Prawo pracy w USA

Lokalny pracodawca w Stanach Zjednoczonych, jak i europejska firma zatrudniająca pracownika na terenie USA posiada trzy opcje do zatrudnienia lokalnego pracownika w USA. Amerykański pracownik może być: zatrudniony bez gwarancji zatrudnienia, zatrudniony na czas określony lub osoba fizyczna może wykonywać usługi na podstawie umowy zlecenia. Wybór formy zatrudnienia na rynku Stanów Zjednoczonych będzie zależne między innymi od następujących czynników: branży, umiejętności pracownika, a także lokalizacji pracodawcy, jak i pracownika.

Prawo pracy w USA
Prawo pracy w USA

Praca w Stanach Zjednoczonych

Rozważmy opcję użycia umowy o pracę przy zatrudnieniu obywatela lub rezydenta USA. W takim scenariuszu obie strony negocjują i podpisują umowę o pracę, tzw. “employment agreement”. Umowa o pracę jest najczęściej oferowana dla amerykańskich pracowników na wyższych stanowiskach, pracowników z unikalnymi umiejętnościami lub osobom, które mogą być  wartościowe dla konkurencji. Najczęściej amerykańska umowa o pracę podpisywana jest na okres 2-3 lat. Typowa umowa o pracę powinna określać następujące kwestie.

 • Wynagrodzenie wstępne za podpisanie umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie podstawowe
 • Bonus za osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych, na przykład osiągnięcie pewnej wysokości sprzedaży.
 • Rozpiętość zadań i odpowiedzialności na nowym stanowisku pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenia, na przykład plan emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne.
 • Długość okresu zatrudnienia.
 • W jaki sposób pracownik może być zwolniony.
 • Określenie wynagrodzenie w przypadku wypowiedzenia umowy o prace.
 • Zwrot wydatków związanych z podjęciem nowej pracy.
 • Zwrot wydatków związanych z wykonywanymi pracami, na przykład za używania prywatnego samochodu, telefonu, hotele, spotkania z klientami.
 • Restrykcje dotyczące ochrony informacji poufnych uzyskanych podczas zatrudnienia okresowego.
 • Procedura do rozwiązywane konfliktów pomiędzy amerykańskim pracodawcą a pracownikiem.
 • Dodatkowe bonusy, na przykład, gdy firma osiągnie wyznaczony cel lub będzie sprzedana

Inną opcją, która może być użyta do zatrudnienia pracownika w Stanach Zjednoczonych to umowa zlecenie, gdzie usługi na rzecz pracodawcy w USA będą wykonywane przez osobę fizyczną. Osoba fizyczna wykonująca takie usługi będzie traktowana w amerykańskim prawie pracy jako niezależny wykonawca, tzw. independent contractor. Z jednej strony jest to “najtańsze” rozwiązanie dla amerykańskiego pracodawcy, ale z drugiej strony użycie umowy zlecenia związane jest z pewnym ryzykiem prawnym, stad wymaga analiz, konsultacji i użycia pewnych zabezpieczeń prawnych. Do rozważania są między innymi takie kwestie.

 • Zachowanie poufności z “pracownikiem”.
 • Odpowiednie określenie warunków płatności za wykonywane usługi.
 • Okoliczności wypowiedzenie umowy o dzieło.
 • Prawa stron do własności do IP, tzn. praw autorskich, patentów, produktów, pomysłów, know-how, stworzonych podczas współpracy między dwoma stronami.

W celu zmniejszenia powyższego ryzyka europejski pracodawca powinien zlecić przygotowanie umowy o dzieło dla swojego dorady w Stanach Zjednoczonych. Umowa konsultingowa powinna nie tylko zabezpieczać powyższe kwestie, jasno przedstawiać prawa i ograniczenia każdej ze stron umowy zlecenia, a także być zgodna z wymogami federalnego i stanowego prawa w USA.  Szczególnie w przypadku zagranicznego pracodawcy z ograniczonym doświadczeniem na amerykańskim rynku, warto uniknąć kosztownych niespodzianek w Stanach Zjednoczonych i nie polegać na umowie konsultingowej ściągniętej z Internetu lub przygotowanej przez prawników spoza USA- warto zainwestować w zatrudnienie lokalnego prawnika w Stanach Zjednoczonych.

Praca w USA a zatrudnienie polskich pracowników w USA

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC posiada doświadczenie w doradzaniu europejskim podmiotem delegującym europejskich pracowników do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Projekty, w których doradzaliśmy polskim podmiotom to między innymi rozwiązanie takich kwestii jak:

 • Obowiązek odprowadzania podatków stanowych i federalnych.
 • Obowiązek posiadania ubezpieczenia od wypadków przy pracy.
 • Plany emerytalne w USA.
 • Ustalenie wynagrodzeń dla amerykańskich pracowników.

Warto tutaj zaznaczyć następujący kwestię: pracownik zatrudniony w jednym z 50-ciu amerykańskich stanów musi otrzymywać minimalną stawkę godzinową w USA. W 2022 roku minimalna stawka godzinowa na poziomie federalnym wynosi $7.25. Niestety to teoria.

Europejska firma planuje zatrudnienie lokalnego pracownika lub konsultanta w Stanach Zjednoczonych powinna nawiązać współprace z lokalnym doradcą znającym prawo pracy w USA, jak i biznesowe realia rynku amerykańskiego. Jeżeli chciałbyś omówić wstępne kwestie związane z zatrudnieniem pracownika w USA, możesz to zrobić zamawiając konsultacje z kancelarią.

Scroll to Top