Świadczenie usług informatycznych w USA

Usługi informatyczne USA
Usługi informatyczne USA

Europejska firma informatyczna planująca świadczenie usług informatycznych dla klientów ze Stanów Zjednoczonych powinna zabezpieczyć swoje interesy, a także zmniejszyć ryzyko od odpowiedzialności cywilnej na rynku amerykańskim. Amerykańska umowa o świadczenie usług informatycznych jest jednym z narzędzi które może być użyte do tego celu. 

Usług informatyczne na rynku USA

Europejska firma IT która nawiąże współprace z poważnym kontrahentem w Stanach Zjednoczonych otrzyma do podpisania umowę o świadczenie usług informatycznych. Każda umowa z amerykańskim partnerem będzie posiadać indywidualne wymagania.  Umowa IT, umowa o świadczeniu usług informatycznych, powinna zawierać miedzy innymi poniżej przedstawione kwestie.

  • Opis świadczonych usług IT. Umowa o świadczenie usług informatycznych powinna w zrozumiały dla “zwykłych” ludzi sposób opisać usługi informatyczne, które podmiot IT dostarczy. Umowa IT powinna także zawierać zapis mówiący, jakie usługi informatyczne nie będą wykonane w ramach kontraktowanego projektu informatycznego.
  • Zmiany. Amerykańska umowa o świadczenie usług informatycznych powinna zawierać procedure którą amerykański zleceniodawca będzie używał do zgłaszania zmian w projekcie. Warto ustalić kto musi  zatwierdzić zmiany zakresu prac informatycznych i w jaki sposób będą ustalane płatności za dodatkowe usługi informatyczne.
  • Wykonawcy i podwykonawcy. Umowa na swiadczenie uslug informatycznych powinna określać kto będzie wykonawcą usług informatycznych przedstawionych w umowie IT. Dodatkowo, umowa powinna przedstawiać czy usługi informatyczne będą mogły być wykonywane przez podwykonawców a także z jakich krajach powinni pochodzic wykonawcy i podwykonwacy uslug informatycznych.
  • Fazy projektu. W przypadku projektu informatycznego, podzielonego na fazy, umowa o świadczenie usług powinna określać, w jaki sposób ukończony element projektu będzie zatwierdzony przez zleceniodawce z USA. Umowa IT powinna przedstawiać kto będzie podejmować ostateczne decyzje zatwierdzające zakończony element projektu informatycznego i kiedy podwykonawca otrzyma płatność za ukończony element projektu.
  • Gwarancje. W większości przypadków firma IT nie będzie w stanie dostarczyć rozwiązanie pozbawione błędów. Istnieją także elementy projektu informatycznego których firma IT nie może kontrolować i czy umowa gwarantuje takie elementy. Umowa powinna zabezpieczać przed tego rodzaju sytuacjami.
  • Serwisowanie. Umowa powiną określać stronę odpowiedzialna za serwisowanie stworzonego oprogramowania. Serwisowanie oprogramowania bardzo często jest najbardziej dochodowym element całego projektu IT, stąd warto włączyć taka opcje do umowy o świadczenie usług informatycznych.
  • Płatności. Umowa o świadczenie usług informatycznych powinna określać, w jaki sposób będą regulowane płatności za wykonane usługi informatyczne. Warto upewnić się iż umowa nie zawiera zatwierdzenia wszystkich elementów, faz projektu przed dokonaniem płatności przez amerykanskiego kontrahenta.
  • Ograniczenie odpowiedzialności. Umowa o świadczeniu usług informatycznych powinna przewidywać ograniczenia w odpowiedzialności za straty spowodowane przez usługi informatyczne w przypadkach gdy projekt lub elementy projektu przestana funkcjonować zgodnie za początkowymi założeniami lub będzie działać w nieplanowany sposób.
  • Wybór prawa właściwego. Umowa IT powinna zawierać klauzule wyboru prawo właściwego, ktora bedzie korzystna dla obu stron. Rozstrzyganie sporów w pierwszym lepszym amerykańskim stanie może być niekorzystne dla europejskiego podmiotu który nie posiada oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych lub jego biuro znajduje się 4000 kilometrów od miejsca będzie będzie toczyć się sprawa sądowa lub postępowanie arbitrażowe.
  • Ubezpieczenia OC. Umowa o świadczeniu usług informatycznych powinna wymagać posiadania amerykańskiego ubezpieczenia OC, które zabezpieczy obie strony umowy IT. W praktyce, większość amerykańskich korporacji będzie wymagać od firmy świadczącej usługi informatyczne w USA posiadania następujących polis ubezpieczeniowych: errors and omissions insurance, cyber liability insurance, fidelity bond, general liability insurance, lub worker’s compensation insurance.

Software as a service SaaS a podatki w USA

Europejski podmiot oferujący usługi elektroniczne, SaaS, na rynku Stanów Zjednoczonych powinien ustalić czy dostarczane usługi nie powinny być opodatkowane w USA w celu uniknięcia poważnych zaległości i kar podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top