Regulamin sklepu internetowego na rynku USA

Europejski podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA poza profesjonalnie przygotowanym sklepem internetowym i treściami marketingowym powinien także posiadać regulamin sklepu internetowego zgodny z prawem amerykańskim. Zagraniczny podmiot prowadzący sklep internetowy skierowany na konsumentów amerykańskich nie może i nie powinien polegać na swoim regulaminie sprzedaży zgodnym z RODO.  Przed wprowadzeniem produktów na rynek amerykański poprzez sprzedaż internetową, podmiot prowadzący sklep internetowy powinien zapoznać się z regulacjami federalnymi i stanowymi w USA.

regulamin sklepu internetowego usa
regulamin sklepu internetowego usa

sklep internetowy w USA

Wielu europejskich sprzedawców internetowych uważa przygotowanie regulaminu sklepu internetowego związanego z prowadzona sprzedaż na rynku USA za proste. Niektórzy sprzedawcy rozwiązują tą kwestie poprzez ściągniecie regulamin sklepu internetowego z pierwszej lepszej strony internetowej. Inni europejskie podmioty decydują się na użycie regulaminu sprzedaży internetowej przygotowanej zgodnie z jednym z europejskich praw, a następnie tłumaczą taki regulamin na język angielski. Zagraniczne podmioty używające takie rozwiązania nie do końca rozumieją konsekwencje i ryzyko, na które narażają swoją działalność prowadzoną w Stanach Zjednoczonych jak i  odpowiedzialność cywilną w Europie

Użycie jednego z powyżej przedstawionych regulaminów sklepu internetowego może nie tylko być niezgodny z regulacjami prawa amerykańskiego, ale także nie posiadać żadnej mocy prawnej na terenie Stanów Zjednoczonych. Najczęściej zagraniczny sprzedawca internetowy prowadzi sprzedaż internetową na terenie 50-sciu amerykańskich stanach, każdy z odrębnym regulacjami prawnymi. Stąd przed użyciem pierwszego lepszego regulaminu sklepu internetowego, potrzebne będzie zapoznanie się z planami zagranicznego sprzedawcy na rynku USA, a także wykonanie analizy i przygotowanie strategii związanej z zmniejszeniem ryzyka po stronie podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową na rynku amerykańskim.  Profesjonalnie przygotowany regulamin sklepu internetowego będzie określać wiele ważnych aspektów prawnych związanych z prowadzoną sprzedażą internetową w USA. Regulamin sklepu internetowego w USA może na przykład określać jak powinna przebiegać procedura prawna w przypadku, gdy amerykański konsument zdecyduje się dochodzić swoich praw przed sądem w Stanach Zjednoczonych.

Sprzedaż internetowa a prawo w USA

Przygotowanie lub audyt regulaminu internetowego używanego przez podmiot prowadzący sprzedaż internetową na terenie Stanów Zjednoczonych składa się z wielu elementów.  Analizę można zacząć od ustalenia czy została zawarta ważna umowa pomiędzy podmiotem prowadzącym sprzedaż internetową na rynku USA a konsumentem dokonującym zakupu przez internet. W celu stworzenia umowy wiążącej obie strony transakcji sklep internetowy musi przedstawić ważną ofertę, która będzie poprawnie zaakceptowana przez drugą stronę transakcji, czyli konsumenta. Drugim ważnym elementem jest lokalizacja regulaminu sprzedaży na stronie internetowej. Nawet bardzo dobrze przygotowany regulamin sprzedaży internetowej który będzie umieszczony w mało widocznym miejscu sklepu internetowgo, może byc zlekcewazony przez sąd amerykański. Amerykański sędzia, który będzie rozpatrywał roszczenia prawne związaną ze specyficzną transakcją internetową, zdecyduje o uznaniu regulamin sklepu internetowego za wiążący po rozpatrzeniu następujących faktów.

  • Kto jest stroną poszkodowaną, próbującą dochodzić swoich praw związanych z transakcją internetową? Konsument indywidualny ze stanu Kalifornia będzie miał zupełnie inne prawa niż klient biznesowy, tzw. ”merchant”, ze stanu Floryda.
  • Jak łatwo dostępny był regulamin sklepu internetowego podczas przeprowadzania zakupu internetowego?
  • Jak dużo okazji do zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego posiadała poszkodowano strona w USA?
  • Czy regulamin sklepu internetowego używał mało czytelną czcionkę?
  • Czy przeciętny konsument w USA zrozumiałby warunki sprzedaży internetowej przedstawione w regulaminie sprzedaży?
  • Czy regulamin sklepu internetowego powinien być uznany za nieposiadający mocy prawnej w USA, ponieważ poszkodowany konsument nie miał innego wyjścia i musiał zaakceptować warunki transakcji internetowej w celu dokonania zakupu internetowego?
  • Jak skomplikowany był regulamin sprzedaży internetowej? Czy był to 30-stronicowa umowa gdzie konsument amerykański w łatwy sposób mógł zobaczyć tylko dwie pierwsze strony regulaminu sklepu internetowego?
  • W jaki sposób doszło do przeprowadzonej transakcji internetowej na rynku USA? Czy konsument w USA dokonał zakupu internetowego używając urządzenia mobilnego? Jeżeli tak to, jak dostępny i czytelny był regulamin sklepu internetowego na telefonie amerykańskiego konsumenta?
  • Czy regulamin sklepu internetowego limituje lub kompletnie odbiera specyficzne stanowe prawa osoby  indywidualnej , co jest niezgodne z prawem stanowym?
  • W jaki sposób konsumenci w USA zostają poinformowani o aktualizacjach regulaminu sklepu internetowego?

Dlaczego użyć regulamin sklepu

Głównym celem przygotowania regulaminu sprzedaży internetowej jest zmniejszenie ryzyka po stronie zagranicznego podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową na rynku Stanów Zjednoczonych. Użycie porad licencjonowanego prawnika w USA pozwoli dla podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową na unikniecie dochodzenia swoich praw lub odpowiedzialności cywilnej w najmniej oczekiwanym miejscu na terenie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to 50 niezależnych systemów prawnych stąd możliwa jest sytuacja  gdzie podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż internetową i magazynujący towar w Nowym Jorku będzie musiał bronic się przed sądem w Alasce. Należy zaznaczy iż prowadzenie postępowania sądowego w jednym z amerykańskich stanów będzie drogie, a ryzyko toczenia spraw sadowych w każdym z amerykańskich stanów może zbankrutować europejskiego sprzedawce internetowego. Niestety nawet dobrze przygotowany regulamin sklepu internetowego w USA,  nigdy w 100% nie zabezpieczy podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową od odpowiedzialności cywilnej na terenie Stanów Zjednoczony. W celu dalszego zmniejszenia ryzyka po stronie sprzedawcy internetowego oferującego produkty na rynku amerykańskim, zagraniczny sprzedawca powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC w USA.

regulamin sklepu internetowego

Prowadzisz lub planujesz prowadzić sprzedaż internetową, sklep internetowy na rynku amerykańskim? Upewnij się, że prowadzisz e-commerce w USA zgodnie z prawem USA. Napisz do Kancelarii Cieszynski Law Group LLC i zleć przygotowanie regulaminu sprzedaży internetowej w USA.

Sklep internetowy regulamin w USA
Sklep internetowy regulamin w USA

Ochrona danych osobowych w USA

Europejska firma zbierająca i wykorzystująca dane osobowe amerykańskich konsumentów, powinna opracować własną politykę prywatności skierowana na rynek amerykański, lub ryzykuje nieprzewidywalnymi karami pieniężnymi w Stanach Zjednoczonych. 

Scroll to Top