Użycie spółki LLC do joint venture w USA

Spółka LLC w USA
Spółka LLC w USA

Wiele polskich firm bardzo ostrożnie podchodzi do wkroczenia na rynek USA z polskim produktem lub usługą. Stany Zjednoczone to olbrzymi rynek, ale z drugiej strony rynek wymagający poważnych inwestycji. W większości przypadków polski podmiot nie może polegać na bezpośredniej sprzedaży usług lub produktów z Polski. Wielu zagranicznych firm próbuje ostrożniej wejście na rynek amerykański poprzez nawiązanie współpracy, partnerstwa, z lokalnym partnerem w Stanach Zjednoczonych. Lokalny partner w USA najczęściej posiada:

 • Specyficzną wiedzę o lokalnych wymogach rynku USA.
 • Infrastrukturę biznesową potrzebną do prowadzenia sprzedaży na terenie całych Stanów Zjednoczonych, na przykład rozbudowaną sieć sprzedawców.
 • Dostęp do wielu nieograniczonych źródeł kapitału na terenie USA, lub
 • Amerykańskie licencje i pozwolenia, bez których nie można prowadzić specyficznej działalności gospodarczej na terenie USA.

Dzięki posiadaniu jednego lub więcej z powyższych elementów polska firma zmniejsza swoje ryzyko na rynku amerykańskim, a zarazem zwiększa szanse na sukces zbudowania poważnej sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. W takim modelu biznesowym bardzo często obie strony decydują się na sformalizowanie partnerstwa na rynku Stanów Zjednoczonych poprzez stworzenie joint-venture, zwykle przez założenie spółki LLC w USA.

Spółka llc w USA z europejskim udziałowcem

Stworzenie joint venture w Stanach Zjednoczonych, do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim, składa się z paru elementów:

 • Analiza i wybór stanu, w którym podmiot będzie zarejestrowany.
 • Rejestracja spółki w urzędzie stanowym.
 • Wystąpienie o numer podatkowy dla spółki limited liability company, joint-venture.

Po rejestracji podmiotu w USA każdy z udziałowców musi wnieść kapitał założycielski. Kapitał w spółce typu limited liability company, może być wniesiony w formie gotówki, własności intelektualnej, produkcji produktu, dostępu do lokalnych kanałów sprzedaży. W tym momencie każdy z udziałowców spółki LLC w USA powinien wynegocjować i ustalić swoje prawa i obowiązki związane z nowym podmiotem gospodarczym w USA. Do tego celu przygotowuje się umowę operacyjną spółki, tzw. operating agreement.

Operating agreement dla spółki llc

Każdy z udziałowców w spółce typu limited liability company, powinien posiadać jasność co do swoich praw i ograniczeń związanych ze spółką LLC prowadząca działalności na rynku amerykańskim. Ponieważ najczęściej występuje konflikt interesów pomiędzy udziałowcami w spółce, każda ze stron zatrudnia własnego adwokata w USA do przygotowania umowy spółki LLC w USA.
Operating agreement LLC powinien określać między innymi następujące kwestie:

 • Kto jest akcjonariuszem w spółce limited liability company.
 • Wysokość początkowego kapitału zakładowego, który będzie wniesiony do spółki LLC przez każdego udziałowca.
 • Dodatkowy kapitał założycielski, który może być wymagany podczas prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
 • Ustalenia kto będzie pełnił funkcje prezesa, dyrektora, menedżera w amerykańskiej spółce LLC, a także będzie odpowiedzialny za nadzór codziennych działań spółki w USA.
 • Jakiego rodzaju decyzje operacyjne spółki LLC będą wymagały od wspólników większość głosów. Na przykład, otwarcie konta bankowego w USA, transakcje powyżej $10,000.
 • Udział poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki LLC.
 • Ustalenia czy technologia lub prawa własności intelektualnej stworzone przez joint-venture w USA pozostaną własnością amerykańskiej spółki LLC i co stanie się z takimi prawami po rozwiązaniu spółki LLC.
 • Ograniczenia związane ze zbywalnością udziałów w spółce LLC. Na przykład, dla kogo udziały w spółce w USA mogą być odsprzedane i na jakich warunkach.
 • Limity ograniczające prawa udziałowca występującego z amerykańskiego joint-venture do konkurowania z działalnością gospodarczą spółki po jego odejściu z LLC spółki, tzw. „non-compete.

Spółki LLC w USA konsultacja prawna

Prosimy o kontakt jeżeli potrzebujesz pomoc przy przygotowaniu:

 • LLC operating agreement
 • New Jersey operating agreement
 • Florida LLC operating agreement
 • Single member limited liability company agreement
 • New York limited liability company agreement
 • Single member llc operating agreement
Dodano do koszyka.
0 produktów - $0
Najnowsza referencja

Pan Jacek to czysty profesjonalista. Odpowiedzi na wszystkie pytania dostałem w świetnym tempie, a Pan Jacek zajmował się wszystkimi rzeczami do załatwienia z jego strony od razu, bez spowalniania procesu. Wszystko przebiegło szybko i przyjemnie. Z usług Pana Jacka skorzystałbym ponownie, będąc świadomym, ze są na rynku tańsze opcje.