Podatek u źródła USA

Podatek u źródła w USA określa sytuacje, w której zagraniczny podmiot posiadający rezydencje podatkowa pozą Stanami Zjednoczonymi, generuje dochód na rynku amerykańskim, posiada zakład w USA, co zobowiązuje taki zagraniczny podmiot do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych, płacenia podatków w USA, lub pobierania podatku u źródła przez …

Więcej

Software as a service

Jednym ze sposobów na sprzedaż usług na rynku amerykańskim jest prowadzenie działalności w modelu SaaS. Co oznacza SaaS, Software as a Service? SaaS to oprogramowanie jako usługa- użytkownik, klient w USA otrzymuje dostęp do oprogramowania, software, aplikacji zainstalowanej na serwerze usługodawcy, za pośrednictwem internetu. Oprogramowanie nie jest instalowane na urządzeniu …

Więcej