Formy zatrudnienia w USA

Europejska firma zatrudniająca pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych posiada trzy opcje do zatrudnienia lokalnego pracownika w USA. Amerykański pracownik może być zatrudniony bez gwarancji  zatrudnienia, zatrudniony przez umowę o pracę lub można użyć umowy zlecenie. Użyta forma zatrudnienia będzie zależne między innymi od branży, umiejętności pracownika, a także lokalizacji pracodawcy, jak i pracownika. Błędne klasyfikowanie pracowników w USA może mieć poważne konsekwencje prawne, finansowe i praktyczne dla pracodawcy z Europy.

Formy zatrudnienia USA
Formy zatrudnienia USA

Umowa o pracę USA

Umowy o pracę w USA może być podpisana z osobą indywidualną, która jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych. Warto przypomnieć rezydent Unii Europejskiej posiadają wizę b1/b2 nie może podjąć legalnej pracy na terenie USA. W przypadku użycia umowy o prace, pracodawca i pracownik negocjują i podpisują umowę o pracę, tzw. „employment agreement”. Umowa o pracę jest najczęściej oferowana dla amerykańskich pracowników na wyższych stanowiskach, pracowników z unikalnymi umiejętnościami lub osobom, lub osób które mogą być  wartościowe dla konkurencji na rynku amerykańskim. Najczęściej umowa o pracę podpisywana jest na okres 2-3 lat. Dobre przygotowana umowa o pracę w USA powinna określać miedzy innymi następujące kwestie.

 • Wynagrodzenie wstępne za podpisanie umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie podstawowe.
 • Wynagrodzenie dodatkowe za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych.
 • Rozpiętość zadań i odpowiedzialności.
 • Dodatki do wynagrodzenia, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne.
 • Długość okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób pracownik może być zwolniony.
 • Określenie wynagrodzenie w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 • Zwrot wydatków związanych z podjęciem nowej pracy.
 • Zwrot wydatków związanych z wykonywanymi pracami, na przykład za używania prywatnego samochodu, telefonu, hotele, spotkania z klientami.
 • Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
 • Procedura do rozwiązywane konfliktów pomiędzy amerykańskim pracodawcą a pracownikiem.
 • Dodatkowe bonusy, na przykład, gdy firma osiągnie wyznaczony cel lub będzie sprzedana

Inną opcją, która może być użyta do zatrudnienia lokalnego pracownika w Stanach Zjednoczonych to umowa zlecenie, gdzie usługi na rzecz pracodawcy będą wykonywane przez osobę fizyczną. Osoba fizyczna wykonująca takie usługi będzie traktowana w amerykańskim prawie pracy jako niezależny wykonawca, tzw. independent contractor. Z jednej strony jest to „najtańsze” rozwiązanie kwestii zatrudnienia na rynku USA, ale z drugiej strony użycie umowy zlecenia związane jest z pewnym ryzykiem prawnym. Przed szybkim użyciem umowy zlecenia warto przeprowadzić analizę i wprowadzić zabezpieczenia prawne. Użycie umowy zlecenia wymaga zabezpieczenia miedzy innymi takich kwestii.

 • Zachowanie poufności.
 • Odpowiednie określenie warunków płatności za wykonywane usługi.
 • Okoliczności wypowiedzenie umowy.
 • Prawa stron do własności intelektualnej.

W celu zmniejszenia powyższego ryzyka europejski pracodawca powinien zlecić przygotowanie umowy zlecenia dla licencjonowanego prawnika w Stanach Zjednoczonych. Umowa zlecenie powinna zabezpieczać powyższe kwestie, a także być zgodna z wymogami federalnego i stanowego prawa w USA.  Szczególnie zagraniczny podmiot z ograniczonym doświadczeniem na amerykańskim rynku, nie powinien polegać na umowie zleceniu ściągniętego z Internetu lub przygotowanego przez prawników spoza USA. W takim przypadku zatrudnienie lokalnego prawnika w Stanach Zjednoczonych będzie dobra inwestycją.

Obowiązki pracodawcy w USA

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC posiada doświadczenie w doradzaniu europejskim podmiotem zatrudniającym pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych. Pomagaliśmy zagranicznym pracodawcom w rozwiązaniu miedzy innymi poniższych tematów:

Warto tutaj zaznaczyć iż w USA istnieje minimalna stawka godzinowa która jest regulowana na poziomie federalnym i stanowym, a pracownik wykonujący prace na terenie jednego z 50-ciu amerykańskich stanów musi otrzymywać minimalną stawkę godzinową w USA. W 2024 roku minimalna stawka godzinowa w NYC to $16 na godzinę.

Błędna klasyfikacja pracowników w USA

Potencjalne konsekwencje błędnej klasyfikacji pracowników w Stanach Zjednoczonych.

 • Odpowiedzialność prawna. Błędne sklasyfikowanie pracowników zatrudnionych w USA może prowadzić do działań prawnych, w tym pozwów, kar pieniężnych i kar. Agencje rządowe, IRS i Departament Pracy, mogą nałożyć grzywny i odroczone podatki na pracodawce, który błędnie klasyfikują pracowników.

 • Konsekwencje podatkowe. Pracodawcy w USA są odpowiedzialni za potrącanie podatków dochodowych, podatków na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracownik zostanie błędnie sklasyfikowany jako niezależny wykonawca, pracodawca może być odpowiedzialny za sumy, które nie zostały potrącone, a także za kary i odsetki.

 • Prawa do świadczeń. Pracownicy wykonujące prace w Stanach Zjednoczonych mają prawo do świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i płatny urlop. Błędna klasyfikacja może skutkować odmową przyznania świadczeń pracownikom, którzy zgodnie z prawem powinni być uznani za pracowników.

 • Ochrona pracy: Pracownicy są chronieni przez różne prawa pracy, w tym przepisy dotyczące płacy minimalnej, nadgodzin i przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Błędna klasyfikacja pracowników jako niezależnych wykonawców może skutkować odmową tych ochron.

 • Ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Amerykańscy pracownicy są objęci ubezpieczeniem od wypadków przy pracy, które zapewnia świadczenia w przypadku obrażeń lub chorób zawodowych. Błędna klasyfikacja może pozostawić pracowników bez ubezpieczenia w przypadku obrażeń lub chorób zawodowych.

 • Świadczenia dla bezrobotnych: Pracownicy, którzy tracą pracę, są być uprawnieni do stanowych świadczeń dla bezrobotnych. Błędna klasyfikacja może skutkować odmową dostępu do tych świadczeń, gdy zgodnie z prawem powinni być uznani za pracowników.

Zatrudnienie w USA konsultacja
Europejska firma planująca zatrudnienie lokalnego pracownika lub konsultanta w Stanach Zjednoczonych powinna nawiązać współprace z lokalnym doradcą znającym prawo pracy w USA, jak i realia rynku amerykańskiego. Jeżeli chciałbyś omówić kwestie związane z formami zatrudnienia w USA lub formalnościami związanymi z zatrudnieniem pracownika w USA, możesz to zrobić zamawiając konsultacje z kancelarią.
Scroll to Top