Regulamin sklepu internetowego na rynku USA

Sprzedaż internetowa USA
Sprzedaż internetowa USA

Europejski podmiot prowadzący sklep internetowy skierowany na amerykańskich konsumentów poza profesjonalnie przygotowanym sklepem internetowym i dobrze przygotowanymi treściami marketingowym powinien także posiadać regulamin sklepu internetowego przygotowany pod rynek amerykański. Regulamin sklepu internetowego w USA nie może być jedynie przetłumaczeniem polskiego regulaminu sprzedaży internetowej na język angielski. Regulamin sklepu internetowego musi być przygotowany zgodnie z prawem w Stanach Zjednoczonych, być zgodny z regulacjami federalnymi i stanowymi w USA. Co powinien zawierać dobrze przygotowany regulamin sklepu internetowego skierowanego na rynek amerykański?

Regulamin sklepu internetowego

Wielu sprzedawców internetowych uważa przygotowanie regulaminu sklepu internetowego skierowanego na rynek USA za proste wyzwanie. Bardzo często europejski podmiot prowadzący sprzedaż internetowa w USA po prostu ściąga regulamin sklepu internetowego z pierwszej lepszej strony internetowej, nie do końca rozumiejąc konsekwencji i ryzyka, na które narażę swoją działalność w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie. Inni sprzedawcy internetowi  decydują się na użycie regulaminu sprzedaży internetowej przygotowanego według prawa polskiego lub europejskiego, a następnie tłumaczą taki regulamin na język angielski, co jest ryzykowanym rozwiązaniem.

regulamin sklepu internetowego usa
Regulamin sklepu internetowego USA

Użycie jednego z powyżej przedstawionych regulaminów sklepu internetowego może nie tylko być niezgodny z regulacjami prawa amerykańskiego, ale także nie posiadać żadnej mocy prawnej na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto pamiętać iż najczęściej zagraniczny sprzedawca internetowy prowadzi sprzedaż internetową na terenie 50-sciu amerykańskich stanach, każdy z odrębnym systemem prawnym.

Profesjonalnie przygotowany regulamin sklepu internetowego będzie określać wiele ważnych aspektów prawnych związanych z prowadzoną sprzedażą internetową w USA. Regulamin sklepu internetowego w USA może na przykład wprowadzić limity pieniężne za szkody wyrządzone przez produkt zakupiony w Stanach Zjednoczonych lub określić jak powinna przebiegać procedura prawna w przypadku, gdy amerykański konsument zdecyduje się dochodzić swoich praw przed sądem w Stanach Zjednoczonych.

Regulaminy sprzedaży a regulacje prawne w USA

Audyt regulaminu internetowego używanego na rynku USA składa się z wielu elementów. Pierwszy z nich to ustalenie czy została zawarta ważna umowa pomiędzy podmiotem prowadzącym sprzedaż internetową na rynku USA a amerykańskim konsumentem lub podmiotem dokonującym zakupu przez internet. W celu stworzenia umowy wiążącej obie strony transakcji, sklep internetowy musi przedstawić ważną ofertę, która będzie poprawnie zaakceptowana przez drugą stronę transakcji, czyli konsumenta lub podmiot gospodarczy.  Regulamin sprzedaży internetowej musi być także poprawnie umieszczony na stronie sklepu internetowego oferującego produkty lub usługi na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nawet bardzo dobrze przygotowany regulamin sprzedaży internetowej umieszczony w mało widocznym miejscu na stronie internetowej, może nie być brany pod uwagę przez amerykański sąd. Bardzo często amerykański sędzia który będzie rozpatrywał roszczenia prawne związaną ze specyficzną transakcją internetową, podejmie własną decyzję czy uznać regulamin sklepu internetowego za wiążący obie strony po rozważeniu i ustalaniu następujących faktów.

  • Kto jest stroną poszkodowaną, próbującą dochodzić swoich praw związanych z transakcją internetową? Konsument indywidualny ze stanu Kalifornia będzie miał zupełnie inne prawa niż klient biznesowy, tzw. ”merchant”, ze stanu Floryda.
  • Jak łatwo dostępny był regulamin sklepu internetowego podczas przeprowadzania zakupu internetowego?
  • Jak dużo okazji posiadała pokrzywdzona strona do zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego w USA?
  • Czy regulamin sklepu internetowego używał mało czytelną czcionkę?
  • Czy przeciętny konsument w USA zrozumiałby przedstawione warunki sprzedaży internetowej?
  • Czy regulamin sklepu internetowego powinien być uznany za nieważny, nieposiadający mocy prawnej w USA, ponieważ poszkodowany konsument nie miał innego wyjścia i musiał zaakceptować warunki transakcji internetowej w celu dokonania zakupu internetowego?
  • Jak skomplikowany był regulamin sprzedaży internetowej? Czy był to 30-stronicowa umowa gdzie widoczne były tylko dwie pierwsze strony całego regulaminu sklepu internetowego?
  • W jaki sposób doszło do transakcji internetowej na rynku USA? Czy konsument w USA dokonał zakupu internetowego używając urządzenia mobilnego? Jeżeli tak to, jak dostępny i czytelny był regulamin sklepu internetowego na telefonie amerykańskiego konsumenta?
  • Czy regulamin sklepu internetowego limituje lub kompletnie odbiera specyficzne prawa klienta indywidualnego w USA, co jest niezgodne z prawem stanowym? Warto tutaj dodać iż obecnie Stan Kalifornia jest najbardziej restrykcyjnym stanem chroniącym prawa swoich rezydentów.
  • W jaki sposób klienci w USA zostali poinformowani o jego aktualizacji?

Ubezpieczenie sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż internetową do USA

Głównym celem przygotowania regulaminu sprzedaży internetowej jest zmniejszenie ryzyka po stronie prowadzącej sprzedaż internetową na rynku Stanów Zjednoczonych. Podmiot prowadzący sprzedaż internetową powinien uniknąć sytuacji, iż pewnego dnia będzie musiał dochodzić swoich praw lub bronić się od odpowiedzialności cywilnej w najmniej oczekiwanym miejscu na terenie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to 50 niezależnych stanów, systemów prawnych stąd możliwa jest sytuacja  gdzie podmiot gospodarczy z Florydy, prowadzący sprzedaż internetową na terenie wszystkich 50-ciu stanów będzie musiał bronic się przed sądem w Alasce. Prowadzenie postępowania sądowego w jednym stanie jest bardzo drogie, ryzyko walczenia w każdym z 50-ciu stanów może być zbankrutować takiego sprzedawce internetowego. Niestety nawet dobrze przygotowany regulamin sklepu internetowego w USA,  nigdy w 100% nie zabezpieczy podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową od odpowiedzialności cywilnej na terenie Stanów Zjednoczony. W celu dalszego zmniejszenia ryzyka po stronie sprzedawcy internetowego oferującego produkty lub usługi na rynku USA, podmiot powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC w USA.

Audyt regulaminu sklepu internetowego

Prowadzisz lub planujesz prowadzić sprzedaż internetową, sklep internetowy, na rynku amerykańskim? Upewnij się, że prowadzisz e-commerce w USA zgodnie z prawem USA. Zamów audyt regulaminu sklepu internetowego USA, lub zleć Kancelarii przygotowanie regulaminu sprzedaży internetowej.

Sklep internetowy regulamin w USA
Sklep internetowy regulamin w USA

Software as a service na rynku USA a podatek VAT

Europejska firma oferująca usługi na rynku Stanów Zjednoczonych, SaaS, usługi elektroniczne, może być zobowiązana do pobierania podatku od sprzedaży, VAT w USA. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj.