Rekrutacja i zatrudnienie pracownika w USA

Europejska firma planująca rozwój na rynku amerykańskim w pewnym momencie będzie zatrudniać pracowników w USA. Europejski podmiot powinien zaznajomić się z barierami i formalności na które trafi podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia pracowników w Stanach Zjednoczonych.

Rekrutacja i zatrudnienie pracownika w USA
Rekrutacja i zatrudnienie pracownika w USA

Rekrutacja w USA a prawo pracy

Prawo pracy w USA wymaga od pracodawcy aby proces rekrutacji był przeprowadzony zgodnie federalnymi jak i stanowymi wymogami. Ustawa federalna Title VII zabrania dyskryminacji dyskryminacji kandydatów do pracy w USA ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć lub narodowość. Zabronione działania w procesie rekrutacji w USA obejmują:

  1. Ogłoszenia o pracę: Pracodawcy nie mogą publikować ogłoszeń o pracę, które bezpośrednio lub pośrednio dyskryminują potencjalnych pracowników w USA na podstawie wymienionych wcześniej chronionych cech.
  2. Rozmowy kwalifikacyjne: Pracodawcy nie mogą zadawać pytań podczas rozmów kwalifikacyjnych, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do ras, koloru skóry, religii, płci lub narodowości kandydata.
  3. Nierówne traktowanie: Pracodawcy muszą traktować wszystkich kandydatów w sposób równy i nie mogą podejmować decyzji dotyczących zatrudnienia na podstawie chronionych cech.
  4. Segregacja: Pracodawcy nie mogą segregować lub oddzielać kandydatów do pracy w USA na podstawie chronionych cech w żadnym etapie procesu rekrutacji.
  5. Odwet: Pracodawcy nie mogą zastraszać kandydatów, którzy dochodzą swoich praw na podstawie Ustawy Title VII lub uczestniczą w skargach dotyczących dyskryminacji.

Celem federalnego prawa pracy w USA jest zapewnienie równych szans zatrudnienia dla wszystkich osób, niezależnie od ich pochodzenia lub cech, w procesie rekrutacji i zatrudniania. Naruszenie tych zakazów może skutkować konsekwencjami prawnymi i karami dla pracodawców.

Z drugie strony stanowe prawo pracy jest inne w każdym z 50ciu amerykańskich stanów. Na przykład zatrudnieniowe pracownika z Nowego Jorku wiąże się z wymogiem ujawnienia proponowanego wynagrodzenia.

Zatrudnienie pracownika z konkurencji w USA

Jedna z opcji bardzo często używana przez europejskie firmy to znalezienia i zatrudnienie pracownika w USA wyłapanego z konkurencyjnej firmy w Stanach Zjednoczonych. Europejski pracodawca zakłada iż taki pracownik posiada doświadczenie branżowe co pozwoli dla europejskiego podmiotu szybko i skutecznie rozpocząć działalność gospodarczą na rynku amerykańskim. Bardzo często, europejska firma używa tego rozwiązania w celu „natychmiastowego” dotarcie do klientów w USA.

W praktyce zatrudnienie pracownika z konkurencyjnej firmy w Stanach Zjednoczonych wiąże się z pewnym ryzykiem. Po pierwsze europejski pracodawca powinien upewnić się iż nowy pracownik będzie w stanie dostarczyć to co obiecuje podczas rozmów lub na co liczy zagraniczny pracodawca.  Rynek USA jest dość specyficzny. Zwykle w przypadku dużych amerykańskich firm, kluczowi pracownicy podpisują umowę o pracę, która zawiera warunki zatrudnienia, włącznie z restrykcjami. Zatrudniany pracownik nie posiada własnych klientów- potencjalni klienci do których próbuje dojść europejski pracodawca są klientami pracodawcy.

Przed skorzystaniem z takiej opcji europejski pracodawca powinien ocenić swoje ryzyko prawne w Stanach Zjednoczonych.  Po otrzymaniu oferty od europejskiego pracodawcy istnieje ryzyko iż amerykański pracodawca nie będzie akceptował przejście swojego pracownika do konkurującej firmy z Europy i będzie starał się zatrzymać lub zwolnic taki proces. Europejski pracodawca może wkroczyć w sytuacje gdzie będzie zmuszony do wydania dużych funduszy na sprawy sądowe związane takim nowym pracownikiem w USA. Warto tutaj zaznaczy iż amerykańskie sądy działają o wiele skuteczniej od sadów Europejskich. Lokalny pracodawca tracący wartościowego pracownika może w przeciągu 7 dni uzyskać wyrok sadowy zabraniający odchodzącemu pracownikowi zbliżania się do klientów poprzedniego pracodawcy co zupełnie pokrzyżuje plany europejskiej firmy.

Prawo pracy w USA a umowa o pracę

Europejski pracodawca zatrudniający pracownika w USA powinien zapoznać się z formami zatrudnienia istniejącymi na rynku amerykańskim. Jedną z opcji to zatrudnienia pracownika w USA przy użyciu umowy o pracę. W czasach kiedy jest trudno znaleźć pracowników w USA, amerykańska umowa o pracę zagwarantuje pewien okres zatrudnienia co może być ważne dla obu stron. Każda umowa o pracę jest inna i powinna zawierać podstawowe warunki jak wysokość wynagrodzenia, dodatkowe formy wynagrodzenia, a także wynagrodzenie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Poważny kandydat w USA zażąda gwarancji zatrudnienia przez okres 2-3 lat.

Obowiązki pracodawcy w USA

Wynagrodzenie w USA będzie składać się z paru elementów. Płacy podstawowej, bonusa, ubezpieczeń i planów emerytalnych. Jakiego rodzaju wynagrodzenie powinien zaoferować europejski pracodawca dla swojego pracownika w USA? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od doświadczenia pracownika, branży, a także od miejsca zamieszkania pracownika w Stanach Zjednoczonych. Dla przykładu amerykański menadżer w mieście Nowy Jork, nie podejmie się zatrudnienia na takich samych warunkach, na jakich może to zrobić kandydat ze Stanu Pensylwania odległego od NYC o zaledwie 3 godziny. Poza minimalna płacą, prawo pracy w USA wymaga od każdego pracodawcy ubezpieczenia od wypadków w pracy. Dodatkowe wymogi to ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Pomimo że obecne prawo amerykańskie nie wymaga od pracodawcy oferowania ubezpieczenia zdrowotnego, realia rynkowe i wysoki koszt usług medycznych w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do sytuacji gdzie żaden poważny pracownik w USA nie podejmie pracy w firmie, która nie oferuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatrudnienie europejskiego pracownika w USA

Europejska firma prowadząca działalność gospodarczą w USA czy to bezpośrednio z Europy czy przez swój oddział w Stanach Zjednoczonych, musi prowadzić taką działalność zgodnie z prawem w USA. Amerykańskie prawo imigracyjne wymaga od każdego europejskiego pracownika wykonującego prace na terenie Stanów Zjednoczonych, posiadania odpowiedniej wizy pracowniczej do USA, która pozwala na podjecie legalnej pracy na terenie USA. Żaden obywatel Unii Europejskiej nie ma prawa do podjęcia legalnej pracy na terenie USA, nawet gdy otrzymuje wynagrodzenie poza granicami Stanów Zjednoczonych. Europejski pracodawca powinien ubiegać się o odpowiednią wizę pracowniczą do USA i uzyskać pozwolenie na pracę w USA. Więcej informacji na temat wiza pracownicza do USA.

Kancelaria Cieszynski Law Group LLC doradza europejskimi klientom biznesowym od 2008 roku. Pomagamy klientom przy stworzeniu realnej strategii wejścia na rynek USA, a także podczas przeprowadzenia procesu znalezieniu i zatrudnieniu pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych. Wspieramy klientów z EU przy otwarcie oddziałów firmy w USA, wynajmie biur, uzyskaniu wymaganych ubezpieczeń, a także uruchomieniu księgowości potrzebnej do wypłacania wynagrodzeń pracownikom wykonującym prace na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana taką współpracą z Kancelarią, prosimy o kontakt.

Scroll to Top