Obowiązki spółki prowadzącej działalność gospodarczą w USA

Dynamiczny rynek USA przyciąga wiele europejskich firm. Europejskie firmy widzą olbrzymi potencjał na sprzedaż produktów i usług na rynku Stanów Zjednoczonych. Polscy producenci widzą olbrzymie możliwości prowadzenia sprzedaży internetowej poprzez wykorzystanie kanału amazon.com lub własnego sklepy internetowego. Europejskie firmy mogą prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio z Europy lub przy użyciu lokalnej spółki zarejestrowanej w USA. Prowadzenie działalności gospodarczej w USA musi być zgodne z prawem amerykańskim, włącznie z wymogami prawa podatkowego w USA.

obowiązki sprawozdawcze firmy w usa
obowiązki sprawozdawcze firmy w usa

Amerykańskie prawo podatkowe narzuca na każdy biznes z zagranicznym udziałowcem obowiązek składania zeznań podatkowych i dostarczania do Amerykańskiego Urzędu Podatkowego pewnych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. W celu zrozumienia obowiązków sprawozdawczych firm działających w USA trzeba przedstawić formy prawne które mogą być użyte przez zagraniczne firmy i zagranicznych udziałowców do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Rodzaje działalności gospodarczej w USA

Najczęstsze formy prawne używane przez podmioty i firmy zagraniczne do prowadzenia działalności gospodarczej w USA to korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LLC. Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych w Amerykańskim Urzędzie Podatkowym.  Jedną z takich deklaracji podatkowych jest formularz podatkowy 5472.  Formularz 5472 przedstawia informacje o zagranicznym udziałowcu, a także pewne transakcje podlegające zgłoszeniu. Warto spojrzeć jak obowiązek dostarczania form 5472 wygląda w praktyce.

Załóżmy ze istnieje  amerykańska firma która została zarejestrowana w USA jako X Corp i posiada dwóch akcjonariuszy. 51% udziałów w spółce X Corp posiada udziałowiec z Polski. Amerykańskie prawo podatkowe wymaga od X Corp składania form podatkowych 5472.

Obowiązki spółki llc w USA
Obowiązki spółki llc w USA

A jak wygląda scenariusz w przypadku spółek zoo, LLC? Założymy ze europejska spółka założy spółkę córkę w USA używając spółki typu LLC w której posiada 100% udziałów. Amerykańskie prawo podatkowe traktuje spółke LLC z jednym akcjonariuszem jako podmiot zignorowany, tzw. “disregarded entity“. Zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi w USA spółka typu LLC nie posiadała obowiązku składania formularza 5472.  Od 2018 roku, najnowsze przepisy i interpretacje podatkowe zobowiązują podmiot zignorowany, spółkę LLC, do corocznego składania formularza 5472.

Wypełnienie obowiązków związanych z formularzem 5472

Formularz podatkowy 5472 wymaga przedstawienia informacji o zagranicznym udziałowcu w amerykańskiej spółce, danych adresowych, obywatelstwa podatkowego, opisania głównej działalności gospodarczej oraz przedstawienia charakteru i transakcji podlegających zgłoszeniu w USA. Niestety ustalenie, czy specyficzna transakcja biznesowa wpada w definicje „reportable transaction” nie jest łatwą decyzją i wymaga indywidualnej interpretacji. Na przykład pożyczka udzielona spółce w Stanach Zjednoczonych jest uważana za transakcję podlegająca zgłoszeniu na Formie 5472. Za ogólna zasadę można przyjąć, iż transakcje podlegające zgłoszeniu będą związane z przepływem kapitału, urządzeń generujących dochód lub majątku pomiędzy firmą w USA a jej zagranicznym udziałowcem, z wyjątkiem płatności dywidendy.

W przypadku podmiotu generującego dochód z rynku USA, formularz 5472 jest składany razem z federalnym rozliczeniem podatkowym. W przypadku kiedy podmiot działający w Stanach Zjednoczonych uzyska zgodę na przedłużenie okresu rozliczeniowego, forma 5472 będzie dołączona do opóźnionego rozliczenia podatkowego.

Niedopełnienie obowiązków podatkowych w USA

Kary, które nalicza Amerykański Urząd Podatkowy za nie złożenie formularza 5472 są odrębne od zobowiązań podatkowych firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W wybranych okolicznościach kary za nie dostarczenie Formularza 5472 mogą być znacznie większe od samego podatku dochodowego w USA.
 

W przypadku nie złożenia formularza 5472 lub wysłanie niepoprawnie wypełnionego formularza 5472 Amerykański Urząd Podatkowy ma prawo nałożyć karę w wysokości 25,000 dolarów za każdy rok podatkowy, kiedy taka forma miała być dostarczona. Co więcej, w przypadku, gdy podmiot w USA nie dostarczy do IRS wymaganych informacji, lub nie złoży formy 5472 w przeciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia od Amerykańskiego Urzędu Podatkowego, amerykański IRS może nałożyć dodatkową karę w wysokości 25,000 dolarów. Amerykańskie prawo podatkowe nie zezwala na wnoszenie odwołań w przypadkach związanych z niezłożeniem Formularza 5472!

Dlatego zachęcamy zagraniczne podmioty i europejskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, aby skonsultować obowiązki podatkowe w USA wraz ze swoimi doradcami podatkowymi w USA w celu upewnienie się, że ich działalność na rynku USA jest prowadzona zgodnie z  prawem amerykańskim.

Powyższy artykuł został przygotowany przez Simona Filipa i Jacka Cieszyńskiego i ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Żaden z autorów artykułu nie jest doradcą podatkowym czytelników tego artykułu. Wszystkie konsultacje dotyczące poruszonego tematu powinny być przeprowadzona z Twoim doradcą podatkowym, którym nie jest Kancelaria Cieszynski Law Group LLC.

Nowe obowiązki sprawozdawcze firm prowadzących działalność gospodarczą w USA w 2024 roku

Od 1 Stycznia 2024 w USA weszła nowa ustawa federalna której głównym celem jest ustalenie beneficjentów rzeczywistych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w USA/ generujących dochód z rynku amerykanskiego. Udziałowcy w takich spółkach posiadają nowe obowiązki sprawozdawcze w USA. W przypadku nie zgłoszenia wymaganych informacji, właściciel podmiotu prowadzącego biznes w Stanach Zjednoczonych może być ukarany karą w wysokości 500 dolarów dziennie. Dowiedz się więcej klikając tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top