Obowiązki sprawozdawcze spółki w USA

Dynamiczny rynek USA przyciąga europejskie firmy, które chcą eksportować usługi lub towary do Stanów Zjednoczonych. Polscy producenci widzą olbrzymie możliwości sprzedaży internetowej poprzez Amazon FBA. Gdy firma z Europy decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w USA lub sprzedaży internetowej na Amazon, najczęściej robi to poprzez założenie firmy w USA.  Od tego momentu amerykańska spółka musi prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem podatkowym USA. Co to oznacza w praktyce? Firma w USA z zagranicznym udziałowcem jest zobowiązana do składania zeznań podatkowych, a także do dostarczania do Amerykańskiego Urzędu Podatkowego informacji o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie USA.

W celu przedstawienia obowiązków sprawozdawczy spółki w USA trzeba założyć iż „zagranicznym udziałowcem”, „cudzoziemcem” jest podmiot gospodarczy spoza Stanów Zjednoczonych lub osoba fizyczna, która nie jest obywatelem USA lub rezydentem Stanów Zjednoczonych.

Formy prawne działalności gospodarczej w USA

W większości przypadków zagraniczni udziałowcy w firmach w USA mogą korzystać z dwóch typów podmiotów prawnych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, LLC lub korporacji C-corporation. formularz podatkowy 5472Firma prowadząca działalność gospodarczą w USA jest zobowiązana do składania corocznych federalnych i stanowych deklaracji podatkowych. W niektórych przypadkach spółki w USA, w których cudzoziemcy posiadają 25% lub więcej udziałów, muszą także składać Formularz Podatkowy 5472. IRS Forma 5472 przedstawia informacje o zagranicznym udziałowcu w spółce w USA oraz informacje o transakcjach które miały miejsce w wybranym roku podatkowym pomiędzy zagranicznym udziałowcem, amerykańską firmą a innymi akcjonariuszami spółki w USA. Przykład: Amerykańska firma, nazwijmy ją American Corporation, posiada dwóch akcjonariuszy, gdzie 50% udziałów w spółce posiada polski udziałowiec. Zgodnie z wymogami amerykańskiego prawa podatkowego, firma American Corporation musi co rok przygotować i złożyć Formę 5472 do Urzędu Podatkowego IRS. A co z podmiotami prawnymi w USA, które są opodatkowane jako partnerstwo? Podmioty gospodarcze prowadzące w USA działalność gospodarcza, które dla celów podatkowych są traktowane jako partnerstwo, oprócz wymogu złożenia Formularza Podatkowego 1065 (Dochodów z partnerstwa https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065.pdf ), mogą być odpowiedzialne za spełnienie innych wymogów podatkowych, narzucanych przez Ustawę o Podatku od Nieruchomości z 1980 r. (tzw. FIRPTA https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/firpta-withholding), regulującą potrącenia podatkowe z tytułu partnerstwa z cudzoziemcami.  W przypadku podmiotów gospodarczy gdzie jednym z udziałowców/ partnerów jest cudzoziemiec (osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa amerykańskiego lub spółka spoza USA) partnerstwo, które uzyskuje dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Stanów Zjednoczonych, jest zobowiązane do zapłaty podatku od takiego dochodu nawet w przypadku kiedy partner-cudzoziemiec nie jest zobowiązany do zapłacenia podatku na terenie USA lub podmiot nie dokonał dystrybucji zysków w danym roku podatkowym. W przypadku biznesów traktowanych jako partnerstwo dla celów podatkowych w USA podatek dochodowy należy rozliczać i płacić kwartalnie. Co wymaga prawo podatkowe w USA gdy spółka typu LLC posiada tylko jednego zagranicznego akcjonariusza? Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LLC, ma jednego udziałowca (określonego w prawie amerykańskim jako udziałowiec, “member”), dla celów podatkowych sama spółka LLC  jest pominięta i traktowana jako (“podmiot zignorowany”). Najnowsze przepisy i interpretacje prawne traktują taki podmiot zignorowany, czyli firmę LLC, jako lokalną korporację i zgodnie z przepisami podatkowymi w USA, tak spółka typu LLC, jest zobowiązana do corocznego składania Formularza 5472. Przykład: Polska spółka Forco sp zoo, tworzy spółkę Domeco LLC w Nowym Jorku, która w całości należy do polskiej spółki Forco sp zoo. Zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi w USA spółka Domeco LLC nie miała zobowiązania składania sprawozdań podatkowych- IRS Form 5472. Niestety, nowe prawo podatkowe w USA, nakłada na firmę Domeco LLC obowiązek raportowania do Urzędu IRS informacji wymaganych przez Formularz 5472. Obowiązki sprawozdawcze spółki w USA i jak wypełnić Formularz 5472 Formularz podatkowy 5472 wymaga ujawnienia imion i nazwisk cudzoziemców, ich adresu i obywatelstwa, kraju, w którym spółka-matka jest założona, głównej działalności gospodarczej oraz charakteru i wielkości pewnych transakcji z każdym udziałowcem, który jest cudzoziemcem. Tego rodzaju transakcje noszą nazwę “reportable transactions”, czyli transakcję wymagające zgłoszenia do Urzędu Podatkowego IRS. Ustalenie, czy specyficzna transakcja pomiędzy cudzoziemcem a spółka w USA wpada w definicje „reportable transaction” nie jest łatwą decyzją. Na przykład pożyczka udzielona spółce w USA przez zagranicznego akcjonariusza jest uważana za transakcję wymagającą zgłoszenia i wymaga ujawnienia na Formie 5472. Ogólnie rzecz biorąc, transakcje, które powinny być przedstawione na Formularzu 5472 będą związane z przepływem kapitału, urządzeń generujących dochód lub majątku pomiędzy firmą w USA a jej udziałowcem, który nie jest obywatelem USA, z wyjątkiem płatności dywidendy. Formularz 5472 jest składany razem z federalnym rozliczeniem podatkowym firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W przypadku kiedy amerykańska firma uzyska zgodę na przedłużenie okresu rozliczeniowego, forma 5472 będzie dołączona do opóźnionego rozliczenia podatkowego. Warto tutaj zaznaczyć, iż kary, które nalicza Amerykański Urząd Podatkowy IRS za nie złożenie Formularza 5472 są odrębne od zobowiązań podatkowych firmy prowadzącej działalność gospodarczą w USA. W wybranych okolicznościach kary za nie wysłanie Formularza 5472 mogą być znacznie większe od samego podatku dochodowego w USA. W przypadku, gdy podatnik/ amerykańska spółka prowadzi nieodpowiednią rachunkowość swojej amerykańskiej firmy, tzn. nie wyśle prawidłowo wypełnionego Formularza 5472 lub zupełnie nie złoży formularza 5472, Amerykański Urząd Podatkowy ma prawo nałożyć karę w wysokości 10,000 dolarów za każdy rok podatkowy. Co więcej, w przypadku, gdy Twoja amerykańska firma nie dostarczy do IRS wymaganych informacji, lub nie złoży formy 5472 w przeciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia od Amerykańskiego Urzędu Podatkowego, amerykański IRS może nałożyć dodatkową karę w wysokości 10,000 dolarów. Amerykańskie prawo podatkowe nie zezwala na wnoszenie odwołań w przypadkach związanych z Formularzem 5472!  Dlatego zachęcamy obywateli Unii Europejskiej prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych poprzez spółki amerykańskie, aby skonsultować tę kwestię podatkową ze swoimi doradcami podatkowymi w USA w celu upewnienie się, że ich oddziały w USA przestrzegają wszystkich regulacji podatkowych wykonują obowiązki sprawozdawcze narzucane na nie przez amerykańskie prawo podatkowe. Powyższy artykuł został przygotowany przez Simona Filip i Jacka Cieszynskiego i ma służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Żaden z autorów artykułu nie jest doradcą podatkowym czytelników tego artykułu. Wszystkie konsultacje dotyczące poruszonego tematu powinny być przeprowadzona z Twoim doradcą podatkowym.

Formularz 5472 i wznowienie z Lipca 2019

Polski udziałowiec w firmie w USA, który prowadził działalność gospodarczą na terenie USA w roku 2018 lub później który nie złożył Formularza 5472 zapłaci karę podatkową w USA w wysokości $25,000! Więcej informacji znajdziesz tutaj