Prawo pracy USA

Lokalny pracodawca w USA, jak i polska firma zatrudniająca przedstawiciela handlowego na rynku amerykańskim posiada trzy opcje do zatrudnienia osoby fizycznej na terenie Stanów Zjednoczonych. Pracownik w USA może być zatrudniony bez gwarancji zatrudnienia, zatrudniony na czas określony lub osoba może wykonywać usługi dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie USA na podstawie umowy zlecenia.

Zatrudnienie w USA a prawo pracy USA

Rozważmy opcję użycia umowy o pracę w USA przy zatrudnieniu obywatela USA. Taka opcja polega przygotowaniu i podpisaniu z pracownikiem umowy o pracę, „employment agreement”. Umowa o pracę w USA jest najczęściej oferowana pracownikom na wyższych stanowiskach, pracownikom z bardzo unikalnymi umiejętnościami lub pracownikom, którzy mogą być bardzo wartościowi dla konkurencji na rynku Stanów Zjednoczonych. Najczęściej umowa o pracę w USA podpisywana jest na okres 2-3 lat. Employment agreement będzie określać następujące kwestie.

 • Wynagrodzenie wstępne za podpisanie umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie podstawowe i bonus za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych, na przykład osiągnięcie pewnej wysokości sprzedaży.
 • Rozpiętość zadań i odpowiedzialności na nowym stanowisku pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 • Długość okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób pracownik może być zwolniony i jakiego rodzaju wynagrodzenie otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 • Zwrot wydatków związanych z podjęciem nowej pracy.
 • Zwrot wydatków związanych z zatrudnieniem, na przykład używania prywatnego samochodu, telefonu, itp.
 • Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
 • Sposób rozwiązywane konfliktów pomiędzy amerykańskim pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem.
 • Dodatkowe wynagrodzenie, na przyklad gdy firma osiągnie wyznaczony cel lub będzie sprzedana.

Inna opcja do zatrudnienia na terenie USA to użycie umowy zlecenia, gdzie usługi na rzecz pracodawcy będą wykonywane przez osobę fizyczną, obywatela USA. Osoba fizyczna wykonująca takie usługi będzie traktowana w prawie amerykańskim jako niezależny wykonawca, tzw. „independent contractor”. Z jednej strony jest to „najtańsze” rozwiązanie dla pracodawcy na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony użycie umowy zlecenia związane jest z ryzykiem prawnym. Zatrudnienie osoby fizycznej na podstawie umowy zlecenia wymaga wprowadzenia pewnych zabezpieczeń prawnych. Do zabezpieczenia są między innymi takie kwestie:

 • Zachowanie poufności z „pracownikiem”.
 • Określenie warunków płatności za wykonywane usługi.
 • Okoliczności wypowiedzenie umowy o dzieło.
 • Prawa stron do własności do praw autorskich, patentów, produktów, pomysłów, know-how, itp. stworzonych podczas współpracy między dwoma stronami.

W celu zmniejszenia powyższego ryzyka i innych kwestii prawnych po stronie amerykańskiego pracodawcy zlecającego wykonanie zadań na podstawie umowy o dzieło warto przygotowac bardzo konkretną umowe o dzieło, tzw. „consulting agreement”. Umowa konsultingowa powinna jasno przedstawiać prawa i ograniczenia każdej ze stron umowy zlecenia, a także być zgodna z wymogami federalnego i stanowego prawa w USA.  Z tego powodu, pracodawca, który chce uniknąć kosztownych niespodzianek na rynku USA nie powinien polegać na umowie konsultingowej ściągniętej z Internetu lub przygotowanej przez prawników spoza USA. Dobrą inwestycją będzie skorzystanie z doświadczenia lokalnego prawnika w USA.

Zatrudnienie polskich pracowników w USA przez polskiego pracodawcę

Kancelaria doradzała polskim podmiotem delegującym polskich pracowników do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych zaznaczając, iż prawo i regulacje prawne w USA narzucają na każdego pracodawcę, nawet tego zagranicznego, pewne obowiązki jak:

 • Obowiązek odprowadzania podatków stanowych i federalnych.
 • Obowiązek posiadania ubezpieczenia od wypadków przy pracy.
 • Udział w planach emerytalnych w przypadku gdy takie plany są oferowane innym pracownikom na terenie USA.
 • Pracownik wykonujący pracy w jednym z 50-ciu amerykańskich stanów musi otrzymywać minimalną stawkę godzinową w USA. W 2022 roku minimalna stawka godzinowa na poziomie federalnym wynosi $7.25

Jeżeli planujesz zatrudnić pracownika lub konsultanta w Stanach Zjednoczonych zamów konsultację z prawnikiem w USA znającym prawo pracy w USA, jak i biznesowe realia rynku amerykańskiego.