Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA

W 2023 roku każdy podmiot gospodarczy generujący dochód z amerykańskiego rynku powinien korzystać z kanału i narzędzi e-commerce. Sprzedaż internetowa w USA może być szczególnie ważna dla podmiotów zagranicznych nie posiadających własnej struktury biznesowej na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności e-commerce w USA wymaga rozwiązania pewnych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności na rynku Stanów Zjednoczonych. Główne kwestie, w których doradzamy klientom prowadzącym e-handel na rynku USA to:

 • Wybór lokalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.
 • Założenie firmy w USA do prowadzenia sprzedaży internetowej na rynku USA.
 • Przeprowadzenie procedur administracyjnych związanych z podmiotem prowadzącym sprzedaż internetową na rynku USA.
 • Umowy z kontrahentami i partnerami w Stanach Zjednoczonych.
 • Zabezpieczenia własności intelektualnej.
 • Rejestracja znaków towarowych w USA.
 • Sporządzenia regulaminu internetowego.
 • Przygotowanie umów związanych ze sprzedażą wysyłkową.
 • Regulacje i restrykcje sprzedaży na amerykańskich platformach sprzedażowych.
 • Kwestie podatkowe w USA związanych z prowadzeniem sprzedaży internetowej.

Firma w USA a sprzedaż internetowa w USA

O ile podmiotem prowadzącym sprzedaż internetową w USA może być osoba indywidualna, podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną lub europejska spółka  jest to bardzo słabe i ryzykowane rozwiązanie. Po pierwsze prowadzenie sprzedaży internetowej poprzez lokalny podmiot gospodarczy w Stanach Zjednoczonych podnosi wiarygodność firmy, jak i oferowanego produktu. Po drugie prowadzenie sklepu internetowego na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez lokalny podmiot gospodarczy jest łatwiejsze. Po trzecie użycie niezależnego podmiotu w Stanach Zjednoczonych zmniejsza ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilna związaną z prowadzeniem działalności na runku amerykańskim. 

E Handel w USA
E Handel w USA

Umowy z podmiotami amerykańskimi

Podmiot prowadzący sprzedaż ecommerce na rynku USA będzie współpracował z lokalnymi firmami i podwykonawcami. Sprzedawca internetowy będzie magazynował towar na terenie Stanów Zjednoczonych i korzystał i usług logistycznych oferowanych przez amerykańskie firmy w więcej niż jednym stanie. Sprzedawca internetowy będzie zatrudniał podwykonawców do pisania treści lub obsługi klientów e-commerce, customer service. Prowadzenie sklepu internetowego w USA nie obejdzie się bez lokalnej obsługi podatkowo-rachunkowej. W każdym z tych przypadków podmioty współpracujące z biznesem e-commerce będą określały warunki, i ograniczenia w amerykańskich umowach.

Ochrona własności intelektualnej i rejestracja znaków towarowych w USA

Podstawa do prowadzenie sprzedaży internetowej w USA zabezpieczenie i ochron własności intelektualnej na dwóch płaszczyznach. Pierwszy etap to zabezpieczenie własności intelektualnej podmiotu prowadzącego sklep e-commerce w Stanach Zjednoczonych. Czy nazwa sklepu internetowego może być zastrzeżona na rynku USA? Czy marka produktu lub usługi może być zastrzeżona w Amerykańskim USPTO? Jak ochronić wzór patentowy produktu? W dalszym etapie rozwoju sprzedaży internetowej na terytorium Stanów Zjednoczonych trzeba zwracać uwagę czy oferowane produkty i używane materiały marketingowe naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów oferujących produkty na rynku amerykańskim, a także jak zachowuje się niezdrowa konkurencja w Stanach Zjednoczonych.

Regulamin sklepu internetowego na rynku amerykańskim

Prowadzenie sprzedaży internetowej na terenie Stanów Zjednoczonych bez regulaminu sprzedaży jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem. Brak regulaminu sprzedaży internetowej w USA:

 • Naraża sprzedawcę internetowego na obronę od pozwów sądowych w wielu amerykańskich stanach.
 • Nieograniczoną odpowiedzialność cywilną.
 • Procesy sadowe z udziałem ławników.

Brak regulaminu sprzedaży internetowej na rynek USA nie pozwala na jasne określenie, kiedy nabywca produktu lub usługi ma prawo do zwrotu zakupionego produktu, lub zapłaty.  Brak polisy prywatności naraża podmiot prowadzący sprzedaż internetowa na kosztowne kary w Stanie Kalifornia i Nowy Jork. Kary zaczynają się od 750 dolarów za każdy przypadek przekroczenia przepisów a kończą się na odszkodowaniu za poniesione rzeczywiste straty, tzw. „actual damages”.

Warunki sprzedaży na platformach sprzedażowych w USA

Podczas gdy jest możliwe prowadzenie sprzedaży internetowej w USA poprzez własny sklep internetowy, dużo amerykańskich podmiotów wykorzystuje platformy sprzedażowe, tzw. marketplace, takie jak amazon.com, wayfair, walmart, do zwiększenia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Każda z tych platform posiada własne warunki sprzedaży internetowej. W szczególności europejski podmiot powinien dobrze zapoznać się co może robić a czego nie może robić na rynku Stanów Zjednoczonych w celu uniknięcia blokady konta sprzedawcy na wybranym marketplace.

Sprzedaż internetowa a podatki w USA

Prowadzenie profesjonalnej sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim jest równoznaczne z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych narzucanych przez federalne i stanowe prawo podatkowe. W którym z 45 amerykańskich stanów zagraniczny sprzedawca internetowy będzie zobowiązany do naliczania podatków sales tax będzie zależne od ilości przeprowadzonych transakcji, wysokości sprzedaży, a także od powiązań podatkowych. Warto przyjąć za ogólną zasadę, że jeżeli sklep internetowy przeprowadza ponad 200 transakcji rocznie z konsumentami wybranego amerykańskiego stanu, podmiot prowadzący sklep w USA będzie odpowiedzialny za pobieranie i rozliczanie się z podatku od sprzedaży sales tax. Podmiot prowadzący sprzedaż internetowa w USA będzie także zobowiązany do płacenia federalnego podatku dochodowego, jak i stanowego podatku dochodowego w jednym lub więcej z amerykańskich stanów.