu podmiotowi na:

 • Uzyskanie pozwoleń na prace w USA.
 • Otwarcie konta bankowego dla firmy działającej w Stanach Zjednoczonych.
 • Przeprowadzenie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej w USA.
 • Ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej w USA.
 • Odprowadzenie podatków od wypłacanych wynagrodzeń za prace w USA.
 • Pobieranie i odprowadzanie podatków stanowych.

Istnieją dwie podkategorie wizy pracowniczej L. Wiza L1a jest przeznaczona dla menedżera lub pracownika na wyższym stanowisku, który przybywa do USA w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim lub nadzorowania prac innych pracowników zatrudnionych na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiza L1B jest przeznaczoną dla zagranicznych pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, umiejętności które będą niezbędne na rynku amerykańskim. Dobrym kandydatem, o wizę L1b będzie europejski informatyk posiadający unikalna wiedze o systemach używanych przez amerykańskiego partnera.

Wiza pracownicza do USA co będzie potrzebne

Proces wystąpienia o wizę pracowniczą do USA składa się z paru elementów/ etapów. Jednym z nich jest zebranie dokumentów i informacji dotyczących europejskiego pracodawcy, a także pracowników którzy chcą podjąć legalna prace w Stanach Zjednoczonych. Informacje potrzebne do aplikacji o wizę pracowniczą do USA to miedzy innymi:

 • Informacje o europejskim pracodawcy, włącznie z wynikami finansowymi spółki.
 • Informacje rejestrowe dotyczące oddziału spółki w Stanach Zjednoczonych.
 • Organizacyjny wykres biznesu przedstawiający stanowisko, pozycje pracownika występującego o wizę pracowniczą do USA.
 • Obecne wynagrodzenia pracownika.
 • Proponowane wynagrodzenie europejskiego pracownika który będzie pracować w Stanach Zjednoczonych. Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosiła $7.25.
 • Dodatkowe informacje, które przekonają amerykańskiego urzędnika, że pracownik delegowany do pracy w USA posiada odpowiednie zaplecze do pracy w Stanach Zjednoczonych.
 • Plan biznesowy przedstawiający plany europejskiego pracodawcy na rynku USA.

Warto tutaj zaznaczyć iż plan biznesowy związany z aplikacja o wizy do USA jest bardzo ważnym elementem procesu wizowego. Business plan będzie przedstawiać strategiczne cele, które europejski podmiot planuje osiągnąć na rynku amerykańskim. Plan biznesowy zawiera planowane kroki które zagraniczny podmiot podejmie na rynku USA, na przykład, zatrudnienie amerykańskich pracowników, znalezienie i wynajem magazynu firmy w USA. Plan biznesowy wizy pracownicze USA będzie także szacował prognozowane wydatki i dochody oddziału w Stanach Zjednoczonych.

Wiza pracownicza USA a realia

Europejski podmiot musi być świadomy iż uzyskanie wiz pracowniczych do USA nie polega jedynie na zlecenie takiego zadania dla wydziału kadr w Europie i złożeniu paru wniosków o wizę pracowniczą w Ambasadzie Amerykańskiej. Według dostępnych danych z 2016 roku, odsetek odmów o wydanie wiz pracowniczych L1 wahał się między 18 a 50 procentami. Jako lokalna kancelaria w Stanach Zjednoczonych nie doradzamy naszym europejskim klientom, aby sami ubiegali się o wizy pracownicze do USA lub używali do tego rodzaju postępowania administracyjnego „tańszych” doradców spoza USA. Większość takich doradców:

 • Nie posiada licencji prawniczej upoważniającej na doradzenia w sprawach imigracyjnych.
 • Nie posiada wiedzy o powiązaniach prawa handlowego z prawem imigracyjnym w USA.
 • Nie posiada wiedzy o barierach rynku USA na które natrafi europejski podmiot otwierający oddział firmy w USA i delegujący europejskich pracowników do Stanów Zjednoczonych.

Bardzo częste zapytanie związanie z projektem wiza pracownicza USA to ile kosztuje uzyskanie wizy pracowniczej do USA? Odpowiedź na to pytanie będzie zależna od wielu czynników. Uzyskanie wizy pracowniczej do USA nie polega jedynie na przygotowaniu i złożeniu paru stronicowej formy Imigracyjnej I-129. Wystąpienie o wizę pracowniczą do USA składa się z wielu elementów i trzeba założyć, iż szacowany koszt uzyskania pierwszej wizy pracowniczej do USA będzie wynosił w granicach 15-20 tysięcy dolarów.

Wiza pracownicza USA na ile i inne pytania

Jak długo zajmuje uzyskanie wiz pracowniczych do USA, na ile lat jest wydawana wiza pracownicza do USA, ile będzie kosztować uzyskanie wiz pracowniczych do USA dla większej ilości europejskich pracowników? Na takie pytania i inne kwestie związane z uzyskaniem wiz pracowniczych do USA możemy odpowiedzieć podczas konsultacji z kancelarią. Prosimy o kontakt.