Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA

Prowadzenie sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim wymaga rozwiązania pewnych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Główne tematy, w których doradzamy klientom prowadzącym działalność e-commerce na rynku USA to:

  • Rejestracja podmiotu, który będzie prowadził sprzedaż internetową USA.
  • Wybór lokalizacji do prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych.
  • Przeprowadzenie procedur administracyjnych związanych z podmiotem, który będzie prowadził sprzedaż internetowa na rynku USA.
  • Umowy z kontrahentami i partnerami w Stanach Zjednoczonych.
  • Zabezpieczenia własności intelektualnej.
  • Sporządzenia regulaminów umów związanych z prowadzaną sprzedażą wysyłkową.
  • Regulacje i restrykcje sprzedaży na amerykańskich platformach sprzedażowych.
  • Kwestie podatkowe związanych z prowadzeniem e-commerce w USA.

Wybór formy prawnej do prowadzenia sklepu internetowego w USA

O ile można prowadzić sprzedaż internetową na rynku Stanów Zjednoczonych jako osoba indywidualna, działalność nierejestrowana lub zagraniczna spółka spoza USA jest to bardzo słabe rozwiązanie. Po pierwsze prowadzenie sprzedaży internetowej poprzez lokalny podmiot w Stanach Zjednoczonych podnosi wiarygodność firmy, jak i oferowanego produktu. Po drugie prowadzenie sklepu internetowego na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez lokalny podmiot gospodarczy jest łatwiejsze. Po trzecie użycie niezależnego podmiotu w Stanach Zjednoczonych zmniejsza ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilna związaną z prowadzeniem działalności na runku amerykanskim. 

Sprzedaż e-commerce w USA
Sprzedaż e-commerce w USA

Umowy z podmiotami amerykańskimi

Podmiot prowadzący biznes e-commerce na rynku USA będzie współpracował z lokalnymi podmiotami i osobami indywidualnymi. Sklep internetowy będzie magazynował towar na terenie Stanów Zjednoczonych i korzystał i usług logistycznych oferowanych przez amerykańskie firmy. Sprzedawca internetowy będzie zatrudniał podwykonawców do pisania treści lub obsługi klientów e-commerce, customer service. Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA nie obejdzie się bez lokalnej obsługi podatkowo-rachunkowej. W każdym z tych przypadków podmioty obsługujące biznes e-commerce będą określały prawa, obowiązki i ograniczenia w amerykańskich umowach.

Ochrona własności intelektualnej w USA

Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA związane jest z ochroną własności intelektualnej na dwóch płaszczyznach.  Pierwszy etap to zabezpieczenie własności intelektualnej podmiotu prowadzącego sklep e-commerce w Stanach Zjednoczonych.  Czy nazwa sklepu internetowego może być zastrzeżona na rynku USA? Czy nazwy produktu, usługi mogą być zarejestrowane w Amerykańskim Urzędzie Patentowym? Jak ochronić wzór patentowy produktu? W dalszym etapie rozwoju sprzedaży internetowej trzeba zwrócić uwagę czy oferowane produkty i używane materiały marketingowe naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów oferujących produkty na rynku amerykańskim? 

Regulamin sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim

Prowadzenie sprzedaży internetowej na terenie Stanów Zjednoczonych bez regulaminu sprzedaży jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem. Brak regulaminu sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim między innymi naraża sprzedawcę internetowego na odpieranie pozwów sądowych w każdym z amerykańskich stanów, nieograniczoną odpowiedzialność cywilną lub procesami z udziałem ławników. Brak regulaminu sprzedaży na rynek USA nie pozwala na jasne określenie, kiedy nabywca produktu lub usługi ma prawo do zwrotu zakupionego produktu, lub zapłaty.  Brak polisy prywatności naraża podmiot prowadzący sprzedaż internetowa na kosztowne kary w Stanie Kalifornia i Nowy Jork. Kary zaczynają się od 750 dolarów za każdy przypadek przekroczenia przepisów a kończą się na odszkodowaniu za poniesione rzeczywiste straty, tzw. „actual damages”.

Warunki sprzedaży na platformach w USA

Podczas gdy jest możliwe prowadzenie e-commerce wyłącznie z własnego sklepu internetowego większość podmiotów w USA korzysta wykorzystuje potencjał sprzedawania na innych platformach-marketplace takich jak amazon.com, wayfair, walmart, itp. Każda z tych platform posiada własne warunki sprzedaży. Warto zapoznać się co może robić a czego nie może robić zagraniczny sprzedawca korzystający z takich platform w celu uniknięcia blokady konta sprzedawcy na wybranym marketplace.

Sprzedaż internetowa w USA a podatki w USA

Prowadzenie profesjonalnej sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim jest równoznawcze z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych narzucanych przez federalne i stanowe prawo podatkowe. W którym z 45 amerykańskich stanów zagraniczny sprzedawca internetowy będzie zobowiązany do naliczania podatków sales tax będzie zależne od ilości transakcji, wysokości sprzedaży, a także od powiązań podatkowych. Warto przyjąć za ogólną zasadę że jeżeli sklep internetowy przeprowadza ponad 200 transakcji rocznie z konsumentami wybranego amerykańskiego stanu, sprzedawca jest odpowiedzialny za pobierania i rozliczanie się z podatku sales tax. Podmiot prowadzący działalność e-commerce na terenie USA będzie także zobowiązany do płacenia federalnego podatku dochodowego, jak i stanowego podatku dochodowego w jednym lub więcej z amerykańskich stanów.