Prawo pracy w USA

Lokalny pracodawca w USA, jak i polska firma zatrudniająca pracownika na rynku amerykańskim posiada trzy opcje do zatrudnienia osoby fizycznej wykonującej prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Pracownik może być: zatrudniony bez gwarancji zatrudnienia, zatrudniony na czas określony lub osoba na terenie USA może wykonywać usługi na podstawie umowy zlecenia. Wybór optymalnej opcji zatrudnienia pracownika na rynku Stanów Zjednoczonych będzie zależne między innymi od następujących czynników: branży, w której pracownik będzie zatrudniony, umiejętności pracownika, a także lokalizacji pracodawcy jak i pracownika.

Prawo pracy USA
Prawo pracy USA

Zatrudnienie w USA a prawo pracy USA

Rozważmy opcję użycia umowy o pracę w USA przy zatrudnieniu obywatela lub rezydenta USA. W takim scenariuszu obie strony negocjują i podpisują umowę o pracę, tzw. „employment agreement”. Umowa o pracę jest najczęściej oferowana amerykańskim pracownikom na wyższych stanowiskach, pracownikom z unikalnymi umiejętnościami lub pracownikom, którzy mogą być bardzo wartościowi dla konkurencji na rynku Stanów Zjednoczonych. Najczęściej umowa o pracę w USA podpisywana jest na okres 2-3 lat. Umowa o prace na rynku USA, employment agreement, będzie określać następujące kwestie.

 • Wynagrodzenie wstępne za podpisanie umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie podstawowe i bonus za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych, na przykład osiągnięcie pewnej wysokości sprzedaży.
 • Rozpiętość zadań i odpowiedzialności na nowym stanowisku pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne, itp.
 • Długość okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób pracownik może być zwolniony i jakiego rodzaju wynagrodzenie otrzyma w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 • Zwrot wydatków związanych z podjęciem nowej pracy.
 • Zwrot wydatków związanych z zatrudnieniem, na przykład używania prywatnego samochodu, telefonu, itp.
 • Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
 • Sposób rozwiązywane konfliktów pomiędzy amerykańskim pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem.
 • Dodatkowe wynagrodzenie, na przyklad gdy firma osiągnie wyznaczony cel lub będzie sprzedana.

Inną opcją przy zatrudnieniu pracownika na rynku USA to użycie umowy zlecenia, gdzie usługi na rzecz pracodawcy będą wykonywane przez osobę fizyczną, obywatela lub rezydenta USA. Osoba fizyczna wykonująca takie usługi będzie traktowana w prawie amerykańskim jako niezależny wykonawca, tzw. independent contractor. Z jednej strony jest to „najtańsze” rozwiązanie dla pracodawcy na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony użycie umowy zlecenia związane jest z ryzykiem prawnym. Zatrudnienie osoby fizycznej na podstawie umowy zlecenia wymaga wprowadzenia pewnych zabezpieczeń prawnych. Do zabezpieczenia są między innymi takie kwestie:

 • Zachowanie poufności z „pracownikiem”.
 • Określenie warunków płatności za wykonywane usługi.
 • Okoliczności wypowiedzenie umowy o dzieło.
 • Prawa stron do własności do praw autorskich, patentów, produktów, pomysłów, know-how, itp. stworzonych podczas współpracy między dwoma stronami.

W celu zmniejszenia powyższego ryzyka i innych kwestii prawnych po stronie amerykańskiego pracodawcy zlecającego wykonanie zadań na podstawie umowy o dzieło warto przygotowac bardzo konkretną umowe o dzieło, tzw. „consulting agreement”. Umowa konsultingowa powinna jasno przedstawiać prawa i ograniczenia każdej ze stron umowy zlecenia, a także być zgodna z wymogami federalnego i stanowego prawa w USA.  Z tego powodu, pracodawca, który chce uniknąć kosztownych niespodzianek na rynku USA nie powinien polegać na umowie konsultingowej ściągniętej z Internetu lub przygotowanej przez prawników spoza USA. Dobrą inwestycją będzie skorzystanie z doświadczenia lokalnego prawnika w USA.

Zatrudnienie polskich pracowników w USA przez polskiego pracodawcę

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC doradzała polskim podmiotem delegującym polskich pracowników do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Tematy, w których doradzaliśmy polskim pracodawcom to między innymi to rozwiązanie takich kwestii jak:

 • Obowiązek odprowadzania podatków stanowych i federalnych.
 • Obowiązek posiadania ubezpieczenia od wypadków przy pracy.
 • Plany emerytalne w USA.
 • Ustalenie wynagrodzeń dla amerykańskich pracowników.

Warto tutaj zaznaczyć następujący kwestię: pracownik zatrudniony w jednym z 50-ciu amerykańskich stanów musi otrzymywać minimalną stawkę godzinową w USA. W 2022 roku minimalna stawka godzinowa na poziomie federalnym wynosi $7.25, ale w praktyce w większości amerykańskich stanów nie można znaleźć lokalnego pracownika oferując wynagrodzenie w granicach 20 dolarów na godzinę.

Jeżeli Twoja firma planuje zatrudnić pracownika lub konsultanta w Stanach Zjednoczonych zamów konsultację z prawnikiem w USA znającym prawo pracy w USA, jak i biznesowe realia rynku amerykańskiego.