Prawo pracy usa

Lokalny pracodawca w USA, jak i polska firma zatrudniająca przedstawiciela handlowego na rynku amerykańskim posiada 3 opcje do zatrudnienia osoby fizycznej na terenie Stanów Zjednoczonych. Pracownik w USA może być zatrudniony bez gwarancji zatrudnienia, zatrudniony na czas określony lub osoba może wykonywać usługi dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie USA na podstawie umowy zlecenia. 

Prawo pracy w USA a umowa o pracę w USA

Rozważmy opcje użycia umowy o pracę w USA. Taka opcja to przygotowanie i podpisanie z pracownikiem umowy o pracę, tzw. „employment agreement„. Umowa o pracę w USA jest najczęściej oferowana pracownikom na wyższych stanowiskach, pracownikom z bardzo unikalnymi umiejętnościami lub pracownikom którzy mogą być bardzo wartościowi dla konkurencji na rynku Stanów Zjednoczonych. Najczęściej umowa o pracę w USA podpisywana jest na okres 2-3 lat. Umowa o pracę w USA będzie określać następujące kwestie.

 1. Wynagrodzenie wstępne za podpisanie umowy o pracę, czyli za porzucenie poprzedniego miejsca zatrudnienia w USA.
 2. Wynagrodzenie podstawowe i bonus za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych, na przykład osiągnięcie pewnej wysokości sprzedaży.
 3. Rozpiętość zadań i odpowiedzialności na zatrudnionym stanowisku pracy.
  Dodatkowe wynagrodzenie w USA, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 4. Długość okresu zatrudnienia.
 5. W jaki sposób pracownik może być zwolniony i jakiego rodzaju wynagrodzenie otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 6. Zwrot wydatków związanych z podjęciem pracy i wykonywaniem obowiązków, na przykład koszty przeprowadzki, używania prywatnego samochodu, telefonu, itp.
 7. Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych, np. o klientach firmy, uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
  W jaki sposób będą rozwiązywane konflikty prawne pomiędzy amerykańskim pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem.
 8. Dodatkowe wynagrodzenie ktore otrzyma pracownik w przypadku kiedy firma będzie sprzedana i pracownik otrzyma wypowiedzenie z obecnego miejsca pracy.

Umowa o dzieło w USA

Inna opcja dostępna przy zatrudnienia pracownika w USA to użycie umowy zlecenia, gdzie usługi na rzecz  pracodawcy w USA będą wykonywane przez osobę fizyczną. Wykonawca prac, usług będzie będzie uważana w prawie amerykańskim jako niezależny wykonawca, tzw. „independent contractor”. Z jednej strony jest to „najtańsze” rozwiązanie finansowe dla pracodawcy zatrudniającego pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony opcja ta związana jest z pewnym ryzykiem prawnym. Zatrudnienie osoby fizycznej do wykonywania usług dla zleceniodawcy w USA na podstawie umowy o dzieło wymaga wprowadzenia pewnych zabezpieczeń prawnych dotyczących. Do zabezpieczenia są między innymi takie obszary:

 • Zachowanie poufności z „pracownikiem”.
 • Określenie warunków płatności za wykonywane usługi.
 • Okoliczności wypowiedzenie umowy o dzieło.
 • Prawa stron do własności do praw autorskich, patentów, produktów, pomysłów, know-how, itp. stworzonych podczas współpracy między dwoma stronami.

W celu zmniejszenia powyższego ryzyka i innych kwestii prawnych po stronie amerykańskiego pracodawcy zlecającego wykonanie zadań  na podstawie umowy o dzieło zalecam przygotowanie bardzo konkretnej amerykańskiej umowy o dzieło, tzw. „consulting agreement”. Umowa konsultingowa powinna nie tylko od samego początku jasno przedstawiać prawa i ograniczenia każdej ze stron umowy o dzieło, a także być zgodna z wymogami federalnego i stanowego prawa w USA.  Z tego powodu, pracodawca który chce uniknąć kosztownych niespodzianek na rynku USA nie polegać na umowie konsultingowej ściągniętej z Internetu lub przygotowanej przez prawników spoza USA, lecz użyć pomoc lokalnego prawnika w USA.

Prawo pracy USA a zatrudnienie w USA przez polskiego pracodawcę

Pomimo iż większość pracowników w USA jest zatrudnionych bez gwarancji zatrudnienia, tzw. „employee at will”, nie oznacza to że taki pracownik w USA nie posiada pewnych praw gwarantowanych przez prawo pracy w USA. Polski pracodawca który zwolni swojego pracownika w USA bezpodstawnie w trybie natychmiastowym naraza sie pozew sądowy. Prawo pracy w USA narzuca także na pracodawcę zagranicznego następujące obowiązki. 

 • Pracownik wykonujący prace na terenie USA musi być ubezpieczony od wypadków przy pracy.  Co oznacza iż nawet polski pracodawca musi posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową tzw. workers compensation insurance. Brak takiego ubezpieczenia najczęściej oznacza odpowiedzialność osobista która będzie ponoszona przez udziałowca w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w USA. 
 • Pracodawca zatrudniający pracownika w Stanach Zjednoczonych musi odprowadzać podatki stanowe i federalny od dochodu swojego pracownika.
 • Firma zatrudniająca amerykańskiego pracownika musi zaoferować pracownikowi udział w planach emerytalnych w przypadku gdy takie plany są oferowane innym pracownikom firmy w USA.

Jeżeli planujesz zatrudnić pracownika lub konsultanta w Stanach Zjednoczonych zamów konsultację z prawnikiem w USA znającym prawo pracy w USA, jak i biznesowe realia rynku amerykańskiego.