Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA

Rozpoczęcie sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim wymaga rozwiązaniu pewnych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Główne tematy, w których doradzamy klientom prowadzącym działalność e-commerce na rynku USA to:

  • Wybór lokalizacji do założenia podmiotu gospodarczego.
  • Kroki administracyjne związane z rejestracją podmiotu prawnego, który będzie prowadził sklep internetowy na rynku USA.
  • Umowy z kontrahentami i partnerami w Stanach Zjednoczonych.
  • Zabezpieczenia własności intelektualnej.
  • Sporządzenia regulaminów i umów z konsumentami.
  • Regulacje sprzedaży na amerykańskich platformach sprzedażowych.
  • Kwestie podatkowe związanych z prowadzeniem biznesu e-commerce w USA.
Sprzedaż e-commerce w USA
Sprzedaż e-commerce w USA

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w USA

O ile można prowadzić sprzedaż internetową na rynku Stanów Zjednoczonych jako osoba indywidualna lub spółka „zagraniczna” jest to bardzo złe rozwiązanie. Po pierwsze prowadzenie sprzedaży internetowej poprzez podmiot zarejestrowany w USA podnosi wiarygodność firmy jak i oferowanego produktu lub serwisu. Po drugie posiadanie firmy w USA usprawnia prowadzenie sklepu internetowego na terenie Stanów Zjednoczonych. Po trzecie użycie niezależnej firmy w Stanach Zjednoczonych zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności w USA. 

Umowy z podmiotami amerykańskimi

Podmiot prowadzący biznes e-commerce na rynku USA będzie opierał się na współpracy z lokalnymi podmiotami i osobami indywidualnymi. Sklep internetowy będzie korzystał z magazynu i usług logistycznych oferowanych przez amerykańskie firmy na terenie Stanów Zjednoczonych. Sprzedawca internetowy będzie zatrudniał osoby indywidualne, podwykonawców, do pisania treści lub obsługi klientów e-commerce, customer service. Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA nie obejdzie się bez obsługi podatkowo-rachunkowej. W każdym z tych przypadków podmioty obsługujące biznes e-commerce będą określały prawa, obowiązki i ograniczenia w amerykańskich umowach.

Ochrona własności intelektualnej w USA

Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA związane jest z ochroną własności intelektualnej na dwóch płaszczyznach.  Pierwszy etap to zabezpieczenie własności intelektualnej podmiotu prowadzącego sklep e-commerce w Stanach Zjednoczonych.  Czy nazwa sklepu internetowego może być zastrzeżona na rynku USA? Czy nazwy produktu, usługi mogą być zarejestrowane w Amerykańskim Urzędzie Patentowym? Jak ochronić wzór patentowy produktu? W dalszym etapie rozwoju sprzedaży internetowej trzeba zwrócić uwagę czy oferowane produkty i używane materiały marketingowe naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów oferujących produkty na rynku amerykańskim? 

Regulamin sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim

Prowadzenie sprzedaży internetowej na terenie Stanów Zjednoczonych bez regulaminu sprzedaży jest bardzo ryzykowne. Takie rozwiązanie naraża sprzedawcę internetowego na odpieranie pozwów sądowych w każdym z amerykańskich stanów, nieograniczoną odpowiedzialność cywilną lub procesami z udziałem ławników. Brak regulaminu sprzedaży nie pozwala na jasne określenie kiedy nabywca produktu lub usługi ma prawo do zwrotu zakupionego produktu, lub zapłaty.  Brak polisy prywatności naraża podmiot prowadzący sprzedaż internetowa na kosztowne kary w Stanie Kalifornia i Nowy Jork. 

Warunki sprzedaży na platformach w USA

Podczas gdy jest możliwe prowadzenie biznesu e-commerce wyłącznie z własnej strony internetowej, większość biznesów e-commerce korzysta z potencjału sprzedawania na amerykańskich marketplace jak amazon.com, wayfair, walmart, itp. Każda z tych platform posiada własne warunki sprzedaży. Warto zapoznać się co może robić a czego nie może robić sprzedawca korzystający z takich platform w celu uniknięcia blokady konta sprzedawcy na wybranym marketplace.

Sprzedaż internetowa w USA a podatki w USA

Prowadzenie profesjonalnej sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim jest równoznawcze z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych narzucanych przez federalne i stanowe prawo podatkowe. W którym z 45 amerykańskich stanów sprzedawca internetowy będzie zobowiązany do naliczania podatków sales tax będzie zależne od ilości transakcji, wysokości sprzedaży, a także od powiązań podatkowych. Podmiot prowadzący działalność e-commerce na terenie USA będzie także zobowiązany do płacenia federalnego podatku dochodowego jak i stanowego podatku dochodowego w jednym lub więcej z amerykańskich stanów.