Prawo pracy USA

Lokalny pracodawca w USA, jak i polska firma zatrudniająca przedstawiciela handlowego na rynku amerykańskim posiada trzy opcje do zatrudnienia osoby fizycznej na terenie Stanów Zjednoczonych. Pracownik w USA może być zatrudniony bez gwarancji zatrudnienia, zatrudniony na czas określony lub osoba może wykonywać usługi dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie USA na podstawie umowy zlecenia.

Umowa o pracę a prawo pracy USA

Rozważmy opcje użycia umowy o pracę w USA. Taka opcja to przygotowanie i podpisanie z pracownikiem umowy o pracę, tzw. employment agreement. Umowa o pracę w USA jest najczęściej oferowana pracownikom na wyższych stanowiskach, pracownikom z bardzo unikalnymi umiejętnościami lub pracownikom, którzy mogą być bardzo wartościowi dla konkurencji na rynku Stanów Zjednoczonych. Najczęściej umowa o pracę w USA podpisywana jest na okres 2-3 lat. Umowa o pracę w USA będzie określać następujące kwestie.

 • Wynagrodzenie wstępne za podpisanie umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie podstawowe i bonus za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych, na przykład osiągnięcie pewnej wysokości sprzedaży.
 • Rozpiętość zadań i odpowiedzialności na nowym stanowisku pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie w USA, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 • Długość okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób pracownik może być zwolniony i jakiego rodzaju wynagrodzenie otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 • Zwrot wydatków związanych z podjęciem nowej pracy.
 • Zwrot wydatków związanych z zatrudnieniem, na przykład używania prywatnego samochodu, telefonu, itp.
 • Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
 • Sposób rozwiązywane konfliktów pomiędzy amerykańskim pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem.
 • Dodatkowe wynagrodzenie, na przyklad gdy firma osiągnie wyznaczony cel lub będzie sprzedana.

Inna opcja zatrudnienia pracownika w USA to użycie umowy zlecenia, gdzie usługi na rzecz pracodawcy w USA będą wykonywane przez osobę fizyczną. Osoba fizyczna wykonująca takie usługi będzie uważana w prawie amerykańskim jako niezależny wykonawca, tzw. „independent contractor”. Z jednej strony jest to „najtańsze” rozwiązanie finansowe dla pracodawcy, który potrzebuje posiadać pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony opcja ta związana jest z ryzykiem prawnym. Zatrudnienie osoby fizycznej na podstawie umowy zlecenia wymaga wprowadzenia pewnych zabezpieczeń prawnych. Do zabezpieczenia są między innymi takie kwestie:

 • Zachowanie poufności z „pracownikiem”.
 • Określenie warunków płatności za wykonywane usługi.
 • Okoliczności wypowiedzenie umowy o dzieło.
 • Prawa stron do własności do praw autorskich, patentów, produktów, pomysłów, know-how, itp. stworzonych podczas współpracy między dwoma stronami.

W celu zmniejszenia powyższego ryzyka i innych kwestii prawnych po stronie amerykańskiego pracodawcy zlecającego wykonanie zadań na podstawie umowy o dzieło warto przygotowac bardzo konkretną umowe o dzieło, tzw. „consulting agreement”. Umowa konsultingowa powinna jasno przedstawiać prawa i ograniczenia każdej ze stron umowy o dzieło, a także być zgodna z wymogami federalnego i stanowego prawa w USA.  Z tego powodu, pracodawca, który chce uniknąć kosztownych niespodzianek na rynku USA nie powinien polegać na umowie konsultingowej ściągniętej z Internetu lub przygotowanej przez prawników spoza USA. Dobrą inwestycją będzie skorzystanie z doświadczenia lokalnego prawnika w USA.

Prawo pracy USA a zatrudnienie w USA przez polskiego pracodawcę

Pomimo iż większość pracowników w USA jest zatrudnionych bez gwarancji zatrudnienia, tzw. „employee at will”, nie oznacza to, że taki pracownik w USA nie posiada pewnych praw gwarantowanych przez prawo pracy w USA. Polski pracodawca, który zwolni pracownika w USA bezpodstawnie, w trybie natychmiastowym, ciągle naraża się na pozew sądowy. Prawo pracy w USA narzuca także na pracodawcę zagranicznego następujące obowiązki.

 • Pracownik wykonujący prace na terenie USA musi być ubezpieczony od wypadków przy pracy.  Nawet polski pracodawca musi posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową tzw. „workers compensation insurance”. W przypadku nieposiadanie wymaganego ubezpieczenia właściciel podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w USA będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za wypadki/szkody w pracy i kary narzucane przez prawo stanowe.
 • Pracodawca zatrudniający pracownika w Stanach Zjednoczonych musi odprowadzać podatki stanowe i federalny od dochodu swojego pracownika w USA.
 • Firma zatrudniająca amerykańskiego pracownika musi zaoferować pracownikowi udział w planach emerytalnych w przypadku gdy takie plany są oferowane innym pracownikom firmy w USA.

Jeżeli planujesz zatrudnić pracownika lub konsultanta w Stanach Zjednoczonych zamów konsultację z prawnikiem w USA znającym prawo pracy w USA, jak i biznesowe realia rynku amerykańskiego.