Wizy pracownicze do USA w 2024

Zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Stanów Zjednoczonych, generujący dochód z rynku amerykańskiego potrzebuje włączyć do swojej strategii rozwiązanie kwestii wiz do USA. Europejski przedsiębiorca nie posiadający odpowiednich wiz pracowniczych do USA ponosi ryzyko odmowy wjazdu na teren USA, a także może być obciążony karami za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.  Wizy pracownicze do USA Wiza […]

Wizy pracownicze do USA w 2024 Read More »