Wiza pracownicza USA

Europejska firma od lat sprzedająca produkty lub usługi na rynku USA, lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych, generująca dochód z rynku amerykańskiego, w pewnym najmniej oczekiwanym momencie odkrywa potrzebę oddelegowania pracownika do USA. Po przeprowadzeniu dalszego rozeznania polski podmiot odkrywa, iż pomimo wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA od …

Więcej