Świadczenie usług informatycznych w USA

Europejska firma świadcząca usługi informatyczne na rynku USA powinna zabezpieczyć się od ryzyka odpowiedzialności cywilnej na rynku amerykańskim lub może natrafić na potężne konsekwencje finansowe w Stanach Zjednoczonych. Jednym z narzędzi które można użyć do zmniejszenia takiego ryzyka jest przygotowanie, wynegocjowanie i użycie amerykańskiej umowy o świadczenie usług IT.

Usługi informatyczne na rynku USA

Usługi informatyczne USA
Usługi informatyczne USA

W wielu przypadkach europejska firma IT świadcząca usługi informatyczne dla  kontrahenta w Stanach Zjednoczonych otrzyma do podpisania umowę o świadczenie usług informatycznych. Umowa IT zwykle będzie chroniąc interesy zleceniodawcy ze Stanów Zjednoczonych. Dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa o świadczeniu usług informatycznych, powinna określać i zabezpieczać miedzy innymi takie kwestie.

  • Opis świadczonych usług IT. Umowa o świadczenie usług informatycznych powinna w zrozumiały dla „zwykłych” ludzi sposób opisywać usługi informatyczne, które będą dostarczone do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska umowa IT powinna także zawierać zapis mówiący, jakie usługi informatyczne nie będą wykonane w ramach kontraktowanego projektu informatycznego.
  • Zmiany. Amerykańska umowa o świadczenie usług informatycznych powinna zawierać procedure którą amerykański zleceniodawca będzie używał do zgłaszania zmian w projekcie IT. Warto ustalić kto musi  zatwierdzić zmiany zakresu prac informatycznych i w jaki sposób będą ustalane płatności za dodatkowe usługi informatyczne.
  • Wykonawca i podwykonawcy. Umowa na świadczenie usług informatycznych powinna określać kto będzie wykonawcą usług informatycznych przedstawionych w umowie IT. Dodatkowo, umowa powinna przedstawiać czy usługi informatyczne będą mogły być wykonywane przez podwykonawców a także z jakich krajów mogą pochodzić podwykonawcy usług informatycznych.
  • Fazy projektu. W przypadku projektu informatycznego, podzielonego na fazy, umowa o świadczenie usług powinna określać w jaki sposób ukończony element projektu będzie zatwierdzony przez zleceniodawce z USA. Umowa IT powinna przedstawiać kto będzie podejmować ostateczne decyzje zatwierdzające zakończony element projektu informatycznego i kiedy podwykonawca otrzyma płatność za ukończony element projektu.
  • Gwarancje. Przedstawienie gwarancji związanych z wykonanymi pracami IT. W większości przypadków zagraniczna firma IT nie będzie w stanie dostarczyć rozwiązania IT pozbawione błędów. Istnieją także elementy projektu informatycznego których firma IT nie może kontrolować lub gwarantować. Umowa IT powinna zabezpieczać tego rodzaju sytuacje.
  • Serwisowanie. Umowa powinna określać stronę odpowiedzialną za serwisowanie stworzonego oprogramowania. Serwisowanie oprogramowania bardzo często jest najbardziej dochodowym element całego projektu IT, stąd warto włączyć taką opcje do umowy o świadczenie usług informatycznych.
  • Płatności. Umowa o świadczenie usług informatycznych powinna określać sposób płatności za wykonane usługi informatyczne. Warto upewnić się iż umowa nie zawiera wymogu zatwierdzenia wszystkich elementów, faz projektu przed dokonaniem płatności przez amerykańskiego kontrahenta.
  • Ograniczenie odpowiedzialności. Umowa o świadczeniu usług informatycznych powinna wprowadzać ograniczenia w odpowiedzialności za straty spowodowane przez wykonane usługi informatyczne. Pewne elementy projektu nie zawsze bedą funkcjonować zgodnie z początkowymi założeniami lub będą działać w nieplanowany sposób.
  • Wybór prawa właściwego. Umowa IT powinna zawierać klauzule wyboru prawa właściwego, która będzie korzystna dla obu stron. Rozstrzyganie sporów w pierwszym lepszym amerykańskim stanie może być niekorzystne dla europejskiego podmiotu który nie posiada oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych lub jego biuro znajduje się 4000 kilometrów od miejsca będzie będzie toczyć się sprawa sądowa lub postępowanie arbitrażowe związane z wykonanymi pracami IT.
  • Ubezpieczenia OC. Umowa o świadczeniu usług informatycznych powinna określać wymóg posiadania amerykańskiego ubezpieczenia OC, które zabezpieczy obie strony umowy IT. Najczęściej duże amerykańskie podmioty będzie wymagać od firmy świadczącej usługi informatyczne w USA posiadania następujących polis ubezpieczeniowych: errors and omissions insurance, cyber liability insurance, fidelity bond, general liability insurance, lub worker’s compensation insurance.
usługi informatyczne usa
usługi informatyczne usa

Usługi IT w USA

Europejska firma IT oferująca usługi informatyczne dla klientów w USA powinna nawiązać współprace z lokalnym doradcą w Stanach Zjednoczonych i zmniejszyć swoje ryzyko na rynku USA. Jeżeli Twoja firma potrzebuje takie wsparcie, prosimy o kontakt.

Scroll to Top