Struktura zatrudnienia w USA

zatrudnienie pracownika w USA
Formy zatrudnienie w USA

Lokalna spółka w USA, jak i polska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku amerykańskim, która będzie zatrudniać pracownika w USA posiada następujące opcje przy stworzeniu struktury zatrudnieniu pracownika w USA:

 • Zatrudnienie pracownika bez gwarancji
 • Długoterminowe zatrudnienie pracownika- zatrudnienie na czas określony
 • Użycie umowy zlecenia

Zatrudnienie w USA a umowa o prace z pracownikiem w USA

Pierwsza opcja którą pracodawca może użyć do zatrudnienia pracownika w USA to podpisanie z pracownikiem umowy o pracę, tzw. „employment agreement„. Amerykańska umowa o pracę jest najczęściej oferowana pracownikom na wyższych stanowiskach, pracownikom z bardzo unikalnymi umiejętnościami lub pracownikom którzy mogą być bardzo wartościowi dla konkurencji na rynku Stanów Zjednoczonych. Najczęściej pracodawca z USA i pracownik negocjują i podpisują umowę o prace na okres 2-3 lat. Typowa umowa o prace w USA będzie określać następujące kwestie.

 • Wynagrodzenie za podpisanie umowy o prace, czyli za porzucenie poprzedniego miejsca zatrudnienia w USA.
 • Wynagrodzenie podstawowe i bonus za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych, na przykład sprzedaż.
 • Rozpiętość zadań i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie które otrzyma Twój pracownik w USA, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 • Długość okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób pracownik może być zwolniony i jakiego rodzaju wynagrodzenie otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 • Zwrot wydatków związanych z podjęciem pracy i wykonywaniem obowiązków, na przykład koszty przeprowadzki, używania prywatnego samochodu, telefonu, itp.
 • Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych, np. o klientach firmy, uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
 • Prawa do własności intelektualnej stworzonej w trakcie okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób będą rozwiązywane konflikty prawne pomiędzy amerykańskim pracodawcą a pracownikiem.
 • Dodatkowe wynagrodzenie w przypadku kiedy firma będzie sprzedana i pracownik otrzyma wypowiedzenie z obecnego miejsca pracy.

Umowa o dzieło w USA

Opcja numer dwa przy zatrudnienia pracownika w USA to użycie umowy zlecenia, gdzie usługi na rzecz  pracodawcy w USA będą wykonywane przez osobę fizyczną, która będzie uważana w prawie amerykańskim jako niezależny wykonawca, tzw. „independent contractor” lub „freelancer„. Z jednej strony jest to najkorzystniejsze rozwiązanie finansowe dla pracodawcy potrzebującego kapitał ludzki na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony opcja ta związana jest z pewnym ryzykiem prawnym, jak i biznesowym. Zatrudnienie podwykonawcy do wykonywania usług/prac dla swojego zleceniodawcy w USA wymaga wprowadzenia i określenia pewnych zabezpieczeń prawnych dotyczących takich kwestii jak:

 • Zachowaniem poufności przez podwykonawcę
 • Określeniem warunków płatności za usługi wykonywane na terenie USA
 • Wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę z USA
 • Prawa własności do praw autorskich, patentów, produktów, pomysłów, know-how, itp. stworzonych podczas współpracy między dwoma stronami.

W celu zmniejszenia ryzyka po stronie amerykańskiego pracodawcy zlecającego wykonanie zadań przez podwykonawcę zalecam przygotowanie bardzo konkretnej amerykańskiej umowy o dzieło, tzw. „consulting agreement”. Umowa konsultingowa powinna jasno przedstawiać prawa i ograniczenia każdej ze stron takiej umowy, a także być zgodna z wymogami prawa amerykańskiego.

Jeżeli Twoja firma chce uniknąć kosztownych niespodzianek na rynku USA sugeruje, nie polegać na umowie konsultingowej ściągniętej z Internetu lub przygotowanej przez prawników spoza USA.

Zatrudnienie na rynku USA

Większość pracowników w USA jest zatrudnionych jako pracownik bez gwarancji zatrudnienia, tzw. „employee at will”, co oznacza, że taki pracownik nie posiada umowy o pracę, i może być zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. Pomimo braku gwarancji stałego zatrudnienia, każdy amerykański, a także europejski pracodawca zatrudniający pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych jest zobowiązany dopełnić pewne wymogi narzucane przez amerykańskie prawo pracy, takie jak:

 • Pracownik wykonujący prace na terenie USA musi być ubezpieczony od wypadków przy pracy, co oznacz iż nawet polski pracodawca musi posiadać amerykańską polisę ubezpieczeniową tzw. workers compensation insurance.
 • Pracodawca zatrudniający pracownika w Stanach Zjednoczonych musi odprowadzać podatki stanowe i federalny od dochodu swojego pracownika.
 • Firma zatrudniająca amerykańskiego pracownika musi zaoferować pracownikowi udział w planach emerytalnych w przypadku gdy takie plany są oferowane innym pracownikom firmy w USA.
Kwestie zatrudnienia w USA
Jeżeli planujesz zatrudnić pracownika lub konsultanta w USA przeprowadź konsultację z polskim prawnikiem w USA znającym wymogi prawa w USA, jak i biznesowe realia rynku.