Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA

W 2023 roku każdy podmiot gospodarczy generujący dochód z amerykańskiego rynku powinien korzystać z kanału e-commerce. Sprzedaż internetowa w USA może być szczególnie ważna dla europejskiego podmiotu nie posiadającego własnej spółki w Stanach Zjednoczonych, lub lokalnych pracowników zajmujących się rozwojem sprzedaży lub business development w USA.
E Handel w USA
E Handel w USA

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności e-commerce w USA wymaga przygotowania strategi na rynek USA. Europejski podmiot rozważyć i skonsultować ze swoim doradcą w USA miedzy innymi następujące kwestie.

Firma w USA a sprzedaż internetowa w USA

Sprzedaż internetowa na rynku USA może być prowadzone przez:

  1. Osobę prywatną,
  2. Podmiot zagraniczny, lub
  3. Spółkę zarejestrowaną w USA.

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA przez pierwsze dwa podmioty jest słabym rozwiązaniem. Po pierwsze prowadzenie sprzedaży internetowej poprzez lokalny podmiot gospodarczy w Stanach Zjednoczonych podnosi wiarygodność firmy, jak i oferowanego produktu/ serwisu. Po drugie, trzecie użycie niezależnego podmiotu w Stanach Zjednoczonych zmniejsza ryzyko odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną sprzedażą internetowa na rynku amerykańskim. Po trzecie, prowadzenie sklepu internetowego na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez lokalny podmiot gospodarczy jest łatwiejsze.

Sprzedaz internetowa w USA = wspolpraca z podmiotami w USA

Podmiot prowadzący sprzedaż ecommerce na rynku USA będzie współpracował z lokalnymi firmami i podwykonawcami. Europejski podmiot będzie magazynował towar na terenie Stanów Zjednoczonych i korzystał i usług logistycznych oferowanych przez amerykańskie firmy w więcej niż jednym stanie. Europejski sprzedawca internetowy będzie zatrudniał lokalnych podwykonawców do pisania treści lub obsługi klientów e-commerce, customer service. Prowadzenie sklepu internetowego w USA nie obejdzie się bez lokalnej obsługi podatkowo-rachunkowej. W każdym z tych przypadków Europejski podmiot współpracujący z lokalnymi firmami powinien zabezpieczy swoje interesy poprzez użycie amerykańskich umów i zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawnymi.

Ochrona własności intelektualnej i rejestracja znaków towarowych w USA

Własność intelektualna związana z prowadzoną sprzedażą internetową bardzo często jest najwartościowszą częścią biznesu. Zabezpieczenie i ochrona własności intelektualnej może odbywać się na dwóch płaszczyznach. Pierwszy etap to zabezpieczenie własności intelektualnej podmiotu prowadzącego sklep e-commerce w Stanach Zjednoczonych. Czy nazwa sklepu internetowego może być zastrzeżona na rynku USA? Czy marka produktu lub usługi może być zastrzeżona w Amerykańskim USPTO? Jak ochronić wzór patentowy produktu? W dalszym etapie trzeba zwracać uwagę czy oferowane produkty/usługi i używane materiały marketingowe nie naruszają praw własności intelektualnej innych podmiotów na rynku amerykańskim.

Regulamiy na rynku amerykańskim

Prowadzenie sprzedaży internetowej na terenie Stanów Zjednoczonych bez regulaminu sprzedaży jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem. Brak regulaminu sprzedaży internetowej w USA naraża sprzedawcę internetowego na:

  • Obronę od pozwów sądowych w każdym z 50-sciu amerykańskich stanów.
  • Nieograniczoną odpowiedzialność cywilną.
  • Procesy sądowe z udziałem ławników.

Brak regulaminu sprzedaży internetowej nie pozwala na jasne określenie, kiedy nabywca produktu lub usługi ma na przyklad prawo do zwrotu zakupionego produktu, lub zwrotu pieniedzy.  Brak polisy prywatności naraża podmiot prowadzący sprzedaż internetową w USA na kosztowne kary w Stanie Kalifornia i Nowy Jork. Takie kary finansowe zaczynają się od 750 dolarów za każdy wykroczenie, a kończą się na odszkodowaniu za rzeczywiste straty, tzw. “actual damages”, które mogą być nieograniczone.

Warunki sprzedaży na platformach sprzedażowych w USA

Podczas gdy jest możliwe prowadzenie sprzedaży internetowej w USA poprzez własny sklep internetowy, dużo amerykańskich podmiotów wykorzystuje inne platformy sprzedażowe, takie jak amazon.com, wayfair, walmart, do zwiększenia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Każda z tych platform posiada własne warunki sprzedaży internetowej. W szczególności europejski podmiot powinien dobrze zapoznać się co można robić a czego nie może robić sprzedając na rynku Stanów Zjednoczonych w celu uniknięcia blokady konta sprzedawcy na wybranym marketplace.

Sprzedaż internetowa a podatki w USA

Prowadzenie profesjonalnej sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim jest równoznaczne z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych narzucanych przez federalne i stanowe prawo podatkowe. W którym z 45 amerykańskich stanów zagraniczny sprzedawca internetowy będzie zobowiązany do naliczania podatków sales tax będzie zależne od ilości przeprowadzonych transakcji, wysokości sprzedaży, a także od powiązań podatkowych. Warto przyjąć za ogólną zasadę, że jeżeli sklep internetowy przeprowadza ponad 200 transakcji rocznie z konsumentami wybranego amerykańskiego stanu, podmiot prowadzący sklep w USA będzie odpowiedzialny za pobieranie i rozliczanie się z podatku od sprzedaży sales tax. Podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA może także być zobowiązany do płacenia federalnego podatku dochodowego, jak i stanowego podatku dochodowego w jednym lub więcej z amerykańskich stanów. 

Scroll to Top