Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA

E Handel w USA
E Handel w USA

Większość biznesów prowadzących działalność gospodarczą na rynku amerykańskim powinna korzystać z kanału, możliwości i narzędzi e-commerce. Rozpoczęcie i prowadzenie sprzedaży internetowej w USA może być szczególnie ważnym kanałem sprzedaży dla europejskich podmiotów nie posiadających własnych oddziałów w Stanach Zjednoczonych, lub lokalnych pracowników zajmujących się rozwojem sprzedaży w USA. Rozpoczęcie sprzedaży internetowej w USA wymaga przygotowania strategii na rynek amerykański. Europejski podmiot planujący prowadzenie sklepu internetowego skierowanego na amerykańskich konsumentów powinien skonsultować z lokalnym doradcą miedzy innymi następujące kwestie.

Wybór formy prawnej do prowadzenia sprzedaży internetowej w USA

Prawo w USA nie wymaga specyficznej formy prawnej która musi być użyta do prowadzenia sprzedaży internetowej. Sklep internetowy w USA może być prowadzony przez: osobę prywatną, podmiot zagraniczny, lub spółkę zarejestrowaną w USA. Użycie dwóch pierwszych form prawnych do prowadzenie ecommerce jest mało profesjonalnym rozwiązaniem. Po pierwsze prowadzenie sprzedaży internetowej poprzez firmę w USA, podmiot gospodarczy zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, podnosi wiarygodność sprzedawcy, jak i oferowanego produktu/ serwisu. Po drugie, użycie niezależnego podmiotu w Stanach Zjednoczonych zmniejsza ryzyko odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną sprzedażą internetową na rynku amerykańskim.  Najważniejszym atutem przemawiającym za użyciem spółki zarejestrowanej w USA do prowadzenia sprzedaży internetowej na rynku Stanów Zjednoczonych jest fakt iż posiadanie takiego podmiotu usprawni działania na rynku amerykańskim.

Sprzedaża internetowa w USA wymaga współpracy z lokalnymi podmiotami

Zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetową w USA będzie współpracował z lokalnymi podmiotami. Produkty oferowane w sklepie internetowym będą magazynowany na terenie Stanów Zjednoczonych a zagraniczny sprzedawca będzie korzystał z usług logistycznych oferowanych przez amerykańskie firmy logistyczne. Sprzedawca internetowy będzie zatrudniał lokalnych podwykonawców do pisania treści lub obsługi klientów e-commerce, customer service. Prowadzenie sklepu internetowego w USA nie obejdzie się bez lokalnej obsługi podatkowej. W każdym z tych przypadków europejski podmiot powinien zabezpieczy swoje interesy poprzez użycie amerykańskich umów i zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawnymi.

Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna związana z prowadzoną sprzedażą internetową w USA bardzo często jest najwartościowszą częścią rozwijanego biznesu. Zabezpieczenie i ochrona własności intelektualnej może odbywać się na dwóch płaszczyznach. Potrzebna będzie wstępna analiza w celu ustalenia i zabezpieczenia:

W dalszym etapie trzeba zbadać i ustalić czy używane materiały marketingowe nie naruszają praw własności intelektualnej podmiotów trzecich na rynku amerykańskim.

Regulamin sklepu internetowego i ochrona prywatności

Prowadzenie sprzedaży internetowej w Stanów Zjednoczonych bez użycia amerykanskiego regulaminu sklepu internetowego jest ryzykowane. Brak regulaminu sprzedaży internetowej naraża właściciela sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż internetową na rynku USA na:

  • Sprawy sądowe w każdym z 50-sciu amerykańskich stanów.
  • Nieograniczoną odpowiedzialność cywilną.
  • Procesy sądowe z udziałem ławników.

Regulamin sklepu internetowego pozwala na jasne określenie zasad i warunków sprzedaży internetowej. Z drugiej strony, brak ochrony polityki prywatności naraża europejski podmiot prowadzący sprzedaż internetową w USA na kosztowne kary w Stanie Kalifornia i Nowy Jork. Takie kary finansowe zaczynają się od 750 dolarów za każdy wykroczenie, a kończą się na odszkodowaniu za rzeczywiste straty, tzw. „actual damages”, które mogą być nieograniczone.

Warunki sprzedaży w marketplace

Podczas gdy jest możliwe prowadzenie sprzedaży internetowej w USA tylko poprzez własny sklep internetowy, dużo sprzedawców internetowych wykorzystuje inne platformy sprzedażowe dostępne w USA na przykład amazon.com, wayfair, lub walmart. Każda z amerykańskich marketplace posiada własne warunki prowadzenia sprzedaży internetowej. Europejski podmiot powinien zapoznać się ze specyficznymi warunkami sprzedaż na  specyficznej platformie sprzedażowej w Stanów Zjednoczonych w celu uniknięcia blokady konta sprzedawcy.

Obowiązki podatkowe sprzedawcy internetowego w USA

Generowanie sprzedaży internetowej w USA jest równoznaczne z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych narzucanych przez federalne i stanowe prawo podatkowe. W którym z 45 amerykańskich stanów zagraniczny podmiot prowadzący sklep internetowy będzie zobowiązany do naliczania i pobierania podatków będzie miedzy innymi zależne od ilości transakcji, wysokości sprzedaży, a także od powiązań podatkowych. Zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetową w USA może także być zobowiązany do płacenia federalnego podatku dochodowego, jak i stanowego podatku dochodowego w jednym lub więcej stanów.

Od 1 Stycznia 2024, podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA jest zobowiązany do zarejestrowania się w urzędzie federalnym lub grozi mu kara w wysokości 500 dolarów dziennie!

Obsługa prawna e-commerce w USA
Jeżeli Twoja firma potrzebuje obsługę prawną sklepu internatowego działającego na rynku Stanów Zjednoczonych, prosimy o kontakt z kancelarią Cieszynski Law Group LLC.
Scroll to Top